Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ik en mijn personeel Wat mag juridisch in economisch mindere tijden? 5 juni 2009
Aan de inhoud van deze presentatie kan geen enkel recht worden ontleend. Win te allen tijde juridisch advies in ingeval u ...
Inhoud <ul><li>Wat zijn de mogelijkheden binnen de CAO? </li></ul><ul><li>Wat zijn de aandachtspunten binnen het ontslagre...
Vacature <ul><li>Bepaalde of onbepaalde tijd </li></ul><ul><li>Contracten voor bepaalde tijd </li></ul><ul><li>- afwijking...
Bijzondere werknemers  <ul><li>Werknemer minimum loon </li></ul><ul><li>Oproepkrachten </li></ul><ul><li>Uitzendkrachten...
Arbeidstijden <ul><li>Iets meer flexibiliteit tov “oude CAO” </li></ul><ul><li>Wezenlijke positieve veranderingen: </li></...
Langere arbeidstijd overeenkomen mag <ul><li>Langer dan gemiddeld 38 uur p/w overeenkomen kan zonder dat het “overwerk”is ...
Nadere bepalingen <ul><li>Uitzondering van de wettelijke bepaling; geen loon </li></ul><ul><li>Tussentijdse opzegging cont...
Proeftijd <ul><li>Makkelijk ontslag geven en nemen </li></ul><ul><li>Maximale proeftijd; schriftelijk </li></ul><ul><li>I...
Functionerings-/ beoordelingsgesprek <ul><li>Afspraken maken t.b.v. functioneren </li></ul><ul><li>Werknemer afspraken lat...
Prestatiebelonen <ul><li>Prestatiebelonen wordt uitgangspunt </li></ul><ul><li>Periodieke verhoging (functiejaar-verhogin...
Conflict <ul><li>Waarschuwingsbrieven </li></ul><ul><li>Schorsen </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Terughoudendheid geboden!!...
Ontslag <ul><li>Dossier als bewijsmateriaal </li></ul><ul><li>Opzegging </li></ul><ul><li>Ontslag op staande voet </li></u...
Opzegging <ul><li>Vergunning vereist </li></ul><ul><li>Opzegverboden </li></ul><ul><li>Opzegtermijn </li></ul>
Opzegtermijn <ul><li>Afhankelijk van duur dienstverband </li></ul><ul><li>Voor werknemer één maand </li></ul><ul><li>Afwij...
Ontslag op staande voet <ul><li>WEES TERUGHOUDEND! </li></ul><ul><li>Strenge eisen </li></ul><ul><ul><ul><li>Dringende red...
Ontbinding <ul><li>Gewichtige reden </li></ul><ul><li>Bij kantonrechter </li></ul><ul><li>Ontbindingsvergoeding </li></ul>
De formule: A x B x C <ul><li>A = het aantal gewogen dienstjaren, dat wil zeggen: jaren gewerkt tot leeftijd van 35 jaar t...
<ul><li>= als de kantonrechter van mening is dat geen van partijen in overwegende mate schuld heeft aan het conflict/de on...
Einde van rechtswege <ul><li>Aflopen contract voor bepaalde tijd </li></ul><ul><li>Overlijden werknemer </li></ul><ul><li...
Beëindigingsovereen- komst  <ul><li>Wederzijds goedvinden </li></ul><ul><li>Schriftelijke overeenkomst </li></ul><ul><li>...
Pro forma ontbinding <ul><li>Verkorte procedure bij kantonrechter </li></ul><ul><li>òf </li></ul><ul><li>Beëindigingsovere...
Deeltijd WW (1) <ul><li>Werknemer tijdelijk minder laten werken, zonder ontslag </li></ul><ul><li>Werknemer moet 50% blijv...
Deeltijd WW (2) <ul><li>Maximaal 13 weken (verlenging 2 x 26 weken, aansluitend, 65 weken in totaal </li></ul><ul><li>Geen...
Deeltijd WW (3) <ul><li>Werknemer hoeft: </li></ul><ul><li>niet te solliciteren </li></ul><ul><li>niet ingeschreven te zij...
Aan de inhoud van deze presentatie kan geen enkel recht worden ontleend. Win te allen tijde juridisch advies in ingeval u ...
Voor meer informatie kunnen (aspirant)leden van Koninklijke Horeca Nederland contact opnemen: - bel de afdeling Info & Ad...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ik en mijn personeel in economisch mindere tijden 05-05-2009

542 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ik en mijn personeel in economisch mindere tijden 05-05-2009

 1. 1. Ik en mijn personeel Wat mag juridisch in economisch mindere tijden? 5 juni 2009
 2. 2. Aan de inhoud van deze presentatie kan geen enkel recht worden ontleend. Win te allen tijde juridisch advies in ingeval u maatregelen wil treffen die in deze presentatie worden genoemd.
 3. 3. Inhoud <ul><li>Wat zijn de mogelijkheden binnen de CAO? </li></ul><ul><li>Wat zijn de aandachtspunten binnen het ontslagrecht? </li></ul>
 4. 4. Vacature <ul><li>Bepaalde of onbepaalde tijd </li></ul><ul><li>Contracten voor bepaalde tijd </li></ul><ul><li>- afwijking van de wettelijke regel; </li></ul><ul><li>- de criteria: - periode van 60 maanden </li></ul><ul><li>(incl. tussenpozen) </li></ul><ul><li>- maximaal 6 contracten </li></ul><ul><li>- tussenpozen een maand of minder </li></ul><ul><li>- uitzondering seizoenwerkers </li></ul>
 5. 5. Bijzondere werknemers <ul><li>Werknemer minimum loon </li></ul><ul><li>Oproepkrachten </li></ul><ul><li>Uitzendkrachten </li></ul>
 6. 6. Arbeidstijden <ul><li>Iets meer flexibiliteit tov “oude CAO” </li></ul><ul><li>Wezenlijke positieve veranderingen: </li></ul><ul><li>- langere arbeidstijd overeenkomen mag </li></ul><ul><li>- werken op zondag </li></ul><ul><li>- permanente nachtarbeid </li></ul>
 7. 7. Langere arbeidstijd overeenkomen mag <ul><li>Langer dan gemiddeld 38 uur p/w overeenkomen kan zonder dat het “overwerk”is </li></ul><ul><li>Maar dan wel “boter bij de vis” </li></ul>
 8. 8. Nadere bepalingen <ul><li>Uitzondering van de wettelijke bepaling; geen loon </li></ul><ul><li>Tussentijdse opzegging contract </li></ul>
 9. 9. Proeftijd <ul><li>Makkelijk ontslag geven en nemen </li></ul><ul><li>Maximale proeftijd; schriftelijk </li></ul><ul><li>IJzeren proeftijd </li></ul>
 10. 10. Functionerings-/ beoordelingsgesprek <ul><li>Afspraken maken t.b.v. functioneren </li></ul><ul><li>Werknemer afspraken laten tekenen </li></ul><ul><li>Dossier opbouwen </li></ul>
 11. 11. Prestatiebelonen <ul><li>Prestatiebelonen wordt uitgangspunt </li></ul><ul><li>Periodieke verhoging (functiejaar-verhoging) hangt van prestatie af; </li></ul><ul><li>Indien geen beoordelingssysteem of geen beoordelingen; </li></ul><ul><li>dan alsnog 2% tot einde schaal </li></ul>
 12. 12. Conflict <ul><li>Waarschuwingsbrieven </li></ul><ul><li>Schorsen </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Terughoudendheid geboden!!! </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Ziekmelding tijdens een conflict </li></ul>
 13. 13. Ontslag <ul><li>Dossier als bewijsmateriaal </li></ul><ul><li>Opzegging </li></ul><ul><li>Ontslag op staande voet </li></ul><ul><li>Ontbinding </li></ul><ul><li>Ontslag door werknemer </li></ul><ul><li>Beëindigingsovereenkomst </li></ul>
 14. 14. Opzegging <ul><li>Vergunning vereist </li></ul><ul><li>Opzegverboden </li></ul><ul><li>Opzegtermijn </li></ul>
 15. 15. Opzegtermijn <ul><li>Afhankelijk van duur dienstverband </li></ul><ul><li>Voor werknemer één maand </li></ul><ul><li>Afwijken mag </li></ul><ul><ul><ul><li>Minimumtermijn één maand </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verlenging </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Ontslag op staande voet <ul><li>WEES TERUGHOUDEND! </li></ul><ul><li>Strenge eisen </li></ul><ul><ul><ul><li>Dringende reden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onverwijld </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Ontbinding <ul><li>Gewichtige reden </li></ul><ul><li>Bij kantonrechter </li></ul><ul><li>Ontbindingsvergoeding </li></ul>
 18. 18. De formule: A x B x C <ul><li>A = het aantal gewogen dienstjaren, dat wil zeggen: jaren gewerkt tot leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5; jaren vanaf 35 e tot 45 e levensjaar tellen voor 1; jaren vanaf 45 e tot 55 e tellen voor 1,5; jaren vanaf 55e tellen voor 2. </li></ul><ul><li>B = bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld en vaste toeslagen </li></ul><ul><li>C = correctiefactor; kort gezegd: </li></ul>
 19. 19. <ul><li>= als de kantonrechter van mening is dat geen van partijen in overwegende mate schuld heeft aan het conflict/de ontstane situatie </li></ul><ul><li>> 1 als de kantonrechter de schuld van het conflict bij u legt </li></ul><ul><li>< 1 of zelfs 0 als de kantonrechter de schuld van het conflict bij de werknemer legt </li></ul>
 20. 20. Einde van rechtswege <ul><li>Aflopen contract voor bepaalde tijd </li></ul><ul><li>Overlijden werknemer </li></ul><ul><li>Bereiken pensioengerechtigde leeftijd </li></ul>
 21. 21. Beëindigingsovereen- komst <ul><li>Wederzijds goedvinden </li></ul><ul><li>Schriftelijke overeenkomst </li></ul><ul><li>Werkgever checkt wil werknemer </li></ul><ul><li>Werknemer verliest mogelijk zijn </li></ul><ul><li>WW-recht </li></ul>
 22. 22. Pro forma ontbinding <ul><li>Verkorte procedure bij kantonrechter </li></ul><ul><li>òf </li></ul><ul><li>Beëindigingsovereenkomst </li></ul>
 23. 23. Deeltijd WW (1) <ul><li>Werknemer tijdelijk minder laten werken, zonder ontslag </li></ul><ul><li>Werknemer moet 50% blijven werken </li></ul><ul><li>Deeltijd-WW voor overige uren, mits werknemer aan voorwaarden WW </li></ul>
 24. 24. Deeltijd WW (2) <ul><li>Maximaal 13 weken (verlenging 2 x 26 weken, aansluitend, 65 weken in totaal </li></ul><ul><li>Geen “opzegtermijn” </li></ul><ul><li>Afsprakenovereenkomst verplicht (vakbond, OR, PVT): </li></ul><ul><li>- scholing </li></ul><ul><li>- detachering </li></ul>
 25. 25. Deeltijd WW (3) <ul><li>Werknemer hoeft: </li></ul><ul><li>niet te solliciteren </li></ul><ul><li>niet ingeschreven te zijn als werkzoekende bij WERKbedrijf </li></ul><ul><li>geen ander (deeltijd)werk te accepteren dan eigen werkgever aanbiedt </li></ul><ul><li>geen andere opleiding te volgen dan eigen werkgever aanbiedt </li></ul>
 26. 26. Aan de inhoud van deze presentatie kan geen enkel recht worden ontleend. Win te allen tijde juridisch advies in ingeval u maatregelen wil treffen die in deze presentatie worden genoemd.
 27. 27. Voor meer informatie kunnen (aspirant)leden van Koninklijke Horeca Nederland contact opnemen: - bel de afdeling Info & Advies: 0348 – 489 598 - mail naar [email_address] - kijk op www.horeca.org We helpen u graag verder. PS: Bent u nog geen lid ? Kijk dan op http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=8686

×