Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dien Giai Moi Truong

2,395 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Dien Giai Moi Truong

 1. 1. DIỄN GIẢI MÔI TRƯỜNG
 2. 2. DIỄN GIẢI MÔI TRƯỜNG LÀ G Ì ? <ul><li>Diễn giải môi trường (DGMT) </li></ul><ul><li>Một ngôn ng ữ chuyên ngành khoa học tự nhiên ho ặ c một lĩnh vực liên quan </li></ul><ul><li>ngôn ngư và ý tưởng mà nh ữ ng người binh thường k hông làm công tác khoa học cũng có thể hiểu được </li></ul>
 3. 3. <ul><li>DGMT là ‘một hoạt động giáo dục diễn giải rõ các ý nghĩa và các mối quan hệ thông qua sử dụng các đối tượng có thật, sự tiếp xúc trực tiếp và các phương tiện minh hoạ hơn là chỉ đơn giản cung cấp các thông tin’ – Freeman Tilden (1957) </li></ul>
 4. 4. DGMT – SỰ KHÁC BIỆT <ul><li>Khán giả bắt buộc </li></ul><ul><li>Không tự nguyện </li></ul><ul><li>Phải chú ý </li></ul><ul><li>Chấp nhận không khí mang tính học thuật </li></ul><ul><li>Đ ộng cơ: xếp hạng, bằng cấp, nghề nghiệp, tiền, thang tiến, thành công </li></ul><ul><li>Khán giả không bắt buộc </li></ul><ul><li>Tự nguyện </li></ul><ul><li>Không phải chú ý </li></ul><ul><li>Muốn hưởng không khí thoải mái và không mang tính học thuật </li></ul><ul><li>Dộng cơ: vui vẻ, mang tính giải trí, bồi dưỡng kiến thức </li></ul><ul><li>Hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn </li></ul><ul><li>Giết thời gian </li></ul>
 5. 5. ĐẶC ĐIỂM CỦA DGMT <ul><li>Đem lại sự thoải mái </li></ul><ul><li>Liên quan tới khán giả </li></ul><ul><li>Được tổ chức chặt chẽ </li></ul><ul><li>Mang thông điệp </li></ul>
 6. 6. 1. ĐEM LẠI SỰ THOẢI MÁI <ul><li>Lý do: nếu không, khán giả sẽ không quan tâm và làm việc khác </li></ul><ul><li>Bài nói chuyện: </li></ul><ul><li>Không mang tính khuôn phép </li></ul><ul><li>Không khí thân mật </li></ul><ul><li>Vật trưng bày </li></ul><ul><li>Truyền đạt thông tin </li></ul><ul><li>Mỉm cười </li></ul><ul><li>Sử dụng động từ ở dạng chủ động </li></ul><ul><li>Chỉ rõ nguyên nhân và kết quả </li></ul><ul><li>Dùng phép nhân cách hoá </li></ul><ul><li>Sáng tạo </li></ul>
 7. 7. 2. LIÊN QUAN TỚI KHÁN GIẢ <ul><li>Thông tin có nghĩa </li></ul><ul><li>Liên quan đến cái có sẵn trong đầu </li></ul><ul><li>Đặt trong bối cảnh quen thuộc với người nghe </li></ul><ul><li>Thông tin mang tính cá nhân </li></ul><ul><li>Thí nghiệm </li></ul><ul><li>Sự liên tưởng </li></ul><ul><li>Bạn đã bao giờ? </li></ul><ul><li>Gán ghép </li></ul><ul><li>Nếu bạn là người yêu động vật </li></ul>
 8. 8. 3. ĐƯỢC TỔ CHỨC CHẶT CHẼ <ul><li>Đi xem phim muộn 15 phút, các bạn làm gi? </li></ul><ul><li>Lỡ 15 phút đầu của 1 bộ phim trên TV, các bạn làm gi? </li></ul><ul><li>KẾT NỐI CÁC CHI TIẾT </li></ul><ul><li>Đến khi hiểu bộ phim </li></ul><ul><li>Chuyển kênh khác hay tắt đi trước khi cố gắng hiểu nó </li></ul><ul><li>CON SỐ 7 CỘNG TRỪ 2 </li></ul><ul><li>(George và Miller, 1956) </li></ul><ul><li>******** </li></ul><ul><li>TWAFBIPHDIBMCIA </li></ul><ul><li>****++++ </li></ul><ul><li>TWA FBI PHD IBM CIA </li></ul>
 9. 9. 4. MANG THÔNG ĐIỆP <ul><li>Chủ đề – Thông điệp </li></ul><ul><li>Trả lời câu hỏi: ‘Như vậy để làm gi?’ </li></ul><ul><li>Suy nghĩ theo thông điệp giúp bạn tập trung chú ý và do đó giúp bạn chỉ làm nhưng việc cần thiết </li></ul><ul><li>Dối với khán giả truyền thông mang thông điệp dễ hiểu và thú vị hơn truyền thông không tập trung vào một thông điệp rõ ràng </li></ul><ul><li>Khán giả thường nhớ thông điệp và quên các sự kiện </li></ul>
 10. 10. CÁCH CHUẨN BỊ BÀI NÓI CHUYỆN <ul><li>‘ Hãy thông báo điều bạn sắp nói, nói điều đó và nhắc lại điều bạn vừa nói’ </li></ul><ul><li>Các phần của bài nói chuyện: 3 phần (giới thiệu, phần thân và kết luận) </li></ul>
 11. 11. PHẦN GIỚI THIỆU <ul><li>Mục đích </li></ul><ul><li>Làm khán giả quan tâm </li></ul><ul><li>Hướng khán giả vào thông điệp và giới thiệu bổ cục toàn bài </li></ul><ul><li>Ví dụ: ‘Trái đất nóng lên’ </li></ul><ul><li>Lý do cho rằng trái đất nóng lên </li></ul><ul><li>Ảnh hưởng tới đại dương </li></ul><ul><li>Ảnh hưởng tới NLN </li></ul><ul><li>Ảnh hưởng tới con người </li></ul>
 12. 12. <ul><li>2. PHẦN THÂN </li></ul><ul><li>Mục đích: Phát triển thông điệp </li></ul><ul><li>Chỉ nên giới hạn ở 5 ý chính </li></ul><ul><li>Cần phải liên kết các ý bằng phần chuyển ý </li></ul><ul><li>3. PHẦN KẾT LUẬN </li></ul><ul><li>Mục đích: nhấn mạnh thông điệp </li></ul>
 13. 13. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH <ul><li>Chọn chủ đề chung: ‘Chim rừng’ </li></ul><ul><li>Chọn chủ đề cụ thể: ‘Loài chim rừng đêm’ </li></ul><ul><li>Chọn thông điệp: ‘ Sự kém hiểu biết về chim rừng đêm dẫn tới sự biến mất của chúng trong rừng’ </li></ul><ul><li>Phát triển đoạn van mang thông điệp </li></ul><ul><li>Chuẩn bị phần thân, kết, giới thiệu </li></ul><ul><li>Thực tập bài nói </li></ul><ul><li>Chọn tiêu đề </li></ul>
 14. 14. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRINH DIỄN GIẢI <ul><li>Nghiên cứu bối cảnh của chương trinh diễn giảI </li></ul><ul><li>Xác định và nghiên cứu các vấn đề đa dạng sinh học sẽ được đề cập </li></ul><ul><li>Xác định đối tượng </li></ul><ul><li>Đ ề xuất mục đích và mục tiêu (SMART) </li></ul><ul><li>Xác định dự trù kinh phí </li></ul><ul><li>Xây dựng một kế hoạch để đánh giá chương trinh diễn giải </li></ul>
 15. 15. XIN CÁM ƠN

×