Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Urn oszkkm 01

Ad

URN használata hálózatiURN használata hálózati
dokumentumok azonosításábandokumentumok azonosításában
Országos Széchényi K...

Ad

URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
NapirendNapirend
OSZKKM céljaOSZKKM célja
URN-ről általában - ...

Ad

URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth
TartalomTartalom
A problémaA probléma
A megoldásA megoldás
Az ...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Big Bugs Partnership
Big Bugs Partnership
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 22 Ad
1 of 22 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Urn oszkkm 01

 1. 1. URN használata hálózatiURN használata hálózati dokumentumok azonosításábandokumentumok azonosításában Országos Széchényi KönyvtárOrszágos Széchényi Könyvtár Könyvtár-informatikai MűhelyKönyvtár-informatikai Műhely Budapest, 2003. június 12.Budapest, 2003. június 12. Horváth ÁdámHorváth Ádám OSZKOSZK informatikai főigazgató-informatikai főigazgató- helyetteshelyettes
 2. 2. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth NapirendNapirend OSZKKM céljaOSZKKM célja URN-ről általában - Horváth ÁdámURN-ről általában - Horváth Ádám Az OSZK URN szervere - Aradi BálintAz OSZK URN szervere - Aradi Bálint Témák a következő OSZKKM ülésreTémák a következő OSZKKM ülésre EgyebekEgyebek
 3. 3. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth TartalomTartalom A problémaA probléma A megoldásA megoldás Az URN egyediségeAz URN egyedisége Az URN felépítéseAz URN felépítése Példák az URN használatáraPéldák az URN használatára Az URN kiadásaAz URN kiadása Az URN feloldásaAz URN feloldása Az URN igénylés tervezett elveiAz URN igénylés tervezett elvei
 4. 4. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth A problémaA probléma Ha egy URL megváltozik, meg kellHa egy URL megváltozik, meg kell változtatni az összes rámutatóváltoztatni az összes rámutató hivatkozásthivatkozást Még nehezebb a helyzet, ha egy adottMég nehezebb a helyzet, ha egy adott URL-en lévő tartalom változik megURL-en lévő tartalom változik meg
 5. 5. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth A megoldásA megoldás A hálózati forrás egyedi azonosításaA hálózati forrás egyedi azonosítása – URN (Universial Resource Name)URN (Universial Resource Name) • A hálózati forrást egy névvel azonosítjaA hálózati forrást egy névvel azonosítja • A név nem változikA név nem változik • A név világviszonylatban egyediA név világviszonylatban egyedi – Az URN kiadása ellenőrzött folyamatAz URN kiadása ellenőrzött folyamat • Az URL-re továbbra is szükség vanAz URL-re továbbra is szükség van
 6. 6. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth A megoldásA megoldás MűködésMűködés – Ügyfél oldalÜgyfél oldal • http://www.oszk.hu/ helyett:http://www.oszk.hu/ helyett: • urn:nbn:hu-123urn:nbn:hu-123 – URN generátorURN generátor – URN feloldóURN feloldó • URN-URL párost tartalmazzaURN-URL párost tartalmazza • URN feloldók elosztott hálózatot alkotnakURN feloldók elosztott hálózatot alkotnak – URN feloldókat összefogó rendszerURN feloldókat összefogó rendszer
 7. 7. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth A megoldásA megoldás Az URN előnyeiAz URN előnyei – Az URL helyességéért az URN azonosítótAz URL helyességéért az URN azonosítót igénylő a felelősigénylő a felelős – Az URN szerver eszközöket tartalmaz azAz URN szerver eszközöket tartalmaz az URL-ek tömeges módosításáraURL-ek tömeges módosítására – Nemzetközi szabványon alapulNemzetközi szabványon alapul – RendszerfüggetlenRendszerfüggetlen
 8. 8. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN egyediségeAz URN egyedisége Az URN névterületekre oszlikAz URN névterületekre oszlik – A névterületek kiadása ellenőrzöttA névterületek kiadása ellenőrzött folyamat: regisztráltatni kellfolyamat: regisztráltatni kell • Jelenlegi regisztrált névterületekJelenlegi regisztrált névterületek – ISSN, OID, ISBN, NBNISSN, OID, ISBN, NBN – Többi: http://www.iana.org/assignments/urn-Többi: http://www.iana.org/assignments/urn- namespacesnamespaces – A névterületen belül az egyes URNA névterületen belül az egyes URN azonosítók kiadása is ellenőrzöttazonosítók kiadása is ellenőrzött folyamatfolyamat
 9. 9. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN felépítéseAz URN felépítése <URN> ::= "urn:" <NID> ":" <NSS><URN> ::= "urn:" <NID> ":" <NSS> – az idézőjelek közötti rész kötelezőaz idézőjelek közötti rész kötelező – NID Namespace Identifier = névterületNID Namespace Identifier = névterület azonosítóazonosító • egy kód, mely meghatározza azt aegy kód, mely meghatározza azt a közösséget, melyet az URN kiszolgálközösséget, melyet az URN kiszolgál • meghatározza az NSS szintaktikaimeghatározza az NSS szintaktikai értelmezésétértelmezését – NSS Namespace Specific String =NSS Namespace Specific String = névterületre jellemző füzérnévterületre jellemző füzér • szintaxisát a NID megalkotói adják megszintaxisát a NID megalkotói adják meg
 10. 10. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az NBN URN felépítéseAz NBN URN felépítése LeírásaLeírása – http://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txthttp://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txt FelépítéseFelépítése – NID (névterület azonosító) = NBNNID (névterület azonosító) = NBN – NSS (névterületre jellemző füzér) felépítéseNSS (névterületre jellemző füzér) felépítése • <ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér><ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér> – kiadott NBN füzérkiadott NBN füzér • országonként meghatározhatóországonként meghatározható
 11. 11. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az NBN URN felépítéseAz NBN URN felépítése ModellModell URN:NBN:<ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér>URN:NBN:<ISO 3166 országkód>-<kiadott NBN füzér> PéldákPéldák – FinnFinn • URN:NBN:fi-fe19981001URN:NBN:fi-fe19981001 – fi = országkódfi = országkód – fe = f: könyv; e: elektronikus dokumentumfe = f: könyv; e: elektronikus dokumentum – szám = négyjegyű évszám + (évenként újrainduló) sorszámszám = négyjegyű évszám + (évenként újrainduló) sorszám – NorvégNorvég • URN:NBN:no-123URN:NBN:no-123
 12. 12. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Példák az NBN URN használatáraPéldák az NBN URN használatára FinnFinn – LeírásLeírás • http://http://wwwwww..liblib.helsinki.fi/.helsinki.fi/metameta/URN-/URN-helphelp..htmlhtml – Konkrét alkalmazásKonkrét alkalmazás • http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/tieto/pg/bostrohttp://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/tieto/pg/bostro m/m/
 13. 13. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Példák az NBN URN használatáraPéldák az NBN URN használatára Norvég példaNorvég példa – http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW? objd=021687595&lang=Eobjd=021687595&lang=E – URN:NBN:no-358 mögött ez a kapcsolat áll:URN:NBN:no-358 mögött ez a kapcsolat áll: • http://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132 – A hivatkozott lap fejlécében ott vannak aA hivatkozott lap fejlécében ott vannak a Dublin Core adatokDublin Core adatok
 14. 14. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az NBN URN kiadásaAz NBN URN kiadása Finn példaFinn példa – http://http://wwwwww..lublub..lulu.se/.se/cgicgi--binbin//nmurnnmurn..plpl Norvég példaNorvég példa – http://http://wwwwww..nbnb.no/.no/urnurn//generatorgenerator// • My URN menüpontMy URN menüpont • FeltételekFeltételek – a) A forrásban más URN nem lehet megadva Dublin Corea) A forrásban más URN nem lehet megadva Dublin Core metaadatkéntmetaadatként – b) Más URN nem hivatkozhat erre forrásrab) Más URN nem hivatkozhat erre forrásra – c) A forrásnak léteznie kell a megadott URL-enc) A forrásnak léteznie kell a megadott URL-en
 15. 15. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN feloldásaAz URN feloldása Finn példaFinn példa – Internet keresőkInternet keresők Norvég példaNorvég példa – URN feloldó adatbázisURN feloldó adatbázis • THTTP protokoll (RFC 2169)THTTP protokoll (RFC 2169) • Tárolja az URN-URL párokatTárolja az URN-URL párokat • http://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132 hívással oldja felhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-3132 hívással oldja fel a megadott URN-ta megadott URN-t
 16. 16. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN feloldásaAz URN feloldása ProblémaProbléma – Jelenleg tudni kell az URN feloldó adatbázisJelenleg tudni kell az URN feloldó adatbázis címétcímét MegoldásMegoldás – A jövőben a feloldás automatikus leszA jövőben a feloldás automatikus lesz • DDDS Dynamic Delegation Discovery System címűDDDS Dynamic Delegation Discovery System című RFC dokumentumcsalád írja leRFC dokumentumcsalád írja le
 17. 17. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Még egy példaMég egy példa NémetekNémetek – Kijelölt intézményekKijelölt intézmények – Jelszóval védett a kiadásJelszóval védett a kiadás – Tudják, hogy melyik URN-t ki kérteTudják, hogy melyik URN-t ki kérte • URN-URL helyessége számonkérhetőURN-URL helyessége számonkérhető
 18. 18. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az NBN URN igénylés tervezett elveiAz NBN URN igénylés tervezett elvei Bárki kérhetBárki kérhet Az Interneten szabadon hozzáférhetőAz Interneten szabadon hozzáférhető dokumentumnakdokumentumnak Stabilan és „az idők végeztéig” elérhetőStabilan és „az idők végeztéig” elérhető dokumentumnakdokumentumnak Melyek tartalma „lényeges”Melyek tartalma „lényeges” Ugyanannak a dokumentumnak aUgyanannak a dokumentumnak a másolatai ne kapjanak új URN-tmásolatai ne kapjanak új URN-t
 19. 19. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN igénylés tervezett elveiAz URN igénylés tervezett elvei Egy dokumentum csak egy URN-nelEgy dokumentum csak egy URN-nel rendelkezhetrendelkezhet Ha a dokumentumot szerkesztik, deHa a dokumentumot szerkesztik, de intellektuálisan nem változik, nem kell újintellektuálisan nem változik, nem kell új URN-t kérniURN-t kérni
 20. 20. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Az URN helye a bib rekordbanAz URN helye a bib rekordban HelyeHelye – 856 4<szóköz> $uurn:nbn:hu-2001856 4<szóköz> $uurn:nbn:hu-2001 MegjelenítésMegjelenítés – http://nbn.oszk.hu/N2L?urn:nbn:hu-2001http://nbn.oszk.hu/N2L?urn:nbn:hu-2001
 21. 21. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth URN irodalomURN irodalom URN-el kapcsolatos RFC-ék összefoglalóURN-el kapcsolatos RFC-ék összefoglaló lapjalapja – http://www.uri.net/http://www.uri.net/
 22. 22. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Horváth Köszönöm a figyelmüketKöszönöm a figyelmüket adam@oszk.hu

Editor's Notes

 • No-358 példa egy már nem működőre

×