Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven

547 views

Published on

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven

 1. 1. Leidinggeven: naast bittere noodzaak maakt het ook hét verschil Themabijeenkomst sector restaurants, Beesd 20 mei 2009 Thierry Neuféglise
 2. 2. Even voorstellen o Horeca Ondernemers Academie & Adviseurs o Thierry
 3. 3. Wat vandaag niet? En ook niet…
 4. 4. Wat dan wel? Uw ondernemersinstinct prikkelen! o Leidinggeven, wat is het? o Personeel en uw bedrijfsconcept o Twee type ondernemers, de verschillen o Het belang van goed personeelsbeleid o Stijlen van leiderschap o Type personeelsgesprekken o Uw personeel als remedie voor de crisis
 5. 5. Leidinggeven, wat is het? Associatief
 6. 6. Leidinggeven, wat is het? “Het beinvloeden van het gedrag van een medewerker of een groep van medewerkers”
 7. 7. “Het beinvloeden van het gedrag van een medewerker of een groep van medewerkers” Door: 2)sturing; plannen, organiseren, controleren; 3)Ondersteuning; luisteren, coachen, ondersteunen, advies geven
 8. 8. Leidinggeven, wat is het?
 9. 9. Personeel en uw bedrijfsconcept Product Plaats Presentatie 7 P’s Prijs Publiek Personeel Promotie
 10. 10. Het concept staat of valt met de P van personeel Product Plaats Personeel 7 P’s Prijs Presentatie Publiek Promotie
 11. 11. Het concept staat of valt met de P van personeel Twee voorbeelden:
 12. 12. Twee typen ondernemers
 13. 13. Twee typen ondernemer: type A • Personeel regelt veel zelf • Personeel voelt zich medewerker • Laag ziekteverzuim • Laag verloop • Lage werving en selectiekosten • HOOG RENDEMENT
 14. 14. Twee typen ondernemer: type B • Personeel wordt strak aangestuurd • Personeel voelt zich verlengstuk • Hoog ziekteverzuim • Hoog verloop • Hoge werving en selectiekosten • LAAG RENDEMENT
 15. 15. Bent u meer een type A of Type B ondernemer?
 16. 16. Het belang van goed personeelsbeleid (1) • In een jaar tijd wisselt circa 50% van het personeel in de horeca van baan • Ruim een kwart van de medewerkers in de horeca stroomt jaarlijks uit (beroepsopgeleiden: 20%) • 1 op de 5 medewerkers weet niet aarvoor hij/zij verantwoordelijk is • 30% gaat het bedrijf niet ter harte
 17. 17. Het belang van goed personeelsbeleid (2) Uit onderzoek onder horecaondernemers blijken de volgende onderscheidende elementen van succesvolle ondernemers tijdens economisch mindere tijden • Volume- in plaats van prijsdenkers (toegevoegde waarde bieden) • Goed beeld van eigen organisatie en de concurrentie • Goed inzicht in financiële bedrijfsgebeuren • Hechte band met de medewerkers • Werken meer samen (binnen en buiten de branche) • Investeren constant in acquisitie en onderhoud
 18. 18. Het belang van goed personeelsbeleid (3) • Aantoonbare relatie tussen personeelsbeleid/leidinggeven en rendement • In 2003 behaalde 58% van de horecaondernemers een (duidelijk) positief resultaat • In de groep bedrijven met een goed personeelsbeleid: 10% hoger
 19. 19. Stijlen van leiderschap • Autoritair leiderschap • Democratisch leiderschap • Laissez-faire leiderschap
 20. 20. Autoritair leiderschap • Initiatief bij leider, neemt zelfstandig de beslissingen • Geeft instructies en controleert • Bewaakt het doel en de uitvoering • Leider werkt sterk met sancties • Laat weinig ruimte voor eigen initiatief en ontplooing medewerkers
 21. 21. Democratisch leiderschap • Leider voert uit wat bij meerderheid van stemmen wordt besloten • Gestreefd wordt naar gezamenlijke beslissingen • Medewerkers hebben grote invloed op besluitvorming • Veel ruimte voor zelfcontrole en eigen initiatief
 22. 22. Laissez-faire leiderschap • Weinig bemoeienissen van leider bij werkzaamheden, taken zijn gedelegeerd • Medewerkers zijn in staat en bereid zelfstandig werk uit te voeren • Medewerkers gaan hun eigen gang en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 23. 23. Laissez-faire leiderschap • Er is volledige ruimte voor initiatief bij medewerkers • Leider laat medewerkers vrij in doen en laten • Door zelfbeschikking komen medewerkers tot ontplooing • Enige controle kan noodzakelijk zijn
 24. 24. Wat is de beste stijl van leiderschap binnen de horeca? • Autoritair leiderschap • Democratisch leiderschap • Laissez-faire leiderschap
 25. 25. Leidinggeven is iedere medewerker op dezelfde manier behandelen?
 26. 26. Leidinggeven versus coachen “Het beinvloeden van het gedrag van een medewerker of een groep van medewerkers” “Aan de hand van een gestructureerd coachingsplan planmatig een medewerker op een hoger functioneringsniveau brengen”
 27. 27. Wie binnen uw organisatie komen in aanmerking om gecoacht te worden? • High Potentials • Het groentje (maar niet iedere) • Vastgeroeste medewerker • ‘Gewone’ goed functionerende medewerker • De geconditioneerde medewerker
 28. 28. Type personeelsgesprekken • Functioneringsgesprek • Beoordelingsgesprek • Werkoverleg • Exitgesprek
 29. 29. Type personeelsgesprekken: de ‘vergeten vormen’ • Het bakkie koffie • Exitgesprek • Het ‘waar staan wij en waar gaan we naar toe’ gesprek • De preshiftmeeting • Doelstellingsgesprek (contractering)
 30. 30. Cyclus van (gestructureerde) 1-op-1 gesprekken • Doelstellingsgesprek (SMART) • Functioneringsgesprek (tweeweg) • Beoordelingsgesprek (eenweg)
 31. 31. Uw personeel als dé remedie voor de crisis! Uw personeel als een remedie voor de crisis?
 32. 32. Personeel als remedie tegen de crisis, uw personeel MOET: • nog aardiger zijn, hoe is het gesteld met het empatisch vermogen? • nog harder werken • nog beter verkopen
 33. 33. Personeel als remedie tegen de crisis, voorbeeld 1
 34. 34. Personeel als remedie tegen de crisis, voorbeeld 2
 35. 35. Personeel als remedie tegen de crisis, voorbeeld 2 M y s t e r y e m a il h o t e ls : n r 7 , N H Zo e te rm e e r • Wacht nog steeds op antwoord.
 36. 36. M y s t e r y e m a il h o t e ls : n r 6 , O k u ra A’ d a m • ‘Snelste’ reactie, binnen 3 minuten bevestiging van gegevens zoals op website ingevuld. • Daarna nooit meer iets van gehoord.
 37. 37. M y s t e r y e m a il h o t e ls : n r 5 , G T Am e rs fo o rt Positief: • Herhaling oorspronkelijk bericht. Negatief: • Zeer late beantwoording, 10 dagen. • Onduidelijke prijsstelling. • Zien verkeerde datum over het hoofd. • Strakke, kille benadering.
 38. 38. M y s t e r y e m a il h o t e ls : n r 3 , P u llit z e r A ’ d a m Positief: • Herhaling oorspronkelijk bericht. • Complete, correcte reactie. • Foutieve datum opgemerkt. Negatief: • Late beantwoording, 3 dagen. • Verschil in huisstijl reactie 1 en 2. • Strakke, zakelijke benadering. • Geen (directe) reactie op 2e email.
 39. 39. En , d e H ilt o n A ’ d a m w in n a a r is … Positief: • Herhaling oorspronkelijk bericht. • Zeer warme woorden & snelle 1e reactie. • Zeer uitgebreid qua antwoord en condities. • Bedanken voor tweede email van de gast. Negatief: • Foutieve datum niet opgemerkt. • Late 2e beantwoording
 40. 40. Personeel als remedie tegen de crisis, voorbeeld 3 van
 41. 41. Personeel als remedie tegen de crisis, voorbeeld 4
 42. 42. Personeel als remedie tegen de crisis, voorbeeld 5
 43. 43. De 80 - 20 regel 20 % van uw oproepkrachten is voor 80% verantwoordelijk voor uw omzet. Wat doet u met de rest ?
 44. 44. De 80 - 20 regel 20% van uw personeel veroorzaakt 80% van de personeelsklachten / problemen. Wat gaat u met ze doen ?
 45. 45. De 80 - 20 regel 80% van uw aandacht gaat naar deze 20% van uw personeelsleden Wie zijn deze personeelsleden ? The good or the bad guys?
 46. 46. De 80 - 20 regel 80% van uw omzet wordt gerealiseerd door 20% van uw klanten Wat doet u om hen te binden?
 47. 47. Voor ondernemers. Met ondernemers. Leidinggeven: uiteindelijk bepaalt uzelf of uw team succesvol is of niet Succes of een gebrek daaraan is niet iets wat u overkomt
 48. 48. Voor ondernemers. Met ondernemers. En als u het nu echt eens even niet meer ziet zitten met uw personeel, bedenk dan dat…..
 49. 49. Voor ondernemers. Met ondernemers.
 50. 50. Voor ondernemers. Met ondernemers. voor alle informatie surf naar www.horecaondernemersacademie.nl
 51. 51. Bedankt voor uw aandacht, ik wens u veel personeel toe!

×