SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
SVTH: Trần Thị Mỹ Trinh
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1. Em hãy nêu một vài ví dụ về
các hoạt động hằng ngày phụ thuộc
vào điều kiện?
Câu 2. Hãy nêu các kí hiệu toán
học để so sánh giá trị 2 số hoặc
hai biểu thức có giá trị số ?
Nêu vai trò của các phép so
sánh ?
4. Cấu trúc rẽ nhánh.
5. Câu lệnh điều kiện.
Bài 6: Câu lệnh điều khiển( tiết 2).
Chương I: Lập trình đơn giản.
4. Cấu trúc rẽ nhánh:
Máy tính thực hiện một câu lệnh nào đó:
- Nếu một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.
- Ngược lại, nếu điều kiện không thỏa mãn
thì bỏ qua câu lệnh hoặc thực hiện câu lệnh
khác.
Bài 6: Câu lệnh điều khiển( tiết 2).
Có 2 dạng cấu trúc rẽ nhánh là
cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
Ví dụ 2:
Một hiệu sách thực hiện đợt khuyến mãi lớn với nội dung sau:
- Nếu mua sách với tổng số tiền ít nhất là 100 nghìn đồng
thì khách hàng sẽ được giảm 30% tổng số tiền phải thanh
toán.
Hãy mô tả hoạt động tính tiền cho khách ?
Một hiệu sách thực hiện đợt khuyến mãi lớn với nội dung sau:
- Nếu mua sách với tổng số tiền ít nhất là 100 nghìn đồng
thì khách hàng sẽ được giảm 30% tổng số tiền phải thanh
toán.
Hãy mô tả hoạt động tính tiền cho khách ?
Một hiệu sách thực hiện đợt khuyến mãi lớn với nội dung sau:
- Nếu mua sách với tổng số tiền ít nhất là 100 nghìn đồng
thì khách hàng sẽ được giảm 30% tổng số tiền phải thanh
toán.
Ta có thể mô tả hoạt động tính tiền cho khách bằng các
bước dưới đây:
Bước 1: tính tổng số tiền T khách đã mua sách.
Bước 2: nếu T >= 100000, số tiền phải thanh toán là:
70% x T.
Bước 3: in hóa đơn.
Hoạt động phụ thuộc vào
điều kiện như trên được gọi là
cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
Sai
Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
Câu lệnh
đúng
Điều kiện
Ví dụ 3:
Trong ví dụ 2, chúng ta chỉ biết rằng
nếu tổng số tiền không nhỏ hơn 100 nghìn đồng,
khách hàng sẽ được giảm 30% tổng số tiền phải thanh
toán. Giả sử thêm vào đó, cửa hàng giảm 10% cho
những khách hàng chỉ mua với tổng số tiền
không đến 100 nghìn đồng.
Ta có thể mô tả hoạt động tính tiền cho khách bằng các
bước dưới đây:
Bước 1: tính tổng số tiền T khách đã mua sách.
Bước 2: nếu T >= 100000, số tiền phải thanh toán là:
70% x T. Ngược lại số tiền phải trả là 90% x T.
Bước 3: in hóa đơn.
Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện
như trên được gọi là cấu trúc
rẽ nhánh dạng đủ.
Sai
Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
Câu lệnh1
đúng
Câu lệnh 2
Điều kiện
5. Câu lệnh điều kiện:
Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng thiếu:
If <điều kiện> then <câu lệnh>;If <điều kiện> then <câu lệnh>;
Nếu điều kiện đúngđiều kiện đúng chương trình sẽ thựcsẽ thực
hiện câu lệnhhiện câu lệnh sau từ khóa then. Ngược lạiNgược lại,
câu lệnh đó bị bỏ quabỏ qua..
Ví dụ 4: In số a ra màn hình nếu a>b.
Thể hiện bằng câu lệnh dạng thiếu trong Pascal:
If a>b then write(a);
Nếu a>b thì in ra màn hình giá trị của a
Ví dụ 5:
Viết chương trình nhập một số hợp lệ,
chẳng hạn số không lớn hơn 5 từ bàn phím.
Kiểm tra tính hợp lệ, thông báo nếu không hợp lệ.
Bước 1: nhập số a;
Bước 2: nếu a>5 thì thông báo lỗi.
Thể hiện bằng câu lệnh dạng thiếu trong Pascal:
Write(‘nhap so a:’); Readln(n);
If a>5 then write(‘so da nhap khong hop le’);
Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ:Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ:
If <điều kiện> then <câu lệnh 1>If <điều kiện> then <câu lệnh 1>
else <câu lệnh 2>;else <câu lệnh 2>;
Nếu điều kiện đúng, chương trình sẽ
thực hiện câu lệnh 1, ngươc lại, chương
trình sẽ thực hiện câu lệnh 2.
Trước else không
được dùng dấu “;;”
Lưu ý:
Ví dụ 6:
Viết chương trình tính kết quả của a chia cho b
với a và b là 2 số bất kì. Phép tính chỉ thực hiện được
khi b khác 0. Kiểm tra giá trị của b, nếu b khác 0
thì thực hiện phép chia, nếu b = 0 thì thông báo lỗi.
Nếu b<>0 thì tính kết quả.
ngược lại, thông báo lỗi.
If b<>0 then x:=a/bIf b<>0 then x:=a/b
else write(‘mau so bang 0, khong chia duoc’);else write(‘mau so bang 0, khong chia duoc’);
Câu 1: Hãy cho biết trong các cấu trúc sau đây,
đâu là cấu trúc câu lệnh if-then dạng thiếu,
đâu là cấu trúc câu lệnh if-then dạng đủ ?
Củng cố:Củng cố:
a. if <điều kiện> then <câu lệnh>;
b. if <sự kiện> <câu lệnh>;
c. begin < câu lệnh> end;
d. if <điều kiện> then <câu lệnh 1>
else <câu lệnh 2>;
Dạng thiếu: a Dạng đủ: d
Câu 2. Hãy cho biết câu lệnh dưới đây được viết đúng hay sai,
nếu sai giải thích tại sao ?
a. if x>5 then a:=b; else a:=c;
b. if 5>3 then write(’ 5 la so lon nhat’);
Câu a: sai vì trước else không có dấu “;”
Câu b: đúng.
Xem lại bài hôm nay, học bài, làm bài
tập trong SGK.
Đọc trước bài thực hành 4.
tin học lớp 8

More Related Content

Similar to tin học lớp 8

Phân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft Excel 2010.pdf
Phân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft Excel 2010.pdfPhân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft Excel 2010.pdf
Phân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft Excel 2010.pdfstyle tshirt
 
Giao an tin hoc 11 - Chuong 3 - Bai 9 Cau truc re nhanh - vtq ngoc
Giao an tin hoc 11 - Chuong 3 - Bai 9 Cau truc re nhanh - vtq ngocGiao an tin hoc 11 - Chuong 3 - Bai 9 Cau truc re nhanh - vtq ngoc
Giao an tin hoc 11 - Chuong 3 - Bai 9 Cau truc re nhanh - vtq ngocNgoc Vu Thi Quynh
 
Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hướng dẫn chương12
Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hướng dẫn chương12Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hướng dẫn chương12
Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hướng dẫn chương12El Pi
 
Tài liệu vận hành phần mềm nhân sự ONLINE (chương 12)
Tài liệu vận hành phần mềm nhân sự ONLINE (chương 12)Tài liệu vận hành phần mềm nhân sự ONLINE (chương 12)
Tài liệu vận hành phần mềm nhân sự ONLINE (chương 12)trucntt02
 
Bài tập nhập môn lập trình
Bài tập nhập môn lập trìnhBài tập nhập môn lập trình
Bài tập nhập môn lập trìnhLong Kingnam
 
Huong danontapc
Huong danontapcHuong danontapc
Huong danontapcHồ Lợi
 

Similar to tin học lớp 8 (12)

Phân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft Excel 2010.pdf
Phân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft Excel 2010.pdfPhân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft Excel 2010.pdf
Phân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft Excel 2010.pdf
 
Giao an tin hoc 11 - Chuong 3 - Bai 9 Cau truc re nhanh - vtq ngoc
Giao an tin hoc 11 - Chuong 3 - Bai 9 Cau truc re nhanh - vtq ngocGiao an tin hoc 11 - Chuong 3 - Bai 9 Cau truc re nhanh - vtq ngoc
Giao an tin hoc 11 - Chuong 3 - Bai 9 Cau truc re nhanh - vtq ngoc
 
Cấu Trúc Rẽ Nhánh
Cấu Trúc Rẽ NhánhCấu Trúc Rẽ Nhánh
Cấu Trúc Rẽ Nhánh
 
Bg cau trucrenhanh
Bg cau trucrenhanhBg cau trucrenhanh
Bg cau trucrenhanh
 
Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hướng dẫn chương12
Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hướng dẫn chương12Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hướng dẫn chương12
Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hướng dẫn chương12
 
Tài liệu vận hành phần mềm nhân sự ONLINE (chương 12)
Tài liệu vận hành phần mềm nhân sự ONLINE (chương 12)Tài liệu vận hành phần mềm nhân sự ONLINE (chương 12)
Tài liệu vận hành phần mềm nhân sự ONLINE (chương 12)
 
Lap trinhvba
Lap trinhvbaLap trinhvba
Lap trinhvba
 
Bài tập nhập môn lập trình
Bài tập nhập môn lập trìnhBài tập nhập môn lập trình
Bài tập nhập môn lập trình
 
Ontap ltc
Ontap ltcOntap ltc
Ontap ltc
 
Chuong 03 lenh
Chuong 03 lenhChuong 03 lenh
Chuong 03 lenh
 
tin học lớp 8
tin học lớp 8tin học lớp 8
tin học lớp 8
 
Huong danontapc
Huong danontapcHuong danontapc
Huong danontapc
 

More from Học Tập Long An

Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9Học Tập Long An
 
Bài tập chia động từ lớp 7
Bài tập chia động từ  lớp 7Bài tập chia động từ  lớp 7
Bài tập chia động từ lớp 7Học Tập Long An
 
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7Học Tập Long An
 
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 745 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7Học Tập Long An
 
N tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkiiN tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkiiHọc Tập Long An
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)Học Tập Long An
 

More from Học Tập Long An (20)

Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7
Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7
Bài tập tiếng anh lớp 7
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
 
Bài tập chia động từ lớp 7
Bài tập chia động từ  lớp 7Bài tập chia động từ  lớp 7
Bài tập chia động từ lớp 7
 
Bai tap bo tro tieng anh lop 7
Bai tap bo tro tieng anh lop 7Bai tap bo tro tieng anh lop 7
Bai tap bo tro tieng anh lop 7
 
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
 
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 745 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
 
N thi hk i lớp 7 01
N thi hk i lớp 7  01N thi hk i lớp 7  01
N thi hk i lớp 7 01
 
N tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkiiN tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkii
 
N tập tiếng anh lớp 7 hki
N tập tiếng anh lớp 7 hkiN tập tiếng anh lớp 7 hki
N tập tiếng anh lớp 7 hki
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)
 

tin học lớp 8

 • 1. SVTH: Trần Thị Mỹ Trinh
 • 2. Kiểm tra bài cũ: Câu 1. Em hãy nêu một vài ví dụ về các hoạt động hằng ngày phụ thuộc vào điều kiện?
 • 3. Câu 2. Hãy nêu các kí hiệu toán học để so sánh giá trị 2 số hoặc hai biểu thức có giá trị số ? Nêu vai trò của các phép so sánh ?
 • 4. 4. Cấu trúc rẽ nhánh. 5. Câu lệnh điều kiện. Bài 6: Câu lệnh điều khiển( tiết 2). Chương I: Lập trình đơn giản.
 • 5. 4. Cấu trúc rẽ nhánh: Máy tính thực hiện một câu lệnh nào đó: - Nếu một điều kiện cụ thể được thỏa mãn. - Ngược lại, nếu điều kiện không thỏa mãn thì bỏ qua câu lệnh hoặc thực hiện câu lệnh khác. Bài 6: Câu lệnh điều khiển( tiết 2).
 • 6. Có 2 dạng cấu trúc rẽ nhánh là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
 • 7. Ví dụ 2: Một hiệu sách thực hiện đợt khuyến mãi lớn với nội dung sau: - Nếu mua sách với tổng số tiền ít nhất là 100 nghìn đồng thì khách hàng sẽ được giảm 30% tổng số tiền phải thanh toán. Hãy mô tả hoạt động tính tiền cho khách ? Một hiệu sách thực hiện đợt khuyến mãi lớn với nội dung sau: - Nếu mua sách với tổng số tiền ít nhất là 100 nghìn đồng thì khách hàng sẽ được giảm 30% tổng số tiền phải thanh toán. Hãy mô tả hoạt động tính tiền cho khách ? Một hiệu sách thực hiện đợt khuyến mãi lớn với nội dung sau: - Nếu mua sách với tổng số tiền ít nhất là 100 nghìn đồng thì khách hàng sẽ được giảm 30% tổng số tiền phải thanh toán.
 • 8. Ta có thể mô tả hoạt động tính tiền cho khách bằng các bước dưới đây: Bước 1: tính tổng số tiền T khách đã mua sách. Bước 2: nếu T >= 100000, số tiền phải thanh toán là: 70% x T. Bước 3: in hóa đơn. Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện như trên được gọi là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
 • 9. Sai Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu Câu lệnh đúng Điều kiện
 • 10. Ví dụ 3: Trong ví dụ 2, chúng ta chỉ biết rằng nếu tổng số tiền không nhỏ hơn 100 nghìn đồng, khách hàng sẽ được giảm 30% tổng số tiền phải thanh toán. Giả sử thêm vào đó, cửa hàng giảm 10% cho những khách hàng chỉ mua với tổng số tiền không đến 100 nghìn đồng.
 • 11. Ta có thể mô tả hoạt động tính tiền cho khách bằng các bước dưới đây: Bước 1: tính tổng số tiền T khách đã mua sách. Bước 2: nếu T >= 100000, số tiền phải thanh toán là: 70% x T. Ngược lại số tiền phải trả là 90% x T. Bước 3: in hóa đơn. Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện như trên được gọi là cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
 • 12. Sai Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ Câu lệnh1 đúng Câu lệnh 2 Điều kiện
 • 13. 5. Câu lệnh điều kiện: Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng thiếu: If <điều kiện> then <câu lệnh>;If <điều kiện> then <câu lệnh>; Nếu điều kiện đúngđiều kiện đúng chương trình sẽ thựcsẽ thực hiện câu lệnhhiện câu lệnh sau từ khóa then. Ngược lạiNgược lại, câu lệnh đó bị bỏ quabỏ qua..
 • 14. Ví dụ 4: In số a ra màn hình nếu a>b. Thể hiện bằng câu lệnh dạng thiếu trong Pascal: If a>b then write(a); Nếu a>b thì in ra màn hình giá trị của a
 • 15. Ví dụ 5: Viết chương trình nhập một số hợp lệ, chẳng hạn số không lớn hơn 5 từ bàn phím. Kiểm tra tính hợp lệ, thông báo nếu không hợp lệ. Bước 1: nhập số a; Bước 2: nếu a>5 thì thông báo lỗi.
 • 16. Thể hiện bằng câu lệnh dạng thiếu trong Pascal: Write(‘nhap so a:’); Readln(n); If a>5 then write(‘so da nhap khong hop le’);
 • 17. Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ:Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ: If <điều kiện> then <câu lệnh 1>If <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;else <câu lệnh 2>; Nếu điều kiện đúng, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh 1, ngươc lại, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh 2.
 • 18. Trước else không được dùng dấu “;;” Lưu ý:
 • 19. Ví dụ 6: Viết chương trình tính kết quả của a chia cho b với a và b là 2 số bất kì. Phép tính chỉ thực hiện được khi b khác 0. Kiểm tra giá trị của b, nếu b khác 0 thì thực hiện phép chia, nếu b = 0 thì thông báo lỗi.
 • 20. Nếu b<>0 thì tính kết quả. ngược lại, thông báo lỗi. If b<>0 then x:=a/bIf b<>0 then x:=a/b else write(‘mau so bang 0, khong chia duoc’);else write(‘mau so bang 0, khong chia duoc’);
 • 21. Câu 1: Hãy cho biết trong các cấu trúc sau đây, đâu là cấu trúc câu lệnh if-then dạng thiếu, đâu là cấu trúc câu lệnh if-then dạng đủ ? Củng cố:Củng cố: a. if <điều kiện> then <câu lệnh>; b. if <sự kiện> <câu lệnh>; c. begin < câu lệnh> end; d. if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>; Dạng thiếu: a Dạng đủ: d
 • 22. Câu 2. Hãy cho biết câu lệnh dưới đây được viết đúng hay sai, nếu sai giải thích tại sao ? a. if x>5 then a:=b; else a:=c; b. if 5>3 then write(’ 5 la so lon nhat’); Câu a: sai vì trước else không có dấu “;” Câu b: đúng.
 • 23. Xem lại bài hôm nay, học bài, làm bài tập trong SGK. Đọc trước bài thực hành 4.