Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chữ hiragana

1,226 views

Published on

chữ hiragana

 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Chữ hiragana

 1. 1. chữ HiraganaHọc chữ HiraganaHọc chữ là bước đầu tiên trong quá trình học tiếng Nhật, nều phần chữ viếtkhông vững thì bạn không thể tiến xa hơn trong quá trình học tiếng Nhật.Khi học bảng chữ cái bạn phải bắt đầu học từ bộ chữ Hiragana. Nhiều bạnkhi bắt đầu học tiếng Nhật đều than rằng sao chữ viết tiếng Nhật khó thế,và bắt đầu nản chí. Đó là do các bạn chưa tìm ra cách học chữ vừa vui vẻ,vừa dễ nhớ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn học bảng chữ cái Hiragananhé.Khi học chữ, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó mới học viết vàcuối cùng là ghép chữ thành từ để đọc, học chắc từng bước, bạn sẽ nhớ rấtnhanh và nhớ kỹ chứ không phải như học vẹt, học trước quên sau.あ a い i う u え e お oかka き ki くku けke こkoさsa しshi すsu せse そsoたta ちchi つtsu て te と toなna にni ぬnu ねne のnoはha ひhi ふfu へhe ほhoまma みmi むmu めme もmoやya ゆyu よyoらra りri るru れre ろro
 2. 2. わwa をoんnがga ぎgi ぐgu げge ごgoざza じji ずzu ぜze ぞzoだda ぢji づzu でde どdoばba びbi ぶbu べbe ぼboぱpa ぴpi ぷpu ぺpe ぽpoきゃ kya きゅkyu きょkyoしゃ sha しゅshu しょshoちゃ cha ちゅchu ちょchoにゃ nya にゅnyu にょnyoひゃ hya ひゅhyu ひょhyoみゃmya みゅmyu みょmyo
 3. 3. りゃ rya りゅ ryu りょ ryoぎゃ gya ぎゅgyu ぎょgyoじゃ ja じゅ ju じょ joびゃ bya びゅbyu びょbyoぴゃ pya ぴゅpyu ぴょpyoBước 2:

×