Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hosgorbulteni4

402 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hosgorbulteni4

 1. 1. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhîdi... Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Mehmet Âkif Ersoy
 2. 2. HOŞGÖR BÜLTENİ-2013
 3. 3. YAŞAYAN ULU ÇINAR
 4. 4. 6 7 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org
 5. 5. 8 9
 6. 6. O dönem Antep’te Hâfız Tevfik Karslıgil vardı. Davûdi bir sesi vardı. Vazifesine düşkün birisiydi. Mazbut bir hâfız idi. Kur’an-ı Kerim’i Kıraatı Aşere üzerine okurdu. toplayamazdı. Talebeler çok azdı. En fazla 3-4 kişi olurduk. 1940 yılında Antep’in müftüsü Rı-fat Teymur’du. Hoşgör: Efendim, Kur’an-ı Kerim’i kaç yaşında öğrendiniz? Hüsamettin Fadıloğlu: Ben 6 ya-şında Kur’an-ı Kerimi baştan sona oku-yordum. O zamanda gayri resmi kadın hocalar ders verirdi. O hocalarda fazla öğrenen olmazdı. Düzen olmadığından dolayı öğrenimleri aksardı. Halbuki 3’er 5’er ayırıp sınıf düzenine geçilseydi. Belki de biraz daha verimli olurdu diye düşünüyorum. Hoşgör: Efendim o zamanda dini temsil edecek kapasitede kişiler kimler-di? Hüsamettin Fadıloğlu: Antep’in en kıymetli kişisi Hafız Tevfik Karslıgil vardı. Davûdi bir sesi vardı. Vazifesine düşkün birisiydi. Mazbut bir hâfız idi. Kur’an-ı Kerim’i Kıraatı Aşere üzerine okurdu. Talebe yetiştirdi. Fakat resmi tale-be yetiştirmek yasak olduğundan gay-ri resmi yetiştirirdi. Camii imamlığı ya-pardı. Bundan dolayı camiye gelenlere derslerini verirdi. Ayrıca Kanalıcı Hâfız Mehmet Efendi vardı. Sesi çok güzeldi. Kan alıcı değil can alıcı denilirdi. Hoşgör: Efendim Hâfız Efendi gibi hocalar var mıydı. Var ise bizlere bun-lardan bahseder misiniz? Hüsamettin Fadıloğlu: Antep’de 1915-1930 yılları arası büyük ho-ca olarak arapça bilen, ilim eh-li Mersinlizade Hacı Ali Efendi var-dı. Hem tarikat ehli hem de âlim bir zattı. Bir de Kepkepzade Şakir Efen-di vardı. Bu zatlar ilim ehli olanlar-dır. Bu 2 zat aynı dönemde ve An-tep’in kurtuluşunda rolü olan zatlardır Tahtani Camii İmamı Hâfız Abdullah Kocaoğlan hocaefendi vardı. Çok sağ-lam hafızlığı vardı. Huve de (O’nda) muazzam bir sese sahipti. Yani o zaman da 1923-1949 arasın-da din çok durağanlaşmıştı. O hem âlim hem de hâfızdı. Ah-met Muhtar Büyükçınar’a arap-ça dersi vermek için Tahtani Camii’nden Şeyh Fethullah Ca-mii’ne gider. Orada gizlice ders verirdi. Ayrıca Hâfız Hamdi Ak-suvek, Âma Hâfız Rıfat Günay, Âma Hâfız Ahmet Efendi, Kol-suz Hâfız Abdulaziz Belli hoca efendiler vardı. O zamanda hafızlık maale-sef tam çorak dönem ki 1923- 1950 arası dini hayatın bayağı baskı altında tutulduğu bir dö-nem... Hoşgör: Peki 1950 senesin-den sonra ne oldu ki değişti? Hüsamettin Fadıloğlu: Ondan sonra demokrat parti geldi. Biz seneler-ce camilerdeki minarelerde ezanı Türk-çe okudular . Türkçe dinledik. Hoşgör: Peki o dönemde Arapça ezan okuyan hoca var mıydı? Hüsamettin Fadıloğlu: Bir tane adam vardı. Dervişlerden Cezbeli İsma-il Efendi diye bir zat. Arapça okumuş. Polisler kendisini kelepçelemeye gel-mişler. O da şerefeden atlayıp kaçmış. O zamanlar çok farklı idi. Bir ima-mın maaşı 7 liraydı. Kimse imam ol-mak istemezdi. Hoşgör: İmamların maaşını şimdi ki ile kıyaslasak ne kadar oluyor? Hüsamettin Fadıloğlu: O zaman 7 lirası 700 kuruş ederdi. Ekmek 1 kuruş-tu. Bir ekmek alındığında 700 ekmek e-der. Günümüzde yaklaşık 280 lira filan yapıyor. 1936 dan 1950 ye kadar... Yusuf KİRAZ Kur’ân Kursu Öğreticisi YAŞAYAN ULU ÇINAR HÜSAMETTİN FADILOĞLU Değerli okurlar, bültenimizin konusu olun Gaziantep’te hayatını Kur’ana Adayanları araştırırken Ahmet Ziylan ağabeyin tavsiyesi üzerine Hüsamettin Fadıloğlu amcamız ile röportaj yapmaya karar verdik. Sadece yaşı itibari ile değil, müftülükteki personellerin ifadesi ile yapılan birçok eserde mühendis kimliğiyle Hüsamettin amcanın imzası bulunmaktadır. Hoşgör: Gaziantep tarihinde Kur’ân eğitimi ve Kur’an’a hayatını adayanlar hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz? Hüsamettin Fadıloğlu: Bizim zamanımızda çocukluk dönemimizde yani 1935-1936 senele-rinde ben 5 yaşındayken tabur imamı Binbaşı Ali Efendi idi. O zamanda Osmanlı imamlık kadro-su vardı. Ayrıca tabur imamlığından emekli Sal-lam Bey vardı. Arapçayı aynı kendi dili gibi ko-nuşuyordu. Âlim bir zattı. Kepenek Mahallesi’nde geniş bir evi vardı. Tahminen 50 metre civarında bahçesi de vardı. Oraya giderdik. Ama o zaman-larda Kur’ân eğitimi yasaktı. Hoca talebe 10 11
 7. 7. Adil Hoca’nın gelmesiyle İmam Hatip mezunlarına Mısırın yolunu açtı . Mesela fakülte de okuyorlar ama Arapça anlamaları olmuyor. Bundan dolayı El-Ezher Üniversitesine gönderiyordu. Merhum Hüsamettin Baykal diye bir hocaefendi vardı. Antep’te hafız yetiştirme de o dönem de en sağlam ve en çok hafız bu hocanın idaresinde yetişmiştir. Hoşgör: 1935-1950 yıllarında Kur’an’ın öğretilmesinin yasak olduğu dönemde Kuran öğretenlere o dönem-de hangi hocalar öndeydi? Hüsamettin Fadıloğlu: Bulaşıkçıza-de Arif Efendi vardı. Müftülük yapacak kapasitede bir adamdı. Hatta yaptı ve istifa etti. Bir hutbe de ittihat ve terak-ki cemiyetinin aleyhinde konuşmuş. O dönemde görevi bırakmış. Hoşgör: Hoşgör Mahallesi’ndeki kursu ne zaman açtılar? Hüsamettin Fadıloğlu: 1963-1965 de Hoşgör camisi yapıldı. Tahminen bundan 5 sene sonra da Haşim Bakbak diye bir zat geldi. Caminin bir tarafını bina ya Orasını da odalarla böldü. Bir tane fırın yaptı. Çıkan ekmeği de beda-va halka dağıttı. Odalarda Kur’ân kursu için odalar açtı. Kurslar orda başladı ve sonra üzerine bir kat daha atmışlardı. Hoşgör: Peki kursun hocaları kim-lerdi? Hüsamettin Fadıloğlu: Merhum Hüsamettin Baykal diye bir hocaefen-di vardı. Antep’te hafız yetiştirme de o dönem de en sağlam ve en çok hafız bu hocanın idaresinde yetişmiştir. O hoca işini gücünü kursa vermişti. Çocukları yatılı tutar. Ayrıca her biri için ayrı ayrı meşgul olurdu. Öğrencileri kendi başı-na bırakmazdı. Hoşgör: Efendim, o dönem de ca-milerde mukabele okuma ihtiyacı nasıl karşılanırdı? Hüsamettin Fadıloğlu: O dönem-de Antep’te hafız çok az vardı. Dışarı-dan yani Adıyaman, Antakya, Maraş ve Elbistan’dan hâfızlar gelirdi. Bizim An-tep’de Antepli olarak Hâfız Hüseyin Be-kem vardı. Sonradan ticarete bulaştı. Bir de Beyim hâfız vardı. Hoşgör: O dönemlere göre 1980 ile 2000’li yılları iyi bilirsiniz. O yıllara damga vuran Adil hoca gibi başka ho-calar var mı ? Hüsamettin Fadıloğlu: 1900 ile 1927 yıllaı arası Bülbüzade Abdullah Edip Bayram Efendi, 1927 ile 1949 yılları arası Hâfız Abdullah Kocaoğlan Efen-di, 1950-1965 yılları arasında Altıncı-zade Mustafa Efendi vardı. Eyyüboğlu Camii İmam Hatibiydi. Arapçası filan yoktu ama çok iyi bir hatipti. 1965 ile 1980 yılları arası Kurrâ Hâfız Kâmil Kı-deyş vardı. Hoşgör: Hacı amca bu dönemlerden sonra ne oldu? Hüsamettin Fadıloğlu: Bundan son-rası da Adil Özberk Hocaefendi geli-yor. Adil Hoca İmam hatip mezunları-na Mısır’ın yolunu açtı. Mesela fakültede okuyorlar ama arapça anlamıyorlardı. Bundan dolayı El-Ezher Üniversitesi’ne gönderiyordu. Allah razı olsun. Hoşgör: Antepliler Adil Hoca’yı ne zamandan beri kabullenmeye başladı-lar? Hüsamettin Fadıloğlu: Hocamız An-tep’te hatip fazla olmadığı için biraz da-ha rahat davranırdı. Nereye giderse ora-yı şekillendirir idi. Halka hitabeti onun mertebesini yükseltti. Mehmet Paşa Ca-misini ayağa kaldıran kişiydi. Bu ara-da caminin minaresi sanat eseridir. Os-manlı da bile böyle minare yoktu. Ama maalesef müze yapılmış. Adil Hoca be-reket getirdi. Elhamdülillah. Hoşgör: Adil Hocamızın İmam hatip okullarına hiz-metleri var mıydı? Hüsamettin Fadıloğlu: Büyük hizmetleri olmuştur. İmam Hatip okullarınn ve yurtlarının ihtiyaçlarını kar-şılamak için elinden geldiği kadarıyla yardımcı oluyordu. Allah gani gani rahmet eyle-sin. Hoşgör: Hoşgör Kur’an Kursuna ne kadar hizmet et-tiniz? Hüsamettin Fadıloğlu: 1963’ de Hoşgör Camii’nin yapımına başladık. Mahalle-de yardım ve kalkınma der-nekleri kurduk. Odun kömür temin edemeyene temin etmek adına yardımlara da başladık. Dernek böy-le böyle gelişmeye başladı. Hüsamettin Baykal zamanında da fevkalade gelişti. Ama şimdi Hoşgör her gün biraz daha iyiye gidiyor. Her sene kırkı aşkın hâfız çıkıyor Allah devamını getirir inşallah. Hoşgör: Şu anda Hoşgör Kur’an Kursunun çalışmalarını nasıl buluyor-sunuz bizlere ve talebelere tavsiyeleriniz nelerdir? Hüsamettin Fadıloğlu: Çocukların okutulması gerekiyor. Ancak bu sadece hafızlık eğitimi ile olmuyor. Gerekli ama yeterli değil. Ayrıca dünyevi bir uğraşı olması gerekiyor. Okul okutulması gerekiyor. Öğrencilere sahip çıkılmasını isterim. Çünkü sadece hafızlık yetmiyor dediğim gibi. Allah yardımcınız olsun selam ile… Hoşgör: Allah razı olsun Efendim. 12 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 13
 8. 8. HAFIZ MEHMET ŞAHİN (TBMM 1.Dönem Milletvekili) 1877’de Gaziantep’te doğdu. Eytam Müdürü iken, I. Dönem Gaziantep Milletvekili seçilmiştir. II, III, IV, V, VI, VII ve VIII. Dönemde de Gaziantep milletvekilliği yapmıştır. 14 15
 9. 9. 16 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 17
 10. 10. Al bayrağın gölgesinde yaşayan her ferdi; dinini, vatanını, milletini namusunu korumak için her an şehadete hazır bekleyen bir şehir haline getirirsek, şehitlerimiz bize hakkını helal edecek, Allah c.c. ve Resulu s.a.v bizden razı olacaktır. 18 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 19
 11. 11. Hoşgör: Kısaca Pîrsefa Hanı’ndan bahseder misiniz? Ahmet Ziylan: Tarihi hanın kapısının üze-rinde yapım tarihi olarak 1887 yılı yazmakta-dır. Ancak Pîrsefa Hanı 2 defa yanmış ve tekrar inşa edilmiştir. Hanın ilk yapılış tarihinin 400 yıl önce olduğu tahmin edilmektedir. Tarihî hanın ilk yıllarında konaklama amaçlı kullanıldığı, iler-leyen dönemlerde ise sabun imalathanesi olarak kullanıldığı söylenmektedir. Ben gördüğümde çok kötü bir haldeydi. Pîr-sefa Hanı Ali Erkendirci’nin babasının malı oldu-ğundan onun teşvikiyle 2006 yılında hem yöresel ürünlerin olduğu bir yer hem de güzel bir vakıf merkezi haline getirmek maksadıyla satın aldık. Hoşgör: Pîrsefa Hanını imar eder-ken amaçlarınız nelerdi? Ahmet Ziylan: 2 yıllık bir çalışma sonucunda Pîrsefa Hanı’nı bugünkü haline getirdik. Restorasyon esnasında sonradan yapılan kötü yapıları yıkmaya başlayınca mükemmel bir eser olduğu-nu fark ettik. Böylece mimari özelliği-ne uygun güzel bir görünüm meydana çıktı. Aslında Ali Erkendirci burada yö-resel yemeklerin olduğu bir lokanta iş-letmeyi düşünüyordu. Rahmetli arka-daşımız restorasyon işleri bitmesine az kala beyin kanamasından vefat etti. Allah rahmet eylesin. O günden sonra lokanta işinden vazgeçip vakfımızın hizmetinde kullanıyoruz. Gaziantep Kültür Turizm Derneği, Pîrsefa Hanı’nın restorasyonu ile Gazi-antep’e kültür ve turizm alanında çalış-malar yaparak katkıda bulunduğumuz-dan 2011 Yılının Kültür Adamı seçtiler. Hoşgör: Pîrsefa Hanı’nda şimdiye kadar hangi etkinlikler yapıldı? Ahmet Ziylan: Elhamdülillah meyvelerini almaya başladık. Mart 2010 tarihinde Bediüzzaman’ı Anma ve An-lama Platformu tarafından düzenlenen Barla-Kastamonu yılları sergisi ziyarete açıldı. Ekim 2010 tarihinde ahilik kutla-ması yapıldı. Van’dan gelen 13 deprem-zede aileye kucak açtık. Zaman zaman düğünler, merasimler, aylık hatim vesa-ir güzel programlar yapılıyor. Hoşgör: Gaziantep’teki tarihi mira-sımız hakkında neler söylersiniz? Ahmet Ziylan: Gaziantep’te di-ğer vilayetlerde olduğu gibi şehir mer-kezinde bulunan arasada Pîrsefa Hanı gibi çok kıymetli en az 20 tane büyük-lü küçüklü hanlar, camiler, hamamlar mevcuttur. Bizim imar ettiğimiz Pîr-sefa Hanı gibi olan hanlar; şehre gelen yabancılara getirdikleri eşyalarını sat-tıkları, ihtiyaçlarının temini için tüc-carların olduğu, otel kısmında konak-ladıkları, ahırlarında hayvanlarının barındığı mekanlardır. Pîrsefa Hanı’nın bitişiğindeki Fet-hiye Mescidi, Yavuz Sultan Selim za-manından Cumhuriyet devrine kadar medrese olarak kullanılmıştır. 90 yıl-dır ticarethane olarak kullanılmış ve günümüze gelmiştir. İçinde mescidi o-lan bu medrese, kurtarılması için bir-kaç arkadaşın desteği ile satın alınmış ve orijinal şekline getirilmiştir. Şu anda iki emekli din görevlisi tarafından mescidinde otuz yetişkine Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verilmektedir. Bu yetişkinler hayatla-rından o kadar memnunlar ki kahve-haneye gideceklerine vakitlerini bu mekanda değerlendiriyorlar. Hem iba-det edip hem öğretip hem öğreniyor-lar. Günlük problemlerini unuttukları ve mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Gönül istiyor ki tarihi mirasımız değerlendirilsin ve bütün camilerimiz-de Fethiye Mescidi gibi faaliyetler ya-pılsın. 20 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 21
 12. 12. Hoşgör: Pîrsefa Hanı’nda ge-lecekte olmasını istediğiniz faali-yetler nelerdir? Ahmet Ziylan: Gelecek için yaşımız gereği bir şey diyemiyo-rum. Hanın tapusu bizim üzeri-mize de olsa gerçek sahibi Hoş-gör Fatih İlim Araştırma Vakfı’ dır. Onlar Hoşgör Külliyesi’ nden me-zun olan hafız yavrularımıza ihti-sas eğitimi verebilirler. Hoşgör: Bültenimizin konu-sunu “Gaziantep Tarihi ve Haya-tını Kur’ana Adayanlar” olarak belirledik. Siz bu konuda neler söylersiniz. Ahmet Ziylan: Adil hocamız derdi ki; “Bir memleketin ayak-ta durması için bir âlim yeter. Bir âlim bir memleketi sallar.” Hoca-mızın dediği gibi hem inancı hem de eğitimi, kültürü olduğu için herkesi bir arada toplar. Günü-müzde her imam muhakkak lider-lik vasfı olmalıdır.Her şeyi hesap edip düşünerek hareket etmelidir. Asla pasif olmamalıdır. Bir kişi çok zengin olsa bir za-man sonra unutulur ancak bir âlim yüzlerce sene de geçse unutulmaz. Allah sayılarını arttırsın. Bizlere şefaatçi eylesin. Gaziantep tarihine baktığı-mızda her sene Ramazan ayı gel-diğinde çevre illerden mukabele okumak için hâfız lar gelirdi. Mu-kabele okur geri de giderlerdi. O tarihlerde Ahmet Akgündüz ho-caefendi imam hatip okulunda öğrenciymiş. Kozanlı Camii’nde mukabele okumak istemiş. Ben yüzüne okuyayım ne olacak ki, de-miş. Hayır olmaz yalnızca Hafızlar okuyacak, cevabını alınca sabah Çınarlı Camii imamına gitmiş. Sabah 1 cüz okuyup ezberlemiş ve ikindi namazında aynı cüzü ezber-den okumuş. Akgündüz hoca bir ayda hafız olmuş. Ahmet Muhtar Büyükçınar 16 yaşındayken Şıh Fethullah Ca-mii’nde Kur’an öğretiyordu. Polis hocaya kendisini sormuş. “Burada Ahmet Muhtar Büyükçınar adında biri Kur’an öğretiyormuş...“ demiş. O da korkarak “ben tanımıyorum” demiş. Kur’an talimi mahalledeki büyük teyzeler tarafından evlerde yapılırdı. O dönemlerde çok az hafız yetişmiştir. Hafız Âma Ali hoca , Adil hoca, Hafız Tevfik Karslıgil, Kürtoğlu Hacı Ahmet, Bülbülza-de Abdullah Edip Efendi, Ahmet Muhtar Büyükçınar, Hafız Osman Tanburacı, Hafız Nafi Civan, Hâfız Hüseyin Emre, Hâfız Mustafa Tan-can aklıma ilk gelenlerdir. Tekke Camii’nde Hafız Ali ho-ca vardı. Orada manevi dersler ve-rilirdi. Hoşgör: Bu röportaj ile Ga-ziantep tarihini ve hayatları Kur’an’laşmış hocalarımızı dinle-me fırsatı bulduk. Allah razı olsun. Son olarak neler söylersiniz. Ahmet Ziylan: Acizane bilgi-lerim bunlardır. Ancak bir de Ga-ziantep’in yaşayan ulu çınarı Hü-samettin Fadıloğlu ile görüşmenizi tavsiye ederim Hoşgör: Efendim, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. 22 23
 13. 13. Gaziantep’te faaliyet gösteren onlarca dernek ve vakfın olduğu bu görevli kuruluşların, birbirlerini tanımaları ve kaynaşması neticesinde Gaziantep için çok faydalı gelişmelerin kanaatine varıldı. Gaziantep halkının yoğun ilgi gös-terdiği programda salon yetmeyince va-tandaşların bir kısmı programı ayakta izlemek zorunda kaldı. Programın açı-lışı hafız Mehmet Bilir tarafından oku-nan Kur’an-ı Kerim ile yapıldı. Prog-ramın sunumunu ise Serdar Tuncer yaparak kurtuluş mücadelesini anlatan birbirinden güzel şiirleri seslendirdi. Ayrıca kursumuz hocalarından Ha-fız Abdullah Ayhan’ın Kur’an Tilaveti ve Kursumuzun Mehter Takımı programa katılanlara doyumsuz bir gösteri sundu. Açılış konuşmasını Gaziantep Gö-nüllü Kuruluşlar Platformu Sekrete-ri Yener Doğruer’in yaptığı program-da şunları söyledi; “Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Şubat 2011 tarihinde faaliyetlerine başladı. Ga-ziantep’te faaliyet gösteren onlarca dernek ve vakfın olduğu bu görev-li kuruluşların, birbirlerini tanıma-ları ve kaynaşması neticesinde Ga-ziantep için çok faydalı gelişmelerin kanaatine varıldı. Gaziantep Gö-nüllü Kuruluşlar Platformu olarak amaçlarımız, ilimizde yaşanan eği-tim sorununun çözülmesi, sosyal yardımlaşma tarafından yapılan ça-lışmaların daha sistemli ve düzen-li bir şekilde hak sahiplerine ulaş-tırılması, sosyal sermayemiz olan insanların doğru bilgilendirilmesi konularını kurum ve kuruluşları-mızın gündemi-ne getirmektir. 91. yılını kut-ladığımız ga-zi şehrimiz olan Gaziantep’in ve mil-li şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma programını ilgiyle izleyeceğinizi umu-yor, Gaziantep Gö-nüllü Kuruluşlar Platformu adına he-pinize teşekkür edi-yorum” şeklinde konuştu. Daha sonra Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldı-ğı sinevizyon gösterisinin ardından sahneye çıkan yazar Yavuz Bahadı-roğlu’nun, Mehmet Akif Ersoy’un yaşamını anlatan sunumu beğeni ile dinlendi. Konuşma sonrası Bakan Fatma Şahin, programa destek veren Ga-ziantep Büyükşehir Belediyesi adı-na Sosyal İşler Daire Başkanı Muhtar Akyol’a, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Yener Doğruer’e plaket takdim etti. Program tüm şehitler ve Mehmet Akif Ersoy için dualar okunarak son buldu. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşu olan 25 Aralık 1921 ile Mehmet Akif Ersoy’un ve-fat yıldönümünün bir arada işlendiği gece Şehit-kâmil Kültür Merkezinde başladı. Aralarında vakfımızın da bulunduğu 19 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından oluşturulan Gazian-tep Gönüllü Teşekküller Platformu tarafından or-ganize edilen 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu ve Mehmet Akif Ersoy’u An(la)ma Gecesi” yapıldı. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtulu-şu olan 25 Aralık 1921 ile Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıldönümünün bir arada işlendiği gece Şehitkâmil Kültür Merke-zinde saat 19.00’da başladı. Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merke-zi’nde (ŞKM) Serdar Tuncer’in sunduğu programa; Aile ve Sosyal Politikalar Ba-kanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Er-dal Ata, AK Parti Gaziantep milletvekille-ri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Şehitkâmil Kaymakamı Mehmet Aydın, Şehitkâmil Beledi-ye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anadolu Platfor-mu Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu Sek-reteri Yener Doğruer, Hoşgör Fatih Kur’an Kur-su mütevelli heyetinden Ahmet M. Ziylan, Ni-hat Durur, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. 24 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 25
 14. 14. 26 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 27
 15. 15. Hz. Peygamber tarafından övülen, Kur’an tilavetindeki başarısı ve sesiningüzelliği ile tanınan sahabe. 28 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 29
 16. 16. 30 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 31
 17. 17. ‘’Bilgi eğer ahlaka, güzel amele, insanları aydınlatan nuradönüşürse işte o takdirde milletleri ayakta tutan güç haline gelir.’’ Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ ADİL ÖZBERK HOCA, VEFATININ 14. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Adil Özberk Hocamızın vefatının 14. yıldönümün-de, Adil Hoca İlim Kültür ve Yaşatma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen anma gecesine katıldı. Gecede konuşan Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Adil Hoca’nın kendisinin de hocalığını yaptığını be-lirterek, “Rahmetli hocamıza 1969 yı-lında, talebe olma şerefine nail olduk. 1975 ve 1976 yılından sonra 7 sene ta-lebeliğini yaparak mezun olduk. Adil Hoca, idol, örnek bir insan idi. Di-yaloğumuz her zaman talebe hoca-lık, abi kardeşlik şeklinde devam etti. Kendisini minnetle ve saygıyla anıyo-ruz. Ruhu şad olsun.” dedi. Âlimlerin hayatlarını anlatan Gazi-antep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi De-kanı Prof. Dr. Ali Akpınar, ”Onlar kim-seye gönül koymadan davalarına baş koyan, gönüllerini ortaya koyan ve so-nunda da gönüllere taht kuran gönül dostlarıdırlar. Elbette onları ancağız. Ama bununla kalmayacağız. Onları an-lamaktır asıl önemli olan. Yeter mi, ta-bi ki yetmez. Onları yaşamaktır gerek-li olan. Bununla da kifayet etmeyeceğiz. Onları yaşatmak, onların güzellikleri-ni çevremize, etrafımıza, insanlığa yay-malıyız. İşte bunun için buradayız.” diye konuştu. ADİL HOCAMIZI TALEBESİNDEN DİNLEDİK Anma gecesine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, insan hayatında nelerin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Nasıl ki insanların kalbi vardır. Şehirlerin de kal-bi vardır. Elbette bir şehrin sanayisi, tek-nolojisi, el emeği, göz nuru, çalışkanlığı, üretkenliği çok ama çok önemlidir. Fa-kat bunlar hiçbir zaman bir başına şeh-rin ruhunu oluşturmazlar. Şehir, bizim medeniyetimizde Medine’dir ve her Me-dine’nin, her şehrin bir ruhu vardır. O şehrin ilmi, irfanı o şehrin insanlarının yaptığı bütün iyilikler, güzellikler, hayır-lar, dualar ve manevi bütün unsurlar o şehrin ruhunu oluştururlar. Adil Hoca, bize, bir mihrabın, bir caminin mihra-bının, minberinin ve kürsüsünün nasıl bir halk üniversitesine dönüşebilece-ğini göstermiştir. Nitekim bizim böyle halk üniversitesi denilebilecek birçok hocamız olmuştur.” şeklinde konuştu. Anma gecesinde, Bilir Kardeş-ler, Kur’an-ı Kerim ziyafeti ve ilahiler okuduktan sonra davetlilere Adil Ho-ca’nın hayatını anlatan film izletildi. Gecede, Türkiye hafızlık birincisi Nu-riye Bakır’a plaket verildi. Anma gece-si Adil Özberk Hoca’nın oğlu Salih Öz-berkin duaları ile son buldu. Anma gecesine AK Parti Gazian-tep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şe-hitkamil Kaymakamı Mehmet Ay-dın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Baş-kanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Sanko Holding Yönetim Kurulu üyeleri Adil Sani Ko-nukoğlu ve Abdulkadir Konukoğlu, Ga-ziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun, Hasan Kalyon-cu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbra-him Özdemir, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akpınar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. 32 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 33
 18. 18. Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Adil Özberk hocanın isminin verildiği sosyal tesis ve Park düzenlenen törenle hizmete açıldı. Karataş Mahallesinde hizmete sunulan Adil Özberk Sosyal Tesis ve Park’ın açılışına Gaziantep Vali Vekili Mustafa Can Arslan, Vali Yar-dımcısı Bestami Beyazıt Alkan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ha-lil Mazıcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ahmet Uzer, Şahinbey Kayma-kamı Uğur Turan, Şehitkamil Kaymakamı Mehmet Aydın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Ahmet Bulut, SANKO Holding Yönetim Kurulu ve GSO Meclis Başkanı Abdul-kadir Konukoğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Ku-rulu Başkanı Cahit Nakıpoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Filiz Üzücü, AK Parti Şahinbey İlçe Kadın Kolları Başkanı Latife Ha-vuçcuoğlu ve Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulisi Kalender, Belediye Meclis Üyeleri, Vakfımızın Onursal Başkanı Ahmet M. Ziylan, Der-nek Başkanımız Nihat Durur, Vakıf ve Dernek başkanları ile vatan-daşlar katıldı. 34 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 35
 19. 19. Ehl-i Kur’ân olanlar, bahar mevsimi gibi yemyeşil, çiçek çiçek, meyve meyve güzelliklere sahiptirler. Ehl-i Kur’ân olmayanlar ise, çorak bir arazi gibi canlılık ve ilâhî güzellikten ETKİNLİK HABERİ HÂFIZLAR TAÇLANDIRILDI 36 37
 20. 20. HOŞGÖR YATILI KIZ KUR’ÂN KURSU HAFIZLIK MERASİMİ Kim Kur’an’ı okur ve ezberler,onunla amel ederse kıyamet günü anne babasına bir taç giydirilir (Hadis-i Şerif ) Şahinbey İlçe Müftülüğüne bağlı Hoşgör Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda 2011-2012 yılında hîfzını tamamlayan hâfızlık belgesi alan 22 öğrencinin hâfızlık belge ve taç giyme merasimi kurs binamızda yapıldı. Merasime İlçe Müftümüz Musa İmamoğlu Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı Onursal Başkanı Ahmet M. Ziylan, Güler Bayram, Fadile Durur, Feyza Cansunar, Kübra Küçükdurmaz ve vakıf üyeleri, hayırseverler, Kur’an Kursu Öğreticileri, Kur’an Kursu öğrencileri ve çok kalabalık bir vatandaş kitlesi katıldı. 38 39
 21. 21. 40 41
 22. 22. 42 43
 23. 23. Kurslarımızın maddi-manevi yardım severi Ahmet Ziylan ağabeyimiz konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: ‘’Bu günümüz hayır olsun. Rabbim hayırlı kılsın. Cenabı Allah bizlere ve de sizlere rahmet etsin, neslimizi çoğaltsın. Ama sizlerde çoğaltmak için tanıdıklarınızı, buralara teşvik etmeniz gerekiyor. Hafızlık o kadar gıpta edilecek şey ki; ben hayatımda isteğim, en büyük arzum olmuştur. En çok hafızlara gıpta ediyorum. Bir daha dünyaya gelsem sanayici değil, Kur’ân Hâfızı olmak isterdim. Bizim zamanımızda hafızların sayısı parmakla gösterilecek kadar azdı ama şimdi bakıyorum maşallah her yerde bir hafız arkadaşla tanışıyoruz bundan çok ama çok hoşnut oluyorum Allah sayılarını çoğaltsın. Hoşgör müesseseleşmiş bir kurum. Gaziantep’in ve de Türkiye’nin medarı iftiharı. Şimdiler de tüm Türkiye’ye hafız ihraç ediyor. İnşallah hedefimiz bu yönde daha çok hafız yetiştirip neslimize katkıda bulunmak. İnşallah ileri ki zamanlarda bu tür organizasyonları tekrar görmek istiyoruz Allah razı olsun bu programı yapanlardan.’’ Programda Ahmet Ziylan ağabeyimizin konuşmasının ardından Nihat Durur ağabeyimizin konuşması şu ifadelere yer verdi: ‘’Bu birlikteliğimizin yıllarca sürmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hafız kardeşlerimizin sayılarını artmasını temenni ediyorum. Bu kursların sahipleri sizlersiniz gençler! Rabbim yardımcınız olsun. Rabbim sizleri seçip göndermiş kıymetinizi bilin, verdiği nimetlere şükredin. Böyle programları tertip eden hocalarımızdan Allah razı olsun. İnşallah gelenekselleşecek bu tür organizasyonlar Rabbim yardımcı olsun diyorum.’’ Nihat Durur ağabeyimizin konuşmasını ardından Gaziantep Hafızlar Derneği Başkanı Hafız Halil İbrahim Kocaoğlan konuşmalarında şu cümlelere yer verdi: ‘’Kaînatın yaratılış sebebi Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor; ‘’Allah’ın has (özel) ehlidir hafızlardır.’Allah’ın kula verdiği nimetin bir de külfeti vardır. Rabbim yardımcıları olsun. Böylesine müstesna günleri tertip eden hocalarımızdan Allah razı olsun inşallah önümüzdeki senelerde de böylesine güzel ve de özel günler tertip edilir şimdiden Allah razı olsun diyorum measselem.’’ Kapanış ve teşekkür konuşmasını Vakıf Başkanı Ökkeş Eruslu yaptı. Bu konuşmaların ardından kursumuz mezun hafızlardan anılar dinlenip eski güzel günler yâd edildi. Programın ardından pilav ve ayran ikram edilerek program son buldu. I.GELENEKSEL HOŞGÖR MEZUNLARI GÜNÜ Mezunlar günü programı Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı, Hoşgör Kur’ân Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve Gaziantep Kur’ân Hafızları Derneği üyelerinin katılımıyla 27 Nisan 2013 Cumartesi günü Hoşgör Külliyesi’nde yapıldı. Hoşgör Fatih Kur’an Kursumuzun tertip ettiği mezunlar günü Abdullah Ayhan hocamızın Kur’an tilaveti ile başladı. Programa katılımın çoğunluğu mezun hafızlar olduğu gözlerden kaçmadı. Asıl vurgulanan şeyin bu tür organizasyonların iler ki senelere taşınması idi. Programda açılış konuşmasını ise kurs yöneticisi Mustafa Deniz Hocamız yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: ‘’Bugün burada Hoşgör Kur’ân Kursu’ndan mezun olan hafızların günü, inşallah bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceğiz. Bu organizasyonları gelenekselleştirmeyi arzuluyoruz. Aslında bu programı daha önceki senelerde de yapmayı planlıyorduk, ancak kısmet bugüneymiş Rabbim hayırlı kılsın katında… 1960’lı yıllardan bu yana Hoşgör artık bir marka, bir tarih olmuş. Hoşgör 1980’li yıllarında hafızlık müessesini başlattı ve Hüsamettin Baykal hocamız tarafından müessesleşmiş.0 yıllarda hakikaten maddi sıkıntılarımız vardı, ancak şu zamanlarda elhamdülillah kursumuz Gaziantep’in medarı iftiharı oldu. Şu anda Kız Kur’an Kursumuz eğitim birimlerimizden birisi oldu. Ayrıca Pirsefa Hanında hafızlık üstü eğitim veriliyor. Arapça, fıkıh, hadis vs. dersleri sunuyor. Şu anda bu çatı altında 500 öğrenciye hitap ediyor elhamdülillah. Önümüzdeki dönemlerde ise hedefimiz ikinci bir külliye binası inşa etmek olacaktır. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Derneğimizden Allah razı olsun maddi-manevi yardımlarda bulunuyorlar. Rabbim hayırlarını kabul eylesin.’’ 44 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 45
 24. 24. 46 47
 25. 25. BİLGİLENDİRME 48 49
 26. 26. 50 HOŞGÖR BÜLTENİ-2013 http://www.hosgorkulliyesi.org 51

×