Chuong 7 chuc nang kiem tra

1,922 views

Published on

Bai giang quan tri hoc
Management Studies by Dr.Ho Cao Viet

Published in: Education
 • Be the first to comment

Chuong 7 chuc nang kiem tra

 1. 1. CHỨC NĂNG Chương 7 Tiến sĩ Hồ Cao Việt KIỂM TRA
 2. 2. NỘI DUNG Tiến trình kiểm tra2 3 4 Khái niệm – Vai trò của kiểm tra1 Các loại hình kiểm tra3 Nguyên tắc kiểm tra4
 3. 3. KIỂM TRA (CONTROLLING) XÁC ĐỊNH THÀNH QỦA SO SÁNH MỤC TIÊU BAN ĐẦU ĐIỀU CHỈNH LÃNH ĐẠO HOẠCH ĐỊNH
 4. 4. KHÁI NIỆM - Kiểm tra là chức năng quan trọng của nhà quản trị trong tổ chức. - Kiểm tra là xác định những thành quả đã đạt được so với các mục tiêu đã đề ra từ đó đưa ra những điều chỉnh để tổ chức đạt được hiệu quả cao nhất.
 5. 5. Hoạch định (Planning) Tổ chức (Organizing) Lãnh đạo (Leading) Kiểm tra (Controlling) CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ
 6. 6. VAI TRÒ CỦA KIỂM TRA - Kiểm tra ĐIỂM NỐI quan trọng của quá trình quản trị. - Nếu không có kiểm tra:  Mục tiêu đạt được không ?  Tổ chức ổn định, phù hợp không?  Lãnh đạo hiệu quả không ?
 7. 7. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ ĐIỀU CHỈNH CÁC SAI LỆCH
 8. 8. Xác định tiêu chuẩn  Tiêu chuẩn = chỉ tiêu của nhiệm vụ đặt ra cần thực hiện  Tiêu chuẩn phải:  Hợp lý  Khả năng thực hiện thực tế (hiện thực)  Dễ dàng đo lường  Phương pháp đo lường chính xác
 9. 9. Thảo luận tình huống  Bạn là quản đốc của 1 phân xưởng sản xuất nấm bào ngư của 1 trại nấm. Hãy xác định các tiêu chuẩn để kiểm tra phân xưởng của mình 1 cách hữu hiệu ?  Bạn luôn bị hạn chế thời gian, làm thế nào để công tác kiểm tra đạt hiệu quả ?
 10. 10.  Đo lường sớm, thường xuyên sẽ sớm nhận ra sai lệch so với mục tiêu;  Phương pháp và công cụ đo lường quyết định hiệu quả đo lường;  Tiêu chuẩn định lượng sẽ dễ đo lường hơn định tính.  Phạm vi chấp nhận được Đo lường thành quả
 11. 11. Phạm vi chấp nhận Giới hạn trên Tiêu chuẩn Giới hạn dưới Đolườngmứcđộthànhquả Phạmvichấpnhận THỜI GIAN THỰC HIỆN
 12. 12. Phạm vi – chiều hướng thay đổi Sản phẩm Doanh số dự kiến (t.đ) Doanh số đạt được (t.đ) Tăng/giảm (%) Coca Cola 20 30 50 Pepsi 15 10 33 Number one 20 22 10 Trà Dr.Thanh 40 42 5
 13. 13. Điều chỉnh sai lệch Kết quả đo lường  Phân tích nguyên nhân sai lệch  Đề ra giải pháp khắc phục sai lệch.
 14. 14. Lập kế hoạch CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA Thực hiện kế hoạch Kết quả đạt được Kiểm tra lường trước Kiểm tra sau khi thực hiện Kiểm tra trong khi thực hiện
 15. 15. Kiểm tra lường trước  Thời điểm: trước khi hoạt động xảy ra, dự báo, dự đoán tình huống  ngăn chặn;  Mục đích: thực hiện kế hoạch chính xác, dự trù những tình huống, sự việc từ bước hoạch định.
 16. 16. Kiểm tra trong khi thực hiện Thời điểm: trong khi thực hiện, triển khai các kế hoạch, diễn tiến của hoạt động; Mục đích: nhận định những trở ngại và đề giải pháp kịp thời để thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch.
 17. 17. Thời điểm: sau khi mọi kế hoạch đã được triển khai và đạt được những thành quả; Mục đích: đối chiếu kết quả đạt được với kế hoạch đề ra. Đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện và rút ra những bài học về sự thành công và sai lầm. Kiểm ra sau khi thực hiện (hậu kiểm)
 18. 18. Đảm bảo dựa trên các nguyên tắc: Phải phù hợp với tổ chức; Tiết kiệm - hiệu quả; Sau kiểm tra  giải pháp, hành động. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA
 19. 19.  Dựa theo kế hoạch, cấp bậc của đối tượng bị kiểm tra;  Được thiết kế theo yêu cầu của nhà quản trị;  Thực hiện ở các bước, công đoạn quan trọng;  Khách quan.

×