Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BÀI 12: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH
-Là sự chia sẻ ý nghĩ, tình cảm, thông tin    giữa các đối tượng với nhau    -Thường sử dụng lời nói hoặc hành độn...
1.Nạp hệ điều hành cần thông qua mấy bước? Đó là những bước nào?               2.Hệ điều hành được lưu trữ ở...
2  3  4  5  6  77  6  5  4  3  2
-Nạp Hệ Điều Hành cần có 2 bước1. Nạp hệ điều hành cần thông qua   -Hai bước đó là:mấy bước?Đó là những bước nào?    ...
4.Cách nạp nào thì được dùng trong trường hợp nào?  Nhần nút nguồn         Nhấn nút        Nhấn tổ hợp p...
Các bước nạp Hệ Điều Hành  Các chương trình có sẵn trong       Nạp chương trình khởi động vào  ROM sẽ kiểm tra bộ...
CC ủng ố1.Hãy sắp xếp các công việc sau, sao cho    đúng với trình tự việc nạp hệ điều hành:  a. Máy tính tự kiểm tra...
CC ủng ố2.Khi đang chạy một chương trình mà bịtreo máy. Hệ thống vẫn còn nhận tín hiệutừ bàn phím. Lúc đó ta làm động tác ...
CC ủng ố3.Khi đang chạy một chương trình mà bịtreo máy. Hệ thống không chấp nhận tínhiệu từ bàn phím.        Lúc đó...
ỏCHâu i3. USB cũng là một dạng bộ nhớ ngoài. Vậy USBcó thay thế được vị trí của đĩa cứng, đĩa mềm vàđĩa CD để trở thành đĩ...
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔVÀ CÁC BẠN ĐÃ THEODÕI PHẦN TRÌNH BÀY
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

14,475 views

Published on

Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

 1. 1. BÀI 12: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH
 2. 2. -Là sự chia sẻ ý nghĩ, tình cảm, thông tin giữa các đối tượng với nhau -Thường sử dụng lời nói hoặc hành động để biểu đạt ý muốn của mình-Là một phần mềm chạy trên máy vi tính-Dùng để điều hành các chương trình con khác trong máy-Quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềmtrên máy tính-Đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người dùngvà phần cứng máy tính-Cung cấp môi trường cho phép người sử dụng phát triển vàthực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng
 3. 3. 1.Nạp hệ điều hành cần thông qua mấy bước? Đó là những bước nào? 2.Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?3.Có mấy cách thực hiện việc nạp hệ điều hành? Đó là những cách gì? 4.Cách nạp nào thì được dùng trong trường hợp nào?
 4. 4. 2 3 4 5 6 77 6 5 4 3 2
 5. 5. -Nạp Hệ Điều Hành cần có 2 bước1. Nạp hệ điều hành cần thông qua -Hai bước đó là:mấy bước?Đó là những bước nào? +Cần có đĩa khởi động +Thực hiện việc nạp hệ điều hành -Đĩa cứng 2.Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu? -Đĩa mềm -Đĩa CD Nhưng thường lưu trữ trên đĩa cứng Có 3 cách nạp hệ điều hành: 3.Có mấy cách thực hiện việc nạp hệ -Nhấn nút Power trên tụ CPU điều hành? Đó là những cách gì? -Nhấn tổ hợp phím Clrt + Alt + Delete -Nhấn nút Reset trên tụ CPU
 6. 6. 4.Cách nạp nào thì được dùng trong trường hợp nào? Nhần nút nguồn Nhấn nút Nhấn tổ hợp phím Power Reset Ctrl + Alt + Delete-Lúc bắt đầu làm việc và -Khi: -Khi:máy đang ở trạng thái tắt + Toàn bộ máy bị treo + Treo chương trình đang +Hệ thống không chấp chạy, không thoát ra được nhận tín hiệu từ bàn phím + Hệ thống còn chấp + Trên máy có nút Reset nhận tín hiệu từ bản phím-Khi:+ Toàn bộ máy bị treo+ Hệ thống không chấpnhận tín hiệu từ bàn phím+Trên máy không có nútReset
 7. 7. Các bước nạp Hệ Điều Hành Các chương trình có sẵn trong Nạp chương trình khởi động vào ROM sẽ kiểm tra bộ nhớ trong và bộ nhớ trong và khởi động nó các thiết bị khác đang kết nối với máy tính (sgk.21, C1.B3) Bộ nhớ ngoàiPower ROM RAM Chương trình khởi động sẽ tìm kiếm các modun cần thiết của Sau đó chương trình tìm HĐH trên đĩa khởi động và nạp kiếm chương trình khởi chúng vào bộ nhớ trong động trên đĩa khởi động
 8. 8. CC ủng ố1.Hãy sắp xếp các công việc sau, sao cho đúng với trình tự việc nạp hệ điều hành: a. Máy tính tự kiểm tra các thiết bị phần cứng b. Bật nguồn c. Người dùng làm việc d. Hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ trong Đáp án: b-a-d-c
 9. 9. CC ủng ố2.Khi đang chạy một chương trình mà bịtreo máy. Hệ thống vẫn còn nhận tín hiệutừ bàn phím. Lúc đó ta làm động tác gì? Đáp án: bấm tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete
 10. 10. CC ủng ố3.Khi đang chạy một chương trình mà bịtreo máy. Hệ thống không chấp nhận tínhiệu từ bàn phím. Lúc đó ta làm động tác gì? Đáp án: 1. Bấm Reset (nếu tụ CPU có nút Reset) 2. Bấm nút Power
 11. 11. ỏCHâu i3. USB cũng là một dạng bộ nhớ ngoài. Vậy USBcó thay thế được vị trí của đĩa cứng, đĩa mềm vàđĩa CD để trở thành đĩa khởi động không?
 12. 12. CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔVÀ CÁC BẠN ĐÃ THEODÕI PHẦN TRÌNH BÀY

×