Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van visie naar uitvoering in Stage en Afstuderen (OnStage): lessons learnt en best practises bij de implementatie van OnStage bij de HU

785 views

Published on

Annemiek Bosman, Hogeschool Utrecht - HOlink2018 - donderdag 7 juni 2018 - sessieronde 3 - Cambridge 27

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van visie naar uitvoering in Stage en Afstuderen (OnStage): lessons learnt en best practises bij de implementatie van OnStage bij de HU

 1. 1. Concept versie 0.6 7 juni 2018 Stage en afstuderen met OnStage Van visie naar uitvoering in Stage en Afstuderen (OnStage): lessons learnt en best practises
 2. 2. Kenmerken HU 2
 3. 3. Visie HU - bedrijfsvoering Bedrijfsvoering staat, vanuit het eigen vakmanschap, voor lean, innovatief en duurzaam ingerichte ketenprocessen en verhoging van de kwaliteit en toegevoegde waarde in de facilitaire en logistieke dienstverlening. We hebben hiermee, samen met onze partners in de keten, een bijdrage in het realiseren van de strategische doelen van de HU op een resultaatgerichte wijze. Dat doen we voor verschillende doelgroepen die allen een uitstekende beleving in de hogeschool moeten hebben op deze terreinen. Dat geldt ook voor eigen personeel in de dienst, waarbij teamvorming en werkbeleving centraal staan. 3
 4. 4. Transitie Onderwijslogistiek  Ontvlechting van ondersteunende medewerkers uit de faculteiten naar centrale afdeling  In balans brengen OP/OBP, ruimte voor onderwijs  Standaardiseren dienstverlening  Harmoniseren processen  Nieuwe informatiesystemen  Domein stage/afstuderen wordt aanbesteed 5
 5. 5. Wat moet er in de aanbesteding? 6
 6. 6. Aanbestedingsuitgangspunten  Bijdragen aan verbeteren van het onderwijsproces  Borgen kwaliteit proces -> sturen op optimale dienstverlening  Gebruiksvriendelijke software  Optimale kosten, aanschaf en beheer  Software moet passen binnen IT infrastructuur van de HU 7
 7. 7. HU kiest voor OnStage van Xebic Eenvoudig online zoeken en solliciteren Gemakkelijk online stagedocumenten inleveren Bedrijven self-service portaal Schoolbrede flexibele invoering met behoud van opleiding specifieke begeleiding Eenvoudig matchen van student aan leerbedrijf Duidelijk stappenplan met opdrachten Automatisch digitale dossiervorming t.b.v. begeleiding en accreditatie Heldere rapportage voor CvB en management Gemakkelijk stageopdrachten plaatsen en aanbieden aan onderwijsinstellingen Inzage in digitale dossier van de student 4-ogen volledig digitaal inleveren en beoordelen 8
 8. 8. Hoe zou jij de implementatie doen? 9
 9. 9. Implementatieaanpak OnStage  Centrale sturing;  Sterke betrokkenheid leverancier;  Harmoniseren, Harmoniseren, Harmoniseren;  Dakpansgewijze implementatie;  Rol accountmanager onderwijslogistiek;  Betrokkenheid onderwijs, praktijkbureau en functioneel beheer;  Serieuze tijdsinvestering. 10
 10. 10. Implementatieaanpak OnStage Implementatie Faculteit 1e Periode 2e Periode 3e Periode 4e Periode 5e Periode Project start & Basis Inrichting Voortrajecten Stage & Afstuderen Begeleidings- trajecten Afstuderen Vakantie / slack Begeleidings- trajecten Stage
 11. 11. Lessons Learnt  Samenwerking onder druk (wij/zij)  Zoektocht naar betrokkenheid onderwijs (proceseigenaar/ portefeuillehouder)  Direct inzetten op her-implementatie  Meer harmonisatie mogelijk dan vooraf door onderwijs gedacht  Het succes van de dakpan  Accountmanager als implementatiemanager  Meer tijd nodig voor succes 13
 12. 12. Discussie  Stelling 1:  Als de prestatieafspraak door het onderwijs niet wordt nagekomen moet de volledige ondersteuning worden ingetrokken.  Stelling 2:  Standaardisatie van ondersteunde processen maakt optimale flexibiliteit bij het onderwijs mogelijk.  Stelling 3:  Centraliseren en harmonisatie heeft geen zin, over zeven jaar is toch alles weer decentraal en werkt iedereen op zijn manier. 14
 13. 13. Discussie
 14. 14. Vragen?  annemiek.bosman@hu.nl  johan.drost@hu.nl  sbroos@xebic.com 16

×