Successfully reported this slideshow.
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR1F A I L M E J APEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKANDGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSARNAMA AGENSI : PUSA...
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR2KANDUNGAN FAIL MEJABil. Butiran Mukasurat1. Maklumat Pegawai --------------------------------...
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR31.0 Maklumat PegawaiPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Nama : ENCIK S’ALEH B OSMANJawatan Hakiki ...
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR42.0 Senarai TugasPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Bertanggungjawab Kepada Ketua Penolong Pengar...
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR52.4 Membantu Penyediaan, Penerbitan Dan Menilai KeberkesananBahan Pembelajaran Dan Pengajaran...
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR62.8 Membantu Khidmat Kepakaran Dan Nasihat BagiMempertingkatkan Inovasi Dan Kreativiti Teknol...
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR73.0 ObjektifBAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERIKUALALUMPUR1. Membudayakan penggunaan ICT dalam ...
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR84.0 ObjektifPUSATKEGIATANGURUBANGSAR1. Membudayakan penggunaan ICT dalam teknologi pendidikan...
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR95.0 Carta OrganisasiBAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERIKUALALUMPURKUALA LUMPUR
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR106.0 Carta OrganisasiPUSATKEGIATANGURUBANGSARPENGARAHBahagian Teknologi PendidikanKetua Penol...
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR117.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan DenganPegawai LainUnit/Subunit : PUSAT KEGIATAN GURUJa...
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR12Tugas PegawaiAtasanYang AdaHubunganTugas DanTanggungjawabKuasa YangDiberiTugas PegawaiLain Y...
FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR13Tugas PegawaiAtasanYang AdaHubunganTugas DanTanggungjawabKuasa YangDiberiTugas PegawaiLain Y...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR148.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran1. Menggunakan Panduan Mengurus Program &...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR159.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.1MEMANTAU DAN MENI...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR1610.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.1MEMANTAU ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR1711.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.1MEMANTAU DAN M...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR189.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.1MEMANTAU DAN MENI...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR1910.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.1MEMANTAU ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2011.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.1MEMANTAU DAN M...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR219.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.2MEMBERI KHIDMAT S...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2210.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.2MEMBERI K...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2311.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.2MEMBERI KHIDMA...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR249.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.3MEMBERI KHIDMAT S...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2510.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.3MEMBERI K...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2611.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.3MEMBERI KHIDMA...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR279.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.3MEMBERI KHIDMAT S...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2810.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.3MEMBERI K...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2911.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.3MEMBERI KHIDMA...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR309.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.4MEMBANTU PENYEDIA...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3110.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.4MEMBANTU ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3211.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.4MEMBANTU PENYE...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR339.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.5MEMANTAU DAN MEMB...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3410.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA32Aktiviti 10.5MEMANTAU ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3511.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.5MEMANTAU DAN M...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR369.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.5MEMANTAU DAN MEMB...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3710.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.5MEMANTAU ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3811.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.5MEMANTAU DAN M...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR399.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.5MEMANTAU DAN MEMB...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4010.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.5MEMANTAU ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4111.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.5MEMANTAU DAN M...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR429.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.5MEMANTAU DAN MEMB...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4310.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.5MEMANTAU ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4411.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.5MEMANTAU DAN M...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR459.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.6MENYEBAR DAN MEMB...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4610.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.6MENYEBAR ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4711.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Bil Aktiviti Tindakan Catat...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR489.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.6MENYEBAR DAN MEMB...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4910.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.6MENYEBAR ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5011.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.6MENYEBAR DAN M...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR519.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.6MENYEBAR DAN MEMB...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5210.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.6MENYEBAR ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5311.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.6MENYEBAR DAN M...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR549.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.6MENYEBAR DAN MEMB...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5510.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.6MENYEBAR ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5611.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.6MENYEBAR DAN M...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR579.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.7MEMANTAU DAN MENI...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR58Mula10.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.7MEMAN...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5911.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.7MEMANTAU DAN M...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR609.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.8MEMBANTU KHIDMAT ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR61Mula10.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.8MEMBA...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6211.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.8MEMBANTU KHIDM...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR639.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.8MEMBANTU KHIDMAT ...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR64Mula10.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.8MEMBA...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6511.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.8MEMBANTU KHIDM...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6612.0Senarai Undang-Undang/PekelilingFAILMEJA1. Pekeliling Kemajuan Pentadbir...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6715.Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2001 – Gerakan Membaca di sekolah-sekolah.16.S...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6813.0Senarai Jawatankuasa Yang DianggotaiFAILMEJAJawatankuasa yang dianggotai...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6914.0Senarai Borang-Borang Yang DigunaFAILMEJA14.1 Pengurusan Data Asas Tekno...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR7014.5.3 Borang Laporan Pemantauan14.6 Bengkel ICT :14.6.1 Borang Permohonan B...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR7114.10.1 Borang Permohonan Bagi Perolehan Perkhidmatan(BTPNJ/PKPS 09-02/01)14...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR7214.18 Bengkel Teknologi Pendidikan :14.18.1 Borang Permohonan Bagi Perolehan...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR7315.0Norma KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Ia merupakan jangkamasa atau l...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR74Bil. Jenis KerjaMasa YangDiambil(minit)Jumlah Unit yangboleh dijalankandalam...
FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR7516.0 Senarai Tugas HarianFAILMEJAPegawai hendaklah menyenaraikan tugas haria...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fail meja dga29

1,350 views

Published on

Published in: Career
 • Be the first to comment

Fail meja dga29

 1. 1. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR1F A I L M E J APEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKANDGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSARNAMA AGENSI : PUSAT KEGIATAN GURU BANGSARALAMAT : D/A SK BANGSAR,JLN PANTAI BARU,KLNO. TELEFON : 0322828545N0. FAKS : 0322833250E-MAIL : pkg_bangsar@moe.edu.myPusat Kegiatan Guru BangsarBahagian Teknologi Pendidikan
 2. 2. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR2KANDUNGAN FAIL MEJABil. Butiran Mukasurat1. Maklumat Pegawai ---------------------------------------------------------- 32. Senarai Tugas Pegawai ---------------------------------------------------- 43. Objektif Bahagian Teknologi Pendidikan -------------------------------- 74. Objektif Pusat Kegiatan Guru -------------------------------------------- 85. Carta Organisasi Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor ----- 96. Carta Organisasi Pusat Kegiatan Guru ---------------------------------- 107. Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain ------- 118. Peraturan-Peraturan Pentadbiran --------------------------------------- 149. Proses Kerja ---------------------------------------------------------------- 1510. Carta Aliran Kerja ---------------------------------------------------------- 1611. Senarai Semak ------------------------------------------------------------- 1712. Senarai Undang-Undang / Pekeliling ----------------------------------- 6613. Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai ------------------------------ 6814. Senarai Borang-Borang Yang digunakan ------------------------------ 6915. Norma Kerja --------------------------------------------------------------- 7216. Senarai Tugas Harian ---------------------------------------------------- 74
 3. 3. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR31.0 Maklumat PegawaiPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Nama : ENCIK S’ALEH B OSMANJawatan Hakiki :PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKANGred Jawatan :DGA29Bahagian / Unit :PUSAT KEGIATAN GURU BANGSARTarikh MemegangJawatan: 01/03/2013Tarikh Penempatan : 01/04/2013
 4. 4. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR42.0 Senarai TugasPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Bertanggungjawab Kepada Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi PendidikanNegeri Kuala Lumpur (BTPNKL) bagi menyelaras, melaksana dan mengambil tindakansusulan untuk program-program Teknologi Pendidikan.2.1 Memantau Dan Menilai Keperluan Dasar Teknologi Pendidikan2.1.1 Pengurusan Data Asas Teknologi Pendidikan:2.1.1.1 ICT2.1.2.2 PSS2.1.2 Pengurusan SKT PKG:2.1.2.1 Perancangan SKT PKG2.1.2.2 Laporan bulanan pencapaian SKT PKG2.1.2.3 Laporan tahunan pencapaian SKT PKG2.1.2.4 Perancangan SKT Individu Staf PKG2.1.2.5 Laporan Pencapaian SKT Individu Staf PKG2.2 Memberi Khidmat Sokongan ICT Untuk Pembelajaran DanPengajaran2.2.1 Perkhidmatan sokongan inisiatif ICT sekolah (Meja bantuan Aras 1):2.2.1.1 1BestariNet2.2.1.2 Perkakasan2.2.1.3 Perisian2.2.1.4 Aplikasi2.2.1.5 Selenggara ICT2.2.1.6 Makmal Komputer2.2.1.7 Pusat Akses2.2.1.8 Konfigurasi Rangkaian2.2.1.9 Makmal Bahasa MBMMBI2.2.1.10 Pelupusan dan penggantian2.2.2 Mesyuarat Penyelarasan JK GPB / JTK2.3 Memantau Dan Memberi Khidmat Sokongan PelaksanaanPembestarian Sekolah Mengikut Kelompok2.3.1 Memantau aktiviti dan khidmat nasihat / susulan / pembestarian sekolahdalam domain / bidang:2.3.1.1 Infrastruktur ICT2.3.1.2 Penggunaan Aplikasi2.3.1.3 Pembangunan Sumber Manusia2.3.1.4 Penggunaan ICT2.3.2 Bengkel ICT
 5. 5. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR52.4 Membantu Penyediaan, Penerbitan Dan Menilai KeberkesananBahan Pembelajaran Dan Pengajaran Dalam Pelbagai Media2.4.1 Membantu menyediakan resos pengajaran dan pembelajaran2.5 Memantau Dan Memberi Khidmat Sokongan Program LiterasiMaklumat Dan Teknologi Pendidikan Serta Pembangunan PusatSumber Sekolah2.5.1 Memantau dan member khidmat nasihat:2.5.1.1 Pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber Sekolah2.5.1.2 Pengurusan program galakan membaca2.5.1.3 Pengurusan program literasi maklumat dlm P&P2.5.1.4 Penggunaan Pusat Akses Sekolah2.5.2 Khidmat Bantu PSS2.5.3 Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah / Literasi Maklumat2.5.4 Mesyuarat Penyelarasan JK GPM2.6 Menyebar Dan Membudaya Peggunaan Bahan SokonganPengurusan Pendidikan Serta Pembelakajaran Dan PengajaranYang Diterbitkan Melalui Pelbagai Media2.6.1 Membantu duplikasi bahan-bahan daripada BTP / BTPN / PKG2.6.1.1 DVD / VCD / CD2.6.2 Menyebarkan bahan-bahan daripada BTP / BTPN / PKG2.6.2.1 Bahan cetak2.6.2.2 Bukan cetak2.6.2.3 Bahan digital2.6.3 Menyebarkan bahan – bahan promosi BTP / BTPN dalam pelbagai bentuk2.6.3.1 Poster2.6.3.2 Brosur2.6.3.3 Kalendar2.6.3.4 Buletin2.6.3.5 Lain-lain2.6.4 Mesyuarat penyelarasan JK Pemuafakatan Aktiviti PKG2.7 Memantau Dan Menilai Penggunaan Teknologi Pendidikan DalamPembelajaran Dan Pengajaran2.7.1 Memantau dan memberi khidmat nasihat:2.7.1.1 Penggunaan teknologi pendidikan dalam P&P2.7.1.2 Pengurusan Latihan Dalaman (ICT & PSS)2.7.1.3 Penerbitan dan Pengurusan koleksi bahan
 6. 6. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR62.8 Membantu Khidmat Kepakaran Dan Nasihat BagiMempertingkatkan Inovasi Dan Kreativiti Teknologi Pendidikan DiSekolah2.8.1 Khidmat bantu kepakaran teknologi pendidikan2.8.1.1 Instructional Design2.8.1.2 Best Teaching Practice2.8.1.3 Projek/bahan inovasi2.8.1.4 Penggunaan peralatan2.8.1.5 Penggunaan bahan cetak / bukan cetak /digital2.8.1.6 EduwebTV2.8.1.7 Kampus ASTRO2.8.1.8 Penerbitan bahan P&P2.8.1.9 E-Learning2.8.1.10 Portal2.8.2 Bengkel Teknologi Pendidikan
 7. 7. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR73.0 ObjektifBAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERIKUALALUMPUR1. Membudayakan penggunaan ICT dalam teknologi pendidikan bagimeningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran, keberkesananpengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru secaraberterusan;2. Memberi khidmat teknikal kepada murid dan guru dalam penggunaanteknologi pendidikan;3. Mencari alternatif-alternatif dan inovasi baru teknologi pendidikan yangsesuai bagi kegunaan murid dan guru.4. Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagimeningkatkan akses ilmu kepada murid dan guru;5. Meningkatkan kecekapan pengurusan teknikal dan kemudahan PusatSumber Sekolah (PSS) terkini bagi menyokong peningkatan kualitipembelajaran dan pengajaran; dan6. Memberi khidmat konsultansi teknologi peralatan dan inovasi berkaitanperalatan ICT oleh guru dan murid.
 8. 8. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR84.0 ObjektifPUSATKEGIATANGURUBANGSAR1. Membudayakan penggunaan ICT dalam teknologi pendidikan bagimeningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran, keberkesananpengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru secaraberterusan;2. Memberi khidmat teknikal kepada murid dan guru dalam penggunaanteknologi pendidikan;3. Mencari alternatif-alternatif dan inovasi baru teknologi pendidikan yangsesuai bagi kegunaan murid dan guru.4. Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagimeningkatkan akses ilmu kepada murid dan guru;5. Meningkatkan kecekapan pengurusan teknikal dan kemudahan PusatSumber Sekolah (PSS) terkini bagi menyokong peningkatan kualitipembelajaran dan pengajaran; dan6. Memberi khidmat konsultansi teknologi peralatan dan inovasi berkaitanperalatan ICT oleh guru dan murid.
 9. 9. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR95.0 Carta OrganisasiBAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKANNEGERIKUALALUMPURKUALA LUMPUR
 10. 10. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR106.0 Carta OrganisasiPUSATKEGIATANGURUBANGSARPENGARAHBahagian Teknologi PendidikanKetua Penolong PengarahBahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kuala LumpurNegeri JohorKetua Unit Hal Ehwal PKGBahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kuala LumpurPegawai TeknologiPendidikanDGA32Pegawai Teknologi PendidikanDGA29Pembantu TadbirPENGARAHJabatan Pelajaran NegeriPegawai PelajaranDaerahJuruteknik Komputer
 11. 11. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR117.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan DenganPegawai LainUnit/Subunit : PUSAT KEGIATAN GURUJawatan : Pegawai Teknologi Pendidikan DGA29Tugas PegawaiAtasanYang AdaHubunganTugas DanTanggungjawabKuasa YangDiberiTugas PegawaiLain Yang AdaHubunganKetua PenolongPengarah BTPNMeluluskan semuaprogram dan aktivitipengurusan sertatindakan susulanuntuk program-program TeknologiPendidikan.PenolongPengarah UnitPengurusan PKGMemantaupelaksanaan programdan akivitipengurusan sertatindakan susulanuntuk program-program TeknologiPendidikan.PTP DGA 34(UPPKG )PerkhidmatanMerancang danmenyelaraskanpelaksanaan programdan akivitipengurusan sertatindakan susulanuntuk program-program TeknologiPendidikan.Tanggungjawab danAkauntibiliti.Bertanggungjawabkepada Ketua PenolongPengarah BahagianTeknologi PendidikanNegeri (BTPN) danKetua PKG bagimelaksana danmengambil tindakansusulan untuk program-program TeknologiPendidikan.Pengurusan danPentadbiran.Bertanggungjawabmembantu, mengurusdan mentadbir PKG.Mengurus PerpustakaanPKG.Mempromosi danmenyebar pelbagaisumber pendidikan danperkhidmatan.Melaksanakanprogram danaktivitiberkaitan.PT N17Urusan surat, fail,menaip danmenghantar suratdan membuatsalinan fotostat.Memperbanyakkandan mengedarbahan kursus/bengkel/sumberpendidikan.Membantumengurus PKG agarsentiasa bersih,kemas dankondusif.Membantumengurusperpustakaan PKG.Membantu promosiProgram NILAM.
 12. 12. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR12Tugas PegawaiAtasanYang AdaHubunganTugas DanTanggungjawabKuasa YangDiberiTugas PegawaiLain Yang AdaHubunganKetua PKG DGA32Merancang danmenyelaraskanpelaksanaan programdan akivitipengurusan sertatindakan susulanuntuk program-program TeknologiPendidikan.Program GalakanMembaca.Menjadi penggerakProgram NILAM (NadiIlmu Amalan Membaca)sekolah setempat.Mengoptimakankeberkesananpelaksanaan ProgamNILAMPembangunan PusatSumber SekolahMembimbing danmemberi khidmatnasihat berkaitanpengurusan danpenggunaan PSS,sekolah setempat.Memberi khidmatnasihat mengenaipengautomasian PSS,sekolah setempat.Pemantauan danKhidmat BantuMemantau danmemberi khidmat bantuProgram TeknologiPendidikan bersamaKetua PKG.
 13. 13. FAILMEJAPTP DGA29PKG BANGSAR13Tugas PegawaiAtasanYang AdaHubunganTugas DanTanggungjawabKuasa YangDiberiTugas PegawaiLain Yang AdaHubunganPenghasilan danPengedaranBahanSumberPendidikan.Membantu BTP danBTPN menghasil danmengedar bahan-bahansumber pendidikan.Membantu BTP danBTPN menjalankankajian dan mengedardapatan kajian kesekolah-sekolahsetempat.Percetakan DanRakam Salin.Menerbit bahan cetakdan bukan cetak.Mengurusperkhidmatan rakamsalin bahan audio visualpendidikan.Melaksanakan tugasyang diarahkan darisemasa ke semasa.
 14. 14. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR148.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan olehBahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor.2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail danpengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor.3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan / Kerja yangdikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan BahagianTeknologi Pendidikan Negeri Johor.4. Menggunakan Panduan Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus yangdikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan BahagianTeknologi Pendidikan Negeri Johor.5. Menggunakan Panduan Pengurusan Kewangan yang dikeluarkan oleh UnitPentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi PendidikanNegeri Johor.6. Menggunakan Panduan Pengurusan ICT yang dikeluarkan oleh Unit ICTBahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor.7. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman darisemasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor.8. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secaralisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah(KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor.
 15. 15. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR159.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.1MEMANTAU DAN MENILAI KEPERLUAN DASARTEKNOLOGI PENDIDIKANSubaktiviti 9.1.1Pengurusan Data Asas TeknologiPendidikanMukasurat ini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang/ Peraturan1. Pengedaran surat ke sekolah.2. Semakan pengisian dataaplikasi i-NILAM dan iQ-PSS.3. Menghubungi sekolahberkaitan dan maklumanpengisian data.4. Menyediakan analisis datadan laporan i-NILAM dan iQ-PSS.KETUA PKG /BTPN
 16. 16. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR1610.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.1MEMANTAU DAN MENILAI KEPERLUAN DASARTEKNOLOGI PENDIDIKANSubaktiviti 10.1.1Pengurusan Data Asas TeknologiPendidikanMukasurat ini1/1Pengedaran surat ke sekolahSemakan pengisian data aplikasi i-NILAM dan IQ-PSSData lengkapMenyediakan analisis data danlaporan i-NILAM dan iQPSSTamatMulaYaTidakSemaksemula
 17. 17. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR1711.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.1MEMANTAU DAN MENILAI KEPERLUAN DASARTEKNOLOGI PENDIDIKANSubaktiviti 11.1.1Pengurusan Data Asas TeknologiPendidikanMuka suratini1/1Bil Aktiviti Tindakan Catatan1 Pengedaran surat ke sekolah2 Semakan pengisian data aplikasi i-NILAM dan iQ-PSS3 Menghubungi sekolah berkaitan danmakluman pengisian data4 Menyediakan analisis data danlaporan i-NILAM dan iQ-PSS
 18. 18. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR189.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.1MEMANTAU DAN MENILAI KEPERLUAN DASARTEKNOLOGI PENDIDIKANSubaktiviti 9.1.2 Pengurusan SKT PKGMukasurat ini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang/ Peraturan1. Merancang dan melaksanakanSKT Individu Setengah Tahun.2. Menulis Laporan Pencapaian SKTIndividu Setengah Tahun.3. Merancang dan melaksanakanSKT Individu Setengah Tahunan.4. Menulis Laporan Pencapaian SKTIndividu Tahunan.KETUA PKG /BTPN
 19. 19. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR1910.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.1MEMANTAU DAN MENILAI KEPERLUAN DASARTEKNOLOGI PENDIDIKANSubaktiviti 10.1.2 Pengurusan SKT PKGMukasurat ini1/1Merancang dan melaksanakan SKTIndividu Setengah TahunMenulis Laporan Pencapaian SKTIndividu Setengah TahunMerancang dan melaksanakan SKTIndividu Setengah TahunanMenulis Laporan Pencapaian SKTIndividu TahunanTamatMula
 20. 20. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2011.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.1MEMANTAU DAN MENILAI KEPERLUAN DASARTEKNOLOGI PENDIDIKANSubaktiviti 11.1.2 Pengurusan SKT PKGMuka suratini1/1Bil Aktiviti Tindakan Catatan1234Merancang dan melaksanakan SKTIndividu Setengah TahunMenulis Laporan Pencapaian SKTIndividu Setengah TahunMerancang dan melaksanakan SKTIndividu Setengah TahunanMenulis Laporan Pencapaian SKTIndividu Tahunan
 21. 21. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR219.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.2MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN ICT UNTUKPENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSubaktiviti 9.2.1 Mesyuarat PenyelarasanMukasurat ini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang/ Peraturan1. Mencatat minit mesyuarat2. Menyediakan minit mesyuarat3. Mendapat semakan daripadaKetua PKG4. Mengedar minit mesyuarat dalammasa 2 minggu.KETUA PKG /BTPN
 22. 22. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2210.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.2MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN ICT UNTUKPENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSubaktiviti 10.2.1 Mesyuarat PenyelarasanMukasurat ini1/1Mencatat minit mesyuaratMenyediakan minit mesyuaratMendapat semakan daripada Ketua PKGMengedar minit mensyuarat dalam masa 2minggu.YaTidakTamatTTTMula
 23. 23. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2311.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.2MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN ICT UNTUKPENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSubaktiviti 11.2.1 Mesyuarat PenyelarasanMuka suratini1/1Bil Aktiviti Tindakan Catatan1234Mencatat minit mesyuaratMenyediakan minit mesyuaratMendapat semakan daripada KetuaPKGMengedar minit mensyuarat dalammasa 2 minggu.
 24. 24. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR249.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.3MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAANPEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOKSubaktiviti 9.3.1Memantau aktiviti dan khidmat nasihat /susulan / pembestarian sekolah dalamdomain / bidang :Mukasurat ini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang/ Peraturan1. Mengenal pasti sekolah yangmemerlukan bantuan2. Memaklumkan kepada pihaksekolah tarikh pemantauan3. Mengadakan lawatan pemantauan4. Beri cadangan dan maklum balaskepada pihak sekolah untuktindakan5. Melaksanakan khidmat bantu /nasihat6. Mengisi borang pemantauan /khidmat bantu dan serah satusalinan kepada pihak sekolah7. Buat tindakan susulan jika perlu8. Buat laporan kepada pihak BTPNKETUA PKG /BTPN
 25. 25. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2510.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.3MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAANPEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOKSubaktiviti 10.3.1Memantau aktiviti dan khidmat nasihat /susulan / pembestarian sekolah dalamdomain / bidang :Mukasurat ini1/1Mengenal pasti sekolah yangmemerlukan bantuanMemaklumkan kepada pihak sekolahtarikh pemantauanMengadakan lawatan pemantauan.Beri cadangan dan maklum balaskepada pihak sekolah untuk tindakanMelaksanakan khidmat bantu / nasihatMengisi borang pemantauan / khidmatbantu dan serah satu salinan kepadapihak sekolah.Buat laporan kepada pihak BTPNTamatTTTMulaMulaTamatTTTTidakMulaBuat tindakansusulan jika perlu
 26. 26. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2611.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.3MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAANPEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOKSubaktiviti 11.3.1Memantau aktiviti dan khidmatnasihat / susulan / pembestariansekolah dalam domain / bidang :Muka suratini1/1Bil Aktiviti Tindakan Catatan12345678Mengenal pasti sekolah yangmemerlukan bantuanMemaklumkan kepada pihak sekolahtarikh pemantauanMengadakan lawatan pemantauanBeri cadangan dan maklum balas kepadapihak sekolah untuk tindakanMelaksanakan khidmat bantu / nasihatMengisi borang pemantauan / khidmatbantu dan serah satu salinan kepadapihak sekolahBuat tindakan susulan jika perluBuat laporan kepada pihak BTPN
 27. 27. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR279.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.3MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAANPEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOKSubaktiviti 9.3.2 Bengkel ICTMukasurat ini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang/ Peraturan1. Menyediakan dokumen penilaianbengkel2. Mengedarkan dokumen penilaiankepada peserta .3. Mengutip kembali dokumenpenilaian.4. Membuat analisa penilaian bengkel.KETUA PKG /BTPN
 28. 28. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2810.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.3MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAANPEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOKSubaktiviti 10.3.2 Bengkel ICTMukasurat ini1/1Menyediakan dokumen penilaian bengkelMengedarkan dokumen penilaian kepadapeserta .Mengutip kembali dokumen penilaian.Membuat analisa penilaian bengkelTamatTTTMula
 29. 29. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR2911.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.3MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAANPEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOKSubaktiviti 11.3.2 Bengkel ICTMuka suratini1/1Bil Aktiviti Tindakan Catatan1234Menyediakan dokumen penilaian bengkelMengedarkan dokumen penilaian kepadapeserta .Mengutip kembali dokumen penilaian.Membuat analisa penilaian bengkel
 30. 30. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR309.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.4MEMBANTU PENYEDIAAN, PENERBITAN DAN MENILAIKEBERKESANAN BAHAN PEMBELAJARAN DANPENGAJARAN DALAM PELBAGAI MEDIASubaktiviti 9.4.1Membantu menyediakan resospembelajaran dan pengajaranMukasurat ini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang/ Peraturan1. Mengenalpasti bahan yanghendak digunakan2. Menyediakan bahanperbengkelan.3. Menyediakan laporanperbengkelan.KETUA PKG /BTPN
 31. 31. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3110.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.4MEMBANTU PENYEDIAAN, PENERBITAN DAN MENILAIKEBERKESANAN BAHAN PEMBELAJARAN DANPENGAJARAN DALAM PELBAGAI MEDIASubaktiviti 10.4.1Membantu menyediakan resospembelajaran dan pengajaranMukasurat ini1/1Mengenalpasti bahan yang hendak digunakanMenyediakan bahan perbengkelan.Menyediakan laporan perbengkelan.TamatTTTMula
 32. 32. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3211.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.4MEMBANTU PENYEDIAAN, PENERBITAN DAN MENILAIKEBERKESANAN BAHAN PEMBELAJARAN DANPENGAJARAN DALAM PELBAGAI MEDIASubaktiviti 11.4.1Membantu menyediakan resospembelajaran dan pengajaranMuka suratini1/1Bil Aktiviti Tindakan Catatan123Mengenalpasti bahan yang hendakdigunakanMenyediakan bahan perbengkelan.Menyediakan laporan perbengkelan.
 33. 33. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR339.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 9.5.1Memantau dan memberi khidmatnasihatMukasurat ini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang /Peraturan1. Menyediakan jadualpemantauan.2. Mengedarkan surat danjadual pemantauan.3. Menyemak danmengesahkan data iQ-PSSsekolah.4. Membuat pelaporanpemantauan.5. Membuat analisapemantauan.KETUA PKG /BTPN 1.Surat Pekeliling IkhtisasBil.13/1998: ProgramMembina TabiatMembaca, bertarikh 22Mei 1998;2.Surat Pekeliling IkhtisasBil.12/2001: GerakanMembaca Di Sekolah-Sekolah MelaluiPersatuan PerpustakaanSekolah Peringkat Negeri,bertarikh 19 November2001;3. Surat Pekeliling IkhtisasBil.1/2005: MemantapkanBudaya Membaca diKalangan Murid Sekolah,bertarikh 12 Mei 2005.4. Pelaksanaan ProgramNILAM di Negeri Johor:JPNJ/PPP/A25087/01/(37)Surat arahan pemantauan
 34. 34. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3410.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA32Aktiviti 10.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 10.5.1Memantau dan memberi khidmatnasihatMukasurat ini1/1Menyediakan jadual pemantauan.Mengedarkan surat dan jadual pemantauan.Menyemak dan mengesahkan data iQ-PSSsekolah.Membuat pelaporan pemantauan..Membuat analisa pemantauan.TamatTTTMula
 35. 35. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3511.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 11.5.1Memantau dan memberi khidmatnasihatMuka suratini1/1Bil Aktiviti Tindakan Catatan1 Menyediakan jadual pemantauan.2 Mengedarkan surat dan jadualpemantauan.3 Menyemak dan mengesahkan data iQ-PSS sekolah.4 Membuat pelaporan pemantauan.5 Membuat analisa pemantauan.
 36. 36. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR369.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 9.5.2 Khidmat Bantu PSSMukasurat ini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang /Peraturan1. Mengenal pasti sekolah yangmemerlukan khidmat bantuPSS2. Menyediakan kertas konsepkhidmat bantu PSS3. Membuat permohonan keBTPN4. Pelaksanaan programkhidmat bantu PSS yangdirancang5. Membuat Pelaporan ProgramKhidmat Bantu PSSKETUA PKG /BTPN 1.Surat Pekeliling IkhtisasBil.13/1998: ProgramMembina TabiatMembaca, bertarikh 22Mei 1998;2.Surat Pekeliling IkhtisasBil.12/2001: GerakanMembaca Di Sekolah-Sekolah MelaluiPersatuan PerpustakaanSekolah Peringkat Negeri,bertarikh 19 November2001;3. Surat Pekeliling IkhtisasBil.1/2005: MemantapkanBudaya Membaca diKalangan Murid Sekolah,bertarikh 12 Mei 2005.4. Pelaksanaan ProgramNILAM di Negeri Johor:JPNJ/PPP/A25087/01/(37)Surat arahan khidmatbantu
 37. 37. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3710.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 10.5.2 Khidmat Bantu PSSMukasurat ini1 / 1Mengenal pasti sekolah yang memerlukankhidmat bantu PSSMenyediakan kertas konsep khidmat bantuPSS.Membuat permohonan ke BTPNPelaksanaan program khidmat bantu PSSyang dirancangMembuat Pelaporan Program KhidmatBantu PSSTamatTTTMula
 38. 38. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR3811.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 11.5.2 Khidmat Bantu PSSMukasurat ini1 / 1Bil Aktiviti Tindakan Catatan1 Mengenal pasti sekolah yangmemerlukan khidmat bantu PSS2 Menyediakan kertas konsep khidmatbantu PSS3 Membuat permohonan ke BTPN4 Pelaksanaan program khidmat bantuPSS yang dirancang5 Membuat Pelaporan Program KhidmatBantu PSS.
 39. 39. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR399.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 9.5.3Bengkel Pengurusan Pusat SumberSekolah / Literasi MaklumatMukasurat ini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang /Peraturan1. Mengenal pasti fasilitator,tajuk dan bahan yanghendak digunakan.2. Menyediakan bahan bengkelpengurusan PSS yangdirancang.3. Mengedarkan borangpenilaian bengkel4. Mengutip kembali borangpenilian bengkel5. Menyediakan laporanpelaksanaan bengkelpengurusan PSS6. Analisis Peniliaan.KETUA PKG (PKG)PP UNIT PSP & PKG(BTPN)
 40. 40. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4010.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 10.5.3Bengkel Pengurusan Pusat SumberSekolah / Literasi MaklumatMukasurat ini1 / 1Mengenal pasti fasilitator, tajuk dan bahan yanghendak digunakan.Menyediakan bahan bengkel pengurusan PSS yangdirancang.Mengedarkan borang penilaian bengkelMengutip kembali borang penilian bengkelMenyediakan laporan pelaksanaan bengkelpengurusan PSSAnalisis Peniliaan.TamatTTTMula
 41. 41. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4111.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 11.5.3Bengkel Pengurusan Pusat SumberSekolah / Literasi MaklumatMukasurat ini1 / 1Bil Aktiviti Tindakan Catatan123456Mengenal pasti fasilitator, tajuk dan bahanyang hendak digunakan.Menyediakan bahan bengkel pengurusanPSS yang dirancang.Mengedarkan borang penilaian bengkelMengutip kembali borang penilian bengkelMenyediakan laporan pelaksanaan bengkelpengurusan PSSAnalisis penilaian bengkel
 42. 42. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR429.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 9.5.4 Mesyuarat Penyelarasan (JK GPM)Mukasurat ini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang/ Peraturan1. Mencatat minit mesyuarat2. Menyediakan minit mesyuarat3. Mendapat semakan daripadaKetua PKG4. Mengedar minit mensyuaratdalam masa 2 minggu.KETUA PKG (PKG)PP UNIT PSP & PKG(BTPN)
 43. 43. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4310.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 10.5.4 Mesyuarat Penyelarasan (JK GPM)Mukasurat ini1 / 1Mencatat minit mesyuaratMenyediakan minit mesyuaratMendapat semakan daripada Ketua PKGMengedar minit mensyuarat dalam masa 2 minggu.TamatTTTMula
 44. 44. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4411.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.5MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGANPROGRAM LITERASI MAKLUMAT DAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN PUSAT SUMBERSEKOLAHSubaktiviti 11.5.4 Mesyuarat Penyelarasan (JK GPM)Mukasurat ini1 / 1Bil Aktiviti Tindakan Catatan1234Mencatat minit mesyuaratMenyediakan minit mesyuaratMendapat semakan daripada Ketua PKGMengedar minit mensyuarat dalam masa 2minggu.
 45. 45. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR459.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANG DITERBITKANMELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 9.6.1Membantu duplikasi bahan-bahandaripada BTP/BTPN/PTPB/PKGMuka suratini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang /Peraturan1. Menerima dan menyemakdokumen dan bahandaripada BTP/BTPN2. Merekodkan bahan yangditerima3. Membuat duplikasi bahan4. Mengedarkan bahan kesekolah-sekolah5. Membuat analisis rekodperkhidmatan duplikasiKETUA PKG (PKG)PP UNIT PSP & PKG/UNIT MEDIA(BTPN)1.Surat Arahan BahagianTeknologi PendidikanNegeri Johor:JPNJ/PPP/A25087/01(36)– Pemantauan PusatSumber Sekolah OlehBTPN.2. Merujuk ModulPengurusan Pusat SumberSekolah oleh BTP, KPM,2002.3. Pelaksanaan ProgramNILAM di Negeri Johor:JPNJ/PPP/A25087/01/(37)4. Pengurusan RekodPerolehan BahanPengajaran danPembelajaran di Sekolah:JPNJ/PPP/A25087/01/(76)
 46. 46. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4610.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANG DITERBITKANMELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 10.6.1Membantu duplikasi bahan-bahandaripada BTP/BTPN/PTPB/PKGMukasurat ini1 / 1Menerima dan menyemak dokumen danbahan daripada BTP/BTPNMerekodkan bahan yang diterimaMembuat duplikasi bahanMengedarkan bahan ke sekolah-sekolahMembuat analisis rekod perkhidmatanduplikasiMulaTamatTTT
 47. 47. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4711.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Bil Aktiviti Tindakan Catatan12345Menerima dan menyemak dokumen danbahan daripada BTP/BTPNMerekodkan bahan yang diterimaMembuat duplikasi bahanMengedarkan bahan ke sekolah-sekolahMembuat analisis rekod perkhidmatanduplikasi.Aktiviti 11.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANG DITERBITKANMELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 11.6.1Membantu duplikasi bahan-bahandaripada BTP/BTPN/PTPB/PKGMukasurat ini1 / 1
 48. 48. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR489.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANGDITERBITKAN MELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 9.6.2Menyebarkan bahan-bahan daripadaBTP/BTPN/PTPB/PKGMukasurat ini1 / 1Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang/ Peraturan1. Menerima dan menyemak dokumendan bahan daripada BTP/BTPN2. Merekodkan bahan yang diterima3. Mengedarkan bahan ke sekolah-sekolah4. Membuat analisis rekod edaranbahanKETUA PKG
 49. 49. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR4910.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANGDITERBITKAN MELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 10.6.2Menyebarkan bahan-bahan daripadaBTP/BTPN/PTPB/PKGMukasurat ini1 / 1Menerima dan menyemak dokumen danbahan daripada BTP/BTPNMerekodkan bahan yang diterimaMengedarkan bahan ke sekolah-sekolahMembuat analisis rekod edaran bahanTamatTTTMula
 50. 50. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5011.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANGDITERBITKAN MELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 11.6.2Menyebarkan bahan-bahan daripadaBTP/BTPN/PTPB/PKGMukasurat ini1 / 1Bil Aktiviti Tindakan Catatan1234Menerima dan menyemak dokumen danbahan daripada BTP/BTPNMerekodkan bahan yang diterimaMengedarkan bahan ke sekolah-sekolahMembuat analisis rekod edaran bahan
 51. 51. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR519.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANGDITERBITKAN MELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 9.6.3Menyebarkan bahan – bahan promosidaripada BTP/BTPN/PKG dalampelbagai bentukMukasurat ini1 / 3Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang /Peraturan1. Menerima dan menyemakdokumen dan bahan promosidaripada BTP/BTPN bersamaSAP.2. Merekodkan bahan promosiyang diterima.3. Mengedarkan bahan promosi kesekolah-sekolah.4. Membuat analisis rekod edaranbahan promosi.KETUA PKG
 52. 52. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5210.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANGDITERBITKAN MELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 10.6.3Menyebarkan bahan – bahan promosidaripada BTP/BTPN/PKG dalam pelbagaibentukMukasurat ini1 / 1Menerima dan menyemak dokumen danbahan daripada BTP/BTPNMerekodkan bahan yang diterimaMengedarkan bahan ke sekolah-sekolahMembuat analisis rekod edaran bahanMenerima dan menyemak dokumen danbahan promosi daripada BTP/BTPN bersamaSAP.Merekodkan bahan promosi yang diterima.Mengedarkan bahan promosi ke sekolah-sekolah.Membuat analisis rekod edaran bahanpromosi.TamatTTTMula
 53. 53. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5311.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANGDITERBITKAN MELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 11.6.3Menyebarkan bahan-bahan daripadaBTP/BTPN/PTPB/PKGMukasurat ini1 / 1Bil Aktiviti Tindakan Catatan1234Menerima dan menyemak dokumen danbahan promosi daripada BTP/BTPNbersama SAP.Merekodkan bahan promosi yangditerima.Mengedarkan bahan promosi ke sekolah-sekolah.Membuat analisis rekod edaran bahanpromosi.
 54. 54. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR549.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANGDITERBITKAN MELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 9.6.4Membantu Melaksanakan MesyuaratPenyelarasan JKPA (PKG)Mukasurat ini1 / 3Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang /Peraturan1. Mencatat minit mesyuarat2. Menyediakan minit mesyuarat3. Mendapat semakan daripadaKetua PKG4. Mengedar minit mensyuaratdalam masa 2 minggu.KETUA PKG /BTPN
 55. 55. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5510.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANGDITERBITKAN MELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 10.6.4Membantu Melaksanakan MesyuaratPenyelarasan JKPA (PKG)Mukasurat ini1 / 1. Mencatat minit mesyuaratMenyediakan minit mesyuaratMendapat semakan daripada Ketua PKGMengedar minit mensyuarat dalam masa 2mingguTamatTTTMula
 56. 56. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5611.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.6MENYEBAR DAN MEMBUDAYA PENGGUNAAN BAHANSOKONGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SERTAPEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANGDITERBITKAN MELALUI PELBAGAI MEDIASubaktiviti 11.6.4 Mesyuarat Penyelarasan JKPA (PKG)Mukasurat ini1 / 1Bil Aktiviti Tindakan Catatan1234Mencatat minit mesyuaratMenyediakan minit mesyuaratMendapat semakan daripada KetuaPKGMengedar minit mensyuarat dalammasa 2 minggu
 57. 57. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR579.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.7MEMANTAU DAN MENILAI PENGGUNAANTEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARANDAN PENGAJARANSubaktiviti 9.7.1Memantau dan memberi khidmatnasihatMukasurat ini1 / 3Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /DirujukUndang-Undang /Peraturan1. Menyediakan jadual pemantauansekolah ahli2. Memaklumkan kepada pihaksekolah tarikh pemantauan3. Mengadakan pemantauan dankhidmat nasihat kepada sekolah4. Beri cadangan dan maklum balaskepada pihak sekolah untuktindakan5. Mengisi borang pemantauan /khidmat nasihat dan serah satusalinan kepada pihak sekolah6. Buat laporan kepada pihak BTPNKETUA PKG /BTPN /BTP
 58. 58. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR58Mula10.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.7MEMANTAU DAN MENILAI PENGGUNAAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN DANPENGAJARANSubaktiviti 10.7.1 Memantau dan memberi khidmat nasihatMukasurat ini1 / 1Menyediakan jadual pemantauan sekolah ahliMemaklumkan kepada pihak sekolah tarikhpemantauanMengadakan pemantauan dan khidmat nasihatkepada sekolahBeri cadangan dan maklum balas kepada pihaksekolah untuk tindakanMengisi borang pemantauan / khidmat nasihatdan serah satu salinan kepada pihak sekolahBuat laporan kepada pihak BTPNTamatTTT
 59. 59. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR5911.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.7MEMANTAU DAN MENILAI PENGGUNAAN TEKNOLOGIPENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN DANPENGAJARANSubaktiviti 11.7.1 Memantau dan memberi khidmat nasihatMukasurat ini1 / 1Bil Aktiviti Tindakan Catatan123456Menyediakan jadual pemantauan sekolah ahliMemaklumkan kepada pihak sekolah tarikhpemantauanMengadakan pemantauan dan khidmatnasihat kepada sekolahBeri cadangan dan maklum balas kepadapihak sekolah untuk tindakanMengisi borang pemantauan / khidmatnasihat dan serah satu salinan kepada pihaksekolahBuat laporan kepada pihak BTPN
 60. 60. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR609.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.8MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN DAN NASIHATBAGI MEMPERTINGKATKAN INOVASI DANKREATIVITI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAHSubaktiviti 9.8.1Khidmat Bantu Kepakaran TeknologiPendidikanMukasurat ini1 / 3Proses KerjaPegawai YangMeluluskan / DirujukUndang-Undang /Peraturan1. Mengenal pasti masalahsekolah yang memerlukankhidmat bantu teknologipendidikan2. Membantu menjalankan khidmatbantu kepakaran3. Membuat laporan khidmat bantukepakaranKETUA PKG /BTPN /BTP
 61. 61. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR61Mula10.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.8MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN DAN NASIHAT BAGIMEMPERTINGKATKAN INOVASI DAN KREATIVITITEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAHSubaktiviti 10.8.1Khidmat Bantu Kepakaran TeknologiPendidikanMukasurat ini1 / 1Mengenal pasti masalah sekolah yangmemerlukan khidmat bantu teknologipendidikanMembantu menjalankan khidmat bantukepakaranMembuat laporan khidmat bantu kepakaranTamatTTT
 62. 62. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6211.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.8MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN DAN NASIHAT BAGIMEMPERTINGKATKAN INOVASI DAN KREATIVITITEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAHSubaktiviti 11.8.1Khidmat Bantu Kepakaran TeknologiPendidikanMukasurat ini1 / 1Bil Aktiviti Tindakan Catatan123Mengenal pasti masalah sekolah yangmemerlukan khidmat bantu teknologipendidikanMembantu menjalankan khidmat bantukepakaranMembuat laporan khidmat bantukepakaran
 63. 63. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR639.0 Proses KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 9.8MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN DAN NASIHATBAGI MEMPERTINGKATKAN INOVASI DANKREATIVITI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAHSubaktiviti 9.8.2 Bengkel Teknologi PendidikanMukasurat ini1 / 3Proses KerjaPegawai YangMeluluskan / DirujukUndang-Undang /Peraturan1. Membantu menyediakan bahanbengkel teknologi pendidikan2. Mengedarkan borang penilaianbengkel3. Mengutip kembali borang penilianbengkel4. Menyediakan laporan pelaksanaanbengkel teknologi pendidikan5. Analisis penilaian bengkelKETUA PKG /BTPN /BTP
 64. 64. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR64Mula10.0 Carta Aliran KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 10.8MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN DAN NASIHAT BAGIMEMPERTINGKATKAN INOVASI DAN KREATIVITITEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAHSubaktiviti 10.8.2 Bengkel Teknologi PendidikanMukasurat ini1 / 1Membantu menyediakan bahan bengkelteknologi pendidikanMengedarkan borang penilaian bengkelMengutip kembali borang penilian bengkelMenyediakan laporan pelaksanaan bengkelteknologi pendidikanAnalisis penilaian bengkelTamatTTT
 65. 65. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6511.0 Senarai SemakPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Aktiviti 11.8MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN DAN NASIHAT BAGIMEMPERTINGKATKAN INOVASI DAN KREATIVITITEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAHSubaktiviti 11.8.2 Bengkel Teknologi PendidikanMukasurat ini1 / 1Bil Aktiviti Tindakan Catatan12345Membantu menyediakan bahan bengkelteknologi pendidikanMengedarkan borang penilaian bengkelMengutip kembali borang penilian bengkelMenyediakan laporan pelaksanaan bengkelteknologi pendidikanAnalisis penilaian bengkel
 66. 66. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6612.0Senarai Undang-Undang/PekelilingFAILMEJA1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan PengurusanKualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam.2. Perintah-perintah Am Bab ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ dan ‘F’ dan Arahan-arahanPerbendaharaan.3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007- Panduan PengurusanPejabat.4. Surat Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2007 – Garispanduan Mengenai TatacaraMemohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Kementerian Pelajaran Malaysia.5. Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2006 - Pengurusan Pengendalian InsidenKeselamatan Teknologi Maklumat (ICT) Sektor Awam.6. Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2006- Pengukuhan Tadbir Urus JawatankuasaIT dan Internet Kerajaan.7. Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2006-Pengurusan Laman Web/Portal SektorAwam.8. Surat Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 2005 - Garis Panduan Penilaian RisikoKeselamatan Maklumat Sektor Awam.9. PKPA Bil. 1 Tahun 2003 – Garis panduan Mengenai Tatacara PenggunaanInternet dan Emel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan.10.PKPA Bil. 2 Tahun 2002 – Penggunaan dan Pemakaian Data DictionarySektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensi-agensi Kerajaan.11.Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2001 – Mekanisme Pelaporan InsidenKeselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).12.Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2000 – Rangka Dasar Keselamatan TeknologiMaklumat dan Komunikasi (ICT).13.Surat Perkeliling Am Bil. 2 Tahun 2000 – Peranan Jawatankuasa di BawahJawatankuasa IT dan Internet (JITIK).14.Pekeliling Ikhtisas Bil 9/1983-Perpustakaan Sekolah
 67. 67. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6715.Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2001 – Gerakan Membaca di sekolah-sekolah.16.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/2003- Dasar Penggunaan Media danTeknologi dalam P&P.17.SPI Bil 2/2010-Pelaksanaan Dasar MBMMBI18.SPI Bil 13/1998-Program Membina Tabiat Membaca19.Surat Pekeliling ICT KPM Bil 1/2011-Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPM20.PP Bil 5/2007-Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan21.Semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA), Surat PKPA ,Pekeliling Am, Surat Pekeliling Am dan Garispanduan MAMPU yangdiedarkan dari semasa ke semasa.
 68. 68. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6813.0Senarai Jawatankuasa Yang DianggotaiFAILMEJAJawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh(6) bulan;Nama Pegawai : S’ALEH B OSMANJawatan : PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDKAN PKG DGA29Bil Nama JawatankuasaKekerapanMesyuaratSetahunJenis Keanggotaan1
 69. 69. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR6914.0Senarai Borang-Borang Yang DigunaFAILMEJA14.1 Pengurusan Data Asas Teknologi Pendidikan :14.1.2 Borang Pemantauan SPPICTS14.1.3 Borang Penarafan SSQS14.1.4 Borang Aduan Kerosakan STS14.1.5 Borang Penilaian Pusat Sumber Sekolah Berkomputer (iQ-PSS)14.1.6 Borang Kutipan Data Bulanan i-NILAM14.1.7 Borang Kutipan Data Rakan Pembaca14.1.8 Borang Kajian Penggunaan Bahan Digital MBMMBI14.1.9 Borang Kutipan Data Penggunaan Pusat Akses Sekolah14.2 Pengurusan SKT PKG:14.2.1 Borang Perancangan SKT PKG14.2.2 Borang Perancangan SKT Individu14.2.3 Borang Laporan Pencapaian SKT PKG Bulanan14.2.4 Borang Laporan Pencapaian SKT PKG Setengah Tahun14.2.5 Borang Laporan Pencapaian SKT PKG Setahun14.2.6 Borang Laporan Pencapaian SKT Individu Setengah Tahun14.2.7 Borang Laporan Pencapaian SKT Individu Setahun14.3 Perkhidmatan sokongan inisiatif ICT sekolah (Meja bantuan aras 1):14.3.1 Borang Perkhidmatan Pusat Kegiatan Guru (BTPNJOH-04)14.3.2 Borang KEW PA2/KEW 312-Daftar Harta Modal14.3.3 Borang KEW PA9-Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan14.3.4 Borang KEW PA13-Senarai Aset Alih Kerjaan yang memerlukanpenyelenggaraan14.3.5 Borang KEW PA14-Daftar Penyelenggaraan Harta Modal14.3.6 Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan Peralatan ICT (PPP)14.3.7 Borang Spesifikasi Penyelenggaraan Perkakasan ICT Sekolah14.3.8 Borang KEW PA10 – Laporan Pemeriksaan Harta Modal14.3.9 Borang KEW PA11- Laporan Pemeriksaan Inventori14.4 Mesyuarat Penyelarasan JK GPB / Juruteknik komputer :14.4.1 Borang Permohonan Bagi Perolehan Perkhidmatan(BTPNJ/PKPS 09-02)14.4.2 Borang Kehadiran Peserta Mesyuarat (UPML15 kehadiran)14.4.3 Borang Maklumat Peserta Mesyuarat (UPML14)14.4.4 Borang Laporan Minit Mesyuarat14.5 Memantau aktiviti dan khidmat nasihat / susulan / pembestariansekolah dalam domain/bidang:14.5.1 Borang Pemantauan PKG Ke Sekolah14.5.2 Borang Laporan Pemantauan Inisiatif ICT
 70. 70. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR7014.5.3 Borang Laporan Pemantauan14.6 Bengkel ICT :14.6.1 Borang Permohonan Bagi Perolehan Perkhidmatan(BTPNJ/PKPS 09-02/01)14.6.2 Borang Kehadiran Peserta Bengkel (UPML15 kehadiran)14.6.3 Borang Maklumat Peserta Bengkel (UPML14)14.6.4 Borang Penilaian Kursus/Ceramah/Bengkel(UPML06)14.6.5 Borang Penilaian Pembekal Perkhidmatan (BTPNJ/PKPS 09-02/02)14.6.6 Borang Laporan Kursus / Bengkel (UPML05)14.6.7 Borang Penilaian Pembekal Latihan (UPML013)14.6.8 Pesanan Kerajaan(AM75E)14.7 Membantu menyediakan resos P&P :14.7.1 Borang Permohonan Bagi Perolehan Perkhidmatan(BTPNJ/PKPS 09-02/01)14.7.2 Borang Kehadiran Peserta Bengkel (UPML15 kehadiran)14.7.3 Borang Maklumat Peserta Bengkel (UPML14)14.7.4 Borang Penilaian Kursus/Ceramah/Bengkel(UPML06)14.7.5 Borang Penilaian Pembekal Perkhidmatan (BTPNJ/PKPS 09-02/02)14.7.6 Borang Laporan Kursus / Bengkel (UPML05)l14.7.7 Borang Penilaian Pembekal Latihan (UPML013)14.7.8 Pesanan Kerajaan(AM75E)14.8 Memantau dan memberi khidmat nasihat Pengurusan danpembangunan Pusat Sumber Sekolah, Pengurusan program galakanmembaca, Pengurusan program literasi maklumat dalam P&P danPenggunaan Pusat Akses Sekolah :14.8.1 Borang Pemantauan PKG Ke Sekolah14.8.2 Borang Penilaian Pusat Sumber Sekolah Berkomputer (iQ-PSS)14.8.3 Borang Kutipan Data Bulanan i-NILAM14.8.4 Borang Kutipan Data Rakan Pembaca14.8.5 Borang Laporan Pemantauan PSS14.8.6 Borang Laporan Pemantauan Program Galakan Membaca14.8.7 Borang Laporan Pemantauan Penggunaan Pusat Akses Sekolah14.9 Khidmat bantu PSS :14.9.1 Borang Permohonan Bagi Perolehan Perkhidmatan(BTPNJ/PKPS 09-02/01)14.9.2 Borang Penilaian Pusat Sumber Sekolah Berkomputer (iQ-PSS)14.9.3 Borang Perkhidmatan Pusat Kegiatan Guru14.10 Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah / Literasi Maklumat :
 71. 71. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR7114.10.1 Borang Permohonan Bagi Perolehan Perkhidmatan(BTPNJ/PKPS 09-02/01)14.10.2 Borang Kehadiran Peserta Bengkel (UPML15 kehadiran)14.10.3 Borang Maklumat Peserta Bengkel (UPML14)14.10.4 Borang Penilaian Kursus/Ceramah/Bengkel(UPML06)14.10.5 Borang Penilaian Pembekal Perkhidmatan(BTPNJ/PKPS 09-02/02)14.10.6 Borang Laporan Kursus / Bengke (UPML05)l14.10.7 Borang Penilaian Pembekal Latihan (UPML013)14.10.8 Pesanan Kerajaan(AM75E)14.11 Mesyuarat Penyelarasan JK Pengurusan GPM14.11.1 Borang Permohonan Bagi Perolehan Perkhidmatan(BTPNJ/PKPS 09-02)14.11.2 Borang Kehadiran Peserta Mesyuarat (UPML15 kehadiran)14.11.3 Borang Maklumat Peserta Mesyuarat (UPML14)14.11.4 Borang Laporan Minit Mesyuarat14.12 Membantu duplikasi bahan-bahan daripada BTP/BTPN/PTPB/PKG :14.12.1 Borang Perkhidmatan Pusat Kegiatan Guru14.12.2 Borang Laporan Duplikasi Bahan14.13 Menyebarkan bahan-bahan daripada BTP/BTPN/PTPB/PKG :14.13.1 Borang Senarai Semak Penyebaran Bahan14.13.2 Borang Sijil Akuan Penerimaan Bahan14.13.3 Borang Laporan Penyebaran Bahan14.14 Menyebarkan bahan-bahan promosi daripada BTP/BTPN/PKG dalampelbagai bentuk :14.14.1 Borang Senarai Semak Penyebaran Bahan14.14.2 Borang Sijil Akuan Penerimaan Bahan14.14.3 Borang Laporan Penyebaran Bahan14.15 Mesyuarat Penyelarasan JK Pemuafakatan Aktiviti (JKPA) PKG :14.15.2 Borang Kehadiran Peserta Mesyuarat (UPML15 kehadiran)14.15.3 Borang Maklumat Peserta Mesyuarat (UPML14)14.15.3 Borang Laporan Minit Mesyuarat14.16 Memantau dan memberi khidmat nasihat Penggunaan teknologipendidikan dalam :P&P, Pengurusan Latihan Dalaman (ICT & PSS) dan Penerbitan dan Pengurusankoleksi bahan14.16.1 Borang Pemantauan PKG Ke Sekolah14.16.2 Borang Laporan Pemantauan Teknologi Pendidikan Dalam P&P14.17 Khidmat bantu kepakaran teknologi pendidikan :14.17.1 Borang Perkhidmatan Pusat Kegiatan Guru (BTPNJOH-04)
 72. 72. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR7214.18 Bengkel Teknologi Pendidikan :14.18.1 Borang Permohonan Bagi Perolehan Perkhidmatan(BTPNJ/PKPS 09-02)14.18.2 Borang Kehadiran Peserta Bengkel (UPML15 kehadiran)14.18.3 Borang Maklumat Peserta Bengkel (UPML14)14.18.4 Borang Penilaian Kursus/Ceramah/Bengkel(UPML06)14.18.5 Borang Penilaian Pembekal Perkhidmatan (BTPNJ/PKPS 09-02)14.18.6 Borang Laporan Kursus / Bengke (UPML05)l14.18.7 Borang Penilaian Pembekal Latihan (UPML013)14.18.8 Pesanan Kerajaan(AM75E)
 73. 73. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR7315.0Norma KerjaPEGAWAITEKNOLOGIPENDIDIKANDGA29Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telahditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.Bil. Jenis KerjaMasa YangDiambil(minit)Jumlah Unit yangboleh dijalankandalam seminggu1.Membuat semakan pengisiandata iQ-PSS dan i-NILAM180 11 unit2.Menyediakan analisis data iQ-PSS dan i-NILAM660 3 unit3.Merancang dan menyediakanSKT PKG990 2 unit4.Merancang dan menyediakanSKT Individu990 2 unit5Menyediakan LaporanPencapaian Bulanan SKT PKG180 11 unit6Menyediakan LaporanPencapaian SKT PKG danindividu setengah tahun180 11 unit7Menyediakan dokumen minitmesyuarat dan maklum balasmesyuarat jawatankuasa PSS,GPB dan FT180 11 unit8Merancang serta menyediakandokumen berkaitan bengkellatihan180 11 unit10Menyediakan dokumanpenilaian dan laporan bengkel180 11 unit11Melaksanakan pemantauan danmemberi khidmat nasihatpengurusan dan pembangunanpusat sumber sekolah180 11 unit
 74. 74. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR74Bil. Jenis KerjaMasa YangDiambil(minit)Jumlah Unit yangboleh dijalankandalam seminggu12Menyediakan laporan dananalisis pemantauan180 11 unit13Merancang serta menyediakanbahan dan dokumen berkaitanprogram khidmat bantu330 6 unit14Menyediakan laporan programkhidmat bantu330 6 unit15Menerima, menyemak danmerekod dokumen serta bahanyang diterima daripadaBTP/BTPNJ180 11 unit16Menduplikasi bahan-bahandaripada BTP/BTPNJ/PKG60 33 unit17Melaksanakan prosespengedaran bahan sokonganpengurusan pendidikan kesekolah kelompok330 6 unit18Melaksanakan prosespenyebaran bahan-bahanpromosi daripadaBTP/BTPN/PKG dalam pelbagaibentuk330 6 unit
 75. 75. FAILMEJAPTP DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR7516.0 Senarai Tugas HarianFAILMEJAPegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borangyang disediakan.Disiapkan setiap hari.Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.NAMAJAWATANNAMA ORGANISASITARIKH::::ENCIK S’ALEH B OSMANPEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DGA29PUSAT KEGIATAN GURU SEROMBIL TUGASAN HARIAN CATATANDisediakan oleh :

×