Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - az ALIADA projekt ismertetése

H
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus
publikálása a szemantikus weben -
az ALIADA projekt ismertetése
Horváth Ádám
Szépművészeti Múzeum
Open Knowledge Meetup : Linked Data
Budapest, 2015. február 18.
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 2
Tartalom
http://aliada-project.eu
• Helyzetelemzés (metaadatok elérhetősége)
• Kitörési lehetőség felvázolása
• ALIDA projekt célja
• ALIADA projekt áttekintése
• ALIADA felépítése
• ALIADA és a Szépművészeti Múzeum
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 3
Alaphelyzet
http://aliada-project.eu
• Múzeumok és könyvtárak hozzáférést
biztosítanak az általuk őrzött objektumok
leírásaihoz
• A leírások magas színvonalú, részletes
leírások
• A leírások szabványai múzeumi, illetve
könyvtári szabványok, ezért más területek
elől „elzártak”
• A leírások nyelve szintén korlátozó tényező
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 4
Kilépés az elzártságból
http://aliada-project.eu
• Linked Open Data
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 5
Linked Open Data
http://aliada-project.eu
• RDF állítások sorozata
• Az állítás elemei URL-ek
– A Dekameron szerzője Boccaccio
– Alany állítmány tárgy
• http://nektar.oszk.hu/data/manifestation/2804140
(Dekameron)
• http://purl.org/dc/terms/creator (szerzője)
• http://viaf.org/viaf/64002165 (Boccaccio)
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 6
Linked Open Data
http://aliada-project.eu
• Az adatok könnyen összekapcsolhatók
• Egyetlen szabvány az egész világ
számára (egy világméretű API)
– Használatával a múzeumok és könyvtárak
kiléphetnek saját tartományukon kívülre
– Az adataik interakcióba kerülhetnek más
területek adataival
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 7
Linked Open Data
http://aliada-project.eu
• Az állítmányok szótárakból
(elemhalmazokból) származnak
• A múzeumok és könyvtárak közeledése
– CIDOC-CRM + FRBRER = FRBROO
– FRBROO elemhalmaz egy olyan szótár,
melyet múzeumok és könyvtárak is
felhasználhatnak adataik szemantikus
weben való közzétételére
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 8
Linked Open Data felhasználási területek
http://aliada-project.eu
• Intelligens keresés
– A találati halmaz csoportosítása
• Adatgazdagítás
• Új leírási szabvány
– BIBFRAME
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 9
Semantic web applicatonsSemantic web applicatons
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 10
Open Linked Data és a könyvtárak – Horváth Ádám, OSZK (Tel: 30 639 4557)
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 11
Intelligens keresés
http://aliada-project.eu
• works showing location
• works showing concept
• works titled
• works created from
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 12
Linked Open Data felhasználási területek
http://aliada-project.eu
• Adatgazdagítás
– Ugyanarra a dologra vonatkozó állítások
összegyűjtése
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 13
Adatgazdagítás
http://aliada-project.eu
• Saját tezauruszom
– <skos:Concept
rdf:about="http://nektar.oszk.hu/resource/auth/kut
ya">
– <skos:prefLabel
xml:lang="hu">kutya</skos:prefLabel>
• Másik forrás
– <skos:prefLabel
xml:lang=„en">dog</skos:prefLabel>
– <skos:prefLabel
xml:lang=„it">cane</skos:prefLabel>
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 14
Adatgazdagítás
http://aliada-project.eu
• Adatgazdagítás után a saját
katalógusom
– <skos:prefLabel
xml:lang="hu">kutya</skos:prefLabel>
– <skos:prefLabel
xml:lang=„en">dog</skos:prefLabel>
– <skos:prefLabel
xml:lang=„it">cane</skos:prefLabel>
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 15
Linked Open Data felhasználási területek
http://aliada-project.eu
• BIBFRAME
– Library of Congress kezdeményezése a
MARC formátum leváltására
• 2512915.mrc, 2512915.imc, 2512915uY.xml
– A címleírás RDF állítások sorozata lesz
• 2512915uY.rdf
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 16
Linked Open Data terjedése
http://aliada-project.eu
• Újabb gyűjtemények a szemantikus felhőben
– LIBRIS
– Országos Széchényi Könyvtár
– Library of Congress (authority adatok)
– Getty (tezaurusz)
– Yale Centre of British Art
– Smithsonian American Art Museum
– MuseumFinland
– Amsterdam Museum
– LODAC Museum (Japan): 114 museum
– Italian Museums
• http://www.linkedopendata.it/datasets/musei
– British Museum
• http://collection.britishmuseum.org/
– Biblioteca Nacional de España
– Europeana (EDM)
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 17
Projekt célja
http://aliada-project.eu
• Megszűntesse a múzeumi és könyvtári
rendszerek elzártságát
• Automatikusan publikálja a múzeumi
és könyvtári adatokat a szemantikus
weben
• Felgyorsítsa a szemantikus web
építését
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 18
Projekt célja
http://aliada-project.eu
• „Szövetségese” legyen a
múzeumoknak és könyvtáraknak a
tartalmi együttműködés elérésben
• Kibővítse az adataikat külső források
segítségéve
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 19
Projekt célja
http://aliada-project.eu
• Használható legyen kurátorok és
könyvtárosok által, minimális
informatikai ismeretekkel
• Múzeumi és könyvtári szabványokon
alapuljon (LIDO, MARC)
• Nyílt forráskód
• Többnyelvű felület
aliada-project.eu/community
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 20
Projekt áttekintés
http://aliada-project.eu
• ALIADA
– Automatic publication under LInked DAta
Paradigm of library Data
– European Commission által támogatott
fejlesztési projekt
– 3 ország: Magyarország, Olaszország,
Spanyolország
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 21
Projekt áttekintés
http://aliada-project.eu
• 2 könyvtári rendszer szállító
– SCANBIT (Spanyolország)
– @CULT (Olaszország)
• 2 múzeum
– ARTIUM (Spanyolország)
– Szépművészeti Múzeum (Magyarország)
• 1 kutatóintézet
– TECNALIA (Spanyolország)
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 22
Projekt áttekintés
http://aliada-project.eu
• Futamidő
– 2013 november - 2015 október (2 év)
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 23
KKV
Szemantikus web
http://lod-cloud.net/
 Integrált
könyvtári
rendszerek
(IKR)
 Gyűjteményke
zelő
rendszerek
(GYKR)
 Tartalomkezel
ő rendszerek
(CMS)
Tárgyak Metaadat készítők
(kurátorok,
könyvtárosok)
ALIADA
Böngészők
Egyéb
kulturális
intézmények
http://aliada-project.eu
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 24
ALIADA architektúra
http://aliada-project.eu
Conversion
Linking
Publication
User
Interface
USER
LINKED OPEN
DATA CLOUD
DATASETS
INFORMATION
DATASET
PUBLICATION
INPUT
COMMANDS
EXECUTION
FEEDBACK
ALIADA
Dublin Core
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 25
ALIADA input
http://aliada-project.eu
• MARCXML
– Bibliográfiai
– Authority
• LIDO
• DC
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 26
Felhasználói felület
http://aliada-project.eu
• Könnyen használható
– Könyvtárosok, muzeológusok is tudják
kezelni
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 27
ALIADA konverzió
http://aliada-project.eu
• Szerkeszthető profilok segítségével
– Mely mezőket konvertálja, melyeket nem
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 28
RDFizer
http://aliada-project.eu
• REST interface
• Kezeli a profilokat
• Belső DSL
– Könnyen módosítható a konverzió, újak
írhatók
• Entitás felismerés
– Works, Expressions, Manifestation
– Persons, Organizations, Groups
– Themes
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 29
ALIADA output
http://aliada-project.eu
• RDF állítások, az alábbi szótárak segítségével
– frbroo
– crm
– skosxl
– skos
– wgs84
– foaf
– dcterms
– owl-time
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 30
ALIADA URI névkonvenció
http://aliada-project.eu
• Designing URI Sets for the UK Public
Sector
– Az URI felépítése
• tartomány – típus – fogalom – utalás (domain-
type-concept-reference)
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 31
ALIADA URI névkonvenció
http://aliada-project.eu
• Tartomány
– Virtuoso megfelelő konfigurálása
• Museum.data.szepmuveszeti.hu
• library.data.szepmuveszeti.hu
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 32
ALIADA URI névkonvenció
http://aliada-project.eu
• Típus
– ALIADA paraméter, hogy mi legyen a jele
az
• Azonosító URI-nak
• Dokumentum URI-nak
• Reprezentációs URI-nak
• Lista URI-nak
• Ontológia URI-nak
• Csoport URI-nak
33
Erőforrás típusa URI típusa Jele Példa
Való világ dolga, vagy
weben létező dolog.
Azonosító
URI
id http://{domain}/id/
{concept}/{reference}
Museum.data.szepmu.hu/id
/object/12345
Információ a
hagyományos weben a
való világ dolgáról
Dokument
um URI
doc
vagy
semmi
http://{domain}/doc/
{concept}/{reference}
Museum.data.szepmu.hu/d
oc/object/12345
Reprezent
ációs URI
doc
vagy
semmi
plusz
kiterje
sztés
http://{domain}/doc/
{concept}/{reference}.ttl
Museum.data.szepmu.hu/d
oc/object/12345.ttl
34
Erőforrás típusa URI típusa Jele Példa
Egy csoporton belüli
összes azonosító URI
indexe
Lista URI doc/fo
galom/
http://{domain}/doc/
{concept}
Museum.data.szepmu.hu/d
oc/object/
Fogalmak definíciója Ontológia
URI
def/fo
galom
http://{domain}/def/
{concept}
Museum.data.szepmu.hu/de
f/object/
Csoport leírása Csoport
URI
set/fog
alom
http://{domain}/set/
{concept}
Museum.data.szepmu.hu/se
t/object/
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 35
ALIADA URI névkonvenció
http://aliada-project.eu
• Fogalom
– ALIADA paraméter
• Museum.data.szepmuveszeti.hu/id/object/12345
• Museum.data.szepmuveszeti.hu/id/painting/12345
• Museum.data.szepmuveszeti.hu/id/prints/12345
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 36
ALIADA linking (adatgazdagítás)
http://aliada-project.eu
• Europeana Linked Open Data
• British National Bibliography - BNB
• Spanish National Library
• Freebase Visual Art
• DBpedia
• Hungarian National Library (NSZL)
Catalogue
• Library of Congress Subject Headings
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 37
ALIADA linking (adatgazdagítás)
http://aliada-project.eu
• Lobid. Index of libraries and related
organisations
• MARC Code Lists
• VIAF: Virtual International Authority
File
• Open Library
• Geonames
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 38
ALIADA publikáció
http://aliada-project.eu
• ZIP file RDF/XML formátumban
• Virtuoso
– SPARQL endpoint
– Különböző formátumok (json, turtle, stb.)
és HTML reprezentációk
• DataHub bejegyzés
– VOID rekord
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 39
ALIADA szoftver
http://aliada-project.eu
• Open
– GPLv3 license
• Java
– JEE Web Application and application client modules
• Open source frameworks
– Apache Struts
– Apache Camel
– Apache Velocity
– Silk
– Freelib-MARC4j
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 40
ALIADA on Github
http://aliada-project.eu
• Első prototípus elérhető
– https://github.com/ALIADA/aliada-tool/
– https://github.com/ALIADA/aliada-tool/wiki
– https://github.com/ALIADA/aliada-
tool/issues
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 41
ALIADA és a Szépművészeti Múzeum
http://aliada-project.eu
• Specifikációban való részvétel
• Adatszolgáltatás (LIDO)
• Tesztelés, visszacsatolás
• Információ terjesztés
• Kapcsolattartás a Mongúz kft-vel
aliada-project.eu/community
© 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 42
http://aliada-project.eu
@aliadaproject
1 of 42

Recommended

Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a... by
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a...Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a...
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a...aliada project
304 views29 slides
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - az ... by
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - az ...Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - az ...
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - az ...aliada project
411 views67 slides
Mmc by
MmcMmc
MmcAyu Anggraini
281 views19 slides
15 06-12 mae-informe-diario by
15 06-12 mae-informe-diario15 06-12 mae-informe-diario
15 06-12 mae-informe-diarioMercadoAbiertoElectronico
105 views21 slides
Olive oil line balsam ru by
Olive oil line balsam ruOlive oil line balsam ru
Olive oil line balsam rugrantik1
407 views8 slides
Respiratory Training by
Respiratory TrainingRespiratory Training
Respiratory TrainingKerry Kingsbury
141 views1 slide

More Related Content

More from horvadam

A szemantikus web és a könyvtárak, különös tekintettel a BIBFRAME formátumra by
A szemantikus web és a könyvtárak, különös tekintettel a BIBFRAME formátumraA szemantikus web és a könyvtárak, különös tekintettel a BIBFRAME formátumra
A szemantikus web és a könyvtárak, különös tekintettel a BIBFRAME formátumrahorvadam
145 views89 slides
Szemantikus web by
Szemantikus webSzemantikus web
Szemantikus webhorvadam
144 views24 slides
Személynevek a szemantikus térben by
Személynevek a szemantikus térbenSzemélynevek a szemantikus térben
Személynevek a szemantikus térbenhorvadam
106 views76 slides
Az aggregáció általános modellje : Synergy modell by
Az aggregáció általános modellje : Synergy modellAz aggregáció általános modellje : Synergy modell
Az aggregáció általános modellje : Synergy modellhorvadam
127 views42 slides
Urn oszkkm 01 by
Urn oszkkm 01Urn oszkkm 01
Urn oszkkm 01horvadam
438 views22 slides
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO... by
TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...horvadam
294 views31 slides

More from horvadam(20)

A szemantikus web és a könyvtárak, különös tekintettel a BIBFRAME formátumra by horvadam
A szemantikus web és a könyvtárak, különös tekintettel a BIBFRAME formátumraA szemantikus web és a könyvtárak, különös tekintettel a BIBFRAME formátumra
A szemantikus web és a könyvtárak, különös tekintettel a BIBFRAME formátumra
horvadam145 views
Szemantikus web by horvadam
Szemantikus webSzemantikus web
Szemantikus web
horvadam144 views
Személynevek a szemantikus térben by horvadam
Személynevek a szemantikus térbenSzemélynevek a szemantikus térben
Személynevek a szemantikus térben
horvadam106 views
Az aggregáció általános modellje : Synergy modell by horvadam
Az aggregáció általános modellje : Synergy modellAz aggregáció általános modellje : Synergy modell
Az aggregáció általános modellje : Synergy modell
horvadam127 views
Urn oszkkm 01 by horvadam
Urn oszkkm 01Urn oszkkm 01
Urn oszkkm 01
horvadam438 views
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO... by horvadam
TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
horvadam294 views
NBN:URN Generator and Resolver by horvadam
NBN:URN Generator and ResolverNBN:URN Generator and Resolver
NBN:URN Generator and Resolver
horvadam642 views
ZING: the Next Generation of Z39.50 by horvadam
ZING: the Next Generation of Z39.50ZING: the Next Generation of Z39.50
ZING: the Next Generation of Z39.50
horvadam625 views
Automation at the National Széchényi Library by horvadam
Automation at the National Széchényi LibraryAutomation at the National Széchényi Library
Automation at the National Széchényi Library
horvadam404 views
First steps towards publishing library data on the semantic web by horvadam
First steps towards publishing library data on the semantic webFirst steps towards publishing library data on the semantic web
First steps towards publishing library data on the semantic web
horvadam352 views
FRBR in a simplified way : Status report by horvadam
FRBR in a simplified way : Status reportFRBR in a simplified way : Status report
FRBR in a simplified way : Status report
horvadam327 views
WEB2 developments at the National Széchényi Library by horvadam
WEB2 developments at the National Széchényi LibraryWEB2 developments at the National Széchényi Library
WEB2 developments at the National Széchényi Library
horvadam300 views
Semantic web: where are we now? by horvadam
Semantic web: where are we now? Semantic web: where are we now?
Semantic web: where are we now?
horvadam401 views
LibriVision via the OpenSocial protocol by horvadam
LibriVision via the OpenSocial protocolLibriVision via the OpenSocial protocol
LibriVision via the OpenSocial protocol
horvadam285 views
Catalogue enrichment in LibriVision by horvadam
Catalogue enrichment in LibriVision Catalogue enrichment in LibriVision
Catalogue enrichment in LibriVision
horvadam463 views
Az RFID bevezetésének kérdései by horvadam
Az RFID bevezetésének kérdéseiAz RFID bevezetésének kérdései
Az RFID bevezetésének kérdései
horvadam440 views
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publication by horvadam
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publicationLinked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
horvadam287 views
RDF and Open Linked Data, a first approach by horvadam
RDF and Open Linked Data, a first approachRDF and Open Linked Data, a first approach
RDF and Open Linked Data, a first approach
horvadam328 views
Szemantikus web és a könyvtárak by horvadam
Szemantikus web és a könyvtárakSzemantikus web és a könyvtárak
Szemantikus web és a könyvtárak
horvadam358 views

Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - az ALIADA projekt ismertetése

 • 1. Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - az ALIADA projekt ismertetése Horváth Ádám Szépművészeti Múzeum Open Knowledge Meetup : Linked Data Budapest, 2015. február 18.
 • 2. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 2 Tartalom http://aliada-project.eu • Helyzetelemzés (metaadatok elérhetősége) • Kitörési lehetőség felvázolása • ALIDA projekt célja • ALIADA projekt áttekintése • ALIADA felépítése • ALIADA és a Szépművészeti Múzeum
 • 3. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 3 Alaphelyzet http://aliada-project.eu • Múzeumok és könyvtárak hozzáférést biztosítanak az általuk őrzött objektumok leírásaihoz • A leírások magas színvonalú, részletes leírások • A leírások szabványai múzeumi, illetve könyvtári szabványok, ezért más területek elől „elzártak” • A leírások nyelve szintén korlátozó tényező
 • 4. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 4 Kilépés az elzártságból http://aliada-project.eu • Linked Open Data
 • 5. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 5 Linked Open Data http://aliada-project.eu • RDF állítások sorozata • Az állítás elemei URL-ek – A Dekameron szerzője Boccaccio – Alany állítmány tárgy • http://nektar.oszk.hu/data/manifestation/2804140 (Dekameron) • http://purl.org/dc/terms/creator (szerzője) • http://viaf.org/viaf/64002165 (Boccaccio)
 • 6. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 6 Linked Open Data http://aliada-project.eu • Az adatok könnyen összekapcsolhatók • Egyetlen szabvány az egész világ számára (egy világméretű API) – Használatával a múzeumok és könyvtárak kiléphetnek saját tartományukon kívülre – Az adataik interakcióba kerülhetnek más területek adataival
 • 7. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 7 Linked Open Data http://aliada-project.eu • Az állítmányok szótárakból (elemhalmazokból) származnak • A múzeumok és könyvtárak közeledése – CIDOC-CRM + FRBRER = FRBROO – FRBROO elemhalmaz egy olyan szótár, melyet múzeumok és könyvtárak is felhasználhatnak adataik szemantikus weben való közzétételére
 • 8. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 8 Linked Open Data felhasználási területek http://aliada-project.eu • Intelligens keresés – A találati halmaz csoportosítása • Adatgazdagítás • Új leírási szabvány – BIBFRAME
 • 9. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 9 Semantic web applicatonsSemantic web applicatons
 • 10. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 10 Open Linked Data és a könyvtárak – Horváth Ádám, OSZK (Tel: 30 639 4557)
 • 11. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 11 Intelligens keresés http://aliada-project.eu • works showing location • works showing concept • works titled • works created from
 • 12. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 12 Linked Open Data felhasználási területek http://aliada-project.eu • Adatgazdagítás – Ugyanarra a dologra vonatkozó állítások összegyűjtése
 • 13. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 13 Adatgazdagítás http://aliada-project.eu • Saját tezauruszom – <skos:Concept rdf:about="http://nektar.oszk.hu/resource/auth/kut ya"> – <skos:prefLabel xml:lang="hu">kutya</skos:prefLabel> • Másik forrás – <skos:prefLabel xml:lang=„en">dog</skos:prefLabel> – <skos:prefLabel xml:lang=„it">cane</skos:prefLabel>
 • 14. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 14 Adatgazdagítás http://aliada-project.eu • Adatgazdagítás után a saját katalógusom – <skos:prefLabel xml:lang="hu">kutya</skos:prefLabel> – <skos:prefLabel xml:lang=„en">dog</skos:prefLabel> – <skos:prefLabel xml:lang=„it">cane</skos:prefLabel>
 • 15. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 15 Linked Open Data felhasználási területek http://aliada-project.eu • BIBFRAME – Library of Congress kezdeményezése a MARC formátum leváltására • 2512915.mrc, 2512915.imc, 2512915uY.xml – A címleírás RDF állítások sorozata lesz • 2512915uY.rdf
 • 16. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 16 Linked Open Data terjedése http://aliada-project.eu • Újabb gyűjtemények a szemantikus felhőben – LIBRIS – Országos Széchényi Könyvtár – Library of Congress (authority adatok) – Getty (tezaurusz) – Yale Centre of British Art – Smithsonian American Art Museum – MuseumFinland – Amsterdam Museum – LODAC Museum (Japan): 114 museum – Italian Museums • http://www.linkedopendata.it/datasets/musei – British Museum • http://collection.britishmuseum.org/ – Biblioteca Nacional de España – Europeana (EDM)
 • 17. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 17 Projekt célja http://aliada-project.eu • Megszűntesse a múzeumi és könyvtári rendszerek elzártságát • Automatikusan publikálja a múzeumi és könyvtári adatokat a szemantikus weben • Felgyorsítsa a szemantikus web építését
 • 18. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 18 Projekt célja http://aliada-project.eu • „Szövetségese” legyen a múzeumoknak és könyvtáraknak a tartalmi együttműködés elérésben • Kibővítse az adataikat külső források segítségéve
 • 19. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 19 Projekt célja http://aliada-project.eu • Használható legyen kurátorok és könyvtárosok által, minimális informatikai ismeretekkel • Múzeumi és könyvtári szabványokon alapuljon (LIDO, MARC) • Nyílt forráskód • Többnyelvű felület aliada-project.eu/community
 • 20. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 20 Projekt áttekintés http://aliada-project.eu • ALIADA – Automatic publication under LInked DAta Paradigm of library Data – European Commission által támogatott fejlesztési projekt – 3 ország: Magyarország, Olaszország, Spanyolország
 • 21. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 21 Projekt áttekintés http://aliada-project.eu • 2 könyvtári rendszer szállító – SCANBIT (Spanyolország) – @CULT (Olaszország) • 2 múzeum – ARTIUM (Spanyolország) – Szépművészeti Múzeum (Magyarország) • 1 kutatóintézet – TECNALIA (Spanyolország)
 • 22. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 22 Projekt áttekintés http://aliada-project.eu • Futamidő – 2013 november - 2015 október (2 év)
 • 23. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 23 KKV Szemantikus web http://lod-cloud.net/  Integrált könyvtári rendszerek (IKR)  Gyűjteményke zelő rendszerek (GYKR)  Tartalomkezel ő rendszerek (CMS) Tárgyak Metaadat készítők (kurátorok, könyvtárosok) ALIADA Böngészők Egyéb kulturális intézmények http://aliada-project.eu
 • 24. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 24 ALIADA architektúra http://aliada-project.eu Conversion Linking Publication User Interface USER LINKED OPEN DATA CLOUD DATASETS INFORMATION DATASET PUBLICATION INPUT COMMANDS EXECUTION FEEDBACK ALIADA Dublin Core
 • 25. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 25 ALIADA input http://aliada-project.eu • MARCXML – Bibliográfiai – Authority • LIDO • DC
 • 26. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 26 Felhasználói felület http://aliada-project.eu • Könnyen használható – Könyvtárosok, muzeológusok is tudják kezelni
 • 27. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 27 ALIADA konverzió http://aliada-project.eu • Szerkeszthető profilok segítségével – Mely mezőket konvertálja, melyeket nem
 • 28. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 28 RDFizer http://aliada-project.eu • REST interface • Kezeli a profilokat • Belső DSL – Könnyen módosítható a konverzió, újak írhatók • Entitás felismerés – Works, Expressions, Manifestation – Persons, Organizations, Groups – Themes
 • 29. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 29 ALIADA output http://aliada-project.eu • RDF állítások, az alábbi szótárak segítségével – frbroo – crm – skosxl – skos – wgs84 – foaf – dcterms – owl-time
 • 30. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 30 ALIADA URI névkonvenció http://aliada-project.eu • Designing URI Sets for the UK Public Sector – Az URI felépítése • tartomány – típus – fogalom – utalás (domain- type-concept-reference)
 • 31. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 31 ALIADA URI névkonvenció http://aliada-project.eu • Tartomány – Virtuoso megfelelő konfigurálása • Museum.data.szepmuveszeti.hu • library.data.szepmuveszeti.hu
 • 32. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 32 ALIADA URI névkonvenció http://aliada-project.eu • Típus – ALIADA paraméter, hogy mi legyen a jele az • Azonosító URI-nak • Dokumentum URI-nak • Reprezentációs URI-nak • Lista URI-nak • Ontológia URI-nak • Csoport URI-nak
 • 33. 33 Erőforrás típusa URI típusa Jele Példa Való világ dolga, vagy weben létező dolog. Azonosító URI id http://{domain}/id/ {concept}/{reference} Museum.data.szepmu.hu/id /object/12345 Információ a hagyományos weben a való világ dolgáról Dokument um URI doc vagy semmi http://{domain}/doc/ {concept}/{reference} Museum.data.szepmu.hu/d oc/object/12345 Reprezent ációs URI doc vagy semmi plusz kiterje sztés http://{domain}/doc/ {concept}/{reference}.ttl Museum.data.szepmu.hu/d oc/object/12345.ttl
 • 34. 34 Erőforrás típusa URI típusa Jele Példa Egy csoporton belüli összes azonosító URI indexe Lista URI doc/fo galom/ http://{domain}/doc/ {concept} Museum.data.szepmu.hu/d oc/object/ Fogalmak definíciója Ontológia URI def/fo galom http://{domain}/def/ {concept} Museum.data.szepmu.hu/de f/object/ Csoport leírása Csoport URI set/fog alom http://{domain}/set/ {concept} Museum.data.szepmu.hu/se t/object/
 • 35. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 35 ALIADA URI névkonvenció http://aliada-project.eu • Fogalom – ALIADA paraméter • Museum.data.szepmuveszeti.hu/id/object/12345 • Museum.data.szepmuveszeti.hu/id/painting/12345 • Museum.data.szepmuveszeti.hu/id/prints/12345
 • 36. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 36 ALIADA linking (adatgazdagítás) http://aliada-project.eu • Europeana Linked Open Data • British National Bibliography - BNB • Spanish National Library • Freebase Visual Art • DBpedia • Hungarian National Library (NSZL) Catalogue • Library of Congress Subject Headings
 • 37. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 37 ALIADA linking (adatgazdagítás) http://aliada-project.eu • Lobid. Index of libraries and related organisations • MARC Code Lists • VIAF: Virtual International Authority File • Open Library • Geonames
 • 38. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 38 ALIADA publikáció http://aliada-project.eu • ZIP file RDF/XML formátumban • Virtuoso – SPARQL endpoint – Különböző formátumok (json, turtle, stb.) és HTML reprezentációk • DataHub bejegyzés – VOID rekord
 • 39. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 39 ALIADA szoftver http://aliada-project.eu • Open – GPLv3 license • Java – JEE Web Application and application client modules • Open source frameworks – Apache Struts – Apache Camel – Apache Velocity – Silk – Freelib-MARC4j
 • 40. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 40 ALIADA on Github http://aliada-project.eu • Első prototípus elérhető – https://github.com/ALIADA/aliada-tool/ – https://github.com/ALIADA/aliada-tool/wiki – https://github.com/ALIADA/aliada- tool/issues
 • 41. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 41 ALIADA és a Szépművészeti Múzeum http://aliada-project.eu • Specifikációban való részvétel • Adatszolgáltatás (LIDO) • Tesztelés, visszacsatolás • Információ terjesztés • Kapcsolattartás a Mongúz kft-vel aliada-project.eu/community
 • 42. © 2014 Aliada ConsortiumOpen Knowledge Meetup – Budapest, 2015 február 18.Horváth Ádám – Szépművészeti Múzeum 42 http://aliada-project.eu @aliadaproject

Editor's Notes

 1. Dear Mr. Horvath, Thanks, the links do work now. Nice work! We matched our records to the LCSH in a different project (called &amp;quot;MACS&amp;quot;) a while ago. The result of the project was a database of corresponding entries in our SWD, the LCHS and RAMEAU. So we did not solve that problem in our linked data project but simply used the information already available. Unfortunately, the URIs are not included, but it was possible to derive them from the IDs used (easy for LCSH, hard for RAMEAU). I am not sure if these mappings are freely available, but if you are interested, I could try to find out. A typical mapping looks like this: &amp;lt;?xml version=&amp;quot;1.0&amp;quot; encoding=&amp;quot;UTF-8&amp;quot;?&amp;gt; &amp;lt;!-- Contents from database Work --&amp;gt; ... &amp;lt;add&amp;gt; &amp;lt;doc&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;id&amp;quot;&amp;gt;MACS0000001&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD&amp;quot;&amp;gt;Schauspielkunst&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD_number&amp;quot;&amp;gt;4129090-2&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU&amp;quot;&amp;gt;Art dramatique&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU_number&amp;quot;&amp;gt;FRBNF11930966X&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH&amp;quot;&amp;gt;Acting&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH_number&amp;quot;&amp;gt;sh 85000691&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;/doc&amp;gt; ... &amp;lt;/add&amp;gt; Would that be at all useful to you? Best regards Jan Hannemann &amp;gt;-----Ursprüngliche Nachricht----- &amp;gt;Von: HORVATH Adam [mailto:adam@oszk.hu] &amp;gt;Gesendet: Montag, 10. Mai 2010 15:59 &amp;gt;An: Hannemann, Jan &amp;gt;Cc: Hauser, Julia; Haffner, Alexander &amp;gt;Betreff: Re: NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt; &amp;gt;Dear Mr Hannemann, &amp;gt; &amp;gt;Thanks you for your reaction. The link should work now (I tried a &amp;gt;minute ago). &amp;gt; &amp;gt;I studied your examples. You have very nice, detailed authority &amp;gt;records. I like that you show the html representation in your &amp;gt;catalogue. &amp;gt; &amp;gt;How did you manage to match your subject heading with the LCSH &amp;gt;subject heading? What was the input for the matching? Can one have a &amp;gt;file containing all the skosified LCSH subject heading, which is &amp;gt;frely available? &amp;gt; &amp;gt;We plan to improve our bibliographic data with the bibo schema, to &amp;gt;create a sitemap to our linked data and to do some frbrization based &amp;gt;on our semantic data stored in Jena. &amp;gt; &amp;gt;If you can see any possible cooperation in the future please let us &amp;gt;know. &amp;gt; &amp;gt;Best regards &amp;gt;Adam Horvath &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;Subject:NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt;Date sent:Mon, 10 May 2010 11:04:44 +0200 &amp;gt;From:&amp;quot;Hannemann, Jan&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;To:&amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;Copies to:&amp;quot;Hauser, Julia&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt;, &amp;gt;&amp;quot;Haffner, Alexander&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dear Mr. Horvath, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; I am from the German National Library and have heard about your recent &amp;gt;&amp;gt; publication of your bibliographic information as linked open data. &amp;gt;&amp;gt; Please let me congratulate you on this important accomplishment! &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Incidentally, we have also just completed our first linked data &amp;gt;&amp;gt; project. In this first step we have published large parts of our &amp;gt;&amp;gt; authority files as linked data; a follow-up project is currently being &amp;gt;&amp;gt; planned. Perhaps it will be possible to benefit from each others &amp;gt;&amp;gt; efforts and experiences. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; At first glance, it seems that the projects are quite similar; &amp;gt;&amp;gt; apprarently we have chosen different naming schemes for out URIs, but &amp;gt;&amp;gt; that difference is cosmetic at best. Currently, out service only &amp;gt;&amp;gt; offers the usual XML/RDF representation; MARC and other formats might &amp;gt;&amp;gt; be added in the future. We also have content negotiation for the &amp;gt;&amp;gt; RDF/XML and HTML representations of the data. The main difference is &amp;gt;&amp;gt; apparently in the data modelling and ontologies used. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; By the way, some of the URLs in your slides don&amp;apos;t seem to work, such &amp;gt;&amp;gt; as http://nektar.oszk.hu/resource/auth/33589 (slide 17). The default &amp;gt;&amp;gt; SPARQL queries return errors (HTTP Status 500 - &amp;gt;&amp;gt; com.hp.hpl.jena.shared.JenaException: Exception during database &amp;gt;&amp;gt; access). &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We would like to invite you to take a look at our service. &amp;gt;&amp;gt; Unfortunately, the documentation (https://wiki.d-nb.de/display/LDS) is &amp;gt;&amp;gt; available only in German at the moment. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Here&amp;apos;s a brief English overview of the features: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The services comprises authority file data about 1,8 million persons &amp;gt;&amp;gt; (from Name Authority File PND), 160.000 subject headings (from Subject &amp;gt;&amp;gt; Headings Authority File SWD) and about 1.3 million corporate bodies &amp;gt;&amp;gt; (from Comporate Body Authority File GKD). - The data modelling has &amp;gt;&amp;gt; been refined compared to an earlier prototype (March 2010). - We&amp;apos;ve &amp;gt;&amp;gt; added additional links to external data sources, in particular from &amp;gt;&amp;gt; our SWD to appropriate data at LCSH and RAMEAU. - The service is now &amp;gt;&amp;gt; integrated into our web presence; a special test environment that we &amp;gt;&amp;gt; used before is no longer needed. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; These examples illustrate our work: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The German author Bertolt Brecht (http://d-nb.info/gnd/118514768) &amp;gt;&amp;gt; has the following XML/RDF representation: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/118514768/about - The Subject Heading for &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Führungskraft&amp;quot; (&amp;quot;Executive&amp;quot; or &amp;quot;Cadres (personnel)&amp;quot;) is found here: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/4071497-4 - The associated XML/RDF representation &amp;gt;&amp;gt; can be found here: http://d-nb.info/gnd/4071497-4/about &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; The next step for us is planning a follow-up project that will improve &amp;gt;&amp;gt; the technical infrastructure, develop automatic update mechanisms and &amp;gt;&amp;gt; expand the data we represent. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We are looking forward to your feedback. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Best regards, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; _______________________________________ &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dr. Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; Deutsche Nationalbibliothek &amp;gt;&amp;gt; Informationstechnik &amp;gt;&amp;gt; Adickesallee 1 &amp;gt;&amp;gt; D-60322 Frankfurt am Main &amp;gt;&amp;gt; Telefon: +49-69-1525-1769 &amp;gt;&amp;gt; Telefax: +49-69-1525-1799 &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;
 2. Dear Mr. Horvath, Thanks, the links do work now. Nice work! We matched our records to the LCSH in a different project (called &amp;quot;MACS&amp;quot;) a while ago. The result of the project was a database of corresponding entries in our SWD, the LCHS and RAMEAU. So we did not solve that problem in our linked data project but simply used the information already available. Unfortunately, the URIs are not included, but it was possible to derive them from the IDs used (easy for LCSH, hard for RAMEAU). I am not sure if these mappings are freely available, but if you are interested, I could try to find out. A typical mapping looks like this: &amp;lt;?xml version=&amp;quot;1.0&amp;quot; encoding=&amp;quot;UTF-8&amp;quot;?&amp;gt; &amp;lt;!-- Contents from database Work --&amp;gt; ... &amp;lt;add&amp;gt; &amp;lt;doc&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;id&amp;quot;&amp;gt;MACS0000001&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD&amp;quot;&amp;gt;Schauspielkunst&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD_number&amp;quot;&amp;gt;4129090-2&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU&amp;quot;&amp;gt;Art dramatique&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU_number&amp;quot;&amp;gt;FRBNF11930966X&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH&amp;quot;&amp;gt;Acting&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH_number&amp;quot;&amp;gt;sh 85000691&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;/doc&amp;gt; ... &amp;lt;/add&amp;gt; Would that be at all useful to you? Best regards Jan Hannemann &amp;gt;-----Ursprüngliche Nachricht----- &amp;gt;Von: HORVATH Adam [mailto:adam@oszk.hu] &amp;gt;Gesendet: Montag, 10. Mai 2010 15:59 &amp;gt;An: Hannemann, Jan &amp;gt;Cc: Hauser, Julia; Haffner, Alexander &amp;gt;Betreff: Re: NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt; &amp;gt;Dear Mr Hannemann, &amp;gt; &amp;gt;Thanks you for your reaction. The link should work now (I tried a &amp;gt;minute ago). &amp;gt; &amp;gt;I studied your examples. You have very nice, detailed authority &amp;gt;records. I like that you show the html representation in your &amp;gt;catalogue. &amp;gt; &amp;gt;How did you manage to match your subject heading with the LCSH &amp;gt;subject heading? What was the input for the matching? Can one have a &amp;gt;file containing all the skosified LCSH subject heading, which is &amp;gt;frely available? &amp;gt; &amp;gt;We plan to improve our bibliographic data with the bibo schema, to &amp;gt;create a sitemap to our linked data and to do some frbrization based &amp;gt;on our semantic data stored in Jena. &amp;gt; &amp;gt;If you can see any possible cooperation in the future please let us &amp;gt;know. &amp;gt; &amp;gt;Best regards &amp;gt;Adam Horvath &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;Subject:NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt;Date sent:Mon, 10 May 2010 11:04:44 +0200 &amp;gt;From:&amp;quot;Hannemann, Jan&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;To:&amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;Copies to:&amp;quot;Hauser, Julia&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt;, &amp;gt;&amp;quot;Haffner, Alexander&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dear Mr. Horvath, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; I am from the German National Library and have heard about your recent &amp;gt;&amp;gt; publication of your bibliographic information as linked open data. &amp;gt;&amp;gt; Please let me congratulate you on this important accomplishment! &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Incidentally, we have also just completed our first linked data &amp;gt;&amp;gt; project. In this first step we have published large parts of our &amp;gt;&amp;gt; authority files as linked data; a follow-up project is currently being &amp;gt;&amp;gt; planned. Perhaps it will be possible to benefit from each others &amp;gt;&amp;gt; efforts and experiences. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; At first glance, it seems that the projects are quite similar; &amp;gt;&amp;gt; apprarently we have chosen different naming schemes for out URIs, but &amp;gt;&amp;gt; that difference is cosmetic at best. Currently, out service only &amp;gt;&amp;gt; offers the usual XML/RDF representation; MARC and other formats might &amp;gt;&amp;gt; be added in the future. We also have content negotiation for the &amp;gt;&amp;gt; RDF/XML and HTML representations of the data. The main difference is &amp;gt;&amp;gt; apparently in the data modelling and ontologies used. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; By the way, some of the URLs in your slides don&amp;apos;t seem to work, such &amp;gt;&amp;gt; as http://nektar.oszk.hu/resource/auth/33589 (slide 17). The default &amp;gt;&amp;gt; SPARQL queries return errors (HTTP Status 500 - &amp;gt;&amp;gt; com.hp.hpl.jena.shared.JenaException: Exception during database &amp;gt;&amp;gt; access). &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We would like to invite you to take a look at our service. &amp;gt;&amp;gt; Unfortunately, the documentation (https://wiki.d-nb.de/display/LDS) is &amp;gt;&amp;gt; available only in German at the moment. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Here&amp;apos;s a brief English overview of the features: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The services comprises authority file data about 1,8 million persons &amp;gt;&amp;gt; (from Name Authority File PND), 160.000 subject headings (from Subject &amp;gt;&amp;gt; Headings Authority File SWD) and about 1.3 million corporate bodies &amp;gt;&amp;gt; (from Comporate Body Authority File GKD). - The data modelling has &amp;gt;&amp;gt; been refined compared to an earlier prototype (March 2010). - We&amp;apos;ve &amp;gt;&amp;gt; added additional links to external data sources, in particular from &amp;gt;&amp;gt; our SWD to appropriate data at LCSH and RAMEAU. - The service is now &amp;gt;&amp;gt; integrated into our web presence; a special test environment that we &amp;gt;&amp;gt; used before is no longer needed. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; These examples illustrate our work: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The German author Bertolt Brecht (http://d-nb.info/gnd/118514768) &amp;gt;&amp;gt; has the following XML/RDF representation: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/118514768/about - The Subject Heading for &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Führungskraft&amp;quot; (&amp;quot;Executive&amp;quot; or &amp;quot;Cadres (personnel)&amp;quot;) is found here: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/4071497-4 - The associated XML/RDF representation &amp;gt;&amp;gt; can be found here: http://d-nb.info/gnd/4071497-4/about &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; The next step for us is planning a follow-up project that will improve &amp;gt;&amp;gt; the technical infrastructure, develop automatic update mechanisms and &amp;gt;&amp;gt; expand the data we represent. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We are looking forward to your feedback. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Best regards, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; _______________________________________ &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dr. Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; Deutsche Nationalbibliothek &amp;gt;&amp;gt; Informationstechnik &amp;gt;&amp;gt; Adickesallee 1 &amp;gt;&amp;gt; D-60322 Frankfurt am Main &amp;gt;&amp;gt; Telefon: +49-69-1525-1769 &amp;gt;&amp;gt; Telefax: +49-69-1525-1799 &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;
 3. Scanbit: LibriSuite @Cult: OliSuite
 4. Domain specific language
 5. Domain specific language
 6. Domain specific language