Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hỗ trợ kê khai với thuế giá trị gia tăng được gia hạn

211 views

Published on

Hỗ trợ kê khai với thuế giá trị gia tăng được gia hạn

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hỗ trợ kê khai với thuế giá trị gia tăng được gia hạn

  1. 1. Hỗ trợ kê khai với thuế giá trị gia tăng được gia hạnThực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sảnxuất kinh doanh, Tổng cục Thuế vừa hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kêkhai phiên bản 3.1.3, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kê khai thuế.Tại phần mềm hỗ trợ kê khai, Tổng cục Thuế đã bổ sung lựa chọn để doanhnghiệp dễ dàng hơn trong việc xác định là đối tượng được ưu tiên gia hạn nộpthuế giá trị gia tăng của quý 2 này đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanhnghiệp có nhiều lao động. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng cập nhật phần hỗtrợ kê khai đối với người nộp thuế có doanh thu tính thuế âm.Ngoài ra, đối với trường hợp doanh nghiệp khai bằng giấy tự ghi bổ sung lý dođược gia hạn trên tờ khai thuế mẫu 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số28/2011/TT-BTC. Cơ quan thuế tiếp nhận tờ khai của doanh nghiệp và thựchiện quét mã vạch như hiện hành.Trường hợp tiếp nhận tờ khai điện tử, Tổng cục Thuế sẽ có hướng dẫn cụ thểcách xử lý các tờ khai đã tiếp nhận này trên hệ thống ứng dụng của ngành khinâng cấp các phần mềm ứng dụng quản lý thuế. Cơ quan thuế địa phươngkhông được yêu cầu doanh nghiệp nộp thêm bất cứ tài liệu ngoài quy định.Bên cạnh đó, cục thuế địa phương căn cứ các thông tin quản lý thuế hiện có, ràsoát, kiểm tra các tờ khai thuế. Trường hợp, đơn vị phát hiện doanh nghiệpkhông thuộc diện được gia hạn thì thông báo, đôn đốc doanh nghiệp thực hiệnnộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.Bản thân doanh nghiệp vẫn phải tự chịu trách nhiệm về việc xác định thuộctrường hợp được gia hạn theo Nghị quyết số 13/NQ-CP./.Nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/Ho-tro-ke-khai-voi-thue-gia-tri-gia-tang-duoc-gia-han/20126/144005.vnplusDịch vụ kê khai thuế | dịch vụ quyết toán thuế

×