Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Thema hospiTaliTy managemenT
                   Verleiden en verkopen:

         ‘Durf voo...
Thema hospiTaliTy managemenT
                                        ‘Onderneme...
Thema hospiTaliTy managemenT                                             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hospitality Management Durf Voor Een Doelgroep Te Kiezen Horeca Entree 23 12 2008

883 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hospitality Management Durf Voor Een Doelgroep Te Kiezen Horeca Entree 23 12 2008

 1. 1. Thema hospiTaliTy managemenT Verleiden en verkopen: ‘Durf voor een doelgroep te kiezen’ Geen ondernemer begint zonder plan. Maar welk concept werkt op welke plek? En voor wie? Een visie is noodzakelijk, maar wel op meerdere aspecten van bedrijfs- voering. Conceptontwikkeling en Hospitality Management zijn de onder werpen voor het vijfde deel in deze serie over starten in de horeca. horeca entree 19 Tekst: Joost Scholten Foto’s Ron Offermans I 13 eder succesvol concept is stevig gegrondvest op meerdere pijlers. 23 december 2008 Dat er zo veel onsuccesvolle onder- nemingen zijn, komt dan ook doordat dan vaak geen geld over voor de inrich- Reijnierse: “We beginnen vanuit Hei- veel ondernemers hun bedrijf op niet ting en komt een concept niet optimaal neken met een aantal standaardvragen voldoende stevige funderingen heb- tot zijn recht. Werk daarin samen met waar een ondernemer echt antwoord op ben gebouwd. Hans Leenhouts van de de pandeigenaar en beding een optie moet kunnen geven. Het kan niet meer Horeca Ondernemers Academie, Henk tot koop voor later. De eigenaar van het dat starters gewoon maar instappen Louer en Arjen Reijnierse van Heineken pand ziet zijn pand in waarde stijgen en via trial and error het vak onder de en Hans Poortvliet van HSMAI schuiven en de ondernemer kan zijn geld in het knie krijgen. Vanaf het begin moeten ze aan om tekst en uitleg te geven over de concept steken. Vergeet niet die optie er staan. Ook wat het concept betreft.” benadering van concepten en gastvrij- wel vast te leggen, anders moeten onder- Louer staat ondernemers vanaf de start heid voor startende ondernemers. “Een nemers de meerwaarde betalen die ze met raad en daad terzijde. “Ik begin met zaak moet als een jasje bij de onderne- zelf hebben bewerkstelligd met hun een interview waaruit een beeld van mer passen.” mooie zaak en ben je voor je eigen vak- het bedrijf naar voren moet komen. Een manschap aan het betalen.” Directeur zaak moet een ondernemer als een jasje Co-creatie Hans Poortvliet van Hospitality Sales passen, dus dat eerste gesprek is feitelijk Een onderneming start met een droom. & Marketing Association International niets meer dan de maten van de onder- Of het nou gaat om een gezellig eetcafé, (HSMAI) ziet eigenlijk geen verschillen nemer opnemen. Nuttig, want zij hebben waar alleen met verse producten wordt met een bredere trend. “Feitelijk is dat vaak de neiging om een te groot en te gewerkt, een hippe club op een toplo- een soort co-creatie. De ondernemer en duur jasje uit te zoeken.” Louer is niet catie of om een cafetaria in een leuke pandeigenaar kunnen samen meer geld altijd een even graag geziene gast omdat volkswijk met een sterke buurtfunctie, verdienen. Een uitstekende manier om hij concepten van ondernemers niet elke startende ondernemer ziet iets voor elkaar verder te helpen.” klakkeloos overneemt. “Toch durf ik te zich. Henk Louer is interieurontwerper zeggen dat ondernemingen waar wij niet bij Heineken. Hij helpt ondernemers Interieur in geloven het eigenlijk nooit goed doen. hun zaak in te richten. “Ik begin meestal Bij concepten denken veel mensen We geven zo’n 900 adviezen per jaar, met het praktische advies dat een eigen vooral aan inrichting en uitstraling. Hei- dus ik kan de trends en ontwikkelingen pand te duur is, voordat ik ideeën spui neken helpt ondernemers hun zaak in te aardig inschatten. Het is een zwakte als over inrichting en uitstraling. Probeer richten. Hoe gaat dat in zijn werk? Na- een ondernemer geen afstand meer kan niet direct het pand te kopen. Er blijft tional Trade Marketing Manager Arjen nemen van zijn eigen plan. Praat over
 2. 2. Thema hospiTaliTy managemenT ‘Ondernemers kunnen niet meer via trial and error het vak onder de knie krijgen. Vanaf het begin moeten ze er staan. Ook wat het concept betreft’ mooie chateaus en druivenrassen te is de gedachte dat iedereen welkom is beginnen. Zij heeft vaak een beperkt in een bedrijf. De hele wereld is mijn budget en wil een zoet drankje, daar doelgroep. Het is mooi dat je niemand wordt ze alleen maar ongemakkelijk uit wilt sluiten, maar in praktijk werkt en ongeduldig van. Ik vind het zelf het niet zo. Er zijn mensen die helemaal weer wel prettig. Dan voel ik me geen zin hebben in kinderen, die gaan juist serieus genomen en vind ik het dus niet naar een pannenkoekenrestau- service dat iemand enthousiast is en rant. Dat bijt elkaar.” Reijnierse roept mij goed kan adviseren. Het inschat- ondernemers op moedig te zijn. “Durf horeca entree 19 Arjen Reijnierse ten van de gasten die een ondernemer het hele concept echt af te stemmen in de zaak heeft is dan ook een heel op een doelgroep. Dat is eng, want het idee en luister naar adviezen. Dat belangrijk onderdeel van het concept het impliceert dat een bepaalde groep is wijsheid. En natuurlijk is het pand al en bepaalt voor een belangrijk deel niet welkom is die misschien wel geld net zo belangrijk als de ondernemer. Be- het vakmanschap.” Poortvliet: “Veel uit wil geven. Maar uiteindelijk levert 14 18 paalde concepten werken absoluut niet Nederlanders vinden dienstbaarheid een doelgroepdenken meer op. Een zaak op bepaalde plekken. Bedenk dus altijd vies woord. Dat moet er in de horeca met een goed uitgewerkte gedachte het concept vanuit het pand. Onderne- echt uit. Doe moeite voor de gasten. is aantrekkelijker dan een grijze muis. 23 december 2008 mers maken wel eens de vergissing om Dat gaat natuurlijk het makkelijkst als Dat leidt tot een paradoxale situatie dat te proberen een concept waar ze al een het die gasten betreft die jij het liefst in een zaak waar de ondernemer ieder- tijd mee willen beginnen op een verkeer- jouw etablissement ziet. Mensen uit de een tevreden wil houden en rekening de locatie te starten. Alleen omdat ze gewenste gastendoelgroep dus, daar heb houdt met alle verschillende wensen, daar toevallig een leuk pand aangeboden je de meeste affiniteit mee. Bepaal dus de minste mensen zal trekken. Gasten krijgen. Dat werkt nooit.” wie je binnen wilt hebben en ga met die groep aan de slag.” ” Nieuwe commu- Hospitality Management nicatiemiddelen stellen ondernemers Bij een concept en een inrichting hoort steeds meer in staat om in discussie ook een manier van omgang met gasten te treden met hun gasten. “De gasten die daarbij past. “Actief verkopen is het laten steeds beter weten wat ze wil- belangrijkste”, meent Reijnierse. “Het len”, bevestigt Prummel. ”Als een mes snijdt daarbij aan twee kanten: de onderneming zichtbaar is op internet producten die meer opleveren voor de en openstaat voor suggesties kan een ondernemer kunnen even onder de ondernemer snel op de hoogte raken aandacht worden gebracht en de gast van de wensen en eisen van de gasten voelt zich gewaardeerd. Ik kwam laatst en de krachten en zwaktes van een op een herfstige dag in een bruin café, bedrijf. Zichtbaarheid zodat de gasten druipend van de regen. Het ultieme een onderneming op internet weten moment om mij blij te maken met een te vinden en de flexibiliteit om bij heerlijk bockbiertje. Maar die keuze gaf te sturen zijn sleutelwoorden in dat de barman me niet, dus ik koos toch geval. De interactie met gasten kan automatisch voor een pilsje. Een gemiste heel goed werken.” kans, want zo’n bockbier levert meer omzet op en ik had me meer welkom Doelgroepdenken gevoeld. Natuurlijk moeten het verkoop- Leenhouts pleit ervoor om te denken moment en de benadering bij de gasten in doelgroepen en daar een concept passen. Bij een meisje van 17 hoef je op af te stemmen. “Een grote vergis- niet over de uitgebreide wijnkaart met sing die nog altijd heerst in de horeca Henk Louer
 3. 3. Thema hospiTaliTy managemenT De 5 pijlers van Heineken ‘Jongeren wachten Arjen Reijnierse: “Heineken heeft de vijf pijlers in kaart gebracht die het rendement op een sms van van een zaak bepalen. De meeste onderne- de discotheek, mers beheersen vaak een of twee onderdelen heel goed, maar laten kansen liggen op de terwijl de oudere andere punten. Wie het rendement van zijn bezoekers van een zaak wil verbeteren, doet er goed aan eerlijk en kritisch te kijken naar de invulling en café misschien kwaliteit van elke pijler.” het beste bereikt 1. Omgeving & Sfeer.”Van inrichting tot kunnen worden verlichting en muziek. Alle factoren die sfeerbepalend zijn.” per e-mail’ 2. Gastheerschap/service. “Het lijkt logisch, maar gasten en producten worden nog niet altijd met de zorg en aandacht omringd die mogelijk is.” doelgroep en verstand van verschil- 3. Productaanbod & Kwaliteit. “Het as- lende benaderingswijzen? “Er zijn sortiment is enorm belangrijk. Een lekkere organisaties die daar druk mee bezig zijn”, vertelt Poortvliet. “Bijvoorbeeld wijn in de schouwburg hoort erbij, net zoals horeca entree 19 Hans Poortvliet een mooi getapt groot glas bier in het Agewise. Die houden zich bezig met marketing voor senioren. Maar ook stamkroegje. Assortiment en onderneming komen omdat ze iets speciaals bij een voor jongeren zijn er genoeg onderzoe- moeten altijd logisch samenhangen.” onderneming voelen, niet omdat die ken beschikbaar. Ondernemers moeten 4. Actieve Verkoop & Presentatie. “Verkoop zaak zo goed gemiddeld kan zijn.” Dat hun netwerk uitbreiden met clubs die mooie producten en specialiteiten actief en betekent dat bedrijven moeten kiezen over kennis van hun doelgroep beschik- met een leuk verhaal. Het is nog te vaak dat 15 voor een eigenheid die bij ze past. “Als ken.” Hij pleit er ook voor om creatief gasten maar een beetje moeten verzinnen mijn stamkroeg elke week iets nieuws te kijken naar de omgeving van de 23 december 2008 wat ze voor standaardproduct ze zullen organiseert ben ik er snel weg”, zegt doelgroep. “De Amerikaanse hotelketen bestellen, terwijl een zaak heerlijke speciale Louer. “Daar is het juist een bepaalde ‘Joie de Vivre’ nam bijvoorbeeld het drankjes, hapjes en menu’s in huis heeft. traditie die niet te zeer verstoord moet tijdschrift Rolling Stone ter hand om te Verleid de gasten tot een besteding.” worden. Een discotheek doet er goed kijken welke factoren de identiteit van aan om juist wel iedere week iets span- dit blad bepaalde. Die kenmerken heb- Traffic. “Hoe krijg ik gasten binnen? Ga erop nends te organiseren. Daarom moet een ben ze vervolgens als leidraad gebruikt uit, de straat op en laat je zien. Ondernemers ondernemer kiezen voor een doelgroep. voor een hotelconcept, waarmee ze de die de schroom van zich afgooien en zich Alleen al omdat het ene concept gedijt enorme wereldwijde doelgroep van het laten zien kunnen veel winnen.” bij afwisseling en het volgende bij voor- tijdschrift te kunnen aanspreken. En zo spelbaarheid.” Daarnaast is het onmoge- hebben ze dat ook met andere tijdschrif- Horeca Entree Toets lijk om een doelgroep die te breed is te ten en dus (lezers) doelgroepen gedaan Dit artikel over hospitalitymanagement is de bereiken. Poortvliet: “Jongeren wachten voor hun overige hotels. Inmiddels kent laatste van een reeks van vijf. Naast hospita- op een sms van de discotheek, terwijl de keten ongeveer 40 unieke hotels, die litymanagement zijn financiering, personeel, de oudere bezoekers van een politiek allemaal hun eigen doelgroep aanspre- administratie en marketing & sales uitge- café misschien het beste bereikt kunnen ken. Dat werkt goed.” “Heel veel grote breid aan de orde gekomen in voorgaande worden per e-mail of met flyers. met merken steken veel geld in markton- editie van Horeca Entree. Bij deze serie hoort flyers. Alleen de manier van aanspreken derzoek”, valt Leenhouts hem bij. “Daar een website: www.horecaentreetoets.nl. Op negeert een bepaald gedeelte van de kunnen ondernemers op meeliften. Als bevolking. Het doelgroepdenken is on- een ondernemer ziet dat zijn doelgroep deze site kunnen (startende) ondernemers vermijdelijk.” “Denken in doelgroepen veel BMW rijdt en geabonneerd is op hun kennis testen, de zogenaamde Horeca werkt bovendien vernieuwend”, meent de Elsevier, moet hij op zoek naar de Entree Toets, een initiatief van de Horeca Leenhouts. “Hoeveel theehuizen zijn er kernwaarden die deze merken voor hun Ondernemers Academie. Degene die de tegenover een moskee? Dat is denken in doelgroep hebben gevonden. Die infor- vragen het best beantwoordt kan meedingen een doelgroep. Dat kan een interessante matie is er en daar kunnen ondernemers naar de hoofdprijs: gratis begeleiding van markt zijn die nog niet is verkend.” op meeliften. Kijk dus eens goed naar bedrijfsadviseurs bij de (door)start van het de doelgroep en maak gebruik van die bedrijf. De winnaar zal tijdens de Horecava Meeliften kennis van ‘hun’ merken. Dat kan een gehuldigd worden. Voor meer informatie en Wijze woorden, maar hoe komt een star- heel handige bijdrage leveren aan het de vragen: www.horecaentreetoets.nl tend ondernemer aan de kennis van de concept.”

×