Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren

1,172 views

Published on

Annelies van der Gaaf, Hogeschool Leiden - HOlink2018 - donderdag 7 juni - sessieronde 3 - Cambridge 30

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren

 1. 1. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes voor actief en succesvol studeren Annelies van der Graaf Vera Valentijn
 2. 2. Opzet • Aanleiding • Korte toelichting totstandkoming en inhoud ontwerpprincipes • Van ontwerpprincipes naar onderwijspraktijk • Onderwerpen op het snijvlak van onderwijs en organisatie 2
 3. 3. Interactie 3 Mentimeter: Wat zijn succesfactoren in de afstemming tussen onderwijs en organisatie? Bierviltjes per ontwerpprincipe: Notities, input of vragen aan ons
 4. 4. Waarom hogeschoolbrede ontwerpprincipes? Beloftes vanuit ons instellingsplan We willen al onze studenten in staat stellen actief te studeren - Groei, autonomie en verbondenheid – • Studiesucces van onze studenten loopt al meerdere jaren terug • Studenten lijkt ons onderwijs ‘te overkomen’ – weinig actief • Meer gemeenschappelijke aanpak is nodig 4
 5. 5. Weg naar hogeschoolbrede ontwerpprincipes Hogeschoolbrede projectgroep: • Onderzoek naar onze eigen waarden en ideeën: group concept mapping met alle medewerkers en studenten • Onderzoek op basis van literatuur en ervaringen van andere hogescholen: wat zijn bewezen effectieve principes? • Onderzoek naar belang en haalbaarheid door focusgroepen met studenten en medewerkers en gesprekken met management 5
 6. 6. 6
 7. 7. Ontwerpprincipes uitgelicht 1. Een bewuste studiekeuze en binding voor de poort • Realistisch beeld van opleiding en beroep • Voor de start al in beeld om transitie naar hbo goed te begeleiden • Starten met serieuze studiehouding door doordachte studiekeuze en heldere wederzijdse verwachtingen 7
 8. 8. Ontwerpprincipes uitgelicht 2. Een vliegende start in het hbo • Eerste periode in het teken van de plaats van opleiding in het leven van de student • Aandacht voor binding met en tussen onze studenten • Aandacht voor het leren leren op het hbo • Aandacht voor inzet en studiehouding van de student in relatie tot de toekomstige beroepspraktijk (leidt tot zorgvuldig onderbouwd studieadvies) 8
 9. 9. Ontwerpprincipes uitgelicht 3. Betekenisvol contact tijdens transities in de opleiding • Aandacht voor contact tussen studenten en de hogeschool op die momenten waar het contact kwetsbaar is: A. Eerste onderwijsperiode (zie vorig principe) B. Start van de hoofdfase C. Stageperiode D. Afstudeerperiode 9
 10. 10. Ontwerpprincipes uitgelicht 4. Een activerende blend in het curriculum • Onderbouwde keuzes voor waar en hoe onderwijsactiviteiten plaatsvinden: online, op de hogeschool of in de beroepspraktijk • Keuzes zijn consequent doorgevoerd in onderwijsprogramma en begeleiding en in de deskundigheid van het team en worden ondersteund door de onderwijsorganisatie 10
 11. 11. Ontwerpprincipes uitgelicht 5. Toetsing om studenten te stimuleren continu te leren • Een goed en studeerbaar programma dat studenten dat het leereffect van toetsen vergroot • Toetsen van niveau en ‘toetsen’ van de inspanning van het ‘daadwerkelijk leren’ • Actieve deelname van studenten in combinatie met voortgangscontrole en tijdige bijsturing • Feedback op inhoud, leerproces en studie- en beroepshouding 11
 12. 12. Van ontwerpprincipes naar onderwijspraktijk Iedere faculteit/opleiding maakt haar eigen plan voor het in praktijk brengen van de ontwerpprincipes Dat ondersteunen we door: • Hogeschoolbreed aanjaagteam (onderwijs en organisatie) • Proces van peerreview • Leergemeenschap docentprofessionalisering • Onderwijsconferentie Doel: samen leren en organisatie passend inrichten - Groei, autonomie en verbondenheid – 12
 13. 13. Van ontwerpprincipes naar onderwijspraktijk Op elkaar wachten… • Onderwijs: Ambities willen benoemen binnen reële mogelijkheden van de organisatie. • Organisatie: Ambities vanuit het onderwijs eerst concretiseren om ruimte en randvoorwaarden te kunnen beschrijven. 13
 14. 14. Van ontwerpprincipes naar onderwijspraktijk • Met welke randvoorwaarden moet rekening worden gehouden (regels, systemen e.d.) • Welke ruimte is er om zaken anders te organiseren dan we nu doen (regelruimte?) • Welke ondersteuning kan de hogeschool faculteiten en opleidingen bieden? 14
 15. 15. Van ontwerpprincipes naar onderwijspraktijk • Met welke bestaande programma’s / projecten / activiteiten is er een verband? • Welke processen van welke afdelingen zijn hierbij betrokken? • Met welke regelingen en kaders krijgen we te maken? • Met welke onderwerpen moeten we rekening houden? • Wie gaan we betrekken bij een verdere uitwerking? 15
 16. 16. Van ontwerpprincipes naar onderwijspraktijk Gekozen aanpak: Concrete casuïstiek inbrengen in werkgroepen bestaande uit medewerkers vanuit het onderwijs en de organisatie. • Wat zijn in dit ontwerp obstakel/problemen? • Wat is daarin oplosbaar en wie/wat is daarvoor nodig? • Wat zijn beperkingen? • Conclusie: wat zijn de randvoorwaarden voor welk niveau? hogeschool/faculteit/opleiding? 16
 17. 17. Van ontwerpprincipes naar onderwijspraktijk BSA Gevraagd aan opleidingen om keuzes op te nemen in hun onderwijs ontwerp van een vliegende start / transities. • Facultatief maken van BSA? • Stel je doet het niet: welke eisen kun je stellen aan het doorstromen naar de hoofdfase en hoe richt je dat dan in? • Inrichting van de uitvoering 17
 18. 18. Van ontwerpprincipes naar onderwijspraktijk Programmeren van toetsen Opleiding brengt zo concreet mogelijk is wat zij wil op het gebied van het programmeren van toetsen. Bijvoorbeeld schetsontwerp eerste semester jaar 1. Onderscheid verschillende soorten toetsen 18
 19. 19. Van ontwerpprincipes naar onderwijspraktijk Wat zijn succesfactoren in de afstemming tussen organisatie en onderwijs? https://www.mentimeter.com/s/00c6c2d816bee8fc04be10265c1a801f /123e5c406fe9 19
 20. 20. Afsluiting Dank voor jullie inbreng! Tips of opmerkingen? Gebruik de bierviltjes, eventueel met je eigen contactgegevens Voor contact: Annelies van der Graaf via graaf.vd.an@hsleiden.nl 20

×