Prelim

1,837 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,837
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prelim

 1. 1. Modul 1KPD3016 : PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1KPD3026 : PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2 Penyelaras Dr. Nurulhuda Abd Rahman Penyunting Dr. Nurulhuda Abd Rahman (Ketua) Pn. Rosnidar Mansor En. Ismail Abd Raoh Penulis Dr. Nurulhuda Abd Rahman Prof. Emeritus Dato’ Dr. Isahak Haron Pn. Rosnidar Mansor Dr. Sadiah Baharom Dr. Shaheda Usof Dr. Hafsah Taha FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2011
 2. 2. Cetakan Pertama/First Printing 2011 © Universiti Pendidikan Sultan Idris 2011 Hak Cipta Terpelihara.Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan kedalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakamandan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu.All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or byany means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage andretrieval system, without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Diterbitkan di Malaysia/Published in Malaysia by Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Tel: 05-450 6000, Faks: 05-459 5169 Laman Sesawang: www.upsi.edu.my E-mel: penerbit@upsi.edu.my Atur huruf oleh/Typesetting by Penerbit UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Dicetak oleh/Printed by FR VISION SDN.BHD No.3 & 3A, Jalan Ho Lo Park 31650, Ipoh Perak Darul Ridzuan, MALAYSIAPerpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-PenerbitanMuhammad Bukhari Lubis, 1953- Sumbangsih tizkari : buat Masuri S.N. / Muhammad Bukhari Lubis, Mohamed Pitchay Gani bin Mohamed Abdul Aziz. Mengandungi indeks Bibliografi : ms. 479 ISBN 978-983-3759-47-7 1. Masuri S.N., 1927-. 2. Malay poetry--History and criticism. 3. Malay literature--History and criticism. I. Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz. II. Judul. 899.2309
 3. 3. ISI KANDUNGANPANDUAN KURSUS vii-xviUNIT 1 ERTI DAN MATLAMAT PENDIDIKAN SERTA MODEL PENGAJARAN 1 Apakah erti pendidikan? 1 Apakah pendidikan dari perspektif sosiologi dan antropologi 2 Apakah pendidikan dari perspektif ilmu ekonomi? 2 Apakah pendidikan dari perspektif ilmu sains politik? 3 Apakah pendidikan dari perspektif psikologi pendidikan? 3 Apakah pendidikan formal, non-formal, dan informal? 4 Apakah erti pendidikan sepanjang hayat? 5 Apakah matlamat pendidikan? 6 Apakah matlamat pendidikan di Malaysia? 6 Apakah tujuan sekolah rendah dan menengah di Malaysia? 8 Apakah erti pengajaran dan pedagogi? 9 Apakah itu Model Pengajaran? 11 Isu Pendekatan Berpusat Murid dan Berpusat Guru 17 Rumusan 19 Kata kunci 19 Penilaian kendiri 19 Rujukan 20UNIT 2 MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 21 Apakah perbezaan antara matlamat dengan ojektif? 22 Mengapa objektif pengajaran diperlukan? 23 Apakah hasil pembelajaran? 23 Bagaimana menulis hasil pembelajaran? 23 Domain kognitif 25 Domain afektif 31 Domain psikomotor 34 Domain sosial 37 Rumusan 38 Kata kunci 39 Penilaian kendiri 39 Peta minda 40 Rujukan 40 Jawapan serta maklum balas 42
 4. 4. iv UNIT 3 KURIKULUM: STRUKTUR PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN 43 Apakah maksud kurikulum? 43 Apakah jenis-jenis kurikulum? 45 Kerangka kurikulum 45 Struktur pengetahuan 46 Struktur kemahiran 50 Rumusan 51 Kata kunci 52 Penilaian kendiri 52 Rujukan 52 UNIT 4 TERAS PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN GURU 53 Apakah peranan guru dalam mencapai pengajaran untuk kefahaman murid? 54 Pengetahuan dan kemahiran guru 55 Pengetahuan Pedagogikal Isi Kandungan Pedagogikal guru (PPIK) 56 Komponen PPIK 59 Aplikasi PPIK pada peringkat perancangan pengajaran 62 Rumusan 64 Kata kunci 64 Penilaian kendiri 65 Rujukan 65 UNIT 5 KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN 1 67 Apa itu kemahiran mikropengajaran? 68 Bagaimana menguasai setiap kemahiran mikropengajaran? 68 Jenis kemahiran mikropengajaran 68 Kemahiran memulakan pengajaran 69 Kemahiran mencungkil idea 70 Kemahiran menyoal 81 Rumusan 87 Peta konsep 88 Kata kunci 89 Penilaian kendiri 89 Rujukan 89 Jawapan serta maklum balas 90 UNIT 6 KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN 2 91 Menerang 92 Memperkukuh (secara positif) 94 Mengilustrasi dengan contoh 95 Membuat demonstrasi 96 Menutup pengajaran 97 Membuat refleksi 99 Rumusan 103 Kata kunci 103 Penilaian kendiri 104 Rujukan 104 Jawapan serta maklum balas 105
 5. 5. vUNIT 7 PENDEKATAN MASTERI 107 Apakah yang dimaksudkan dengan Pendekatan Masteri? 107 Ciri pembelajaran Masteri 108 Apakah prosedur melaksanakan pembelajaran Masteri? 109 Contoh langkah pengajaran menggunakan Model Pembelajaran Masteri 113 Rumusan 115 Kata kunci 116 Penilaian kendiri 116 Rujukan 117UNIT 8 PENDEKATAN PENYUSUN AWAL (ADVANCE ORGANIZER) DALAM PENGAJARAN 119 Apakah maksud Penyusun Awal? 120 Bagaimanakah Penyusun Awal ini digunakan dalam pengajaran? 121 Apakah langkah-langkah utama menggunakan Penyusun Awal? 122 Struktur atau teknik Penyusun Awal 123 Peranan guru dalam menggalakkan murid membentuk Penyusun Awal 133 Rumusan 133 Kata kunci 134 Penilaian kendiri 134 Rujukan 134UNIT 9 PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME 135 Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran secara konstruktivis? 136 Apa itu Teori Pembelajaran Konstruktivisme? 136 Apakah prinsip asas pembelajaran berdasarkan pembelajaran konstruktivisme? 142 Apakah elemen persekitaran pengajaran dan pembelajaran konstruktivis? 144 Apakah peranan guru dalam pengajaran konstruktivis? 147 Apakah ciri murid yang dihasilkan melalui pendekatan konstruktivis? 148 Model pengajaran konstruktivisme 148 Rumusan 150 Peta minda 151 Kata kunci 151 Penilaian kendiri 151 Rujukan 152 Jawapan serta maklum balas 153UNIT 10 PENDEKATAN INKUIRI 155 Apa itu pendekatan atau strategi pembelajaran inkuiri? 156 Apakah aktiviti inkuiri yang boleh dijalankan di bilik darjah? 158 Mengapa inkuiri diperlukan di bilik darjah? 159 Apakah jenis-jenis strategi pembelajaran inkuiri? 160 Apakah perbezaan antara inkuiri deduktif dengan inkuiri induktif? 161 Apakah perbezaan antara inkuiri terbimbing dengan inkuiri terbuka/bebas? 163 Bagaimana melaksanakan pembelajaran inkuiri menggunakan model pengajaran yang berasaskan pendekatan konstruktivisme? 164 Adakah pembelajaran inkuiri sesuai dijalankan dalam semua keadaan? 167 Apakah antara cabaran melaksanakan pembelajaran inkuiri dan bagaimana cara mengatasinya? 168
 6. 6. vi Rumusan 170 Peta konsep 171 Kata kunci 172 Penilaian kendiri 172 Rujukan 172 Jawapan serta maklum balas 173
 7. 7. APANDUAN KURSUS A
 8. 8. Cetakan Pertama/First Printing 2011 © Universiti Pendidikan Sultan Idris 2011 Hak Cipta Terpelihara.Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan kedalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakamandan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu.All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or byany means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage andretrieval system, without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Diterbitkan di Malaysia/Published in Malaysia by Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Tel: 05-450 6000, Faks: 05-459 5169 Laman Sesawang: www.upsi.edu.my E-mel: penerbit@upsi.edu.my Atur huruf oleh/Typesetting by Penerbit UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Dicetak oleh/Printed by FR VISION SDN.BHD No.3 & 3A, Jalan Ho Lo Park 31650, Ipoh Perak Darul Ridzuan, MALAYSIAPerpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-PenerbitanMuhammad Bukhari Lubis, 1953- Sumbangsih tizkari : buat Masuri S.N. / Muhammad Bukhari Lubis, Mohamed Pitchay Gani bin Mohamed Abdul Aziz. Mengandungi indeks Bibliografi : ms. 479 ISBN 978-983-3759-47-7 1. Masuri S.N., 1927-. 2. Malay poetry--History and criticism. 3. Malay literature--History and criticism. I. Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz. II. Judul. 899.2309
 9. 9. ixPENGENALANPanduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus.Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segalaperkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang.Kursus KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1 dan KPD3026 Pengajaran, Teknologi, danPenaksiran 2 merupakan dua kursus Pendidikan Profesional yang menggabungkan tiga elemen utamapengajaran dan pembelajaran iaitu pengajaran, teknologi, dan penaksiran serta mengintegrasikan satulagi elemen yang semakin dititikberatkan dalam meningkatkan profesionalisme seorang guru iaitu KajianTindakan. Kursus KPD3016 mendedahkan kepada anda kebanyakan teori pendidikan yang diperlukansebelum anda menjalankan amali pengajaran dan merancang Kajian Tindakan dalam kursus KPD3026,yang merupakan kursus lanjutan. Hampir keseluruhan tajuk yang dibincangkan ialah tajuk umum yangmerentas bidang ilmu. Oleh itu, jikalau terdapat tajuk khusus kepada mana-mana bidang yang difikirkanperlu, pensyarah yang mengendali kursus ini boleh membuat penambahan sedikit kepada tajuk sedia ada.Sebanyak tiga (3) buah modul disediakan bagi memudah cara pembelajaran anda untuk dua kursus ini.Isi kandungan KPD3016 terdapat dalam ketiga-tiga modul manakala tajuk Kajian Tindakan bagi kursusKPD3026 terdapat dalam Modul 3. Setiap satu kursus ini bernilai 6 jam kredit.KUMPULAN SASARANKursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan diUPSI. Walau bagaimanapun, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh.PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARANMengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktupembelajaran. Oleh itu bagi setiap kursus ini anda perlu memperuntukkan 240 jam waktu pembelajaran.Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KPD3016 dan KPD3026 masing-masing adalah seperti dalamJadual 1 dan Jadual 2. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran KPD3016 Aktiviti Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak BersemukaMembaca modul, ulangkaji, dan menyiapkan tugasan 105Tutorial di Pusat 20Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui BigBlueButton/ 64Skype)Forum (E-Learning melalui MyGuru2) 24Video P&P melalui MyGuru2 25Kuiz dalam talian melalui MyGuru2 2 84 156 Jumlah Masa Pembelajaran 240
 10. 10. x Jadual 2 Anggaran agihan masa pembelajaran KPD3026 Aktiviti Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak BersemukaMembaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan 126Tutorial di Pusat 20Tutorial dalam talian (E-learning, contohnya melalui BigBlueButton/ 64Skype)Forum (E-Learning melalui MyGuru2) 24Video P&P Melalui MyGuru2 6 84 156 Jumlah Masa Pembelajaran 240HURAIAN KPD3016 PENGAJARAN, TEKNOLOGI, DAN PENAKSIRAN 1HASIL PEMBELAJARAN KURSUSDi akhir kursus KPD3016, anda diharap dapat: 1. Menilai pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan penaksiran (K6) 2. Menyusun atur perlakuan selaras dengan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan penaksiran yang dirancang (P3) 3. Mempertahankan pelan pengajaran, penggunaan teknologi, dan penaksiran yang dirancang (A3) 4. Berkebolehan mengenal pasti masalah dalam pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan penaksiran, serta mencari penyelesaian alternatif (KBKM)SINOPSIS KURSUSKursus ini membincang dan membimbing pelajar membina kemahiran merancang pengajaran dalam limaaspek utama berikut: (a) menyatakan objektif pengajaran dan pembelajaran, (b) memilih dan menyusunkandungan dan bahan pengajaran (c) memilih pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai, (d)menyedia alat dan teknologi yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran, (e) menyedia, memilihdan mengguna alat dan kaedah penilaian yang sesuai untuk menaksir dan menilai hasil pembelajaran.Pelajar akan mendapat kemahiran menyedia set rancangan pelajaran dalam sesuatu topik dalam matapelajaran pengkhususan mereka.ISI KANDUNGAN KURSUSUntuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepadalima belas unit semuanya yang terkandung dalam Modul 1, 2, dan 3 seperti berikut:
 11. 11. xiMODUL 1UNIT TAJUK1 ERTI DAN MATLAMAT PENDIDIKAN SERTA MODEL PENGAJARAN Unit ini membincangkan erti dan matlamat pendidikan, pengajaran, serta hubungannya. Di samping itu konsep model atau pendekatan umum pengajaran juga dibincangkan.2 MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Unit ini membincangkan maksud matlamat dan objektif pengajaran serta perbezaannya dan juga maksud hasil pembelajaran, domainnya yang empat (kognitif, psikomotor, afektif, dan sosial) serta komponennya yang lima bagi membolehkan anda menulis hasil pembelajaran yang sejajar matlamat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara.3 KURIKULUM: STRUKTUR PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN Unit ini menghuraikan maksud kurikulum dan menganalisis kandungan dan struktur kurikulum dari aspek pengetahuan dan kemahiran.4 TERAS PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN GURU Unit ini menghuraikan teras pengetahuan dan kemahiran, kebanyakannya merujuk kepada idea Shulman, yang perlu ada pada seorang guru untuk membolehkan beliau menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru yang berkesan.5 KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN 1 Unit ini menjelaskan secara terperinci setiap kemahiran yang menjadi asas kepada kemahiran mengajar iaitu yang dipanggil kemahiran mikropengajaran. Dalam unit ini tiga kemahiran mikropengajaran dibincangkan iaitu kemahiran memulakan pengajaran, mencungkil idea, dan menyoal.6 KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN 2 Unit ini meneruskan perbincangan bagi enam lagi kemahiran mikropengajaran iaitu kemahiran menerang, memperkukuh (secara positif), mengilustrasi dengan contoh, membuat demonstrasi, menutup pengajaran, dan membuat refleksi.7 PENDEKATAN MASTERI Unit ini menghuraikan konsep dan falsafah pendekatan Masteri serta memberikan contoh bagaimana ianya boleh dilaksanakan di bilik darjah.8 PENGGUNAAN KAEDAH PENYUSUN AWAL (ADVANCE ORGANIZER) Unit ini menghuraikan kaedah pengajaran menggunakan Penyusun Awal yang merupakan satu kaedah yang mengaplikasi falsafah pendekatan Masteri yang diketengahkan Ausubel dengan memberi contoh bagaimana menjalankannya di bilik darjah.9 PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME Unit ini menghuraikan Teori Pembelajaran Konstruktivisme, prinsip asas pembelajaran berasaskan teori ini serta peranan guru dan murid dalam menjayakan pembelajaran melalui pendekatan ini.
 12. 12. xii 10 PENDEKATAN INKUIRI Unit ini membincangkan secara terperinci pendekatan atau strategi pembelajaran inkuiri dan bagaimana strategi ini berkait dengan Teori Pembelajaran Konstruktivisme. Selain daripada itu jenis-jenis strategi, bagaimana melaksanakannya, dan cabaran serta cara mengatasinya juga dibincangkan dengan contoh spesifik bagi membantu anda melaksanakannya di bilik darjah. MODUL 2 1 UNIT PENGAJARAN DAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN Unit ini menghuraikan maksud Unit Pengajaran dan Rancangan Mengajar Harian dan bagaimana menulisnya dengan mengambil kira beberapa teori pembelajaran supaya dapat menghasilkan satu perancangan mengajar yang baik. 2 PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH Unit ini menghuraikan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah dengan menunjukkan langkah demi langkah pelaksanaannya bagi membolehkan anda melaksanakannya di bilik darjah. PBM didasari Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Pembelajaran Inkuiri. 3 PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK Unit ini membincangkan kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek yang menunjukkan banyak persamaan dengan Pembelajaran Berasaskan Masalah. Contoh khusus ditunjukkan supaya anda dapat mengaplikasinya dalam pengajaran di bilik darjah anda. 4 PEMBELAJARAN BERASASKAN KES Unit ini mendedahkan kaedah Pembelajaran Berasaskan Kes yang jarang digunakan di sekolah. Pembelajaran Berasaskan Kes juga merupakan salah satu kaedah yang menyokong Teori Pembelajaran Konstruktivisme yang mementingkan penglibatan aktif pelajar. Persamaan dan perbezaaan antara ketiga-tiga kaedah pembelajaran Unit 2, 3, dan 4 dihuraikan dalam unit ini. 5 PEMBELAJARAN KOOPERATIF: PENDEKATAN BERSTRUKTUR Unit ini menghuraikan Pembelajaran Kooperatif melalui pendekatan berstruktur. Prinsip utama pendekatan berstruktur dan beberapa struktur Kagan dihuraikan termasuklah Numbered Heads Together, RoundRobin, RoundTable, Think-Pair-Share, Three Step Interview, dan Corners. 6 PEMBELAJARAN KOOPERATIF: PENDEKATAN KURIKULUM Unit ini menghuraikan Pembelajaran Kooperatif melalui pendekatan kurikulum. Pendekatan kurikulum yang dihuraikan termasuklah Bahagian Pencapaian Pasukan Murid atau Student Teams Achievement Divisions (STAD), Pertandingan-Permainan-Pasukan atau Teams-Games- Tournaments (TGT), dan Jigsaw. 7 TEKNIK MERANGSANG DAN MEMBINA KEMAHIRAN ANALITIKAL DAN KREATIF Unit ini membincangkan beberapa teori pemikiran serta teknik merangsang dan membina kemahiran analitikal dan kreatif. Beberapa teknik yang dihuraikan termasuklah Peta Minda, Pengurusan Grafik, Peta Konsep, Analogi, Pemikiran Lateral, dan Kecerdasan Pelbagai.
 13. 13. xiii 8 PENGGUNAAN MEDIA DAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1 Unit ini membincangkan konsep dan definisi teknologi dan media serta kepentingan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia juga menjelaskan kepentingan komunikasi visual dalam menyediakan bahan bantu mengajar, membincangkan Model ASSURE dan pemilihan media pengajaran. 9 PENGGUNAAN MEDIA DAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2 Unit ini membincangkan prinsip-prinsip komunikasi visual dalam memilih elemen-elemen yang sesuai untuk reka bentuk pengajaran yang berkesan. Turut dibincangkan ialah kelas-kelas media serta kelebihannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 10 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Unit ini membincangkan maksud teknologi maklumat dan komunikasi, peranannya dalam pendidikan dan kemahiran-kemahiran yang perlu untuk mengintegrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.MODUL 3 1 KONSEP PENAKSIRAN, PENGUJIAN, PENGUKURAN, DAN PENILAIAN HASIL PEBELAJARAN Unit ini menhuraikan konsep penaksiran, pengujian, pengukuran, dan penilaian hasil pembelajaran secara umum dan perkaitan antara semuanya. 2 PENAKSIRAN KONVENSIONAL ATAU PENGUJIAN Unit ini menerangkan dengan mendalam penaksiran konvensional atau apa yang biasa disebut sebagai pengujian. Beberapa alat pengujian dibincangkan terutama bagaimana menghasilkan ujian menggunakan Jadual Spesifikasi Ujian serta prosedur analisis item untuk memeriksa kualiti item. 3 PENAKSIRAN AUTENTIK Unit ini menghuraikan penaksiran autentik sebagai penaksiran alternatif kepada penaksiran konvensional kertas dan pensil. Proses dan prosedur melaksanakan penaksiran autentik dalam mengukur pelbagai hasil pembelajaran dijelaskan dengan memberikan beberapa contoh tugasan. Konsep rubrik dan penskoran rubrik dalam mengukur hasil tugasan juga dibincangkan. 4 KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN Unit ini membincangkan kepentingan alat pengujian yang sah dan bolehpercaya. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan dan bagaimana menentukannya dibincangkan. 5 PENSKORAN, PENGGREDAN, PENAFSIRAN, DAN PELAPORAN Unit ini menghuraikan kaedah dan teknik penskoran, penggredan, penafsiran, dan pelaporan yang boleh diaplikasi di bilik darjah. Semua perkara ini dibincangkan mengikut pendekatan ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria
 14. 14. xivPENAKSIRAN Tugasan % Wajaran Kaedah dan Hasil Tugasan 2 Kuiz 20 Dalam talian menggunakan MyGuru2 Unit Pengajaran beserta 4 Rancangan 60 Bercetak dan dijilid beserta salinan CD Pengajaran Harian yang berturutan (berpasangan atau bertiga) Forum 20 Dalam talian menggunakan MyGuru2 Jumlah 100HURAIAN KPD3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI, DAN PENAKSIRAN 2HASIL PEMBELAJARAN KURSUSDi akhir kursus KPD3026, anda diharap dapat: 1. Menilai pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan penaksiran (K6) 2. Menyusun atur perlakuan selaras dengan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (P3) 3. Mempertahankan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan penaksiran yang dilaksanakan (A3) 4. Berkebolehan mengenal pasti masalah dalam pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan penaksiran, serta mencari penyelesaian alternatif (KBKM) 5. Merancang Kajian Tindakan (K6)SINOPSIS KURSUSKursus ini merupakan lanjutan kursus KPD3016. Ia bertujuan mengukuhkan lagi kemahiran pelajarmerancang dan melaksanakan pengajaran melalui pembentangan mikro- dan makropengajaran dalamaspek utama pengajaran berikut: (a) menyatakan hasil pembelajaran, (b) memilih dan merancang bahandan urutan pengajaran, (c) memilih dan melaksana kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai, (d) menyediadan mengguna media dan teknologi pengajaran yang sesuai, dan (e) menyedia, memilih dan menggunaalat dan kaedah penaksiran yang sesuai untuk menilai hasil pembelajaran. Pelajar juga akan didedahkankepada prosedur dan kaedah Kajian Tindakan serta penulisan proposal.ISI KANDUNGAN KURSUSUntuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, selain daripada mengaplikasi isi kandungankursus KPD3016, isi kandungan tambahan yang dibincangkan dalam kursus ini, iaitu Kajian Tindakan,dibahagikan kepada enam unit yang terkandung dalam Modul 3 seperti berikut:
 15. 15. xvMODUL 3 UNIT TAJUK 6 PENGENALAN DAN MODEL KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN Unit ini membincangkan konsep dan definisi asas kajian tindakan. Konsep kajian tindakan juga seterusnya dibincangkan melalui beberapa model kajian tindakan. 7 PROSEDUR DAN PERANCANGAN KAJIAN TINDAKAN Unit ini membincangkan prinsip pendekatan, prosedur dan proses kajian tindakan yang biasanya digunakan guru. 8 TINJAUAN AWAL DAN PELAKSANAAN KAJIAN Unit ini menghuraikan tinjauan awal, merancang tindakan, menjalankan tindakan, memerhati dan menilai, dan refleksi dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. 9 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA Unit ini menjelaskan langkah-langkah pengumpulan data melalui beberapa teknik pengumpulan data seperti soal selidik, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen dan penulisan diari. Prosedur analisis data kuantitatif, alat-alat statistik terutamanya statistik deskriptif, prosedur analisis dan interpretasi data kualitatif juga dibincangkan. 10 PENULISAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN Unit ini menjelaskan bentuk penulisan laporan mengikut format yang sesuai. Di samping itu, panduan menilai laporan kajian tindakan berdasarkan kriteria penilaian yang sesuai dijelaskan bagi meneliti kualiti laporan kajian tindakan. 11 PENULISAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN Unit ini menghuraikan langkah-langkah menyediakan proposal kajian tindakan dengan menunjukkan contohnya sekali.PENAKSIRAN Tugasan % Wajaran Kaedah dan Hasil Tugasan Makropengajaran 40 Rancangan Pengajaran Harian beserta rakaman video pengajaran di sekolah dan dimuat naik dalam talian ke BlogMikropengajaran 20 Rakaman video pengajaran di sekolah yang sama seperti di atasCadangan Kajian Tindakan 20 Menggunakan Google Docs atau menghantar melalui emailPenulisan Jurnal Refleksi 10 Menggunakan Google Docs atau menghantar melalui emailForum 10 Dalam talian menggunakan MyGuru2 Jumlah 100
 16. 16. xviHURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya. Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Aktiviti termasuklah menjawab soalan, mengisi tempat kosong, melakar, dan/atau mencari maklumat daripada Internet, buku, dan sumber lain-lain. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus. Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus. Persembahan mikro- dan makropengajaran yang perlu dijalankan dan dimuat naik untuk dipersembahkan kepada pensyarah dan rakan-rakan lain yang menyumbang kepada markah kerja kursus. Tugasan yang perlu disempurnakan yang menyumbang kepada markah kerja kursus. Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangkan. A Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas.

×