Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán

4,790 views

Published on

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,790
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
191
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán

  1. 1. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệptheo quy định hiện hành đối với việc hạchtoán kế toánQuyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toánkế toánDo sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số60/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ban hành ngày 23/11/2007, nên việc xác định và hạch toán kế toán thuế Thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) hiện nay đã có những điểm mới khác biệt so với trước đây. Trong quátrình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp một trong những công việc mà các doanhnghiệp phải làm đó là xác định phần chênh lệch tạm thời giữa kế toán và thuế nhằm xác địnhChi phí thuế thu nhập hoãn lại hay Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại để xác định Chi phí thuếTNDN hiện hành và xác định kết quả của doanh nghiệpNhằm làm rõ phương pháp hạch toán kế toán theo quy định hiện hành về thuế TNDN, chúngtôi xin trân trọng giới thiệu các bài viết liên quan.Nội dung bài viết này tập trung vào Hồ sơ quyết toán thuế TNDN và cách xác định cáckhoản chênh lệch tạm thời làm tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN trong quá trình quyếttoán thuế TNDN.Nội dung bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDNKhai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm hoặc khai quyết toánthuế TNDN đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp động, chuyển đổihình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.- Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN, ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là TT số 60/2007/TT-BTC)- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinhdoanh, chấm dứt hợp đông, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanhnghiệp.- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (Tùy theo thực tế phát sinh):+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDNhoặc 03-1C/TNDN, ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC+ Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đấttheo mẫu số 03-3/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC+ Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN theo các mẫu ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC
  2. 2. + Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTCXác định phần chênh lệch tạm thời giữa kế toán và thuế1. Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (Mã số B1)Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theochế độ kế toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN, làm tăng tổng lợinhuận trước thuế của cơ sở kinh doanh. Chỉ tiêu này được xác định bằng tổng các khoản điềuchỉnh được thể hiện chi tiết trong các chỉ tiêu từ mã số B2 đến mã số B16, cụ thể như sau:Mã số B1=Mã số B2 + Mã số B3 +…+ Mã số B16.Trong đó:1.1. Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu (mã số B2)Chỉ tiêu này phản ánh tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến tăng doanh thu tính thuế do sựkhác biệt giữa các quy định về kế toán và thuế bao gồm các khoản được xác định là doanhthu để tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN nhưng không được ghi nhận làdoanh thu trong kỳ theo quy định của chuẩn mực kế toán về doanh thu. Chỉ tiêu này cũngphản ánh các khoản giảm trừ doanh thu được chấp nhận theo chế độ kế toán, nhưng khôngđược chấp nhận theo quy định của Luật thuế.Các trường hợp điển hình dẫn đến tăng doanh thu tính thu nhập chịu thuế gồm:(1) Các trường hợp được xác định là doanh thu tính thuế TNDN trong năm nhưng chưa đủđiều kiện để ghi nhận doanh thu theo chế độ kế toán.Ví dụ 1:Công ty A sản xuất ô tô đã ký hợp đồng bán 03 chiếc ô tô với giá trị 300triệu đồng/chiếc.Công ty đã xuất hóa đơn trong năm 2007 nhưng tới ngày kết thúc năm tài chính(31/12/2007) xe vẫn chưa được chuyển giao cho người mua. Giá thành sản xuất của 03 chiếcxe này là 250 triệu đồng/chiếc.Theo Kế toán Theo ThuếNợ TK 111, 112, 131…900 tr Nợ TK 111, 112, 113…990 trCó TK 131 – Khách hàng trả trước tiền hàng Có TK 511 900tr900 tr Có TK 3331 90trDo chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, Đồng thời:như chưa chuyển giao quyền sở hữu. Nợ TK 632/Có TK 156 750trDo vậy, công ty A phải điều chỉnh tăng doanh thu chịu thuế TNDN và ghi doanh thu bán 03chiếc xe là 900 triệu đồng vào chỉ tiêu mã số B2 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm2007
  3. 3. (2) Trường hợp cho thuê tài sản, có nhận trước tiền cho thuê của nhiều năm:Ví dụ 2:Công ty B hoạt động trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, cho công ty X thuê 500m2 diện tíchvăn phòng với giá là 4 triệu đồng/m2/năm từ tháng 1/1/2007 đến 31/12/2011. Chi phí xâydựng phân bổ cho mỗi m2 văn phòng cho thuê là 2,5 triệu đồng. Công ty X trả tiền trước cho5 năm.(3) Các khoản hàng hóa dịch vụ được trao đổi không được xác định là doanh thu nhưng làdoanh thu để tính thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế TNDN.(4) Các khoản được giảm trừ doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ hoặc doanh thuhoạt động tài chính theo chuẩn mực kế toán, nhưng không được loại trừ khỏi doanh thu đểtính thu nhập chịu thuế. Theo kế toán Theo thuếNợ TK 111, 112, 131… 11.000tr Cách 1: Giống ktCó TK 511 2.000tr Nợ TK 111, 112, 131… 2.000trCó TK 3387 8.000tr Có TK 511 8.000trCó TK 3331 1.000tr Có TK 3387 1.000tr Có TK 3331 Cách 2 Nợ TK 111, 112, 131… 11.000tr Có TK 511 10.000tr Có TK 3331 1.000trVí dụ 3:Công ty C là một công ty sản xuất hàng tiêu dùng có thực hiện chính sách chiết khấu thươngmại cho những người mua với số lượng lớn. Trong năm 2007 có một khách không tiếp tụcmua hàng của công ty và số tiền chiết khấu thương mại mà khách hàng này được hưởng lớnhơn giá trị của hóa đơn cuối cùng nên Công ty phải thanh toán bằng tiền mặt là 15 triệuđồng.Theo kế toán Theo thuếNợ TK 521 15tr Nợ TK 641 15 trNợ TK 3331 1,5 tr Nợ TK 133 1,5 trCó TK 111 16,5 tr Có TK 111 16,5tr1.2 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm (mã số B3):
  4. 4. Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các chi phí liên quan đến việc tạo ra các khoản doanh thu đượcghi nhận là doanh thu theo chế độ kế toán nhưng được điều chỉnh giảm khi tính thu nhậpchịu thuế trong kỳ theo các quy định của luật thuế.Ví dụ 4:Cũng trong ví dụ 1, công ty A đã xuất hóa đơn trong năm 2007 nhưng xe được giao chokhách hàng vào tháng 1 năm 2008. Giá thành sản xuất của 3 chiếc xe này là 250trđồng/chiếc.Nợ TK 632/Có TK 156: 750 triệu.Tuy nhiên vì doanh nghiệp đã xuất hóa đơn trong năm 2007 nên theo quy định của pháp luậtthuế giá trị 03 chiếc xe này được coi là doanh thu để tính thuế TNDN của năm 2007 nên sẽđược loại ra khỏi doanh thu tính thuế năm 2008. Do vậy, giá thành của 03 chiếc xe này cũngđược loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của năm 2008.Công ty A sẽ ghi vào chỉ tiêu này điều chỉnh giảm chi phí với giá trị là 750 triệu đồng là giáthành sản xuất của 03 chiếc xe trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2008.Theo kế toán Theo thuếDo năm 2008, 3 xe này mới được bán nên Tuy nhiên vì doanh nghiệp đã xuất hóa đơnĐK: trong năm 2007 nên theo quy định của phápNợ TK 131 990tr luật thuế giá trị 03 chiếc xe này được coi làCó TK 511 900tr doanh thu để tính thuế TNDN của năm 2007Có TK 3331 90tr nên sẽ được loại ra khỏi doanh thu tính thuếĐồng thời: của năm 2008. Do vậy,giá thành của 03 chiếcNợ TK 632/Có TK 156 750tr xe này cũng được loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của năm 2008. Công ty A sẽ ghi vào chỉ tiêu này điều chỉnh giảm chi phí với giá trị là 750 triệu đồng là giá thành sản xuất của 03 chiếc xe trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2008.1.3 Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài (mã số B4)Chỉ tiêu này phản ánh tổng số thuế thu nhập cơ sở kinh doanh đã nộp ở nước ngoài đối vớisố thu nhập mà cơ sở nhận được từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ ởnước ngoài trong kỳ tính thuế dựa trên các Biên lai và/hoặc chứng từ nộp thuế ở nước ngoài.Theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hàng, cơ sở kinh doanh phải cộng các khoản thunhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài vào thu nhậpchịu thuế trong kỳ. Thu nhập chịu thuế đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh cung cấpdịch vụ ở nước ngoài là các khoản thu nhập trước khi nộp thuế tại nước ngoài.Các thu nhập nhận được ở nước ngoài cộng vào thu nhập chịu thuế tại VN được xác địnhtrên cơ sở thực nhận, cơ sở kinh doanh chỉ hạch toán phần thu nhập thực nhận trên Báo cáo
  5. 5. kết quả kinh doanh nên cơ sở kinh doanh phải cộng số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoàivào thu nhập chịu thuế và ghi vào chỉ tiêu này.Ví dụ 5:Công ty A là doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp của VN có hoạt động sản xuấtkinh doanh ở Thái Lan. Trong năm 2007, công ty có khoản thu nhập nhận được ở Thái Lanchuyển về tương đương 1.400 triệu đồng đã trừ số thuế trách nhiệm đã nộp tại Thái Lan đốivới khoản thu nhập này là 420 triệu đồng (thuế suất là 30%)Vậy chỉ được khấu trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài là 392 triệu mà không phải là 420 triệu.Như vậy, trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi giới thiệu nội dung của hồ sơ quyết toánthuế TNDN cùng với ba nội dung điều chỉnh chênh lệch tăng tạm thời khi quyết toán thuếTNDN. Những nội dung còn lại chúng tôi sẽ trân trọng chuyển tới độc giả trong những sốtiếp theo của tạp chí.Chi đoàn giáo viên khoa Kế toán- Học viện Tài chính (Tạp chí NCKHKT)Nguồn : http://www.ketoanthue.vn/index.php/cac-tin-ke-toan-da-dang/156-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-theo-quy-dinh-hien-hanh-doi-voi-viec-hach-toan-ke-toan.html

×