Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare ecologie

5,153 views

Published on

O sinteza a unei lucrari de disertatie, cu aplicabilitate asupra indicatorilor demografici studiati in cadrul comunei Bazna, jud. Sibiu

Published in: Education
 • Be the first to comment

Prezentare ecologie

 1. 1. DIRECTII PRIORITARE IN PROMOVAREA SANATATII PE PRINCIPII ECOLOGICE Masterand: Gabor Aurelia Zoita
 2. 2. DEFINIREA ECOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ <ul><li>Ecologia </li></ul><ul><li>studiază organizarea, corelaţiile şi interrelaţiile dintre sistemele biologice supraindividuale aflate în interacţiune cu mediul de viaţă ; </li></ul><ul><li>studiază producţia şi productivitatea, stabilitatea, dinamica şi evoluţia generală a ecosistemelor ; </li></ul><ul><li>are o sferă largă de cuprindere şi se situează la graniţa dintre ştiinţele naturii şi cele sociale ; </li></ul><ul><li>s-a format ca ştiinţă din necesitatea cunoaşterii legităţilor ce dirijează fenomenele de organizare, funcţionare şi existenţă a lumii vii în strânsă interacţiune cu mediul abiotic ; </li></ul><ul><li>integrează datele şi metodele de cercetare ale altor ştiinţe în propriul său domeniu de cercetare. </li></ul>
 3. 3. ECOSISTEMUL UMAN <ul><li>R eprezintă un ansamblu integrat care cuprinde : </li></ul><ul><li>totalitatea fiinţelor umane, </li></ul><ul><li>elementele naturale şi antropizate </li></ul><ul><li>elementele definitorii ale societăţii </li></ul><ul><li>Structura => BIOCENOZ Ă + BIOTOP </li></ul><ul><li>mediul natural–echivalentul biotopului din ecologia generală; </li></ul><ul><li>mediul antropic–totalitatea produselor create de om, depozite de deşeuri, reziduuri. </li></ul><ul><li>antropocenoză–totalitatea populaţiilor umane; </li></ul><ul><li>fitocenoză–naturală şi de cultură; </li></ul><ul><li>zoocenoză–naturală şi domestică. </li></ul>în care acestea sunt integrate la un moment dat, prin interrelaţii complexe.
 4. 4. IMPORTANŢA ECOLOGIEI UMANE <ul><li>Importanţa ecologiei: </li></ul><ul><li>studiază interdependenţa omului cu mediul său de viaţă , </li></ul><ul><li>urmăreşte realizarea unui echilibru permanent pe baze biologice raţionale. </li></ul><ul><li>Pentru aceasta : </li></ul><ul><li>trebuie găsite căi de optimizare a interrelaţiilor organism-mediu cu respectarea legilor ecologice; </li></ul><ul><li>trebuie descoperiţi factorii de mediu potenţial perturbatori ai schimburilor de informaţie, energie şi substanţă în cadrul ecosistemului uman. </li></ul>
 5. 5. PRINCIPII ECOLOGICE <ul><li>Legi ecologice: </li></ul><ul><li>1. Legea minimului (Liebig,1840) => vegetaţia în creşterea ei depinde de acele elemente necesare în cantităţi minime. </li></ul><ul><ul><li>Verificarea în practică -> completarea cu 2 principii : </li></ul></ul><ul><ul><li>principiul substituirii factorilor </li></ul></ul><ul><ul><li>principiul interacţiunii sau al conexiunii factorilor ecologici </li></ul></ul><ul><li>2. Legea toleranţei ( Blackman , 1905) => există un prag limită minim şi unul maxim, între care organismul îşi poate desfăşura activitatea. </li></ul><ul><li>3. Acţiunea combinată a factorilor ecologici Această lege, enunţată de Mitcherlich, arată că în natură organismele sunt supuse acţiunii globale a tuturor factorilor limitanţi, în anumite condiţii devenind precumpănitori unii, în alte condiţii alţii. </li></ul>
 6. 6. STAREA DE SĂNĂTATE ŞI ECOLOGIA UMANĂ <ul><li>INDICATORI AI STĂRII DE SĂNĂTATE </li></ul><ul><li>Indicatori direcţi (pozitivi) </li></ul><ul><li>Nivelul de reproducere a populaţiei : natalitatea, fertilitatea generală şi specifică, reproducerea brută şi netă, fecunditatea </li></ul><ul><li>Nivelul de supravieţuire a populaţiei : durata medie a vieţii, speranţa de viaţă la diferite vârste, numărul supravieţuitorilor la diferite vârste, durata de viaţă sănătoasă, durata de viaţă activă, longevitatea populaţiei. </li></ul><ul><li>Dezvoltarea fizică a populaţ iei : somatoscopia , f iziometria , somatometria </li></ul><ul><li>Dezvoltarea psiho-intelectuală a populaţiei : nivelul sănătăţii mintale a populaţiei, dezvoltarea neuro-psihică, dezvoltarea neuro-motorie şi capacitatea de muncă intelectuală a copiilor şi adolescenţilor, coeficientul de inteligenţă, nivelul de integrare psiho-socială a populaţiei. </li></ul><ul><li>Starea de nutriţie a populaţiei </li></ul><ul><li>Capacitatea de muncă a populaţiei </li></ul><ul><li>Ponderea populaţiei sănătoase </li></ul><ul><li>Durata de supravieţuire fără incapacitate </li></ul><ul><li>Condiţiile ecologice (sănătatea mediului ambiant) </li></ul><ul><li>Dezvoltarea şi amploarea serviciilor de sănătate, a resurselor lor (materiale, financiare şi umane). </li></ul><ul><li>Eficienţa şi eficacitatea medicală şi economică a serviciilor de sănătate   </li></ul>
 7. 7. STAREA DE SĂNĂTATE ŞI ECOLOGIA UMANĂ <ul><li>INDICATORI AI STĂRII DE SĂNĂTATE </li></ul><ul><li>Indicatori indirecţi </li></ul><ul><li>Morbiditatea </li></ul><ul><li>Invaliditatea </li></ul><ul><li>Mortalitatea populaţiei </li></ul><ul><li>Consum per capita/anual de alcool, tutun, droguri </li></ul><ul><li>Indicatori sintetici, globali, multicriteriali </li></ul><ul><li>indicele de activitate a vieţii zilnice </li></ul><ul><li>Indicele.I.R.S (Cumulate Illnes Rating Scale) </li></ul><ul><li>incapacitate şi dependenţă </li></ul><ul><li>Indicele de sănătate fizică </li></ul>
 8. 8. STUDIU APLICATIV <ul><li>Analiza demografica comparativa </li></ul>* - date oficiale INS POPULAŢIE An Bazna România * 2003 3850 21733556 2004 3825 21673328 2005 3810 21623849 2006 3855 21584365 2007 4200 2008 4350
 9. 9. NATALITATEA
 10. 10. MORTALITATEA
 11. 11. SPORUL NATURAL
 12. 12. MORBIDITATEA
 13. 13. MORBIDITATEA
 14. 14. MORBIDITATEA
 15. 15. MORBIDITATEA
 16. 16. CONCLUZII <ul><li>Sporul natural al populatiei in Bazna </li></ul><ul><li>înregistreză o scădere puternică în anul 2004, comparativ cu 2003, respectiv de la 1,2 la 0,4; </li></ul><ul><li>în 2005 este înregistrată o creştere a sporului natural până la valoarea de 2,4; </li></ul><ul><li>în anii următori, 2006 şi 2007, indicele de spor natural a crescut la 3,7, respectiv 3,8, urmând ca, în 2008 acest indice să scadă, din nou, la 3,4. </li></ul><ul><li>Sporul natural in Romania </li></ul><ul><li>în 2003 se înregistra valoarea -2,5, apoi a crescut la -1,9 (în 2004 şi 2005), pentru a continua creşterea la - 1,8 în 2006. Valorile pentru sporul natural în cazul României sunt negative, spre deosebire de cele înregistrate în localitatea Bazna. </li></ul><ul><li>Din comparaţia celor două grafice se observă o evoluţie diferenţiată a valorilor indicelui sporului natural în comuna Bazna şi în ţară. </li></ul><ul><li>Natalitatea </li></ul><ul><li>Tendinţa de scădere a indicelui de natalitate în localitatea Bazna este în concordanţă cu scăderea acestui indice în întreaga ţară. </li></ul><ul><li>Mortalitatea </li></ul><ul><li>In Bazna scade de la valoarea 1 0 , 4 înregistrată în anul 2003, la valoarea 9,8 în anu l 2008 </li></ul><ul><li>In Romania scade de la valoarea 12,3 înregistrată în anul 2003, la valoarea 12 în anul 2006, cea mai mare scădere fiind înregistrată în anul 2004, respectiv de 11,9. </li></ul>

×