Successfully reported this slideshow.

Marketing Draait Om Zichtbaarheid En Verleiding Horeca Entree 09 12 2008

542 views

Published on

Published in: Business, Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Marketing Draait Om Zichtbaarheid En Verleiding Horeca Entree 09 12 2008

  1. 1. Thema markeTing & sales Hoe promoot je je zaak en je product? ‘Marketing draait om zichtbaarheid en verleiding’ Welke verkoopmomenten benut horecapersoneel? Hoe zetten suc- cesvolle ondernemers hun bedrijf in de markt? In de horeca valt nog een wereld te winnen op het gebied van Sales & Marketing: het vierde deel in een serie over (door)starten in de horeca. Tekst: Joost Scholten – Foto’s: Ron Offermans horeca entree 18 Hans Leenhouts van de Horeca Onder- nemers Academie & Adviseurs is ge- spreksleider en initiatiefnemer van een 18 gesprek over het belang van marketing & sales voor startende ondernemers. Hij nodigde de ervaren ondernemers 9 december 2008 Laurens Meyer van de Meyer Beheer groep en Cyla Ladage van de Bram Ladage keten uit, om uit de doeken te doen hoe dit onderdeel van de bedrijfs- voering het beste aangepakt kan worden in de horeca. Een gesprek over kwaliteit, koning en keizer. “Blijf altijd trouw aan het concept.” Reclame Het eerste waar de meeste ondernemers bij marketing aan denken is reclame en ??????????? sponsoring. Hoe belangrijk zijn deze instrumenten voor de horecabranche? “Wij doen eigenlijk heel weinig aan re- het clubblad van de plaatselijke golfclub irritatie voor Meyer. “Door de negatieve clame”, bekent Ladage. “Wij moeten het voor een restaurant. Daarnaast verstu- reclames werkt internet net zo hard vooral hebben van een goede zichtbaar- ren we sms-berichten voor sommige tegen als voor de horeca. Het probleem heid en uitstraling op verkooppunten discotheken en nieuwsbrieven voor is, dat het een permanente registratie met veel voorbijgangers die zin hebben andere zaken. Maar het meeste baat van een momentopname is. Eén vergis- in een frietje. Wij moeten de mensen ver- heb ik toch bij mond tot mond reclame. sing en er staat de volgende dag een leiden met een mooie uitstraling en een Jongeren weet ik misschien nog wel te vernietigende recensie op internet. En goede presentatie. Om de drempel nog vinden, maar de doelgroep van 30+ is die gaat niet meer weg! Ik vind dat een lager te maken zijn onze counters heel zo versnipperd dat ik ze nauwelijks kan schande.” Meyer heeft duidelijk weinig erg op de straat gericht. Dat maakt het bereiken. Als we al adverteren, maken op met de recensiesites die zijn bedrijf heel makkelijk om contact te maken met we vooral gebruik van internet.” en personeel permanent onder schot onze gasten, waardoor het makkelijker houden. Zijn antwoord op de internet- is om binnen te stappen.” Ook Meyer ad- Internetdictatuur dictatuur van Iens en aanverwante sites? verteert weinig. “Ik adverteer misschien Ondanks de voordelen ervan bij “Wij gaan een functie creëren voor een in de uitgaanswijzer van een stad of in marketing, blijkt internet een bron van medewerker die fulltime bezig is met de
  2. 2. Thema markeTing & sales Tien Tips Het bureau Winkelman en van Hessen is gespecialiseerd in communicatievraagstukken voor alle sectoren. Hieronder hun spoedcursus communicatie met de media voor horecaon- dernemers van specialiste Anne van Raaijen: 1. Mediatijd als prioriteit Neem de tijd voor journalisten als ze interesse ‘Wat geldt voor tonen in een onderneming. Ze kunnen van onschatbare waarde zijn voor het bedrijf. alle horeca: de zichtbaarheid 2. De vijf W’s Bereid een gesprek met de media altijd goed moet zo hoog voor. Maak een lijst met mogelijke vragen die journalisten kunnen stellen, formuleer heldere mogelijk, antwoorden en geef in ieder geval antwoord de drempel op de 5 W’s; wie, wat, waar, wanneer, waarom (en hoe). moet zo laag 3. Eerlijk duurt het langst mogelijk’ Cyla Ladage Wees eerlijk en oprecht naar journalisten. Dat resulteert in een geloofwaardige reputatie en horeca entree 18 internetmarketing. Zo belangrijk vind ik sollicitatie voor binnen kwam en eis dat een goed imago. het. En als er dan een negatieve recensie ze binnen drie werkdagen een bericht opduikt schrijven we er direct zes posi- hebben gestuurd naar de sollicitant met 4. Mijd jargon tieve verhalen tegenover. Als mensen een cc naar mij. Dat lijkt een hoop werk, Gebruik geen vaktermen en leg jargon uit. willen weten of het bij ons leuk is, vind maar het scheelt enorm veel tijd en geld ik dat ze zelf moeten komen kijken met werven en voorkomt dat de mensen 5. Verstuur uitnodigingen op tijd 19 om hun oordeel te vellen.” Leenhouts: die werk zoeken rond gaan bazuinen Ook journalisten hebben een volle agenda en “Hyves is misschien nog wel gevaarlij- dat je nog te beroerd bent om iets van 9 december 2008 zijn graag tijdig op de hoogte van evenemen- ker dan de recensiesites. Ondernemers je te laten horen.” Ladage hanteert net ten. moeten er daarom voor zorgen dat ze zulke strenge regels bij sollicitaties. “Dat daar zelf aanwezig zijn. Dan kunnen gas- is echt heel belangrijk. En niet alleen 6. Wees selectief ten zelf met ze in contact treden. Zodra omdat personeel schaars is. De omgang Schiet niet met hagel maar stuur persberichten vriendengroepen onderling over een met mensen, op alle niveaus, bepaalt in naar een selectie van media. Wie is geïnteres- bedrijf gaan klagen heeft dat heel veel hoge mate het beeld van het bedrijf.“ seerd in een boodschap? Onderschat daarbij impact. Je gelooft je eigen vrienden toch niet de online media; weblogs en forums eerder wanneer ze iets beweren dan een Dicht bij huis waarop gasten hun mening met elkaar delen. wildvreemde op internet.” Marketing in de horeca begint bij het concept, vinden zowel Meyer als La- 7. De redactie beslist Belangrijkste medium dage. Zorg eerst dat je als ondernemer Verzoek een journalist niet om ‘eigen nieuws’ Is het ook mogelijk om internet voor een idee hebt van wat je op een bepaalde te plaatsen. Wie zeker wil zijn van plaatsing, je te laten werken? “Natuurlijk”, zegt plek wilt doen. Werk dat plan zorgvuldig moet advertentieruimte kopen. Meyer. Het is zelfs het belangrijkste uit. Houd daar tot slot vervolgens aan medium en dat zeg ik terwijl ik een vast. Dat is vrij vertaald hoe onderne- 8. Kom beloftes na enorme hekel heb aan computers. mers daarbij te werk zouden moeten Kom afspraken met journalisten altijd na. Zij Elektronische nieuwsbrieven zijn lastig gaan. “Het zal nooit werken als een zaak kunnen reputaties maken of breken. omdat ze vaak in een spambox terecht te snel en te vaak van identiteit wisselt”, komen. Maar we halen bijvoorbeeld beweert Meyer met stelligheid. “Gasten 9. Lokaal scoren het meeste nieuwe personeel binnen komen omdat ze rekenen op een be- Wees creatief in het vinden van nieuwe klan- via onze site. Dat is echt ongekend. paalde belevenis. Die moeten ze dan ook ten dicht bij huis. Denk aan lokale media die Dagelijks stromen nieuwe reacties bin- krijgen.” Het concept werkt het beste als veel interesse hebben in wat er zich in de regio nen.” Onderdeel van de marketing van ondernemers dicht bij zichzelf blijven. afspeelt. Meyer is dat daar dan ook een reactie In letterlijke en figuurlijke zin. “Wij heb- op moet komen. “Dat eerste contact is ben een goede naam in Rotterdam en 10. Overdrijf niet vreselijk belangrijk. Daarom zorg ik dat weten precies op welke plekken we ons Vermijd bijvoeglijke naamwoorden bij com- alle sollicitaties bij mij terecht komen. het beste kunnen vestigen”, bevestigt municatie met de media. Wees creatief, trek de Ik stuur ze vervolgens door naar de Ladage die gedachte. “Startende onder- aandacht, maar leg het PR praatje er niet te bedrijfsleiders van de filialen waar de nemers maken het zichzelf makkelijk dik bovenop.
  3. 3. Thema markeTing & sales Marketingmix In de klassieke marketingtheorie spreken specialis- ten van de vijf P’s. Een vertaling voor starters in de horeca. Cyla Ladage over Plaats: “Locatie is voor ons van het allergrootste belang. Friet is een impulsaankoop voor het winkelend publiek of een afhaalmaaltijd voor ’s avonds. Als dat betekent dat eigenaar Bram Ladage, met al zijn zaken en volle agenda, met een teller op een straathoek gaat staan om de aantal- ‘Een concept werkt len voorbijgangers te turven dan doet hij dat. Zo het beste als je essentieel is locatie voor ons.” dicht bij jezelf blijft. Laurens Meyer over Prijs: “De ene prijs is de andere In letterlijke en niet. Toen wij de prijs van een kop koffie in Venlo omhoog deden van 1,60 euro naar 1,70 euro was Laurens Meyer figuurlijke zin’ dat voorpaginanieuws, terwijl we in de rest van het land 2,10 euro vragen voor een kop koffie. Ook al heb ik een keten, dan wil dat nog niet zeggen dat horeca entree 18 door in een stad te beginnen die ze goed te krijgen.” alle salarissen overal hetzelfde zijn, aangezien de kennen. Daar ligt hun netwerk en daar Een tweede pijler onder die filosofie dat kosten in levensonderhoud nogal verschillen tussen kennen ze de plekken met potentie. medewerkers steun en begrip verdie- de Randstad en elders in het land. Daarom: bedenk Ondernemen is lastig genoeg. Als je nen, is dat de ondernemer op zijn beurt welke prijzen in een bepaalde regio gelden. Voor dan ook nog de weg moet leren kennen altijd achter het personeel moet staan. inkoop, maar ook voor salarissen en verkoop!” 20 18 in een vreemde stad maak je het jezelf “De klant is koning, maar de medewer- alleen maar lastiger.” Meyer valt haar kers zijn keizer”, vat Meyer die aanpak Cyla Ladage over Product: “Een zak patat is een zak bij. ”Als ik hier een zaak ga openen zingt samen. “Er waren hier laatst een paar 2 december 2008 patat toch? Fout. Er is wel degelijk verschil, alleen dat al weken rond in Breda. Ik weet van gasten die tekeer gingen tegen een kun je dat niet zo snel aan het product zelf zien. Wij wie ik de beste producten af kan nemen, meisje uit de bediening. De tranen ston- maken verschillen zichtbaar door de aardappels voor al het horecapersoneel op zoek naar een den haar in de ogen. Ik was woedend, de ogen van de klanten te snijden en te bakken. baan komt informeren en iedereen die maar het waren vaste gasten, dus het Vers, puur natuur en a la minute bereid. We hebben ik ken komt een keer een kijkje nemen. personeel dacht dat ze mij geen plezier Bovendien ken ik hier de uitgaanspatro- deden door ertegen in te gaan. Toen ben ook broodjeszaken waarbij we het brood ter plekke nen. Ik weet wat mensen interesseert, ik zelf maar even aangeschoven om te afsnijden en vers beleggen. Transparantie, laten zien wat ze leuk en lekker vinden en wat dat vertellen dat ze niet langer welkom wa- dat we niets te verbergen hebben en trots tonen ongeveer mag kosten. Dat is in elke stad ren als ze zo met mijn mensen omgaan. over het basismateriaal waar we mee werken.” anders. Daarom is een conceptidee niet Het mooie is: ze komen nog steeds. Dat zomaar te exporteren naar een andere bewijst voor mij dat je niemand weg Laurens Meyer over Promotie: “Adverteren heeft stad. Alles bij elkaar opgeteld biedt jaagt door te vragen om zich fatsoenlijk alleen zin als ik de doelgroep kan bereiken. Dat starten in de thuisstad de meest solide te gedragen. Daarnaast houd ik het werk betekent dat ik voor mijn Luden restaurants geen basis.” leuk voor iedereen terwijl mijn zaak zijn voetbalclub moet sponsoren, maar misschien wel in ziel niet verkoopt. Dat zorgt ervoor dat het golfkrantje. Gezond verstand gebruiken en goed Personeel iedereen zichzelf kan blijven. Ook dat nadenken over de manier waarop je een specifieke Personeel is in de horeca onevenredig is een belangrijk onderdeel van marke- doelgroep wilt benaderen is het credo.” belangrijk als het om marketing gaat. ting. Wij moeten kunnen werken zoals De uitstraling van een zaak wordt vooral wij denken dat het goed is, niet hoe de bepaald door de personeelsleden. Hoe gasten denken dat het zou moeten.” Hans Leenhouts over Personeel: “Ik was laatst op kunnen ondernemers daar een positieve vakantie in Reims en heb daar heerlijk gegeten in bijdrage aan leveren? “Bij ons komen Salesmomenten een sterrenzaak. Voorbeeldige service, maar er kon veel heel jonge mensen binnen”, vertelt Behalve marketing, is ook sales natuur- geen lachje vanaf bij de bediening. Dan kan het nog Ladage. “Vanaf een jaar of zestien stro- lijk belangrijk. Verleiden heeft immers zo lekker zijn, ik heb het beter naar mijn zin gehad men ze in. Het is heel belangrijk dat ze alleen zin als het leidt tot verkopen. “He- bij de buren de avond ervoor. Ik weet dus wel waar daarbij steun krijgen van het thuisfront. laas laat personeel enorm veel verkoop- ik een volgende keer heenga. Dat bewijst dat de Als de ouders er achter staan, gaan de momenten onbenut”, zegt Meyer. “Waar producten in de horeca weinig waard zijn zonder kinderen er ook voor. Onderdeel van de ik ook kom, het is altijd te lastig om personeel.“ marketing is dus ook om de ouders mee een extra drankje te bestellen. Zonde,
  4. 4. Thema markeTing & sales Horeca Entree Toets Dit artikel over marketing & sales is de vierde in een reeks van vijf. Naast financiering, personeel, administratie en marketing & sales komt in de laatste editie van dit jaar hospitalitymanage- ment aan de orde. Bij deze serie hoort een website: www.horecaentreetoets.nl. Op deze site kunnen (startende) ondernemers hun ‘Ondernemers kennis testen, de zogenaamde Horeca Entree Toets, een initiatief van de Ho- moeten er voor reca Ondernemers Academie. Degene zorgen dat ze op die de vragen het best beantwoordt kan meedingen naar de hoofdprijs: gratis Hyves aanwezig begeleiding van bedrijfsadviseurs bij de zijn. Dan kunnen (door)start van het bedrijf. De winnaar zal tijdens de Horecava gehuldigd gasten met ze in worden. Voor meer informatie en de contact treden’ vragen: www.horecaentreetoets.nl Hans Leenhouts horeca entree 18 want pas na het eerste drankje begint manier om gasten te binden. Hoe meer een ondernemer te verdienen en daar munten, hoe hoger de korting op leuke betaalt hij ook weer het salaris van zijn attracties, dus de mensen komen graag personeel van. Maar daar moet het per- terug.” Meyer werkt niet met acties, 21 soneel ook op gewezen worden. Er was omdat zijn bedrijfstak zich er slecht voor laatst een onderzoek waaruit bleek dat leent, maar hij weet wel degelijk wat het 9 december 2008 studenten die in de bediening werken effect kan zijn. “Als een bepaald drankje het ongastvrij vinden om iemand met bijvoorbeeld een actie opzet waarbij een leeg glas te vragen of ze nog wat een aantal bedrijven onderling de strijd te drinken willen. Dat komt natuurlijk aanbindt om zoveel mogelijk van hun omdat ze het zelf niet kunnen betalen product te verkopen loopt het opeens als en zich weggejaagd voelen als ze niets een trein! Zeker als de fabrikant er een Bram Ladage bestellen. Zij laten daarom veel verkoop- leuke prijs aan verbindt voor het win- Bram Ladage begon in 1967 als kansen liggen als ik ze dat niet afleer.” nende personeel.” drukbezochte patatkraam in Rotterdam. Meyer vertelt bijna jaloers over het Met het competitie-element slaat Meyer Inmiddels bestaat de keten uit 26 kassasysteem van restaurantketen De een bruggetje naar een omstreden filialen. www.ladage.nl Connaisseur. “Dat geeft aan wanneer er onderwerp: de Mystery Guest. Bij dit salesmomenten zijn voor het personeel concept komt een onbekende langs in en hoeveel ze daarvan benut hebben. En de zaak en vergelijkt de werkwijzen. Een daar beloont de eigenaar ook naar. Dat soort Big Brother dus. De rapporten Meyer beheer werkt heel goed!” worden aan het personeel voorgelegd en Meyer Beheer BV is een onderneming verschillende vestigingen kunnen onder- die zich al meer dan 20 jaar succesvol Actie ling bekijken wie op bepaalde punten bezighoudt met het beheren van restau- Ladage probeert de verkoop onder goed of minder goed scoorde. Ladage: rants, cafés en discotheken. Inmiddels meer te stimuleren met behulp van “Hoe kinderachtig het ook klinkt, het heeft Meyer Beheer tientallen horecaza- acties. “Daarmee mikken we op twee werkt wel. Als een filiaal een paar keer ken en zo’n 2000 medewerkers. doelen: aandacht vestigen op de zaak en hoog eindigt, zullen ze proberen aan de www.meyerbeheer.nl consumenten verleiden een iets grotere top te blijven en zaken met een slechtere besteding te maken. We zijn bezig met beoordeling doen er alles aan om te een grote actie met pokermunten. Bij voorkomen dat ze op dezelfde minpun- besteding van 2,50 euro krijgen gasten ten ‘gepakt’ kunnen worden. Ze willen een pokermuntje. Het wordt voor ons nooit voor elkaar onderdoen. En alles interessant als het gasten verleidt het be- wat het personeel motiveert is goud drag te verhogen om een tweede muntje waard.” te ontvangen. Bovendien is het een >HorecaEntree<

×