Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klaar Voor De Wereld Van Nu En Straks?

10,070 views

Published on

Een visie op de Nieuwe Wereld:
Het Nieuwe Organiseren-Werken-Leiderschap-Zijn

Geinspireerd? Neem contact op of bezoek de website van Oei voor Groei www.oeivoorgroei.nl

Published in: Business
 • Login to see the comments

Klaar Voor De Wereld Van Nu En Straks?

 1. 1. Klaar voor de uitdagingen in de wereld van nu en straks? Een visie op de Nieuwe Wereld Het Nieuwe Organiseren-Werken-Leiderschap-Zijn Han Oei han@oeivoorgroei.nl |www.oeivoorgroei.nl 0633794681| @OeivoorGroeidonderdag 1 november 12
 2. 2. De wereld van nu en straks stelt onze maatschappij voor uitdagende vraagstukken Wat zijn de uitdagingen van Nu? Hoe ziet de Nieuwe Wereld eruit? Hoe spelen we hier op in? “De wereld verandert te snel om haar te beschrijven in steeds dezelfde woorden”- socioloog Willem Swinkel © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 3. 3. Mens en organisatie kent ieder haar eigen uitdagingen Organisatieontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Herkent u de dagelijkse praktijk? Herkent u de dagelijkse praktijk? •Geleefd worden door waan van de dag •Onzeker voelen over toekomst •Focus op korte termijn resultaten •Twijfels over werk •Teveel intern gericht (navelstaren) •Werk gaat ten koste van privé •Gebrekkige samenwerking •Stilstaan in persoonlijke ontwikkeling •Verloop van uw beste mensen •Stress/burn-out verschijnselen •Hoog ziekteverzuim door werkdruk •Moeite om te reïntegreren Ziet u uw toekomst liever zo? Ziet u uw toekomst liever zo? •De dingen doen die ertoe doen •Met vertrouwen je ambitie leven •Balans tussen korte en lange termijn •Je eigen werkomgeving creëren •Ruimte om te leren en te vernieuwen •Goede privé/werk balans •Samen meer resultaat •Je kwaliteiten en talenten ontplooien •Binden en boeien van medewerkers •Ontspannen in het leven staan •Vitale en productieve medewerkers •Plezier hervonden in werk © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 4. 4. Inspelen op de agenda van de toekomst helpt om duurzaam te veranderen De Nieuwe Wereld Van ik naar wij - Verbinden van binnen- en buitenwereld Het Nieuwe Organiseren Van verticale sturing naar horizontaal verbinden Het Nieuwe Leiderschap Van controle en sturing naar vertrouwen en begeleiding Het Nieuwe Werken Werken vanuit talent en drijfveren onafhankelijk van plaats en tijd Het Nieuwe Zijn Persoonlijk leiderschap - Werken en leven vanuit verbinding © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 5. 5. Maatschappelijke trends vragen om bewustzijn, loslaten en verbinden De economie verandert van karakter. De Om te voorkomen dat het milieu verder klassieke gefixeerde ruilrelatie tussen verslechtert en hulpbronnen schaars kapitaalverstrekkers en leveranciers van worden, is het nodig te investeren in een arbeid wordt geleidelijk vervangen door duurzamere, maatschappelijk meer flexibeler en minder economisch verantwoorde productie- en gedreven vormen van samenwerking. distributiemethoden. Internet en andere online Het denken over organisatie, informatiesystemen ontwikkelen zich zo leiderschap en dergelijke is sterk aan snel dat samenwerking in het veranderen. Organisaties zijn geen netwerkverband functioneler wordt en solo-instituten meer, maar onderdelen informatievergaring sneller gaat dan van steeds veranderende ketens- en binnen klassieke organisatiekaders netwerken. Leiderschap wordt steeds mogelijk was. meer een collectief proces dat door de deelnemers gezamenlijk, via co-creatie, Door het vertrek van grote aantallen over de grenzen van afzonderlijke babyboomers en de relatief geringe organisaties, landen en zelfs continenten instroom van jonge werknemers ontstaat wordt ingevuld. er een ernstig verouderingsprobleem in de werknemersbestanden van bedrijven Er treden grote veranderingen op in de en instellingen. arbeidsrelaties en in de wijze waarop arbeidsvoorwaarden worden geregeld. De samenleving is opener en Door de globalisering, die wordt transparanter geworden en dat betekent versterkt door de opkomst van Internet dat ‘traditionele’ leiders kwetsbaarder en de sociale media, verandert het zijn dan vroeger het geval was. sociaal-economisch landschap ingrijpend. © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681 Ontleend aan Dijkstra & Feld (2011)donderdag 1 november 12
 6. 6. Trendrede 2013 voorspelt een periode van ontsystematisering Ontsystematisering: Wij voorspellen een Zelforganisatie: Zelfsturing in sociale periode van ont-systematisering. We moeten samenhang is de krachtige motor achter Nederland opnieuw organiseren. Nu maatschappelijke vernieuwing. We willen bevinden we ons in een systeemvacuüm: de regels alleen nog volgen wanneer ze passen oude weg loopt dood maar de nieuwe bij onze intrinsieke motivatie. wegen zijn nog ongeplaveid. De kracht van de kleinste schakel: De Het gelegenheidswij: In de toekomst draait kleinste schakels gaan zich de komende het minder om individuele macht en meer jaren anders samenvoegen, anders om gebundelde kracht: Nederland verbinden. Zo wrikken ze de grote systemen organiseert zich opnieuw in het los uit hun comfortabele machtspositie. Bijv. gelegenheidswij. Met gelijkgestemden zelfstandige professionals organiseren de bouwen we aan structuren die de bestaande gezamenlijke inkoop. Het systeem kantelt, irrelevant zullen maken. doordat de kleinste schakel zijn kracht ontdekt en daarmee de keten wijzigt. Van groeieconomie naar balanseconomie: Nadat we jaren gedreven werden door een Van lineair naar circulair denken: We ongebreidelde zucht naar meer, volgt nu de vervangen langzamerhand onze oude tijd van het geconcentreerde streven naar modellen door nieuw denken. Enerzijds minder. We willen niet langer meer, we geldt dat als we ver genoeg uitzoomen er willen beter. En minder kan beter zijn. altijd een patroon verschijnt waaruit conclusies te trekken zijn. Anderzijds moeten we terug naar de kleinste essentie om daar de elementen te ontdekken waarmee we nieuwe samenhang creëren. Ontleend aan Trendrede 2013 © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 7. 7. De samenleving verandert van een ik- naar een wij-tijdperk De samenleving verandert: van ik- naar wij-tijdperk We zijn als samenleving op weg naar een tijdperk waar we ons authentieke zelf, ons volledig potentieel en onze individualiteit in willen zetten als "deel van een groter geheel". De omslag van "ik" naar "wij" denken zal enorme kracht, gemak, gezondheid en welzijn voortbrengen. Maar alleen als egos, oude machtstructuren en vastgeroeste oordelen langzaam ontmanteld mogen worden, zullen negatieve emoties en verborgen agendas oplossen.   Organisaties zullen mee moeten veranderen Er komen steeds meer nieuwe tijdsjongeren, die zich niet in het oude systeem kunnen vinden en die om die reden vaak van baan veranderen. Hierdoor verslechtert binnen organisaties de efficiëntie van bedrijfsprocessen en een goede doorstroming naar hogere functies. Bedrijven, instellingen en organisaties zullen aansluiting moeten vinden bij de nieuwe tijdgeest. Nieuw zelfgerealiseerd leiderschap gevraagd Deze tijd vraagt van leiders dat zij ook bereid zijn het eigen gedrag en levensdoel ter discussie te stellen. Het vraagt van leidinggevenden dat ze in staat zijn een dynamisch evenwicht tussen diverse belangen te kunnen behartigen: het eigenbelang, het organisatiebelang, het belang van medewerker en cliënt en het belang van de maatschappij. Leidinggevenden dienen zelf innerlijk en bewust te groeien. Zij zijn belangrijk, want zij sturen het "schip" en bepalen de sfeer van waaruit gewerkt wordt. Sleutelwoorden hierbij zijn vertrouwen, intuïtief bezield leidinggeven, integriteit, gezondheid, de weg van het hart en zelfrealisatie.  Meegaan met de nieuwe tijd voorkomt "omvallen" van mens en organisatie © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 8. 8. Het Nieuwe Organiseren draait om nieuwe vormen van verbinding en gedeeld leiderschap De vaste hiërarchische organisatie gaat verdwijnen. Werken in netwerken en extended organizations Gedeeld leiderschap © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 9. 9. Nieuw leiderschap vraagt om shift van controle en sturing naar vertrouwen en begeleiding Van sturen op inhoud naar sturen op resultaten Van adviseren naar coachen Van angst naar vertrouwen Van ik naar wij Van winstgedreven naar waardegedreven © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 10. 10. Het Nieuwe Werken draait vooral om verandering van cultuur en mentaliteit “Het Nieuwe Werken is een pakket aan principes en richtlijnen voor een veranderstrategie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken, voor zowel de organisatie als de medewerker. Het gaat daarbij vooral om een verandering van cultuur en mentaliteit, waarbij de nieuwste technologie helpt om de verbinding tussen mensen te leveren.” (Definitie rijksprogramma Ambtenaar voor de Toekomst) © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 11. 11. Het Nieuwe Zijn draait om bewustzijn en persoonlijk leiderschap Leeft zijn/haar persoonlijke missie Bewust van drijfveren en waarden Benut zijn/haar talenten In balans en verbinding met binnen- en buitenwereld © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 12. 12. De Nieuwe Wereld vraagt organisaties om bewust te zijn van kracht en kwetsbaarheid Hoe gezond is mijn organisatie nu, en hoe voorbereid is deze voor de Nieuwe Wereld? Wat gebeurt er als wij niets veranderen? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in het kader van groei, continuïteit of bestaansrecht? Hoe ziet de gewenste situatie eruit? Wat betekent dit voor u, uw medewerkers en uw klanten? Welke kansen en belemmeringen ziet u bij de gewenste verandering? Wat besluit u concreet te doen? © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 13. 13. Persoonlijk leiderschap in de Nieuwe Wereld vraagt ook om dieper bewustzijn Hoe gelukkig en gezond leef ik nu? Ken ik mijn talenten en drijfveren en in hoeverre zet ik deze in? Wat is mijn persoonlijke missie en visie en hoe leef ik deze? In hoeverre ben ik lichamelijk en financieel gezond? Hoe ga ik om met de uitdagingen die de Nieuwe Wereld biedt? Wat gebeurt er als ik niets verander? Wat heb ik nodig om regie te hebben over mijn eigen leven? Wat besluit ik te doen? © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 14. 14. Duurzame transformatie draait om bewustzijn, verlangen, moed en daadkracht Bewustzijn Zien wat er is Verlangen Weten waar je heen wilt Moed Durven kwetsbaar te zijn, durven uit je comfort zone te stappen Daadkracht Doen wat er nodig is © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 15. 15. Oei voor Groei helpt u graag naar meer resultaat met meer gemak en meer vrijheid Inspelen op de uitdagingen van nu en de toekomst van morgen? Laat u begeleiden naar meer resultaat, meer gemak, meer vrijheid! Oei voor Groei en zijn partners helpen u graag. Via coaching, training & advies: scherp, gedreven, respectvol, en altijd met oog voor mens en resultaat. Volgens het Partners: motto: Groei door bewustzijn en verbinding! Meer weten over onze dienstverlening? Neem contact op of kijk op www.oeivoorgroei.nl voor: Organisatie-, cultuur- & leiderschapsontwikkeling Teamontwikkeling Personal coaching Trainingen & workshops Meten van drijfveren, waarden en gedrag © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 16. 16. Deze organisaties gingen u voor...donderdag 1 november 12
 17. 17. Oprichter Han Oei nodigt u uit voor een inspirerende ontmoeting Han Oei (1965), oprichter van Oei voor Groei, is een betrokken begeleider, die meer dan 15 jaar business ervaring meebrengt in organisatieadvies, coaching en procesbegeleiding in zowel de profit als de non-profit sector met een focus op professionele dienstverlening. Met roots in het Oosten en opgegroeid in het Westen ligt zijn kracht in het vermogen om op een respectvolle wijze in korte tijd de essentie te raken en perspectieven met elkaar te verbinden. Zijn cliënten zijn hierdoor in staat professioneel en persoonlijk te groeien met meer resultaat, meer gemak en meer vrijheid. Han creëert overzicht en inzicht om focus en inspanningen op de essentie te kunnen richten. Resultaat- en mensgericht door de harde (ratio) en zachte (gevoel) kant van organisatieontwikkeling, ondernemerschap en persoonlijk leiderschap met elkaar te verbinden. Toekomstgericht en innovatief door de situatie van Nu te verbinden met duurzame ontwikkelingen in de Nieuwe Wereld, zoals Co- creatie, Het Nieuwe Werken en Social Media © Oei voor Groei - info@oeivoorgroei.nl | www.oeivoorgroei.nl | 0633794681donderdag 1 november 12
 18. 18. Klaar voor de uitdagingen in de wereld van nu en straks? Een visie op de Nieuwe Wereld Het Nieuwe Organiseren-Werken-Leiderschap-Zijn Han Oei han@oeivoorgroei.nl |www.oeivoorgroei.nl 0633794681| @OeivoorGroeidonderdag 1 november 12

×