Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

óRavázlat jó

18,308 views

Published on

  • Be the first to comment

óRavázlat jó

  1. 1. Komlóstetői Általános Iskola,Bemutató óraIdeje: 2012. november 15.Tanít: Holló GyulaMűveltségterület: TechnikaÉvfolyam, osztály: 8.osztályAz óra anyaga: A víz útjaÓratípusa: alkalmazóElsajátítandó fogalmak jegyzéke: 1. víz, 2. talajvíz 3. Ivóvíz 4. szennyvíz 5. vízgazdálkodás 6. víztisztítás, csatornahálózat 7. Vízellátórendszer
  2. 2. Oktatási célok: Tanult ismeretek felidézése : a víz körforgása, a víz felhasználása Új ismertek szerzése : a víz az életünk része, vízvédelem A tanult ismeretek beépítése a mindennapi életbe.Nevelési célok: A szaknyelv helyes használata A csoporton belül és a párokon belül együttműködés, egymás véleményének meghallgatása és tiszteletben tartása Logikus gondolkodásra nevelés Ok – okozati összefüggések meglátására nevelés Esztétikai nevelés (esztétikus képek, ábrák kivetítése) Környezeti nevelés
  3. 3. Képzési célok: Infokommunikációs képességek fejlesztése (interaktív feladatokkal, interaktív tananyag használatával, internetes gyűjtőmunkával, PPT készítésével) Rendszerező képesség fejlesztése Együttműködési képesség fejlesztése (csoportmunkával és páros munkával) Kommunikációs képesség fejlesztése Problémamegoldó képesség fejlesztése Elemző- és összehasonlító képességek fejlesztéseDidaktikai feladat: alkalmazás (rendszerezés, ellenőrzés)Az órán alkalmazott oktatási – nevelési módszerek: interaktív tananyag használata interaktív feladatok megoldása páros, csoportos és közös megbeszélés kérdés – felelet tanári magyarázat tankönyvi feladatok megoldása
  4. 4. Munkaformák: páros munka csoportmunka egyéni munka frontális osztálymunkaSzemléltetés: interaktív tananyag kivetítése interaktív tábla galériájának, színeinek, eszköztárának használata képek vetítése interaktív feladatok megoldása tanulói laptop használataMegelőző (bemeneti) ismeretek, készségek:ismeretanyag : alsó tagozatbólInformatikai ismeretek: Keresők használata, internethasználat, prezentációkészítés.Technikai szükséglet: tanári számítógép, projektor, interaktív tábla (Smart), szélessávú internet, tanulói laptop.
  5. 5. Az óra leírásaEz az óra egy rendszerező, gyakorló óra.Az óra során folyamatosan jelen vannak az IKT eszközök, mint lehetőségek az ismétlés,rendszerezés segítésére.Külön ki kell emelnem az interaktív táblát, mely segítségével az egyes feladatok bemutathatók, magyarázhatók és gyakoroltathatókis. Az interaktív eszközök jelen vannak minden órán, kisebb nagyobb szereppel.Lehetőségek:Tanulóink egyre nagyobb biztonsággal kezelik az IKT eszközöket. Ezt mutatja, hogy szívesen készítenek prezentációkat, akár internetsegítségével és egyéb olyan anyagokat, melyek színessé, érdekessé teszik az adott tananyag feldolgozást, bármely tantárgykeretében.A Smart11 nagyon érdekes a tanulók számára. Szeretik a feladatok extra változatait is, ezekkel rengeteg gyakorló feladatmegoldható egy-egy típusból, interaktív formában. Rendszeresen kapnak olyan web-oldalakat, melyek segítségével még többinformációt kaphatnak az adott témában.
  6. 6. Az óra menete Tanulói tevékenység, Tanári tevékenység Szemléltetés Eszközök Idő munkaforma1. I. Motiváció Előzetes otthoni feladat megbeszélése, poharak, víz(otthon) 5 perc tapasztalatok összegzése (Feladat: üvegpoharakba tölts 1-1 dl hideg, meleg, a tanulók által 4 nap alatt készített fotók leírt tapasztalatok ásványvizet. 4 napig figyeld meg a változásokat!) II. Korábbi ismeretek Frontális osztálymunka Interaktív tábla 5 perc felelevenítése http://www.youtube.c om/watch?v=CFJdHO w3vRI
  7. 7. Tanulói tevékenység,Tanári tevékenység Szemléltetés Eszközök Idő munkaformaIII. Új ismeret Csoportmunka Interaktív tábla. 10 percszerzése Feladatlapok1. IsmeretközlésAnalízisRészellenőrzés2. Páros munka Internetes keresés Interaktív tábla. 5 perc Önálló ismeretszerzés Mire használjuk a vizet? Szennyvíztisztítás, ivóvíztisztítás csatornázás fogalma3. Rendszerezés Frontális osztálymunka Interaktív tábla 5 perc Szóbeli bemutatásSzintézis4. Problémafelvetés Páros munka Tanulói laptop 5 perc Környezetvédelem Interaktív tábla. Interaktív feladat.
  8. 8. Tanulói tevékenység,Tanári tevékenység Szemléltetés Eszközök Idő munkaforma5. Koordinálás, Vélemények, álláspontok ütköztetése a Interaktív tábla 5 percSzintézis témával kapcsolatban. Közös álláspont Internetes találatok bemutatása megfogalmazása.IV. Értékelés 5 perc

×