Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vzdělávací systém kypru

799 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vzdělávací systém kypru

 1. 1. Vzdělávací systém Kypru<br />
 2. 2. Kyperská republika<br />Ostrov ve východním středomoří<br />Od 1.května 2004 členem EU<br />Část ostrova – Severokyperská turecká republika<br />Hlavní město: Lefkosía (Nikósie)<br />200 000 obyvatel<br />
 3. 3. Pre-primární vzdělávání<br />Od 3 let do 5 let a 8 měsíců<br />Veřejné mateřské školy – financovány z větší části státem<br />Soukromé mateřské školy<br />
 4. 4. Povinná školní docházka<br />Začíná od 5 let a 8 měsíců a je povinná do 15 let <br />Zahrnuje šestileté primární vzdělávání (Protovathmiaekpaidefsi) a tři roky nižšího sekundárního vzdělávání (Gymnasio)<br />
 5. 5. Primární vzdělávání<br />Primární vzdělávání je povinné od 5 let a 8 měsíců věku dítěte, je poskytováno bezplatně.<br />V městských oblastech je většina velkých škol rozdělena do dvou cyklů: cyklus A, kam spadá 1.-3. ročník, a cyklus B, který zahrnuje 4.- 6. ročník. <br /> <br />
 6. 6. Školní rok se dělí na tři tříměsíční období – trimestry (Trimina) – první končí před Vánoci,druhý začíná po 6. lednu a končí týden před Velikonoci.<br />
 7. 7. Sekundární vzdělávání<br />Sekundární vzdělávání je povinné pro žáky do 15 let.<br />Nižší sekundární vzdělávání trvá 3 roky<br />Gymnasioje určeno žákům ve věku 12 až 15 let a poskytuje široce pojaté všeobecné vzdělání.<br />
 8. 8. Sekundární vzdělávání<br />Vyšší sekundární vzdělávání (Lykeio) je určeno všem úspěšným absolventům Gymnasio, a nabízí tři odlišné programy.<br />
 9. 9. Volitelné předměty (mathimataepilogis) a doplňkové (rozšiřující) předměty (sympliromatikamathimata) v pěti různých kombinacích na Lykeio – LEM (klasické, přírodovědné, ekonomické, obchodní, studium cizích jazyků)<br />Odborné předměty a praktickou přípravu na odborných školách (TechnikiScholi)<br />Vybrané předměty a volitelné předměty podle vlastní preference v polytechnickém lyceu (EniaioLykeio).<br />
 10. 10. Systém učňovské přípravy <br />Jedná se o dvouletý program odborného vzdělávání a přípravy poskytující praktické a teoretické vzdělání.<br />Žákům, kteří chtějí absolvovat učňovskou přípravu, musí být alespoň 15 let a studium musí ukončit po dosažení věku 18 let.<br />
 11. 11. Terciární vzdělávání<br />Vysokoškolské vzdělávání poskytují tři typy institucí: univerzita, státní vysoké školy (školy neuniverzitního typu nebo instituty) a soukromé vysoké školy.<br />Státní vysoké školy<br />Soukromé vysoké školy<br />
 12. 12. Univerzita<br />Kyperská univerzita byla založena v roce 1989.<br />První studenti byli přijati v roce 1992. Zájem o studium je vysoký a poměr uchazečů o studium a přijatých studentů je 10 : 1. <br />

×