Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Yhteistyön esteet ja niiden ylittäminen IL osana oppimisprosessia, Kajaani 6.-7.2.2007 Hanna-Riina Aho Keski-Pohjanmaan am...
Sisältö <ul><li>Millaista yhteistyötä jo tehdään? </li></ul><ul><li>Yhtämatkaa –tutkimuksen kertomaa </li></ul><ul><li>Mik...
Millaista yhteistyötä jo tehdään? <ul><li>Opettaja kutsuu informaatikon (tai informaatikko änkee itsensä) puhumaan opiskel...
Ammattirajat ovat hämärtymässä: Kirjastonhoitaja opettaa Opettaja etsii ja jakaa tietoa
Yhtämatkaa –tutkimus kertoi <ul><li>Haastatteluihin perustuva tutkimus (SAMK, TAMK, KPAMK), jossa opettajien käsityksiä in...
Yhtämatkaa –tutkimus kertoi <ul><li>Aina ei tule mieleen ”kyllä sun pitäs olla useammin suunnittelemassa” - Informaatikon ...
Miksi yhteistyötä pitäisi tehdä? <ul><li>Oppimisen tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi </li></ul><ul><li>Opetuksellist...
<ul><li>Informaatiolukutaidon tavoitteiden integrointi osaksi OPSia ja kaikkea opetusta, ei yksittäisenä kirjaston antaman...
Esteitä opetuksen ja kirjaston yhteistyölle <ul><li>Asenne </li></ul><ul><li>Aika </li></ul><ul><li>Puuttuva ymmärrys tois...
Esteiden ylittäminen: Mitä opettaja voi tehdä? <ul><li>Opetella käyttämään kirjastoa ja sen koko kokoelmaa </li></ul><ul><...
Esteiden ylittäminen: Mitä kirjasto voi tehdä? <ul><li>Lopettaa ME vs. TE -ajattelun </li></ul><ul><li>Tavata opettajia, r...
Onnistumiseen tarvitaan.. <ul><li>Aikaa </li></ul><ul><li>Kommunikointia </li></ul><ul><li>Välittämistä </li></ul><ul><li>...
Bibliografia <ul><li>AMKIT Pedagogiikkaryhmä. Yhtämatkaa: Informaatiolukutaito haastaa opettajat ja informaatikot yhteist...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yhteistyön esteet - Kajaani 2007

1,544 views

Published on

Esitys kirjaston ja opetuksen yhteistön esteistä IL osana oppimisprosessia -seminaarissa Kajaanissa 6.-7.2.2007.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yhteistyön esteet - Kajaani 2007

 1. 1. Yhteistyön esteet ja niiden ylittäminen IL osana oppimisprosessia, Kajaani 6.-7.2.2007 Hanna-Riina Aho Keski-Pohjanmaan amk [email_address] Päivi Hollanti Suomen VirtuaaliAMK [email_address]
 2. 2. Sisältö <ul><li>Millaista yhteistyötä jo tehdään? </li></ul><ul><li>Yhtämatkaa –tutkimuksen kertomaa </li></ul><ul><li>Miksi yhteistyötä pitäisi tehdä? </li></ul><ul><li>Millaista yhteistyötä pitäisi tehdä? </li></ul><ul><li>Esteitä opetuksen ja kirjaston yhteistyölle </li></ul><ul><li>Esteiden ylittäminen </li></ul><ul><ul><li>Mitä opettaja voi tehdä? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitä kirjasto voi tehdä? </li></ul></ul><ul><li>Onnistumiseen tarvitaan.. </li></ul>
 3. 3. Millaista yhteistyötä jo tehdään? <ul><li>Opettaja kutsuu informaatikon (tai informaatikko änkee itsensä) puhumaan opiskelijoille tiedonhankinnasta. </li></ul><ul><li>Opettaja vinkkaa kirjastolle siitä, millaisia kirjallisia tehtäviä opiskelijoille on tulossa. </li></ul><ul><li>Kirjasto tarjoaa kotisivuillaan vinkkejä siihen, mistä ammattialan tietoa voi löytää – joskus ohjaa jopa yksittäisten tehtävien tiedonlähteille. </li></ul><ul><li>Verkkokurssin osana on linkki tiedonlähteisiin, kirjastoon tms. </li></ul><ul><li>Tiedonhankinta on osana OPSia. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 4. 4. Ammattirajat ovat hämärtymässä: Kirjastonhoitaja opettaa Opettaja etsii ja jakaa tietoa
 5. 5. Yhtämatkaa –tutkimus kertoi <ul><li>Haastatteluihin perustuva tutkimus (SAMK, TAMK, KPAMK), jossa opettajien käsityksiä informaatiolukutaidosta ja yhteistyön mahdollisuuksista kysyttiin </li></ul><ul><li>” Tuohan on ammatissa osaamisessa ja kehittymisessä ihan keskeinen taito…” </li></ul><ul><li>Halua yhteistyöhön on, </li></ul><ul><li>Esteenä aika ja rajatut resurssit </li></ul><ul><li>” Luvattoman huonoa se on se meiän opiskelijoitten tiedonhakutaidot” </li></ul>
 6. 6. Yhtämatkaa –tutkimus kertoi <ul><li>Aina ei tule mieleen ”kyllä sun pitäs olla useammin suunnittelemassa” - Informaatikon yhteistyötä kaivataan opsin tai opintojaksojen suunnitteluun </li></ul><ul><li>” Jollainlailla se on semmonen pienet nokat auki oleva lintulauma, joka odottaa, että opettaja antaa madon.” Siis koetaan vai jaetaan? </li></ul><ul><li>Opettajat ovat esimerkillisiä lähdemerkintöjen ja lähteiden suhteen, mutta laadukkaiden internetlähteiden opastusta tarvitsevat kaikki. </li></ul><ul><li>Kirjaston ja informaatikon työtä ei aina tunneta kovin hyvin. </li></ul>© Digital Vision
 7. 7. Miksi yhteistyötä pitäisi tehdä? <ul><li>Oppimisen tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi </li></ul><ul><li>Opetuksellisten tavoitteiden jakamiseksi > yhteinen tavoite! </li></ul><ul><li>Hyvien tiedonhallinnan käytänteiden siirtämiseksi opiskelijoille </li></ul><ul><li>Ymmärryksen lisäämiseksi ammattikuntien välillä </li></ul><ul><li>Oman työn helpottamiseksi </li></ul><ul><li>Oman osaamisen kehittämiseksi </li></ul><ul><li>Kirjastomäärärahojen tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi </li></ul><ul><li>Yhteistyö on polku kriittiseen ajatteluun! </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Informaatiolukutaidon tavoitteiden integrointi osaksi OPSia ja kaikkea opetusta, ei yksittäisenä kirjaston antamana kurssina/osiona.  Jokainen opettaja on informaatikko! </li></ul>Millaista yhteistyötä pitäisi tehdä? <ul><li>OPETTAJA </li></ul><ul><li>Kurssin tavoitteet </li></ul><ul><li>Tiedonlähteet </li></ul><ul><li>Oppimisen arviointi (oleellista oppimisen onnistumiselle!) </li></ul><ul><li>KIRJASTO </li></ul><ul><li>Informaatiolukutaidon tavoitteet </li></ul><ul><li>Tiedonlähteet </li></ul><ul><li>Tiedonhaku </li></ul>
 9. 9. Esteitä opetuksen ja kirjaston yhteistyölle <ul><li>Asenne </li></ul><ul><li>Aika </li></ul><ul><li>Puuttuva ymmärrys toisen kompetensseista </li></ul><ul><li>Puuttuva ymmärrys toisen tarpeista </li></ul><ul><li>Kuvitelma siitä, että IL omaksutaan ilman että sitä pitää opettaa – ”niinhän mekin sen opimme” </li></ul><ul><li>Usko siihen, että opiskelijan motivaatio ratkaisee (helmiä sioille?) </li></ul><ul><li>Ammattialan käytänteet ja kulttuurit </li></ul><ul><li>Ammattikorkeakoulun tai sen yksikön käytänteet ja kulttuuri </li></ul><ul><li>Itte tekemisen –kulttuuri: Apua ei tarvita eikä ainakaan pyydetä! </li></ul>
 10. 10. Esteiden ylittäminen: Mitä opettaja voi tehdä? <ul><li>Opetella käyttämään kirjastoa ja sen koko kokoelmaa </li></ul><ul><li>Osoittaa opiskelijoille tiedon hakemisen merkityksen asiantuntijuudessa </li></ul><ul><li>Tunnistaa omat tiedontarpeensa </li></ul><ul><li>Olla utelias </li></ul><ul><li>Esittää omia toiveitaan kirjastolle </li></ul><ul><li>Vastata kirjaston esittämiin kysymyksiin </li></ul><ul><li>Tavata kirjastoihmisiä ja kommunikoida ammatillisesti </li></ul><ul><li>Ymmärtää oman vastuunsa tiedonhallintataitojen opettamisessa </li></ul>
 11. 11. Esteiden ylittäminen: Mitä kirjasto voi tehdä? <ul><li>Lopettaa ME vs. TE -ajattelun </li></ul><ul><li>Tavata opettajia, rakentaa suhteita </li></ul><ul><li>Kommunikoida ammatillisesti </li></ul><ul><li>Tehdä näkyvämmäksi kirjaston asemaa ja osallistumista </li></ul><ul><li>Osoittaa osaamisensa </li></ul><ul><li>Vastata tarpeisiin, ei kuviteltuihin tarpeisiin </li></ul><ul><li>Tehdä uudenlaista yhteistyötä opettajan kanssa </li></ul><ul><li>Panostaa henkilöihin, jotka ovat avoimia yhteistyölle – älä tuputa! </li></ul><ul><li>.. </li></ul>Kunnioita ammattitaitoasi! Tule ulos kirjastosta!
 12. 12. Onnistumiseen tarvitaan.. <ul><li>Aikaa </li></ul><ul><li>Kommunikointia </li></ul><ul><li>Välittämistä </li></ul><ul><li>Läsnäoloa </li></ul><ul><li>Jaettua kollegiaalisuutta </li></ul><ul><li>Ymmärrystä yhteisestä tavoitteesta </li></ul>
 13. 13. Bibliografia <ul><li>AMKIT Pedagogiikkaryhmä. Yhtämatkaa: Informaatiolukutaito haastaa opettajat ja informaatikot yhteistyöhön. Espoo: AMKIT-konsortio, 2006. Saatavissa: http://www.amkit.fi/download.php?a60516859b3859fb9108c34ad31e3955 </li></ul><ul><li>Fiegen, Ann M. & Cherry, Bennett & Watson, Kathleen. Reflections on collaboration: learning outcomes and information litercy assessment in the business curriculum. Reference Services Review 30 (2002): 4, pp. 307-318. Available: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/00907320210451295 </li></ul><ul><li>Godwin, Peter. Making life easier for academics: how librarians can help staff wether the technological storm. Journal of eLiteracy 2 (2005): 2, pp. 68-79. Available: http://www.jelit.org/59/ </li></ul><ul><li>Holtze, Terri L. 50+ ways to reach your faculty. Poster session presented at ACRL Conference in Denver, CO, 17.3.2001. Available: http://louisville.edu/~tlholt02/present/acrl2001.htm </li></ul><ul><li>Kotter, Wade R. Bridging the great divide: improving relations between librarians and classroom fafulty. Journal of Academic Librarianship 25 (1999): 4, pp. 294-303. Available: http://dx.doi.org/10.1016/S0099-1333(99)80030-5 </li></ul><ul><li>McGuinness, Claire. What faculty think: exploring the barriers to information literacy deveopment in undergraduate education. Journal of Academic Librarianship 32 (2006): 6, pp. 573-582. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2006.06.002 </li></ul><ul><li>Stevens, Christy R. Beyond preaching to the choir: information literacy, faculty outreach, and disciplnary journals. Journal of Academic Librarianship 2007 (in press). Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2006.08.009 </li></ul><ul><li>Yang, Zheng Ye Lan. University faculty’s perception of a library liaison program: a case study. Journal of Academic Librarianship 26 (2000): 2, pp. 124-128. Available: http://dx.doi.org/10.1016/S0099-1333(99)00149-4 </li></ul>

×