Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enterprise 3.0: Podnik chycený v sociální siti vyznamů

1,069 views

Published on

Prezentace z konference Znalosti 2010. http://www2.fm.vse.cz/znalosti/

Presentation I gave at the Czech knowledge management conference.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Enterprise 3.0: Podnik chycený v sociální siti vyznamů

 1. 1. Enterprise 3.0: Podnik chycený v sociální síti významů Josef Holý Social Network Designer Sun Microsystems Czech
 2. 2. Kontext: Sun Everyone and Everything Participating on the Network
 3. 3. Sun – Introduction <ul><li>20000+ lidí
 4. 4. Network is the computer
 5. 5. Everybody and everything participating on the Network
 6. 6. HW, SW + Services – téměř kompletní technologický “stack”
 7. 7. Základní hodnota: Duševní vlastnictví </li></ul>
 8. 8. Otevřenost <ul><li>Největší Open Source contributor
 9. 9. Ne jen SW, ale také HW (viz. www.OpenSparc.net)
 10. 10. Využití komunit jako nástroje
 11. 11. Komunity přesahující vlastní hranice firmy </li><ul><li>My + partneři + uživatelé... </li></ul><li>Inovace zdola (bottom-up) </li></ul>
 12. 12. '2.0' jsme už dávno <ul><li>Základní infrastruktura pro naše komunity: </li><ul><li>Blogy - http://blogs.sun.com
 13. 13. Wikis </li><ul><li>Interní: 'tucty' interních wiki systémů
 14. 14. Externí: http://wiki.sun.com </li></ul><li>Fóra </li><ul><li>http://java.sun.com </li></ul><li>“Code-forge” </li><ul><li>http://www.kenai.com </li></ul><li>Sociální sítě </li><ul><li>Twitter, Facebook, LinkedIn...etc. </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Co je SunSpace ? <ul><li>Kolaborativní platforma postavená na Wiki </li><ul><li>Confluence Wiki
 16. 16. Nízká bariéra pro zapojení </li></ul><li>Služby: </li><ul><li>Wiki
 17. 17. File Store
 18. 18. Tagování
 19. 19. Ratings, Komentáře
 20. 20. Sociální graf
 21. 21. Hodnotový systém </li></ul></ul>
 22. 22. Social Cloud <ul><li>Lidé + Komunity + Obsah + Vztahy </li></ul>Social Cloud
 23. 23. <ul><li>Wiki-centric collaboration platform
 24. 24. Built on top of Confluence Wiki </li><ul><li>http://www.atlassian.com/confluence </li></ul><li>CEC's main community infrastructure </li><ul><li>Wiki
 25. 25. File Store
 26. 26. Tags
 27. 27. Ratings, Comments
 28. 28. Social Graph
 29. 29. Value System </li></ul></ul>Co je SunSpace ? <ul><li>25'000 uživatelských účtů
 30. 30. 600+ komunit
 31. 31. 10 X růst během prvních 6ti měsíců
 32. 32. Bezpečná Enterprise Wiki
 33. 33. Architektura, Metodologie, Hodnotový systém </li></ul>
 34. 34. DEMO
 35. 35. Mashup: Perzonalizovaný search
 36. 36. Problémy se správou znalostí <ul><li>Nízká bariéra pro participaci znamená: </li><ul><li>Chybějící kritéria relevance a kvality
 37. 37. Přístup k relevantním znalostem
 38. 38. Vyhledávání expertů
 39. 39. Shared concept model maintenance </li></ul></ul>
 40. 40. Problémy se správou znalostí <ul><li>Chybějící kritéria relevance a kvality
 41. 41. Přístup k relevantním znalostem
 42. 42. Vyhledávání expertů
 43. 43. Shared concept model maintenance </li></ul>
 44. 44. Relevance a kvalita <ul><li>Který je nejlepší 'white paper' na téma X?
 45. 45. Kdo je hlavní přispěvatel v Komunitě X?
 46. 46. Jaká témata jsou teď populární?
 47. 47. Kdo je expert na téma X? </li></ul>
 48. 48. Community Equity v kostce Měření kvality v on-line komunitách
 49. 49. Kvalita ~ f(aktivity uživatelů) Hodnotový Systém Social Cloud Aktivity
 50. 50. Příklad: eBay Ranking Top buyers/Top sellers eBay Sell/Buy Send/Pay/Rate
 51. 51. Příklad: digg.com Digg System Top stories/Top Diggers Digg Post/Read Digg it!
 52. 52. Příklad: CEQ Content-Centric Community Create/Modify Rate/Comment /... Top Content/Top Authors/... CEQ
 53. 53. Information Equity Content Activities People create modify download view rate comment tag
 54. 54. Personal Equity my Community Equity Activities Me Contribution create modify tag Participation view rate comment reuse People
 55. 55. Community Equity CONTRIBUTION EQUITY Attachments Wiki Blogs IP SKILLS EQUITY Enterprise User Skills Rating Training PARTICIPATION EQUITY Rate Comment Re-use Tags ROLE EQUITY Business Projects Formal Informal CQ+PQ+SQ+RQ Personal Equity
 56. 56. SunSpace je pouze začátek <ul><li>Wiki
 57. 57. Tradiční webové technologie
 58. 58. Velice základní správa metadat(flat tags) </li></ul>CEQ Aktivity
 59. 59. Nejbližší budoucnost <ul><li>http://www.kiwi-project.eu
 60. 60. Postavená na technologiích sémantického webu
 61. 61. Daleko lepší správa metadat -> podpora evoluce: </li><ul><li>Flat tags -> Taxonomy -> … -> Ontology </li></ul></ul>CEQ Aktivity
 62. 62. Problémy se správou znalostí <ul><li>Chybějící kritéria relevance a kvality
 63. 63. Přístup k relevantním znalostem
 64. 64. Vyhledávání expertů
 65. 65. Shared concept model maintenance </li></ul>
 66. 66. Přístup k relevantním znalostem <ul><li>Současné 'PULL' techniky nejsou dostačující </li><ul><li>Full-text vyhledávání </li></ul><li>Potřeba 'PUSH' – personalizovaná nabídka
 67. 67. Potřeba lepší struktury -> lepší systém správy metadat </li></ul>
 68. 68. Sémantická wiki jako sociální platforma <ul><li>Zdroj struktury – napojení na existující nástroje a služby
 69. 69. Strukturovaná data vytvářená lidmi i strojem </li><ul><li>Manuální editace, NLP,... </li></ul><li>Propojení s vnějšími zdroji -> vytváření nových relací a druhů relací
 70. 70. Sociální filtrování = obsah bez aktivit je méně relevantní </li><ul><li>Kolem čeho se nic neděje pravděpodobně za nic nestojí </li></ul></ul>
 71. 71. Semantic Wiki – Zdroj struktury Hranice firmy
 72. 72. Semantic Wiki – Integrační vrstva
 73. 73. Default Entry Page – Activity Feed <ul><li>Activities related to content relevant/interesting for the user </li><ul><li>Semantic Graph -> Reasoning -> Personalization </li></ul><li>PUSH in a natural, non-intrusive way </li><ul><li>“ Check out this new white paper ”
 74. 74. “ Hey, new version of Java was just released.”
 75. 75. “ Could you maybe help this guy ?” </li></ul><li>Empowers participation </li><ul><li>Beneficial for the Equity measures </li></ul></ul>
 76. 76. Problémy se správou znalostí <ul><li>Chybějící kritéria relevance a kvality
 77. 77. Přístup k relevantním znalostem
 78. 78. Vyhledávání expertů
 79. 79. Shared concept model maintenance </li></ul>
 80. 80. Vyhledávání Expertů <ul><li>Většina znalostí je 'nevyslovená' – v hlavách lidí </li><ul><li>-> Nalezení správných lidí je důležitější než nalezení správných dokumentů </li></ul><li>Kdo ví co?
 81. 81. Kdo je expert v XY?
 82. 82. Kdo by mi mohl pomoci s tímto problémem?
 83. 83. Od koho se mám učit? </li></ul>
 84. 84. Tag Equity: Struktura + Hodnota (Tags) (CEQ)
 85. 85. Tag Equity (TEQ) – z hlediska obsahu Dokumenty s tagem “ Java” Agregovaná TEQ hodnota tagu “Java” 20 10 15 5 10 50
 86. 86. Tag Equity (TEQ) – z hlediska autorů Autoři dokumentů S tagem “Java” Aggregace “Java” Expertizy 20 10 15 5 10 50
 87. 87. TEQ -> Concept Equity (SemEQ) <ul><li>Lze rozprostřít hodnoty v sémantickém grafu?
 88. 88. Příklad: SKOS – kumulativně: </li></ul>Software broader + broader + Java 50 70 20
 89. 89. TEQ -> Concept Equity (SemEQ) <ul><li>Ale co jiné druhy vztahů? </li></ul>Software broader + broader + built on ??? Java 50 70 20
 90. 90. Problémy se správou znalostí <ul><li>Chybějící kritéria relevance a kvality
 91. 91. Přístup k relevantním znalostem
 92. 92. Vyhledávání expertů
 93. 93. Správa doménových modelů </li></ul>
 94. 94. Správa doménových modelů <ul><li>Jak spravovat folksonomie? </li><ul><li>Jak strukturovat prostor tagů?
 95. 95. Jak spravovat nové tagy vynalezené uživateli?
 96. 96. Slučování, mazání,...etc.
 97. 97. Jak dát tagům formální význam?
 98. 98. Jak dát tagy do vztahů? </li></ul><li>Model se musí vyvíjet spolu s doménou </li><ul><li>Otevřené komunity potřebují flexibilitu </li></ul></ul>
 99. 99. Správa shora-dolů <ul><li>“Ať se starají experti, kteří vědí všechno nejlíp” </li><ul><li>Diktatura
 100. 100. Chybná vize 'tradičního' sémantického webu </li><ul><li>“Celosvětová ontologie” </li></ul><li>Příliš statické -> pomalé -> neefektivní </li></ul></ul>
 101. 101. Správa zdola-nahoru <ul><li>“Ať se stará lid!” </li><ul><li>Anarchie – chaos
 102. 102. Je třeba určitý stupeň kontroly
 103. 103. Ani úplně svobodný trh neexistuje
 104. 104. I wikipedia.org má svoje zahradníky </li></ul></ul>
 105. 105. Řešení: Vhodná kombinace obou <ul><li>Top-down + Bottom-up </li><ul><li>Demokracie – Elity (“volené” přes CEQ) spravují “folksonomy chaos” </li></ul><li>Správa modelu na bázi wiki
 106. 106. Přístup k částem modelu založen na experize </li><ul><li>Domény spravované kompetentními experty </li></ul><li>Udžitelná evoluce modelu </li><ul><li>Otevřeno expertize a novinkám přicházejícím zdola </li></ul></ul>
 107. 107. Shrnutí – Enterprise 3.0 <ul><li>Sémantická Wiki jako jádro intranetu </li><ul><li>...a sémantického webu také </li></ul><li>Zdroj struktury v nestrukturovaném prostředí </li><ul><li>Struktura vytvářená lidmi i stroji </li></ul><li>Metrika pro kvalitu a relevanci </li><ul><li>Napojená na sémantický graf </li></ul></ul>
 108. 108. Díky za pozornost! Josef Holy [email_address] twitter.com/holyj

×