Horeca Ondernemers Academie algemene informatie

949 views

Published on

Algemene folder over de diensten van de Horeca Ondernemers Academie. Bel voor meer informatie 0348-489481

Published in: Business, Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Horeca Ondernemers Academie algemene informatie

 1. 1. Rendement Plus! u verdient gegarandeerd beter Trainingen voor al uw “hoofd”zaken Gratis workshops met veel praktische tips Voor ondernemers. Met ondernemers.
 2. 2. Postbus 566 3440 AN WOERDEN Pelmolenlaan 10 3447 GW WOERDEN T 0348 – 489 481 F 0348 – 489 496 info@horecaondernemersacademie.nl www.horecaondernemersacademie.nl Voor ondernemers. Met ondernemers. De Horeca Ondernemers Academie is een activiteit van Stichting Hoger Rendement Horeca en wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende participanten: 2005.10v1.INFO.A5.KHN
 3. 3. WAT IS DE HORECA ONDERNEMERS ACADEMIE? De Horeca Ondernemers Academie biedt (startende) horecaonder- nemers de mogelijkheid om te werken aan het financiële en sociale rendement van hun bedrijf door middel van begeleidingen, trainingen en workshops. Eén doel: meer rendement! De Horeca Ondernemers Academie is een activiteit van de Stichting Hoger Rendement Horeca. Deze stichting is, in samenwerking met Koninklijk Horeca Nederland en een aantal producenten in de branche, opgericht met maar één doel: meer rendement te halen uit úw zaak. De horecamarkt is in beweging! De Horeca Ondernemers Academie sluit daarbij aan met, specifiek op de horecaondernemer gerichte, begeleidingen, trainingen en work- shops. Een gegarandeerd resultaat Door de succesvolle begeleidingen in het verleden krijgt u de garantie dat u uw investering in het Rendement Plus! traject zeker terug ver- dient. Zwart op wit. Uw collega-deelnemers leggen graag de voordelen uit. Korting Deelnemers die lid zijn van Koninklijk Horeca Nederland of klant zijn bij één van de deelnemende participanten krijgen een korting van 15% op alle aangeboden diensten van de Horeca Ondernemers Academie. -3-
 4. 4. UW MOGELIJKHEDEN Rendement Plus! programma Rendement Plus! Hét traject is al jarenlang een bewezen rendements- verbeteringsprogramma. Door de individuele begeleidingen door collega-ondernemers in combinatie met de workshops krijgt u zicht op de knelpunten en ontdekt u nieuwe kansen. U kunt kiezen uit een één- malige (vervolg)begeleiding of het traject met 3 dagdelen begeleiding en drie daagse workshops. SMARTStart! programma SMARTStart! is een speciaal afgestemd programma voor beginnende horecaondernemers die nog slimmer van start willen gaan. Maak gebruik van de persoonlijke begeleiding van een ervaren ondernemer. En leer van de ervaringen van uw collega’s tijdens de workshops. Masterclass Wilt u zich verder verdiepen in de thema’s rondom de gast, het perso- neel of het ondernemerschap? Volg de driedaagse Masterclass. Trainingen Train uzelf in alle aspecten van het ondernemerschap: van verkoop tot administratie, van personeelsmotivatie tot inkoopbeleid. De trainingen vinden plaats op meerdere data en op verschillende locaties in Nederland. Workshops met participanten Samen met de participanten worden er korte en praktische workshops georganiseerd. Gratis! -4-
 5. 5. OOK VOOR UW ZAAK? Heeft u soms het gevoel dat een dag te weinig uren heeft? Vraagt u zich wel eens af waarom u al uw inspanningen niet vertaald ziet in een hoger rendement? Zou u wel eens bij uw collega’s willen kijken om te zien hoe zij met bepaalde problemen omgaan? Of hoe ze kansen hebben weten te benutten? Als u één of meerdere van deze vragen met ja kunt beantwoorden, dan biedt het Rendement Plus! programma uitkomst. Ook voor uw horecabedrijf In de afgelopen jaren hebben we alle type horecabedrijven mogen begeleiden: café / bar, cafetaria en ijsbedrijven, (party)catering en zaalverhuurbedrijven, lunchrooms en restaurants, hotels en pensions, conferentiebedrijven en discotheken. Groot en klein, van eenvoudig tot super-de-luxe. U en uw zaak verdienen beter! - De deelnemende ondernemers hadden gemiddeld tussen de 10% en 20% meer rendement na één jaar. - Meer dan 90% van de deelnemers heeft aangegeven zeer tevreden te zijn over het resultaat en de wijze van aanpak. - Alle ondernemers voelen zich een stuk zekerder in hun bedrijfsvoering Voor referenties kunt terecht op www.horecaondernemersacademie.nl -5-
 6. 6. HET RENDEMENT PLUS! PROGRAMMA Het Rendement Plus! programma biedt voor elke ondernemer een traject op maat. Het programma voor rendementsverbetering aangeboden onder de naam "Rendement Plus!" waarbij men de flexibiliteit heeft om per module het traject te doorlopen. Extra begeleiding? Kan! Meer workshops? Geen probleem! Naderhand nog eens de jaarcijfers bespreken? Natuurlijk! De kracht van de begeleidingen, het enthousiasme, de professionaliteit en de visie van collega's, de begeleidend ondernemers, die vaak de ogen openen van de deelnemers. Het werkt echt verfrissend! Rendement Plus! Quick Scan 1 dagdeel individuele begeleiding in uw bedrijf. Rendement Plus! Hét traject 3 dagdelen individuele begeleiding in uw bedrijf en 3 dagen workshops. Rendement Plus! Coaching Extra ** 2 aanvullende dagdelen individuele begeleiding in uw bedrijf. Rendement Plus! Review ** Aanvullend dagdeel begeleiding voor evaluatie of bijvoorbeeld bespreking kwartaal- of jaarcijfers na 6,12 of 18 maanden. Rendement Plus! Masterclass** 3 aanvullende praktische en theoretische workshops in groepsverband. * * Alleen mo ge lijk n a d ee lne ming aan R end emen t Plus Hé t tr ajec t ( vo orh een H oge r Re nde me n t Ho reca Bas is / Standa ard tr aject) -6-
 7. 7. DE BEGELEIDEND ONDERNEMERS De begeleidend ondernemers zijn succesvolle praktijkmensen. Ze weten wat ondernemen is en vullen dat allemaal verschillend in. Maar allemaal met hetzelfde doel voor ogen: samen met u werken aan een hoger rendement, financieel en/of sociaal. Wie zijn ze? Het zijn allen ervaren, daartoe opgeleide collega-ondernemers, met ieder een specifieke horeca-achtergrond, zoals cafetaria, cafébedrijf, restaurant of hotel. Geen dure consultant of adviseur, maar praktische tips en gereedschappen van een collega die met beide benen op de grond staat en is geworteld in de praktijk. Wat doen ze? Zij verzorgen de individuele begeleidingen in uw bedrijf. Zij bespreken met u, uiteraard onder geheimhoudingsplicht, de cijfers van uw zaak. Vervolgens wordt stap voor stap bepaald waar en hoe het rendement kan worden verhoogd door bijvoorbeeld een ander personeelsbeleid, tarieven te wijzigen of menu’s aan te passen. Hoe werkt het? Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is dat het moet “klikken” tussen u en de begeleidend ondernemer. Aan de hand van een uit- gebreid voorgesprek werken we aan de optimale “match”. Vertrouwen, ervaring, specialisme en locatie spelen hierbij een belang- rijke rol. Samen met u zetten ze zich in om een nog beter resultaat uit uw zaak te halen. Maar u bent en blijft dé ondernemer. U maakt het verschil en u bepaalt wat u met de resultaten en adviezen gaat doen. -7-
 8. 8. RENDEMENT PLUS! HET TRAJECT De begeleidingen De unieke opzet van Rendement Plus! Hét traject staat al jaren borg voor een succesvol resultaat. Gegarandeerd! Begeleidingen Een persoonlijke begeleiding door een ervaren en bewezen succes- volle collega-ondernemer. In een aantal dagdelen van 4 uur wordt uw bedrijf in alle opzichten doorgelicht. Hierdoor krijgt u een helder beeld van de sterke en zwakke kanten van uw bedrijf. Op basis hiervan kunt u snel werken aan een betere bedrijfsvoering gericht op rendement. In de daarop volgende dagdelen wordt met u het bedrijf, de processen en de financiën doorgelopen. In dit onderdeel krijgt u een frisse blik van buiten af en concrete middelen worden aangereikt om het rende- ment te verbeteren. Het programma In het traject komen gedurende de drie dagdelen begeleiding onder meer de volgende onderwerpen aan bod: DAG 1 DAG 3 - Ke nn ismak ing - In ven ta risa tie omz etmomen te n - In v en ta r isa t ie / besp r ek ing - G em id de ld e bes t ed in g pe r gas t fina nciële g ege vens - E va lu a ti e p er s o nee l e n - Sterk te / zwak te an alyse - Ka nsen en bed re ig ing en or ga nis a tie - Bru t ow ins t b er ek en ing en - Vo orb ee ld r oos t er - Per s on eel s be le id DAG 2 - O ver ige kos ten - O pbo uw / a na l yse omz e t - Au t oma t is e r i ng e n ad m in is tr a t ie - N ac a lcu lati e g er ec h te n / dra nk en - E va lu a ti e g eno me n m aa tr ege len - Per s on eel & Org an is a t ie - In v en ta r isa t ie lo onkos t en - E va lu a ti e b ege le id i ng mede werke rs -8-
 9. 9. RENDEMENT PLUS! HET TRAJECT D e w o r k s h o ps Workshops met uw collega-ondernemers: herkenning, inspiratie en motivatie! De workshops De workshops worden verzorgd door ervaren trainers in de horeca - met eigen praktijkervaring - en zijn gericht op het vergroten van de kennis en het aanreiken van middelen om het rendement te verbeteren. Belangrijkste onderdeel: leren van elkaar! Om voldoende interactiviteit te waarborgen en om het “leren van elkaar”-effect te be- vorderen bestaan de groepen uit circa 12 deelnemers. Het programma DAG 1 - OND ERN EMEN GER ICHT OP REND EMEN T - Wa t is uw re nd eme n t? - H oe k r ij g t u gr ip o p uw r en deme n t? - Au tomatiseren en regis treren - Ink oo p i n d e toek oms t DAG 2 - HET PER SON EEL A LS R END EM ENT SBR ENG ER - Wat k os t personeel werkelijk? - Pers on eel en k eng e ta l len - Pers on eel kr ijgen , he bbe n en ho ude n - U w r ol in h e t tea m DAG 3 - DE GA ST, DE BRON VAN UW R END EMEN T - K lan t en of g as ten ? - D e gas t va n nu en in d e toek oms t - D e gas t in c ijfers / ke nge talle n - For mu le d enke n & ui t v oe r e n -9-
 10. 10. S M A R T S TA R T ! P R O G R A M M A Als u eenmaal uw zaak kunt openen mag u trots zijn op wat u heeft klaargespeeld. Voordat het zover is komt er nog heel wat om de hoek kijken. Op welke gasten mik ik en wat wil ik ze bieden? Waarom komen ze bij mij en niet bij mijn buurman? Hoe kan ik mijn omzet schatten? Hoe vind ik een goede balans in mijn bedrijfsvoering? Hoeveel personeel heb ik nodig? Welke openingstijden moet ik hanteren? Hoe moet ik mijn interne controle en administratie regelen? Sinds een aantal jaren geeft de Horeca Ondernemers Academie antwoord op de vele vragen die tijdens de bedrijfsvoering naar voren komen. Ervaren en succesvolle collega-ondernemers ondersteunen u op een praktische wijze. De workshops helpen u bij het succesvoller maken van uw zaak. Maak een SMARTStart! Hierbij wordt uitgegaan van doelstellingen die moeten voldoen aan de volgende eisen: Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdge- bonden. Het geeft aan wat u als starter wilt bereiken en welke resulta- ten wanneer gehaald moeten worden. Profiteer van de starterskorting Maak als aspirantlid van Koninklijk Horeca Nederland gebruik van de starterskorting van € 100,00. - 10 -
 11. 11. TRAININGEN & WORKSHOPS Als ondernemer wilt u niet alleen bijblijven maar ook vooruit lopen! Nieuwe trends ontdekken, andere doelgroepen bereiken en uw gasten blijvend verrassen. Kortom innoverend ondernemen. Maar ook werken aan uw eigen vaardigheden. De trainingen en workshops Samen met uw collega-ondernemer s kunt u nu deelnemen aan trainingen die aansluiten bij uw wensen. Zo vindt u ondermeer in het trainingsprogramma*: - De medewerker als omzetbrenger - Rendementgericht ondernemen - Actief verkopen - Meer financieel inzicht voor beter overzicht * Deze tite ls z ijn ee n g ree p u i t he t to ta le aa nbo d en va riëren per se izo en . Wie, waar en wanneer Per seizoen wordt een trainingskalender samengesteld aan de hand van de wensen van u, als ondernemer. Tevens zullen er trainingen en workshops georganiseerd worden aan de hand van actuele ontwikke- lingen. De trainingen worden gegeven door ervaren trainers van gerenommeerde trainingsbureaus en zullen gegeven worden op ver- schillende data op diverse locaties in het land. Bekijk alle trainingen op www.horecaondernemersacademie.nl - 11 -
 12. 12. DE MASTERCLASS Wilt u zich verder verdiepen in de thema’s rendement, personeel en de gast? Dat kan. Nadat u Rendement Plus! Hét traject gevolgd heeft, kunt u zich inschrijven voor de Masterclass. Het programma Gedurende drie dagen worden de volgende onderwerpen behandeld: DAG 1 - ONDERNEMEN GERICHT OP RENDEMENT - Budgetteren van omzetten en kosten - Externe relaties - De ondernemer buiten zijn bedrijf - Uw formule de komende vijf jaar DAG 2 - HET PERSONEEL ALS RENDEMENTSBRENGER - Prognose omzet koppelen aan personeelsinzet/ -kosten - Pay-roll, uitzendbureaus, secundaire arbeidsvoorwaarden - Bouwen aan uw team; teamrendement - Empowerment: durf werk uit handen te geven DAG 3 - DE GAST, DE BRON VAN UW RENDEMENT - Visual merchandising / uitstraling van uw bedrijf - Uw team als verkoop instrument - Uniformiteit = zekerheid - Concurrentie - Promotie De Masterclass wordt afgesloten met een certificaatuitreiking. - 12 -
 13. 13. EEN DEELNEMER AAN HET WOORD “De tijd die je er in steekt betaalt zich terug” Raymond Ongena, eigenaar van restau- rant d’Olifant te Heerhugowaard, is sinds januari 2005 deelnemer aan de Horeca Ondernemers Academie. De tijd die hij erin steekt, heeft hij er wel voor over: “Tegenwoordig heeft niemand meer tijd. Maar voor de Horeca Ondernemers Academie moet je die gewoon maken. Het betaalt zicht echt terug.” Hij wilde vooral werken aan een beter resultaat en zich een spiegel voorhouden. “Zeg maar: de puntjes op de i zetten. Je hele bedrijf wordt tegen het licht gehouden.” De verwachtingen die hij had, zijn volgens Ongena uitgekomen. Zeer direct contact! De workshops geven je mogelijkheden om dingen te bespreken met collega’s. “Eigenlijk alle ervaringen die je in je (werkbare) leven hebt opgedaan wissel je uit. Natuurlijk staat de situatie in het eigen bedrijf voorop. Iedereen is vrij om over de diverse problemen te pra- ten of om ideeën te spuien. Het zijn kleine groepen, zodat het con- tact zeer direct is en iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de diverse oefeningen en discussies.” “De onderwerpen die me het meest aanspraken waren het vertalen van cijfers in de praktijk, het anders (beter) begeleiden van personeel (hogere productiviteit) en het wegstrepen van loze uurtjes. Maar ook het maken van een jaarplanning voor de marketing, vond ik een goede.” Ik ben dan ook vast van plan om deel te nemen aan het vervolg (Masterclass) op deze onderwerpen. “Het rendement gaat echt omhoog en je bent gewoon veel zekerder met wat je doet.” - 13 -
 14. 14. EEN BEGELEIDEND ONDERNEMER ... “Horeca Ondernemers Academie past in vernieuwend ondernemen” Ben Kleinsman werkt al jarenlang als begeleidend ondernemer. De start van de Horeca Ondernemers Academie juicht hij toe. “Het past binnen een organisatie die vernieuwend bezig is. Het gaat om meer dan alleen rendementsverbetering.” Een andere kijk “De Horeca Ondernemers Academie is geknipt voor iedere onderne- mer die de continuïteit en groei van zijn bedrijf nastreeft. Ook onder- nemers die al jarenlang een bedrijf hebben, kunnen hun voordeel er mee doen. Na zoveel jaren sluipt een soort automatisme binnen. Bedrijfsblindheid? Als je dan eens op een andere manier tegen je bedrijf aan kijkt, zie je dat verbeteringen mogelijk zijn.” Werken aan structuur Door met ervaren ondernemers en collega’s te spreken verrijkt de deelnemer zich volgens Kleinsman aanmerkelijk. “Je werkt aan structuur in je bedrijf. Als die in je organisatie zit, heb je ook meer inzicht en scoor je beter. Bovendien zorgt het voor rust in je zaak.” 150 duizend euro Dat deelname aan de Horeca Ondernemers Academie doorgaans ook nog een rendementsverbetering tot gevolg heeft, is in Kleinsmans ogen een gevolg daarvan. “Ik had een deelnemer eens becijferd dat zijn rendement met 150 duizend euro kon toenemen. De man was zeer verbaasd, maar het resultaat bleek haalbaar. Dat komt overigens niet door mij of de Horeca Ondernemers Academie.” “De ondernemer moet het zelf doen. Maar we zetten wel in op één punt en dat werkt dan heel direct” - 14 -
 15. 15. D E PA R T I C I PA N T E N De participanten van de Horeca Ondernemers Academie zijn bedrijven en organisaties, die hun betrokkenheid tonen bij de horecabranche; zo ook Koninklijk Horeca Nederland. Aan het woord is Gé Kleijweg, oud- begeleidend ondernemer en actief binnen het landelijke bestuur van Koninklijk Horeca Nederland: “De ondernemer kan straks trots zeggen: Ik deed de Horeca Ondernemers Academie” “We hebben allemaal wel een discipline waar we heel goed in zijn. Maar ook kanten die we minder beheersen. Soms kan iemand zijn financieel rendement tot drie cijfers achter de kom- ma berekenen, maar een goed promotieplan heeft hij bijvoorbeeld niet. Binnen de Horeca Ondernemers Academie kan hij daar mee aan de slag.” Kleijweg was zeven jaar actief als begeleider van ondernemingen. “Ik heb, denk ik, zo’n veertig bedrijven ‘gedaan’. En bijna zonder uitzondering waren ze achteraf enthousiast. In zo’n traject leer je anders tegen je eigen bedrijf aan te kijken en dat is verhelderend. Door de Horeca Ondernemers Academie ga je je verdiepen in wat je rendement is. Financieel maar ook sociaal. Als je constateert dat je zelf honderd uur per week werkt, is dat op langere termijn ook een doodlopend spoor.” Voor Koninklijk Horeca Nederland blijft werken aan het onderne- merschap en verbetering van het rendement één van de speerpunten van beleid en zij ondersteunt dit dan ook actief door te participeren in de Horeca Ondernemers Academie. - 15 -
 16. 16. Garantiecertificaat Hierbij garandeert de Horeca Ondernemers Academie dat de deelnemer van het Rendement Plus! traject zijn investering terug verdient binnen een jaar na aanvang van het traject. Deze investering leidt tot: - een omzetverbetering en/of - verlaging van de kosten en/of - efficiënter en effectiever werken en/of - een hoger sociaal rendement! Hans Leenhouts Projectleider Horeca Ondernemers Academie Woerden De voorwaarden van deze garantiebepaling vindt u op onze website www.horecaondernemersacademie.nl

×