Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Homeopathie: de filosofie en de positie in de wereld

4,441 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Homeopathie: de filosofie en de positie in de wereld

 1. 1. Homeopathie:De filosofie en de positie v.d. homeopathie in de wereld.
 2. 2. Homeopathie wordt met regelmaat gebruiktvoor de ondersteuning van de kankerpatiënt.Sommigen hebben voorgesteld homeopathie teintegreren met de reguliere geneeskunde.(Kassab, et al., 2009).De reguliere geneeskunde beantwoordt te weinig aande behoeften van patiënten, wat vaak wel het geval is in de “Complementary and Alternative Medicine(CAM)” In deze kan de complementaire geneeskunde geheel of gedeeltelijk de reguliere geneeskunde vervangen. De meeste patiënten geven aan dat hun problemen verbeteren door een CAM behandeling. (Ernst, 2005; Frenkel, 2010).
 3. 3. Kanker is een onderwerp van grote zorg vanwege het gebrek aan effectievebehandelmogelijkheden, zelfs in de 21st eeuw. Tezamen met een zoektocht naar reguliere oplossingen zijn wetenschappers actief bezignieuwe behandelmogelijkheden te zoeken die geboden worden door verschillendecomplementaire en alternatieve geneeswijzen waaronder homeopathie.
 4. 4. Een omvattend wereldwijd onderzoek instudies m.b.t. het gebruik van complementaire en alternatieve geneeskunde door kankerpatiënten, concludeerde men dat het gebruik van alternatieve geneeskunde vrij algemeen en wijdverbreid is. In deze weidsearena van therapieën wordt homeopathie doorkankerpatiënten consequent gekozen als één van de geneeskundige systemen. (Ernst, 2000).
 5. 5. In Europa gebruiken gemiddeld 35.9% van de burgers enige vorm vancomplementaire of alternatieve therapie.Homeopathie wordt het meest algemeen gebruikt van de alternatievetherapieën in België en bevond zich in de top vijf van voorkeuren in zesandere landen. In de andere Europese landen kwam homeopathie opde 2e plaats na natuurgeneeskunde. In Nederland staat 85% van demensen positief t.o.v. homeopathie.In Frankrijk, toonde een recente studie van oncologisch behandeldepatiënten dat 34% van deze patiënten gebruik maakten vancomplementaire geneeskunde. Homeopathie was de meest gebruiktecomplementaire geneeskunde. (Träger-Maury, 2007).Homeopathie is een van de acht meest populaire complementairegeneeswijzen onder kankerpatiënten in de UK. (Chang, 2011).
 6. 6. Een recent gepubliceerde Europese studie onderzocht eenjarige observatie studie van kanker patiënten. Men vergeleek een cohort van 259 patiënten onderhomeopathische behandeling met een vergelijkbaar cohort van 380 patiënten die de reguliere behandeling volgden. Een meta-analyse van alle klinische studies over kanker behandelingen met gebruik van homeopathie (Milazzo et al. 2006) toonde dat alle studies alleen die behandelingen beoordeelden, waarbij homeopathie als aanvullende therapie (naast de reguliere) werd toegepast en dus niet als de primaire antitumor behandeling.
 7. 7. In India, heeft het laboratorium van Khuda-Bukhsh een significant antitumor effect gemeld van homeopathischbereide Chelidonium and Lycopodium (Banerji, A., et al., 2010; Pathak, S. et al., 2006). In Amerika, hebben verschillende studies een antitumor effect gemeld van 5 homeopatische middelen die voor prostaatkanker gebruikt werden. Er was een reductie intumorincidentie van 23% . En bij dieren met tumoren was er sprake van 38% reductie in tumorvolume wanneer erhomeopathisch werd behandeld in vergelijking met de niet behandelde controlegroep. (Jonas, W.B., 2006).
 8. 8. Het gebruik van homeopathie wereldwijd. India Mexico Brazil UK England – 45%, France 40%, Italy 86% Germany – 25%
 9. 9. "Homeopathie.... Geneest een groter percentage van ziektegevallen dan welke anderebehandelmethode dan ook, is zonder enige twijfel veiliger en economischer en daarmee de meest complete medische wetenschap”. – Mahatma Gandhi
 10. 10. In India zijn vandaag 162 colleges die eenopleiding in homeopathie verzorgen en Indiaheeft numeriek grootste aantal homeopaten ter wereld. Meer dan 200.000 dokters praktiseren homeopathie. Ongeveer 100 miljoen patiënten maken gebruik van homeopathie. (Ghosh, 2010; Singh, 2005). Van Indiaas 1.16 miljard burgers, levenongeveer 70% in dorpen en op het platteland, waar de toegang tot de dure reguliere geneeskundige faciliteiten beperkt is. (World Health Organization, 2006).
 11. 11. Ontwikkeling van de Banerji Protocollen Dr. Pareshnath Banerji (1891 – 1971)
 12. 12. Waarom de Banerji protocollen gebruiken? Onze voorschriften zijn gebaseerd op meer dan 55 jarige observatie en is zijn zeer effectief. Er zijn voldoende data om onze claims te onderbouwen. De diagnose leidt tot Het homeopathisch voorschrift
 13. 13. De Banerji ProtocollenDe nu volgende PowerPoints tonen de gebruiktehomeopatische middelen bij verschillende vormenvan kanker. (Wij hebben er voor gekozen om de homeopatische middelen uit de 2e en 3e lijn niet te tonen).Het advies is om de homeopatische behandelingpas na overleg met uw huisarts of specialist tebeginnen en bij voorkeur onder de deskundigebegeleiding van een Klassiek homeopaat RH.
 14. 14. De Banerji Protocollen voor kanker behandeling Type of 1st Line Medicine 2nd Line Medicine 3rd Line Medicine CancerBostkanker Phytolacca dec.200C, Carcinosin 30cSlokdarm Condurango 30C kankerDikkedarm Hydrastis can. Q kanker Nitric acid 3CRectum kanker Nitric acid 3CProstaat kanker Thuja occ. 30C Carcinosin 30c
 15. 15. Onze patiënten database bevat meer dan 20.000 patiëntencasussen met meerdan honderdduizend consultverslagen. Deze bestanden zijn het middelpuntvan de PBHRF en maakt ons aantrekkelijk voor onderzoek doorwetenschappelijke instituten uit de hele wereld.
 16. 16. BRAIN TUMOR/CANCERThe variety of Cancer Patients visited the PBHRF clinics from January to June 2012 LUNG BREAST25% GALL BLADDAR STOMACH 21% CERVIX20% RECTUM 16% ESOPHAGUS15% TONGUE 12% PANCREAS LIVER10% 7% 7% CHEEK 5% 5% PROSTATE 5% 4% OVARIAN 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% OSTEOSARCOMA 1% NON HODKINS LYMPHOMA 0% OTHER CANCER Varieties of Cancer
 17. 17. Major users Minor usersPatiënten uit meer dan 90 landen gebruiken momenteel de „Banerji Protocollen‟
 18. 18. Homeopathie en samenlevingZoals uit bovenstaande informatie blijkt wordt homeopathieals mensvriendelijke, duurzame, effectieve en veiligegeneeskunst , wereldwijd meer en meer erkenning.Uit de PowerPoints op deze website blijkt dat homeopathiezeer effectief is in de verschillende vormen van pathologieen dus, alleen daarom al, ook in Nederland op meer steunvan de overheid en de media zou moeten mogen kunnenrekenen.

×