Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wednesday Relation 100922 1

838 views

Published on

Presentation från WR i STHLM 100922.
Hur kommer det sig att Skandia Bank & Försäkring 
har en Creative Director – och vad gör en sådan?
Varför anser Skandia att kreativitet är viktigt
Vilka faktorer är avgörande för att Skandiabanken
lyckas skapa aktiviteter som stärker kundrelationen.
Vad gör vi framåt?

Wednesday Relation 100922 1

 1. 1. 2010-09-22<br />Johan Hopstadius<br />Effektiva kampanjer och nöjda kunder<br />Johan Hopstadius<br />CreativeDirector<br />
 2. 2. 2<br />Skandia i korthet<br />Vi har erbjuditförsäkringar, bank, kapitalförvaltningochfinansiell rådgivning i över 150 år<br />Utmärkelser:<br /><ul><li> mest nöjda kunder,
 3. 3. bästa Internetbank
 4. 4. bästa kundservice
 5. 5. Lösningar för både vardagsekonomin och kvalificerade finansiellaråd</li></ul>Vi är en förnyare på marknaden för att förbättraför våra kunder<br />2.2 miljonerkunder<br />Vi finns iSverigeNorge & Danmark<br />2,700 anställda<br />
 6. 6. 3<br />Snabba fakta – Skandia Bank & Försäkring<br />Sverige<br />1.7 mil. Privatkunder<br />128,000 Företagskunder<br />1,800 anställda<br />Vår vision<br />Sparmarknadens <br />mest nöjda kunder<br />
 7. 7. 4<br />Lång tradition av modernt CSR arbete<br />Eftersom Skandia Norden är en integrerad av samhället är det viktigt för oss att ta vårt sociala ansvar.<br />Idéer för Livet har varit en del av Skandia sedan 1987<br />Idéer för Livets mission är att stödja organisationer och eldsjälar som arbetar för att förbättra barn och ungdomars situation.<br />Består av både en stiftelse och en fond, Idéer för Livet-fonden.<br />Stiftelsen delar ut stipendier till projekt som stödjer barn och ungdomar.<br /> Alla anställda i Skandia har möjlighet att arbeta för olika sociala initiativ på arbetstid. <br />
 8. 8. Sverige<br />Bästa nordiska internetbank (Cybercom), 2010<br />Årets Livbolag (Söderberg & Partner), 2010<br />Bästa kundservice (Q Survey), 2010<br />Bästa kundservice (Teleperformance) 2009<br />Årets Innovation - Försäkringsbranschen(Risk ochFörsäkring) 2009<br />Årets Initiativ - Bankbranschen(Privata Affärer) 2008<br />Norge<br />Mestnöjdakunderpåbankmarknaden, (Norsk Kundebarometer), 2002 - 2009<br />Mestnöjdakunderallakategorier, (Norsk Kundebarometer), 2002 & 2009<br />Bästa varumärke, alla kategorier (Nordic Brand Academy Rep Trak), 2010<br />Danmark<br />Bästa avkastning ( enligt Morningstar), 2009<br />5<br />Några av våra senaste utmärkelser<br />
 9. 9. Principen handlar om kreativitet i dess yttersta form, där etablerade sanningar utmanas.Frångå gamla vanor och rutiner. Målet är att skapa en känsla av häpnad, genom att visa att frihet från alla slags inskränkande regler och normer är möjlig.<br />Creative Director ellerkonstenattuppnåDatsuzoku - det överraskande<br />
 10. 10. CreativeDirector rollen…<br />Varumärkes- design- och kommunikationsstrategi<br />Kvalitetssäkra att kommunikationen<br />Är relevant för kunden…<br />Är ”rätt” för varumärket<br />Håller hög kreativ höjd…<br />Är stringent…<br />Är kostnadseffektiv…<br />
 11. 11. "A great ad grabs<br />you by the emotions<br />and then gives them<br />a twist...“<br />Bob Isherwood CD<br />Saatchi & Saatchi<br />8<br />Budskapscheck – “Ärdeträtt argument ochtydligt…“<br />Kreativ höjd –”…påintressantochspännandesätt?”<br />Kundperspektiv – ”Men, vad betyder det för mig som kund?”<br />Kostnadseffektivitet– “Bang for the buck!<br />
 12. 12. 9<br />När det gäller marknadskommunikation så definierar jag effekt som en mätbar action eller förändring. Antingen som en mätbar direktförsäljning eller som mätbar förändring i värderingar eller attityd som i sin tur leder till en mätbar handling.<br />
 13. 13. MPL skriver brief och formulerar uppdrag med stöd från CD<br />Byråbrief<br />Arbetsgång<br />Sång & dans<br />Byråpresentation för MPL & CD. Beslut om inriktning och val av spår<br />Brief/Uppdrag<br />MPL bollar idéer till aktiviteten med CD<br />Väggen<br />Beslutade aktiviteter<br />Idé<br />Genomförda aktiviteter<br />Produktion<br />CreativeDirector<br />Analys<br />Aktivitet<br />Uppföljning<br />
 14. 14. Nöjda kunder<br />11<br />
 15. 15. Skandiabanken - Highest rated brand with the best reputation<br />
 16. 16. Rekommendation – Beräkning av Ambassadörsindex Sverige<br />13<br />Sannolikhet att rekommendera<br />Inte alls troligt<br />Neutral<br />Mycket troligt<br />+33<br />Förespråkare<br />Förtalare<br />
 17. 17. Varför har vi nöjda kunder?<br />Vi lyssnar på kunderna, och för dialog. <br />Vi sätter rätt förväntningar<br />Kvalitet och kreativ höjd i kommunikationen skapar en upplevelse<br />14<br />Vi älskar våra kunder!<br />
 18. 18. 15<br />Vi lyssnar på kunderna - på riktigt.<br />
 19. 19. Användartestar – allt!<br />
 20. 20. Använder vår kundpanel aktivt<br />
 21. 21. Kundpanelen testar den nya banken<br />Kunder som ingår i vår kundpanel har fått möjligheten att testköra vår nya internetbank.<br />Dessutom bjöd vår Vd, via sin blogg, in våra mest aktiva kunder<br />18<br />
 22. 22. Mäter kundnöjdhet i alla kanaler<br />
 23. 23. För en aktiv dialog med kunderna<br />
 24. 24. Finnas där kunderna är<br />
 25. 25. Kreativ kommunikation<br />22<br />
 26. 26. 23<br />"De bästa idéerna kommer som skämt. Försäkra dig om att ditt tänkande blir så roligt som möjligt.” David Ogilvy, Reklamguru<br />
 27. 27. Skandias kommunikativa plattform<br />Sparandet är livets största affär. Därför måste vi göra det enkelt och kul för våra kunder att göra smarta val.<br />24<br />
 28. 28. Creativitywithout<br />strategy is art!<br />25<br />Frank Stella<br />
 29. 29. Creativity with<br />strategy is<br />advertising<br />Skandiabanken<br />
 30. 30. Samarbete med Bongs fonder för att lansera vårt öppna fondtorg<br />27<br />
 31. 31. Creativity with strategyis calledadvertising<br />
 32. 32. Varför anser vi det viktigt med kreativ höjd? <br />Det är en viktig del av vårt DNA<br />Varumärkesdifferentiering<br />Kostnadseffektivitet<br />Våra kunder förtjänar det<br />29<br />
 33. 33. Vilka faktorer är avgörande för att skapa effektiva och kreativa aktiviteter?<br />Det måste vara relevant<br />Det måste vara enkelt<br />Det måste vara tydligt<br />Det måste skapa en förväntan<br />Det måste sätta avsändaren<br />Sätt rätt förväntning <br />och lev upp till den!<br />30<br />
 34. 34. Utmaningen med kreativ höjd…Consensus is the death of advertising!<br />MOD!<br />31<br />
 35. 35. 32<br />Världens största Internetbank<br />
 36. 36. We talk the talk and we walk the walk!<br />Vi ger polisen insyn i och kunskap om de finansiella systemen. <br />På så sätt kan polisen identifiera betalställen/ mercherdiser ID som genomför betalningar för övergreppsbilder på barn. <br />Identifierade betalställen spärras hos Skandia-banken, vilket innebär att inga betalningar kan genomföras till dessa betalställen.<br />33<br />
 37. 37. Webb audition<br />Bli vår nya webb tv-kändis<br /><ul><li>Tävling för att engagera kunder och medarbetare
 38. 38. Invovlerade vår VD
 39. 39. 80 filmer (IKEA fick 6 filmer….)
 40. 40. 85 000 besökare på två veckor</li></ul>Syfte: <br /><ul><li>Hitta webb guider och involvera kunderna
 41. 41. Stärka varumärket</li></ul>34<br />Claudio<br />34<br />
 42. 42. Att vara på Love Stockholm kräver påhittighet<br />35<br />
 43. 43. 36<br />Vad gör vi nu då?<br />
 44. 44. 37<br />Kundnytta<br />Modernamöten<br />Smartaval<br />
 45. 45. Skapar den mobila plånboken<br />
 46. 46. Totalkollen gör det enkelt för kunden<br />
 47. 47. Uppdaterar det fysiska mötet och skapar en ny upplevelse<br />
 48. 48. Målbild och vägen dit<br />Riktade erbjudanden mot viktiga kunder, t.ex. 55+<br />Gläntar på dörren till vår FoU avdelning och bjuder in kunderna<br />
 49. 49. Co-creation på riktigt<br />Skandialog i Norge<br />Mer än bara kundservice<br />Mer än bara ett forum<br />Mer än bara en digital förslagslåda<br />42<br />Ett helt nytt sätt att leva tillsammans med kunden<br />
 50. 50. Bring Dialogkonferensen<br />43<br />
 51. 51. Johan Hopstadius johan.hopstadius@skandia.seCreativeDirectorPresentationen finns på Slideshare och Linkedin<br />Tack!<br />44<br />

×