Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sơ Đồ MindMap Đánh Vần Tiếng Anh

Sơ đồ MindMap tổng hợp hàng nghìn quy tắc Đánh vần tiếng Anh trên 1 trang giấy.

Sơ đồ sẽ giúp bạn có cái hình tổng thể về cách đọc các nguyên âm hay phụ âm tiếng Anh. Bạn sẽ không còn phải phân vân xem các nguyên âm đọc là gì hay phụ âm đọc làm sao nữa.

Ngoài ra, sơ đồ còn trình bày các quy tắc xác định trọng âm 1 cách logic giúp bạn đọc từ tiếng Anh chuẩn xác.

Đây là 1 phần tài liệu cho khoá học Đánh vần tiếng Anh.

Tham khảo phương pháp Đánh vần tiếng Anh giúp bạn tự viết phiên âm, tự đọc & nói tiếng Anh không cần tra từ điển tại: www.bit.ly/ppdanhvantienganh

Điện thoại tư vấn: 04 6670 0022 - 0916 876 836

 • Be the first to comment

Sơ Đồ MindMap Đánh Vần Tiếng Anh

 1. 1. ĐÁNH VẦN www.danhvantienganh.com NGUYÊN ÂM + R vowels + R AR ɒ eə ɔ: ar + phụ âm ar + nguyên âm w + ar ER ər i / iə e er + P. âm or cuối er + ia, ie, io, iu er + N. âm khác IR ər aiə / ai ir + phụ âm ir + nguyên âm er + e, o OR ər ɔ: w + or + phụ âm không có w + or UR ər juə / ju /uə ur + phụ âm ur + nguyên âm PHỤ ÂM consonants PHỤ ÂM LUÔN THAY ĐỔI PHỤ ÂM CÓ THỂ THAY ĐỔI PHỤ ÂM GIỮ NGUYÊN b, f, h, k, l, m, p, r, v, w, z, tr d, g, s, t, n S z ʃ ʒ s giữa 2 N.âm P.âm + sio, sia N.âm + s + u, ia, io s T ʃ t + ia, ie, io tʃ D dʒ d dʒ d + u g + e, i, y g G d không + u g không + e, i, y C s ʃ k c + e, i, y c + ia, ie, io c, j, qu, wh, ch, sh, th, ph, x, y ƞ n + c, k, g n N EX ‘eks ik’s ig’z nhấn trọng âm X ko giữa 2 N.âm X giữa 2 N.âm kʃ, gʒ qu = kw j = dʒ wh = w ch = tʃ sh = ʃ ph = f th = θ, ð y = j gw gu + N.âm không stress g GU gu + N.âm được stress gue đứng cuối từ ED əd t d t, d + ed k, f, s, sh, ch, p, th (θ) trường hợp còn lại S s iz z f, t, k, p, th (θ) ge, ch, ce, s, x, z, sh P.âm còn lại & N.âm CÁCH ĐỌC ÂM ĐUÔI TRỌNG ÂM stress NGAY TRƯỚC HẬU TỐ ia, ien, io, iu, ity, ify, ish, logy, ic, ual, graphy, lysis, pathy, ulu, ula VÀO HẬU TỐ eer, ee, e + p.âm + e, ental, ival, ain, ique, aire CÁCH HẬU TỐ 1 ÂM ate, ise/ize,ator, ous NGUYÊN ÂM + PHỤ ÂM Vowels + Consonants A ei æ ɒ ɔ: E i: e i I ai i O ou ɒ ʌ U ju u ʌ © 2014 Nguyen Ngoc Nam 0936 01 09 07 nam.enpro@gmail.com www.facebook.com/danhvantienganh ia ie io iu a e o ei i: ou ia, ie, io ə əə/iə s, g, c, t + [ia, ie, io] Phụ âm khác IA, IE, IO, IU suffix t t + u

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • NamNguyn256

  Jul. 11, 2017
 • Hunht21

  Aug. 11, 2017
 • thongpham581

  Aug. 15, 2017
 • DatVuthanh1

  Sep. 11, 2017
 • NmChampignon

  Sep. 13, 2017
 • daigiahotienmanhchuot

  Oct. 9, 2017
 • titan5693

  Nov. 13, 2017
 • hoanganhvan1977

  Dec. 4, 2017
 • luulekha

  Jan. 18, 2018
 • christmasgod

  Jan. 20, 2018
 • LuuHa28791

  Dec. 3, 2018
 • toanhoang18

  Mar. 19, 2019
 • NgnL89

  Sep. 29, 2019
 • PhamTuanAnh29

  Oct. 29, 2019
 • tomiit

  Nov. 3, 2019
 • ssuser38365c

  Apr. 15, 2020
 • Cherylttran

  May. 23, 2020
 • thuhuong1984

  Jul. 2, 2020
 • quocrain

  Nov. 20, 2020
 • haveacrushonsomeone

  Apr. 5, 2021

Sơ đồ MindMap tổng hợp hàng nghìn quy tắc Đánh vần tiếng Anh trên 1 trang giấy. Sơ đồ sẽ giúp bạn có cái hình tổng thể về cách đọc các nguyên âm hay phụ âm tiếng Anh. Bạn sẽ không còn phải phân vân xem các nguyên âm đọc là gì hay phụ âm đọc làm sao nữa. Ngoài ra, sơ đồ còn trình bày các quy tắc xác định trọng âm 1 cách logic giúp bạn đọc từ tiếng Anh chuẩn xác. Đây là 1 phần tài liệu cho khoá học Đánh vần tiếng Anh. Tham khảo phương pháp Đánh vần tiếng Anh giúp bạn tự viết phiên âm, tự đọc & nói tiếng Anh không cần tra từ điển tại: www.bit.ly/ppdanhvantienganh Điện thoại tư vấn: 04 6670 0022 - 0916 876 836

Views

Total views

14,517

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

64

Actions

Downloads

998

Shares

0

Comments

0

Likes

29

×