Urn oszkkm 01

H
URN használata hálózatiURN használata hálózati
dokumentumok azonosításábandokumentumok azonosításában
Országos Széchényi KönyvtárOrszágos Széchényi Könyvtár
Könyvtár-informatikai MűhelyKönyvtár-informatikai Műhely
Budapest, 2003. június 12.Budapest, 2003. június 12.
Horváth ÁdámHorváth Ádám
OSZKOSZK
informatikai főigazgató-informatikai főigazgató-
helyetteshelyettes
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
NapirendNapirend
OSZKKM céljaOSZKKM célja
URN-ről általában - Horváth ÁdámURN-ről általában - Horváth Ádám
Az OSZK URN szervere - Aradi BálintAz OSZK URN szervere - Aradi Bálint
Témák a következő OSZKKM ülésreTémák a következő OSZKKM ülésre
EgyebekEgyebek
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
TartalomTartalom
A problémaA probléma
A megoldásA megoldás
Az URN egyediségeAz URN egyedisége
Az URN felépítéseAz URN felépítése
Példák az URN használatáraPéldák az URN használatára
Az URN kiadásaAz URN kiadása
Az URN feloldásaAz URN feloldása
Az URN igénylés tervezett elveiAz URN igénylés tervezett elvei
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
A problémaA probléma
Ha egy URL megváltozik, meg kellHa egy URL megváltozik, meg kell
változtatni az összes rámutatóváltoztatni az összes rámutató
hivatkozásthivatkozást
Még nehezebb a helyzet, ha egy adottMég nehezebb a helyzet, ha egy adott
URL-en lévő tartalom változik megURL-en lévő tartalom változik meg
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
A megoldásA megoldás
A hálózati forrás egyedi azonosításaA hálózati forrás egyedi azonosítása
– URN (Universial Resource Name)URN (Universial Resource Name)
• A hálózati forrást egy névvel azonosítjaA hálózati forrást egy névvel azonosítja
• A név nem változikA név nem változik
• A név világviszonylatban egyediA név világviszonylatban egyedi
– Az URN kiadása ellenőrzött folyamatAz URN kiadása ellenőrzött folyamat
• Az URL-re továbbra is szükség vanAz URL-re továbbra is szükség van
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
A megoldásA megoldás
MűködésMűködés
– Ügyfél oldalÜgyfél oldal
• http://www.oszk.hu/ helyett:http://www.oszk.hu/ helyett:
• urn:nbn:hu-123urn:nbn:hu-123
– URN generátorURN generátor
– URN feloldóURN feloldó
• URN-URL párost tartalmazzaURN-URL párost tartalmazza
• URN feloldók elosztott hálózatot alkotnakURN feloldók elosztott hálózatot alkotnak
– URN feloldókat összefogó rendszerURN feloldókat összefogó rendszer
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
A megoldásA megoldás
Az URN előnyeiAz URN előnyei
– Az URL helyességéért az URN azonosítótAz URL helyességéért az URN azonosítót
igénylő a felelősigénylő a felelős
– Az URN szerver eszközöket tartalmaz azAz URN szerver eszközöket tartalmaz az
URL-ek tömeges módosításáraURL-ek tömeges módosítására
– Nemzetközi szabványon alapulNemzetközi szabványon alapul
– RendszerfüggetlenRendszerfüggetlen
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Az URN egyediségeAz URN egyedisége
Az URN névterületekre oszlikAz URN névterületekre oszlik
– A névterületek kiadása ellenőrzöttA névterületek kiadása ellenőrzött
folyamat: regisztráltatni kellfolyamat: regisztráltatni kell
• Jelenlegi regisztrált névterületekJelenlegi regisztrált névterületek
– ISSN, OID, ISBN, NBNISSN, OID, ISBN, NBN
– Többi: http://www.iana.org/assignments/urn-Többi: http://www.iana.org/assignments/urn-
namespacesnamespaces
– A névterületen belül az egyes URNA névterületen belül az egyes URN
azonosítók kiadása is ellenőrzöttazonosítók kiadása is ellenőrzött
folyamatfolyamat
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Az URN felépítéseAz URN felépítése
<URN> ::= "urn:" <NID> ":" <NSS><URN> ::= "urn:" <NID> ":" <NSS>
– az idézőjelek közötti rész kötelezőaz idézőjelek közötti rész kötelező
– NID Namespace Identifier = névterületNID Namespace Identifier = névterület
azonosítóazonosító
• egy kód, mely meghatározza azt aegy kód, mely meghatározza azt a
közösséget, melyet az URN kiszolgálközösséget, melyet az URN kiszolgál
• meghatározza az NSS szintaktikaimeghatározza az NSS szintaktikai
értelmezésétértelmezését
– NSS Namespace Specific String =NSS Namespace Specific String =
névterületre jellemző füzérnévterületre jellemző füzér
• szintaxisát a NID megalkotói adják megszintaxisát a NID megalkotói adják meg
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Az NBN URN felépítéseAz NBN URN felépítése
LeírásaLeírása
– http://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txthttp://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txt
FelépítéseFelépítése
– NID (névterület azonosító) = NBNNID (névterület azonosító) = NBN
– NSS (névterületre jellemző füzér) felépítéseNSS (névterületre jellemző füzér) felépítése
• <ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér><ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér>
– kiadott NBN füzérkiadott NBN füzér
• országonként meghatározhatóországonként meghatározható
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Az NBN URN felépítéseAz NBN URN felépítése
ModellModell
URN:NBN:<ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér>URN:NBN:<ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér>
PéldákPéldák
– FinnFinn
• URN:NBN:fi-fe19981001URN:NBN:fi-fe19981001
– fi = országkódfi = országkód
– fe = f: könyv; e: elektronikus dokumentumfe = f: könyv; e: elektronikus dokumentum
– szám = négyjegyű évszám + (évenként újrainduló) sorszámszám = négyjegyű évszám + (évenként újrainduló) sorszám
– NorvégNorvég
• URN:NBN:no-123URN:NBN:no-123
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Példák az NBN URN használatáraPéldák az NBN URN használatára
FinnFinn
– LeírásLeírás
• http://http://wwwwww..liblib.helsinki.fi/.helsinki.fi/metameta/URN-/URN-helphelp..htmlhtml
– Konkrét alkalmazásKonkrét alkalmazás
• http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/tieto/pg/bostrohttp://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/tieto/pg/bostro
m/m/
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Példák az NBN URN használatáraPéldák az NBN URN használatára
Norvég példaNorvég példa
– http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?
objd=021687595&lang=Eobjd=021687595&lang=E
– URN:NBN:no-358 mögött ez a kapcsolat áll:URN:NBN:no-358 mögött ez a kapcsolat áll:
• http://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132
– A hivatkozott lap fejlécében ott vannak aA hivatkozott lap fejlécében ott vannak a
Dublin Core adatokDublin Core adatok
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Az NBN URN kiadásaAz NBN URN kiadása
Finn példaFinn példa
– http://http://wwwwww..lublub..lulu.se/.se/cgicgi--binbin//nmurnnmurn..plpl
Norvég példaNorvég példa
– http://http://wwwwww..nbnb.no/.no/urnurn//generatorgenerator//
• My URN menüpontMy URN menüpont
• FeltételekFeltételek
– a) A forrásban más URN nem lehet megadva Dublin Corea) A forrásban más URN nem lehet megadva Dublin Core
metaadatkéntmetaadatként
– b) Más URN nem hivatkozhat erre forrásrab) Más URN nem hivatkozhat erre forrásra
– c) A forrásnak léteznie kell a megadott URL-enc) A forrásnak léteznie kell a megadott URL-en
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Az URN feloldásaAz URN feloldása
Finn példaFinn példa
– Internet keresőkInternet keresők
Norvég példaNorvég példa
– URN feloldó adatbázisURN feloldó adatbázis
• THTTP protokoll (RFC 2169)THTTP protokoll (RFC 2169)
• Tárolja az URN-URL párokatTárolja az URN-URL párokat
• http://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132 hívással oldja felhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132 hívással oldja fel
a megadott URN-ta megadott URN-t
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Az URN feloldásaAz URN feloldása
ProblémaProbléma
– Jelenleg tudni kell az URN feloldó adatbázisJelenleg tudni kell az URN feloldó adatbázis
címétcímét
MegoldásMegoldás
– A jövőben a feloldás automatikus leszA jövőben a feloldás automatikus lesz
• DDDS Dynamic Delegation Discovery System címűDDDS Dynamic Delegation Discovery System című
RFC dokumentumcsalád írja leRFC dokumentumcsalád írja le
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Még egy példaMég egy példa
NémetekNémetek
– Kijelölt intézményekKijelölt intézmények
– Jelszóval védett a kiadásJelszóval védett a kiadás
– Tudják, hogy melyik URN-t ki kérteTudják, hogy melyik URN-t ki kérte
• URN-URL helyessége számonkérhetőURN-URL helyessége számonkérhető
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Az NBN URN igénylés tervezett elveiAz NBN URN igénylés tervezett elvei
Bárki kérhetBárki kérhet
Az Interneten szabadon hozzáférhetőAz Interneten szabadon hozzáférhető
dokumentumnakdokumentumnak
Stabilan és „az idők végeztéig” elérhetőStabilan és „az idők végeztéig” elérhető
dokumentumnakdokumentumnak
Melyek tartalma „lényeges”Melyek tartalma „lényeges”
Ugyanannak a dokumentumnak aUgyanannak a dokumentumnak a
másolatai ne kapjanak új URN-tmásolatai ne kapjanak új URN-t
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Az URN igénylés tervezett elveiAz URN igénylés tervezett elvei
Egy dokumentum csak egy URN-nelEgy dokumentum csak egy URN-nel
rendelkezhetrendelkezhet
Ha a dokumentumot szerkesztik, deHa a dokumentumot szerkesztik, de
intellektuálisan nem változik, nem kell újintellektuálisan nem változik, nem kell új
URN-t kérniURN-t kérni
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Az URN helye a bib rekordbanAz URN helye a bib rekordban
HelyeHelye
– 856 4<szóköz> $uurn:nbn:hu-2001856 4<szóköz> $uurn:nbn:hu-2001
MegjelenítésMegjelenítés
– http://nbn.oszk.hu/N2L?urn:nbn:hu-2001http://nbn.oszk.hu/N2L?urn:nbn:hu-2001
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
URN irodalomURN irodalom
URN-el kapcsolatos RFC-ék összefoglalóURN-el kapcsolatos RFC-ék összefoglaló
lapjalapja
– http://www.uri.net/http://www.uri.net/
URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
Köszönöm a figyelmüketKöszönöm a figyelmüket
adam@oszk.hu
1 of 22

Recommended

Big Bugs Partnership by
Big Bugs PartnershipBig Bugs Partnership
Big Bugs PartnershipTom McGill
382 views10 slides
Citace PRO - návod by
Citace PRO - návod Citace PRO - návod
Citace PRO - návod Martin Krčál
1K views46 slides
Growth: Growing Fulton County's (Indiana) Economy by Growing Fulton County's ... by
Growth: Growing Fulton County's (Indiana) Economy by Growing Fulton County's ...Growth: Growing Fulton County's (Indiana) Economy by Growing Fulton County's ...
Growth: Growing Fulton County's (Indiana) Economy by Growing Fulton County's ...Scott Hutcheson, Ph.D.
400 views32 slides
Lynn Pennington by
Lynn PenningtonLynn Pennington
Lynn PenningtonLynn Pennington
134 views1 slide
AKSA PRESENTATION -SPANISH by
AKSA PRESENTATION -SPANISHAKSA PRESENTATION -SPANISH
AKSA PRESENTATION -SPANISHCarlos Urrutia
686 views47 slides
Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s... by
Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...
Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...Fabrizio Callarà
1.7K views8 slides

More Related Content

More from horvadam

Szemantikus web by
Szemantikus webSzemantikus web
Szemantikus webhorvadam
144 views24 slides
Személynevek a szemantikus térben by
Személynevek a szemantikus térbenSzemélynevek a szemantikus térben
Személynevek a szemantikus térbenhorvadam
106 views76 slides
Az aggregáció általános modellje : Synergy modell by
Az aggregáció általános modellje : Synergy modellAz aggregáció általános modellje : Synergy modell
Az aggregáció általános modellje : Synergy modellhorvadam
127 views42 slides
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO... by
TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...horvadam
294 views31 slides
RDA by
RDARDA
RDAhorvadam
463 views50 slides
NBN:URN Generator and Resolver by
NBN:URN Generator and ResolverNBN:URN Generator and Resolver
NBN:URN Generator and Resolverhorvadam
642 views22 slides

More from horvadam(20)

Szemantikus web by horvadam
Szemantikus webSzemantikus web
Szemantikus web
horvadam144 views
Személynevek a szemantikus térben by horvadam
Személynevek a szemantikus térbenSzemélynevek a szemantikus térben
Személynevek a szemantikus térben
horvadam106 views
Az aggregáció általános modellje : Synergy modell by horvadam
Az aggregáció általános modellje : Synergy modellAz aggregáció általános modellje : Synergy modell
Az aggregáció általános modellje : Synergy modell
horvadam127 views
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO... by horvadam
TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
horvadam294 views
NBN:URN Generator and Resolver by horvadam
NBN:URN Generator and ResolverNBN:URN Generator and Resolver
NBN:URN Generator and Resolver
horvadam642 views
ZING: the Next Generation of Z39.50 by horvadam
ZING: the Next Generation of Z39.50ZING: the Next Generation of Z39.50
ZING: the Next Generation of Z39.50
horvadam625 views
Automation at the National Széchényi Library by horvadam
Automation at the National Széchényi LibraryAutomation at the National Széchényi Library
Automation at the National Széchényi Library
horvadam404 views
First steps towards publishing library data on the semantic web by horvadam
First steps towards publishing library data on the semantic webFirst steps towards publishing library data on the semantic web
First steps towards publishing library data on the semantic web
horvadam352 views
FRBR in a simplified way : Status report by horvadam
FRBR in a simplified way : Status reportFRBR in a simplified way : Status report
FRBR in a simplified way : Status report
horvadam327 views
WEB2 developments at the National Széchényi Library by horvadam
WEB2 developments at the National Széchényi LibraryWEB2 developments at the National Széchényi Library
WEB2 developments at the National Széchényi Library
horvadam300 views
Semantic web: where are we now? by horvadam
Semantic web: where are we now? Semantic web: where are we now?
Semantic web: where are we now?
horvadam401 views
LibriVision via the OpenSocial protocol by horvadam
LibriVision via the OpenSocial protocolLibriVision via the OpenSocial protocol
LibriVision via the OpenSocial protocol
horvadam285 views
Catalogue enrichment in LibriVision by horvadam
Catalogue enrichment in LibriVision Catalogue enrichment in LibriVision
Catalogue enrichment in LibriVision
horvadam463 views
Az RFID bevezetésének kérdései by horvadam
Az RFID bevezetésének kérdéseiAz RFID bevezetésének kérdései
Az RFID bevezetésének kérdései
horvadam440 views
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publication by horvadam
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publicationLinked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
horvadam287 views
RDF and Open Linked Data, a first approach by horvadam
RDF and Open Linked Data, a first approachRDF and Open Linked Data, a first approach
RDF and Open Linked Data, a first approach
horvadam328 views
Szemantikus web és a könyvtárak by horvadam
Szemantikus web és a könyvtárakSzemantikus web és a könyvtárak
Szemantikus web és a könyvtárak
horvadam358 views
Szemantikus web és a könyvtárak by horvadam
Szemantikus web és a könyvtárakSzemantikus web és a könyvtárak
Szemantikus web és a könyvtárak
horvadam484 views
Linked Open Data by horvadam
Linked Open DataLinked Open Data
Linked Open Data
horvadam322 views

Urn oszkkm 01

 • 1. URN használata hálózatiURN használata hálózati dokumentumok azonosításábandokumentumok azonosításában Országos Széchényi KönyvtárOrszágos Széchényi Könyvtár Könyvtár-informatikai MűhelyKönyvtár-informatikai Műhely Budapest, 2003. június 12.Budapest, 2003. június 12. Horváth ÁdámHorváth Ádám OSZKOSZK informatikai főigazgató-informatikai főigazgató- helyetteshelyettes
 • 2. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth NapirendNapirend OSZKKM céljaOSZKKM célja URN-ről általában - Horváth ÁdámURN-ről általában - Horváth Ádám Az OSZK URN szervere - Aradi BálintAz OSZK URN szervere - Aradi Bálint Témák a következő OSZKKM ülésreTémák a következő OSZKKM ülésre EgyebekEgyebek
 • 3. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth TartalomTartalom A problémaA probléma A megoldásA megoldás Az URN egyediségeAz URN egyedisége Az URN felépítéseAz URN felépítése Példák az URN használatáraPéldák az URN használatára Az URN kiadásaAz URN kiadása Az URN feloldásaAz URN feloldása Az URN igénylés tervezett elveiAz URN igénylés tervezett elvei
 • 4. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth A problémaA probléma Ha egy URL megváltozik, meg kellHa egy URL megváltozik, meg kell változtatni az összes rámutatóváltoztatni az összes rámutató hivatkozásthivatkozást Még nehezebb a helyzet, ha egy adottMég nehezebb a helyzet, ha egy adott URL-en lévő tartalom változik megURL-en lévő tartalom változik meg
 • 5. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth A megoldásA megoldás A hálózati forrás egyedi azonosításaA hálózati forrás egyedi azonosítása – URN (Universial Resource Name)URN (Universial Resource Name) • A hálózati forrást egy névvel azonosítjaA hálózati forrást egy névvel azonosítja • A név nem változikA név nem változik • A név világviszonylatban egyediA név világviszonylatban egyedi – Az URN kiadása ellenőrzött folyamatAz URN kiadása ellenőrzött folyamat • Az URL-re továbbra is szükség vanAz URL-re továbbra is szükség van
 • 6. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth A megoldásA megoldás MűködésMűködés – Ügyfél oldalÜgyfél oldal • http://www.oszk.hu/ helyett:http://www.oszk.hu/ helyett: • urn:nbn:hu-123urn:nbn:hu-123 – URN generátorURN generátor – URN feloldóURN feloldó • URN-URL párost tartalmazzaURN-URL párost tartalmazza • URN feloldók elosztott hálózatot alkotnakURN feloldók elosztott hálózatot alkotnak – URN feloldókat összefogó rendszerURN feloldókat összefogó rendszer
 • 7. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth A megoldásA megoldás Az URN előnyeiAz URN előnyei – Az URL helyességéért az URN azonosítótAz URL helyességéért az URN azonosítót igénylő a felelősigénylő a felelős – Az URN szerver eszközöket tartalmaz azAz URN szerver eszközöket tartalmaz az URL-ek tömeges módosításáraURL-ek tömeges módosítására – Nemzetközi szabványon alapulNemzetközi szabványon alapul – RendszerfüggetlenRendszerfüggetlen
 • 8. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN egyediségeAz URN egyedisége Az URN névterületekre oszlikAz URN névterületekre oszlik – A névterületek kiadása ellenőrzöttA névterületek kiadása ellenőrzött folyamat: regisztráltatni kellfolyamat: regisztráltatni kell • Jelenlegi regisztrált névterületekJelenlegi regisztrált névterületek – ISSN, OID, ISBN, NBNISSN, OID, ISBN, NBN – Többi: http://www.iana.org/assignments/urn-Többi: http://www.iana.org/assignments/urn- namespacesnamespaces – A névterületen belül az egyes URNA névterületen belül az egyes URN azonosítók kiadása is ellenőrzöttazonosítók kiadása is ellenőrzött folyamatfolyamat
 • 9. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN felépítéseAz URN felépítése <URN> ::= "urn:" <NID> ":" <NSS><URN> ::= "urn:" <NID> ":" <NSS> – az idézőjelek közötti rész kötelezőaz idézőjelek közötti rész kötelező – NID Namespace Identifier = névterületNID Namespace Identifier = névterület azonosítóazonosító • egy kód, mely meghatározza azt aegy kód, mely meghatározza azt a közösséget, melyet az URN kiszolgálközösséget, melyet az URN kiszolgál • meghatározza az NSS szintaktikaimeghatározza az NSS szintaktikai értelmezésétértelmezését – NSS Namespace Specific String =NSS Namespace Specific String = névterületre jellemző füzérnévterületre jellemző füzér • szintaxisát a NID megalkotói adják megszintaxisát a NID megalkotói adják meg
 • 10. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az NBN URN felépítéseAz NBN URN felépítése LeírásaLeírása – http://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txthttp://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txt FelépítéseFelépítése – NID (névterület azonosító) = NBNNID (névterület azonosító) = NBN – NSS (névterületre jellemző füzér) felépítéseNSS (névterületre jellemző füzér) felépítése • <ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér><ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér> – kiadott NBN füzérkiadott NBN füzér • országonként meghatározhatóországonként meghatározható
 • 11. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az NBN URN felépítéseAz NBN URN felépítése ModellModell URN:NBN:<ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér>URN:NBN:<ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér> PéldákPéldák – FinnFinn • URN:NBN:fi-fe19981001URN:NBN:fi-fe19981001 – fi = országkódfi = országkód – fe = f: könyv; e: elektronikus dokumentumfe = f: könyv; e: elektronikus dokumentum – szám = négyjegyű évszám + (évenként újrainduló) sorszámszám = négyjegyű évszám + (évenként újrainduló) sorszám – NorvégNorvég • URN:NBN:no-123URN:NBN:no-123
 • 12. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Példák az NBN URN használatáraPéldák az NBN URN használatára FinnFinn – LeírásLeírás • http://http://wwwwww..liblib.helsinki.fi/.helsinki.fi/metameta/URN-/URN-helphelp..htmlhtml – Konkrét alkalmazásKonkrét alkalmazás • http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/tieto/pg/bostrohttp://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/tieto/pg/bostro m/m/
 • 13. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Példák az NBN URN használatáraPéldák az NBN URN használatára Norvég példaNorvég példa – http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW? objd=021687595&lang=Eobjd=021687595&lang=E – URN:NBN:no-358 mögött ez a kapcsolat áll:URN:NBN:no-358 mögött ez a kapcsolat áll: • http://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132 – A hivatkozott lap fejlécében ott vannak aA hivatkozott lap fejlécében ott vannak a Dublin Core adatokDublin Core adatok
 • 14. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az NBN URN kiadásaAz NBN URN kiadása Finn példaFinn példa – http://http://wwwwww..lublub..lulu.se/.se/cgicgi--binbin//nmurnnmurn..plpl Norvég példaNorvég példa – http://http://wwwwww..nbnb.no/.no/urnurn//generatorgenerator// • My URN menüpontMy URN menüpont • FeltételekFeltételek – a) A forrásban más URN nem lehet megadva Dublin Corea) A forrásban más URN nem lehet megadva Dublin Core metaadatkéntmetaadatként – b) Más URN nem hivatkozhat erre forrásrab) Más URN nem hivatkozhat erre forrásra – c) A forrásnak léteznie kell a megadott URL-enc) A forrásnak léteznie kell a megadott URL-en
 • 15. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN feloldásaAz URN feloldása Finn példaFinn példa – Internet keresőkInternet keresők Norvég példaNorvég példa – URN feloldó adatbázisURN feloldó adatbázis • THTTP protokoll (RFC 2169)THTTP protokoll (RFC 2169) • Tárolja az URN-URL párokatTárolja az URN-URL párokat • http://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132 hívással oldja felhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132 hívással oldja fel a megadott URN-ta megadott URN-t
 • 16. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN feloldásaAz URN feloldása ProblémaProbléma – Jelenleg tudni kell az URN feloldó adatbázisJelenleg tudni kell az URN feloldó adatbázis címétcímét MegoldásMegoldás – A jövőben a feloldás automatikus leszA jövőben a feloldás automatikus lesz • DDDS Dynamic Delegation Discovery System címűDDDS Dynamic Delegation Discovery System című RFC dokumentumcsalád írja leRFC dokumentumcsalád írja le
 • 17. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Még egy példaMég egy példa NémetekNémetek – Kijelölt intézményekKijelölt intézmények – Jelszóval védett a kiadásJelszóval védett a kiadás – Tudják, hogy melyik URN-t ki kérteTudják, hogy melyik URN-t ki kérte • URN-URL helyessége számonkérhetőURN-URL helyessége számonkérhető
 • 18. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az NBN URN igénylés tervezett elveiAz NBN URN igénylés tervezett elvei Bárki kérhetBárki kérhet Az Interneten szabadon hozzáférhetőAz Interneten szabadon hozzáférhető dokumentumnakdokumentumnak Stabilan és „az idők végeztéig” elérhetőStabilan és „az idők végeztéig” elérhető dokumentumnakdokumentumnak Melyek tartalma „lényeges”Melyek tartalma „lényeges” Ugyanannak a dokumentumnak aUgyanannak a dokumentumnak a másolatai ne kapjanak új URN-tmásolatai ne kapjanak új URN-t
 • 19. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN igénylés tervezett elveiAz URN igénylés tervezett elvei Egy dokumentum csak egy URN-nelEgy dokumentum csak egy URN-nel rendelkezhetrendelkezhet Ha a dokumentumot szerkesztik, deHa a dokumentumot szerkesztik, de intellektuálisan nem változik, nem kell újintellektuálisan nem változik, nem kell új URN-t kérniURN-t kérni
 • 20. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN helye a bib rekordbanAz URN helye a bib rekordban HelyeHelye – 856 4<szóköz> $uurn:nbn:hu-2001856 4<szóköz> $uurn:nbn:hu-2001 MegjelenítésMegjelenítés – http://nbn.oszk.hu/N2L?urn:nbn:hu-2001http://nbn.oszk.hu/N2L?urn:nbn:hu-2001
 • 21. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth URN irodalomURN irodalom URN-el kapcsolatos RFC-ék összefoglalóURN-el kapcsolatos RFC-ék összefoglaló lapjalapja – http://www.uri.net/http://www.uri.net/
 • 22. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Köszönöm a figyelmüketKöszönöm a figyelmüket adam@oszk.hu

Editor's Notes

 1. No-358 példa egy már nem működőre