Reflexions d'un professor d'aula 2

1,735 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,735
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reflexions d'un professor d'aula 2

 1. 1. Apunts d’un professor d’aula sobre el trànsit a l’aula ordinària Entén tothom allò que ens “diu” IKEA de com muntar una cuina ? II Jornada de l’aula d’acollida. Els trànsits de l’aula d’acollida a l’aula Quim Canals ICE DE LA UAB
 2. 2. TEMA 5. LA CIUTAT   .  
 3. 3. Geografia 1. La població i el poblament del món. Anàlisi demogràfica de Catalunya i d’Espanya. 2. Els recursos naturals i la seva explotació. Sostenibilitat i principals problemes mediambientals. Els problemes medioambientals a Catalunya i a Espanya. 3. El sector primari: agricultura, ramaderia i pesca. Tipologia i paisatges agraris. Els principals paisatges agraris a Catalunya i a Espanya. 4. El sector secundari: fonts d’energia, matèries primes i indústria. Els paisatges industrials. Els paisatges industrials a Catalunya i a Espanya. 5. El sector terciari: comerç, transports, comunicacions, turisme, serveis de benestar i d’oci. El turisme a la península Ibèrica. 6 . Ciutat i urbanització del territori: estructura i funcions urbanes. Les xarxes urbanes de Catalunya i d ’ Espanya . 7. L’organització política del territori: nació, estat, comunitat autònoma i municipi en l’organització territorial d’Espanya. L’organització comarcal de Catalunya: origen històric i problemes actuals. 8. Les comunitats autònomes d’Espanya: diversitat física i humana. 9. Un món desigual. La mundialització. Desenvolupament i subdesenvolupament. Localització dels conflictes. 10. Un món divers: heterogeneïtat cultural al món. Les grans àrees culturals. La convivència de cultures. 11. La regió geogràfica: les grans regions del món. 12. Europa i la Unió Europea. CONTINGUTS DE 3r. D’ESO
 4. 4. <ul><li>CONTINGUTS. TEMA 5 </li></ul><ul><ul><li>L’espai urbà </li></ul></ul><ul><ul><li>  Creixement de les ciutats </li></ul></ul><ul><ul><li>  Estructura i morfologia urbanes </li></ul></ul><ul><ul><li>  La xarxa urbana </li></ul></ul><ul><ul><li>  La xarxa urbana catalana i espanyola </li></ul></ul><ul><ul><li>  La xarxa urbana catalana i espanyola II </li></ul></ul><ul><ul><li>  Problemes i oportunitats de la societats urbanes </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Localitzar les grans àrees urbanes del món actual tot valorant els problemes i avantatges de l’entorn urbà, així com les mesures necessàries per mantenir una ciutat sostenible, tot analitzant la distribució de les xarxes urbanes d’Espanya i de Catalunya </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Calcular dades. </li></ul><ul><li>Conèixer i interpretar dades demogràfiques </li></ul><ul><li>Calcular percentatges </li></ul><ul><li>Elaborar piràmides de població. </li></ul><ul><li>Interpretar gràfics compostos. </li></ul><ul><li>Realitzar càlculs comparatius i índex. </li></ul><ul><li>Calcular rendiments. </li></ul><ul><li>Comparar dades estadístiques </li></ul><ul><li>Realitzar operacions senzilles. </li></ul><ul><li>Identificar i aplicar magnituds. </li></ul><ul><li>Calcular i interpretar proporcions, percentatges i taxes. </li></ul><ul><li>Aplicar escales numèriques i gràfiques </li></ul><ul><li>Representar gràficament la informació estadística. </li></ul><ul><li>Interpretar representacions gràfiques </li></ul><ul><li>Elaborar una taula, ordenar los dates obtingudes. </li></ul><ul><li>Codificar numèricament la informació </li></ul><ul><li>Usar la calculadora i, en alguns casos, de notació científica. </li></ul><ul><li>Canviar unitats a través de factors de conversió. </li></ul><ul><li>Interpretar i elaborar esquemes i dibuixos. </li></ul><ul><li>Realitzar càlculs percentuals y de freqüències. </li></ul><ul><li>Quantificar </li></ul><ul><li>Identificar d’operacions matemàtiques per respondre a preguntes proposades. </li></ul><ul><li>Utilitzar d’operacions matemàtiques </li></ul><ul><li>Realitzar de càlculs. </li></ul><ul><li>Utilitzar i interpretació de taules. </li></ul><ul><li>Quantificar els resultats. </li></ul><ul><li>Expressar resultats </li></ul><ul><li>Comparar resultats. </li></ul><ul><li>Extreure informació de tot tipus de gràfiques. Nombres i operacions. </li></ul><ul><li>Interpretar i manipular escales. </li></ul><ul><li>Representar superfícies a escala </li></ul><ul><li>Utilització de vocabulari específic relacionat </li></ul><ul><li>Cerca de les idees bàsiques de la unitat i interpretar i organitzar la informació. (1) </li></ul><ul><li>Recuperar informació d’un text </li></ul><ul><li>Cercar i retenir detalls concrets </li></ul><ul><li>Identificar la idea general: tema. </li></ul><ul><li>Identificar les idees principals </li></ul><ul><li>Separar les idees principals i secundàries </li></ul><ul><li>Seleccionar o elaborar un títol. </li></ul><ul><li>Identificar trets característics. </li></ul><ul><li>Identificar les parts i la utilitat, </li></ul><ul><li>Interpretar la informació d’un text. </li></ul><ul><li>Detectar similituds i diferències </li></ul><ul><li>Classificar </li></ul><ul><li>Generalitzar </li></ul><ul><li>Cercar informació o dades que donin suport a una informació. </li></ul><ul><li>Determinar significats </li></ul><ul><li>Organitzar la informació d’un text: </li></ul><ul><li>Reconèixer el significat dels marcadors textuals (negretes, pics, títols i subtítols,...) </li></ul><ul><li>Classificar </li></ul><ul><li>Elaborar l’esquema (1,2,3,..) </li></ul><ul><li>Subratllat (1,2,3,...) </li></ul><ul><li>Elaborar un dossier (1,2,3,...) </li></ul><ul><li>Desenvolupar la metodologia per a la preparació d’un examen (1,2,3,. </li></ul><ul><li>Elaborar respostes escrites i orals. </li></ul><ul><li>Redactar exemples reals dels conceptes i les idees tractats en la unitat. </li></ul>COMPETÈNCIA MATEMÀTICA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
 6. 6. Utilitzar els mapes, els gràfics i les imatges com a font d’informació . Buscar informació a Internet. Llegir notícies de premsa. Fer una enquesta Analitzar i contrastar notícies de premsa Consultar bibliografia específica Elaborar i interpretar d’organigrames Elaborar mapes conceptuals. Elaborar dossiers Elaborar resums Elaborar esquemes Utilitzar tècniques per preparar un examen Prendre apunts Elaborar treballs en equip. Utilitzar diferents fonts per elaborar un treball. Exercitar-se en tècniques mnemotècniques. Elaborar fitxes informatives. APRENDRE A APRENDRE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
 7. 7. <ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS.- </li></ul><ul><li>I dentificar l’espai urbà en la cartografia i ortofotoplà.** </li></ul><ul><li>Enumerar i descriure les funcions de la ciutat </li></ul><ul><li>Enumerar els elements que defineixen un espai urbà. </li></ul><ul><li>Descriure aquests elements: infraestructura: xarxes de subministraments, xarxa de sanejament, xarxa de comunicacions, espais comercials i de serveis, zones d’habitatge, zones d’equipament, zones verdes. </li></ul><ul><li>Localitzar sobre el plànol i l’ortofotoplà aquestes xarxes i zones. </li></ul><ul><li>Identificar sobre el plànol l’ortofotoplà les parts de la ciutat. </li></ul><ul><li>Comentar les característiques de cada part. </li></ul><ul><li>Explicar l’evolució de les ciutats al llarg de la història. </li></ul><ul><li>Identificar sobre el plànol els grans períodes d’evolució de les ciutats. </li></ul><ul><li>Reconèixer les diferents tipologies d’estructures de les ciutats del món: colonial, africana, asiàtica, de nova creació. </li></ul><ul><li>Cercar informació sobre els grans nuclis urbans del món </li></ul><ul><li>Localitzar al mapa els grans nuclis urbans del món. </li></ul><ul><li>Reconèixer les característiques de les ciutats d’Espanya i Catalunya (Sabadell). </li></ul><ul><li>Identificar sobre el mapa les zones metropolitanes de Catalunya i d’Espanya. </li></ul><ul><li>Definir i descriure: connurbación. suburbanització, àrea metropolitana, xarxa de ciutats. </li></ul><ul><li>Identificar els problemes de la ciutat actual. </li></ul><ul><li>Elaborar alternatives a aquests problemes. </li></ul>
 8. 8. Objectius adaptats Enumerar els elements estructurals que componen la ciutat. Classificar els diferents components de la ciutat d’acord amb els tipus d’elements estructurals Enumerar les parts de la ciutat Identificar sobre una fotografia aèria, o mapa les parts de la ciutat Enumerar les diferents funcions que desenvolupa la ciutat. Classificar les diferents activitats que es desenvolupen en la ciutat d’acord amb les funcions d’aquesta. Identificar les imatges que corresponen a l’evolució de la ciutat al llarg de la història. Identificar les diferents estructures de les ciutats del món. Identificar sobre fotografia aèria o mapa i definir: àrea urbana, àrea metropolitana, conurbació, megalòpolis, xarxa de ciutats. Enumerar els problemes de les ciutats en l’actualitat. Localitzar la xarxa urbana d’Espanya i Catalunya <ul><ul><ul><ul><ul><li>LA CIUTAT </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. MATERIAL DIDÀCTIC <ul><li>MATERIALS.- </li></ul><ul><li>  3 POWERS: </li></ul><ul><li>·         1. Com llegir un plànol i un ortofotoplà. Identificar elements urbans a l’ortofotoplà de Sabadell. </li></ul><ul><li>·         2. Les parts de la ciutat. Evolució de la ciutat de Sabadell. </li></ul><ul><li>·         3. Les ciutats del món. Estructures urbanes. Les xarxes de ciutats de Catalunya i Espanya. </li></ul><ul><li>  Ortofotoplà del Vallès i de Sabadell. </li></ul><ul><li>web de l’Ajuntament de Sabadell. </li></ul><ul><li>web de l’Institut cartogràfic de Catalunya </li></ul><ul><li>CV “Què és la ciutat” </li></ul>
 10. 10. <ul><li>PROPOSTES D’ACTIVITATS UTILITZANT MATERIAL GRÀFIC </li></ul><ul><ul><li>Enumerar els elements estructurals que componen la ciutat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Classificar els diferents components de la ciutat d’acord amb els tipus d’elements estructurals </li></ul></ul><ul><ul><li>Enumerar les parts de la ciutat </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar sobre una fotografia aèria, o mapa les parts de la ciutat </li></ul></ul><ul><ul><li>Enumerar les diferents funcions que desenvolupa la ciutat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Classificar les diferents activitats que es desenvolupen en la ciutat d’acord amb les funcions d’aquesta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar les imatges que corresponen a l’evolució de la ciutat al llarg de la història. </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar les diferents estructures de les ciutats del món. </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar sobre fotografia aèria o mapa i definir: àrea urbana, àrea metropolitana, conurbació, megalòpolis, xarxa de ciutats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Enumerar els problemes de les ciutats en l’actualitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Localitzar la xarxa urbana d’Espanya i Catalunya </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>LA CIUTAT </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. SINTESI DE VOCABULARI <ul><li>TREBALL POC SIGNIFICATIU, REPETITIU, POC ÚTIL: </li></ul><ul><li>còpies </li></ul><ul><li>activitats amb formats infantils </li></ul><ul><li>aïllades dels companys </li></ul><ul><li>mecàniques </li></ul><ul><li>EVITAR SEMPRE QUE ES PUGUI </li></ul>Anomenar Permetre Escriure Trobar Classificar Permetre Recollir Formar ACCIONS/PROCEDIMENTS Rural Urbà Comercial Industrial Soterrades Boscos Camps de conreu Clavegueres Depuradores Trens Autobusos Carreteres Policies Bombers Camió Cases Blocs de pisos Fàbriques Funcions QUALIFICADORS.- CONCEPTES.- Desenvolupar Localitzar Possibilitar Composar ACCIONS/PROCEDIMENTS Política Econòmica Residencial Fabril Estructura Infrastructura Xarxa viària Xarxa de transport Equipaments Serveis Centre de comunicacions Centre de govern, gestions Àrea de serveis Intercanvi QUALIFICADORS.- CONCEPTES.- ACCIONS/PROCEDIMENTS QUALIFICADORS.- CONCEPTES.-
 12. 13. CLASSIFICA LES FOTOGRAFIES MEDI URBÀ MEDI RURAL
 13. 14. ELEMENTS QUE COMPONEN LA CIUTAT L’ESTRUCTURA URBANA LES INFRAESTRUCTURES LA XARXA VIARIA I DE TRANSPORT ELS EQUIPAMENTS ELS SERVEIS
 14. 15. ELEMENTS QUE COMPONEN LA CIUTAT L’ESTRUCTURA URBANA LES INFRAESTRUCTURES LA XARXA VIARIA I DE TRANSPORT ELS EQUIPAMENTS ELS SERVEIS <ul><li>els habitatges, els barris, </li></ul><ul><li>les zones industrials, </li></ul><ul><li>les zones comercials, </li></ul><ul><li>els parcs,… </li></ul><ul><li>Tot aquest conjunt organitzat té una forma, un disseny, és: L’ESTRUCTURA URBANA </li></ul>Està formada per la xarxa d’aigües, de clavegueram, l’elèctrica, els dipòsits, les canalitzacions, ... Generalment aquestes xarxes es troben soterrades <ul><li>Possibiliten el desplaçament entre les diferents zones de la ciutat i d’altres poblacions: </li></ul><ul><li>Autopistes, carreteres d’accés a la ciutat. </li></ul><ul><li>Cinturons de ronda (vies ràpides dins de la ciutat) </li></ul><ul><li>Carrers, avingudes, places </li></ul><ul><li>Ferrocarril </li></ul><ul><li>Aeroports </li></ul><ul><li>Transport públic </li></ul>Són un conjunt d’espais dedicats al servei dels habitants de la ciutats: els hospitals, les escoles, els museus, els teatres i cinemes, els estadis, les pistes esportives els mercats, els cementiris Possibiliten que la qualitat de vida de la ciutat sigui acceptable i a la vegada organitza un conjunt d’activitats necessàries per al funcionament de la ciutat i han de ser organitzades de forma col·lectiva: la recollida de brossa, la neteja viària, l’organització del tràfic, la seguretat
 15. 16. Posa nom i classifica
 16. 17. Posa nom i classifica
 17. 18. Posa nom i classifica
 18. 19. XARXA DE TRANSPORT ESTRUCTURA URBANA EQUIPAMENTS XARXA VIÀRIA INFRASTRUCTURES SERVEIS NOM EN EL TEU IDIOMA NOM EN CATALÀ IMATGE TIPUS
 19. 20. ELEMENTS QUE COMPONEN LA CIUTAT L’ESTRUCTURA URBANA LES INFRAESTRUCTURES LA XARXA VIARIA I DE TRANSPORT ELS EQUIPAMENTS ELS SERVEIS Omple aquest quadre amb els noms dels elements que composen la ciutat
 20. 21. QUINES FUNCIONS TÉ LA CIUTAT
 21. 22. QUINES FUNCIONS TÉ LA CIUTAT <ul><li>Les funcions de Barcelona són </li></ul><ul><li>centre comercial </li></ul><ul><li>centre de comunicació </li></ul><ul><li>centre de gestió, d’activitat econòmica. </li></ul><ul><li>centre de govern </li></ul>Comerços, botigues Bancs, empreses Ajuntament aeroport carrers Ferrocarrils
 22. 23. FUNCIONS DE LA CIUTAT ORGANITZACIÓ POLÍTICA CENTRALITAT ECONÒMICA INTERCANVIS I SERVEIS FABRIL RESIDENCIAL <ul><li>La ciutat és el lloc on s’elaboren les decisions d’ordre polític que afecten a un gran nombre de persones,: </li></ul><ul><li>Capital de l’Estat </li></ul><ul><li>Capital de la CCAA </li></ul><ul><li>Capital de província </li></ul><ul><li>Capital de comarca </li></ul>La ciutat és el lloc on s’elaboren les decisions econòmiques i que comporten la possibilitat de relacions àgils entre persones, entitats financeres, tècniques, econòmiques i polítiques <ul><li>La ciutat és el lloc central d’un espai geogràfic que possibilita serveis i bens als residents en la mateixa ciutat i en una zona d’influència. </li></ul><ul><li>Mercats, </li></ul><ul><li>Hospitals </li></ul><ul><li>Espais de lleure, </li></ul><ul><li>Comerços </li></ul>La ciutat és el lloc central d’un territori que concentra en un espai reduït fàbriques i treballadors per desenvolupar l’activitat indústria i que estén la seva zona d’influència a territoris propers La ciutat és el lloc de residència dels ciutadans que desenvolupen l’activitat econòmica a la ciutat o a zones properes. Aquesta activitat es concentra en barris diferenciats socialment i econòmicament i que la seva localització al territori dóna una estructura social a la ciutat
 23. 24. <ul><li>LA HISTÒRIA DE LES CIUTATS </li></ul>
 24. 25. ALTA EDAT MITJANA : S. VIII-IX-X-XI-XII Les ciutats es despoblen EDAT ANTIGA: Societats urbanes de la Mediterrània: Atenes, Cartago, Roma
 25. 26. BAIXA EDAT MODERNA. Revifalla de les ciutats <ul><li>EDAT MODERNA: Aparició de les grans capitals </li></ul>
 26. 27. <ul><ul><li>EDAT CONTEMPORÀNIA. </li></ul></ul><ul><li>Segle XIX. Desenvolupament de les ciutats. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Segle XX. Creixement imparable de les ciutats: </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 27. 28. Omple aquest quadre amb les dades dels dibuixos dels tipus de ciutats en la Història CARACTERÍSTICA EDAT SEGLE
 28. 29. Retalla i ordena Posa a sota els segles als qual pertany cada dibuix

×