Bộ Công Thương
Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
BÁO CÁO THỰC TẬP TÔ...
LỜI CẢM ƠN
---oOo---
Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Nhà
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM. Ban Chủ
Nhiệm Kho...
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
.........................................................................................
........
NHẬN XÉT CỦA NƠI THỰC TẬP
........................................................................................
.....
I.Môi trường lập trình:.......................................
II.Ngôn ngữ lập trình và cài đặt:....................
phòng công tác học sinh-các phòng khoa v.v lên website chính xác và nhanh
nhất.
2.Chức năng chính:
- Quản lý thông tin s...
+Bên cạnh đó,Các giảng viên ATHENA thường đi tu nghiệp và cập nhật kiến thức công
nghệ mới từ các nước tiên tiến như Mỹ , ...
- Hệ thống website này sẽ giúp thực hiện việc quản lý điểm, hồ sơ sinh viên cũ và
mới dễ dàng và trực tuyến.
- Các thông b...
d. Người nhập tin:
o Phải đăng nhập vào website.
o Có các chức năng của người duyệt web thông thường.
o Được quyền cập nhậ...
o Cấp quyền chi tiết cho người dùng.
7.Các yêu cầu khác:
o Máy server phải có Sql server 2005.
o Máy server phải có IIS.
o...
ứng dụng trở nên dễ dàng hơn, mặt khác microsoft còn hổ trợ Nhibernate được
thiết kế riêng cho tầng model với độ mềm dẻo k...
- Uml là ngôn ngữ trực quan được dùng trong quy trình phát triển các hệ thống
phần mềm.
- Uml là môt ngôn ngữ bao gồm một ...
A) KHÁI
NIỆM
B) KÍ HIỆU C) Ý NGHĨA
D) Tình
huống sử
dụng (Use
case)
E)
F) Biểu diễn các mối quan hệ với các actor,
với các...
1. Use case tổng quát:
Cap Nhat
NguoiDung Tim Kiem
Admin Dang Nhap
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Bang phan tich ERD ...
Bảng phân tích ERD và quản lý học sinh- sinh viên
2. Use case tìm kiếm:
Tim Kiem
Bang Diem
Thoi Khoa Bieu
Chuong Tri...
Cap Nhat
Bang Diem
Sinh Vien
Lop Lich Day
Thoi Khoa Bieu
Chuong Trinh Hoc
Lich Thi
Mon Hoc
Giao Vien
Khoa
Nganh Hoc
<<exte...
Bang Diem
Them Diem
Xoa Diem Sua Diem
<<extend>>
<<extend>> <<extend>>
Hình 2.6: Use case cập nhật bảng điểm
c. Use case c...
Thoi Khoa Bieu
Them TKB
Sua TKB
Xoa TKB
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
Hình 2.8: Use case cập nhật thời khóa biểu
e. Use...
Hình 2.10: Use case cập nhật lịch dạy
g. Use case cập nhật môn học:
Mon Hoc
Xoa MH
Them MH
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>...
<<extend>>
Them Nganh Hoc
Nganh Hoc
<<extend>>
Xoa Nganh Hoc
<<extend>>
Sua Nganh Hoc
Hình 2.13: Use case cập nhật ngành h...
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
Giao Vien
Sua Giao Vien
Xoa Giao Vien
Them Giao Vien
Hình 2.15: Use case cập nhật giáo vi...
- Thông tin tài tài khoản không tồn tại trong csdl.
- Admin thoát khỏi chức năng đăng nhập.
2. Use case tìm kiếm:
Tên use ...
Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website
Đảm bảo tối
thiểu
Hệ thống loại bỏ thông tin trùng và quay về trước...
Ngoại lệ:
3. Hệ thống thông báo thông tin khoa cần delete không hợp lệ.
- Hệ thống yêu cầu admin chọn lại khoa cần delete....
Ngoại lệ:
4. Hệ thống thông báo thông tin khoa mới không hợp lệ.
- Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin khoa mới.
- A...
Ngoại lệ:
4. Hệ thống thông báo thông tin ngành học không hợp lệ.
- Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin ngành học.
-...
6. Delete ngành học không thành công.
- Thông tin ngành học thuộc khoa đã chọn không tồn tại trong csdl.
- Admin thoát khỏ...
Tác nhân chính Admin
Mức 3
Người chụi trách
nhiệm
Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website
Đảm bảo tối thiểu...
1. Hệ thống hiện thị form cập nhật lớp học và yêu cầu admin chọn ngành học cần
delete lớp học.
2. Hệ thống yêu cầu admin c...
- Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin lớp học.
- Admin thực hiện nhập lại thông tin lớp học.
6. Update lớp học không...
Tác nhân chính Admin
Mức 3
Người chụi trách
nhiệm
Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website
Đảm bảo tối thiểu...
Chuổi sử kiện chính:
1. Hệ thống hiện thị form cập nhật sinh viên và yêu cầu admin chọn lớp học cần
update sinh viên.
2. H...
- Admin thực hiện nhập lại thông tin môn học.
5. Insert môn học không thành công.
- Thông tin môn học đã tồn tại trong csd...
Tác nhân chính Admin
Mức 3
Người chụi trách
nhiệm
Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website
Đảm bảo tối thiểu...
1. Hệ thống hiện thị form cập nhật điểm sinh viên, yêu cầu admin chọn lớp, sinh
viên và môn học cần insert điểm.
2. Admin ...
- Hệ thống yêu cầu admin chọn lại điểm cần delete.
- Admin thực hiện chọn lại điểm cần delete.
6. Delete điểm không thành ...
21.Use case insert giáo viên:
Tên use case Insert giáo viên
Tác nhân chính Admin
Mức 3
Người chụi trách
nhiệm
Tiền điều ki...
Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật giáo viên trong menu
Chuổi sử kiện chính:
1. Hệ thống hiện thị form cập nhật giáo ...
- Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin giáo viên.
- Admin thực hiện nhập lại thông tin giáo viên.
6. Update giáo viên...
Tên use case Delete lịch dạy
Tác nhân chính Admin
Mức 3
Người chụi trách
nhiệm
Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ th...
công
Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật lịch dạy giáo viên trong
menu
Chuổi sử kiện chính:
1. Hệ thống hiện thị form ...
7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật lịch thi.
Ngoại lệ:
5. Hệ thống thông báo thông tin lịch thi không hợp lệ.
- H...
- Admin thoát khỏi chức năng cập nhật lich thị.
29.Use case update lịch thi
Tên use case Update lịch thi
Tác nhân chính Ad...
Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website
Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ thông tin thời khóa biểu không h...
4. Admin thực hiện chon thời khóa biểu và nhấn supmit.
5. Hệ thống kiểm tra thông tin thời khóa biểu và xác nhận hợp lệ.
6...
- Admin thực hiện nhập lại thông tin thời khóa biểu.
9. Update thời khóa biểu không thành công.
- Thời khóa biểu của lớp h...
: admin : form_dangnhap : DK_dangnhap : CSDL
1: yeu cau dang nhap
2: yeu cau nhap tt dang nhap
3: nhap thong tin dang nhap...
9: thong bao xoa khoa thanh cong
: Admin : Form_xoakhoa : DK_xoakhoa : Khoa
1: yeu cau xoa khoa
2: yeu cau chon khoa can x...
: Form_Themngh: Admin : DK_Themngh : Nganh Hoc: Khoa
1: yeu cau them nganh hoc
2: yeu cau nhap thong tin nganh hoc
3: chon...
3: chon khoa co nganh can sua
: Admin : Form_suanganh : DK_suanganh : Nganh Hoc: Khoa
1: yeu cau sua nganh
2: yeu cau nhap...
10: thong bao xoa lop hoc thanh cong
: Admin : Form_xoalop : DK_xoalop : Lop hoc: Nganh-He
1: yeu cau xoa lop
2: yeu cau c...
: Admin : Form_Themsv : DK_Themsv: Lop : Sinh Vien
1: yeu cau them sv
2: yeu cau nhap thong tin sv
3: chon lop
4: nhap tho...
4: nhap thong tin can sua
: Admin : Form_suasv : DK_suasv : Sinh vien: Lop
1: yeu cau sua sinh vien
2: yeu cau nhap thong ...
E.Thiết kế:
V.Thiết kế cơ sở dữ liệu:
1. Các bảng cơ sở dữ liệu
a. Khoa:
Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phép null Chú thích
M...
Siso Int Not null Sỉ số lớp
Nienkhoa Nvarchar(10) Not null Niên khóa
Nambd Datetime Not null Năm bắt đầu
Namkt Datetime No...
i. Bảng điểm sinh viên:
Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phep null Chú thích
Stt Nvachar(10) Not null Số thứ tự
Masv Nvarchar(1...
VI. Thiết kế giao diện website cho người dùng thông thường:
1.Trang chu :
1. Danh sách các khoa:
57
Hình 6.2: Giao diện trang danh sách khoa
2. Danh sách ngành học:
Hình 6.3: Giao diện trang danh sách ngành hoc
3. Danh sác...
5. Danh sách sinh viên:
Hình 6.6: Giao diện trang danh sách sinh viên
6. Thông tin chi tiết sinh viên:
Hình 6.7.1: Điều ki...
Hình 6.8.1: Giao diện trang yêu cầu
b. Bảng điểm sinh viên:
Hình 6.8.2: Giao diện trang bảng điểm sinh viên
60
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vo minh truong 10299191 bao cao thuc tap

448 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vo minh truong 10299191 bao cao thuc tap

 1. 1. Bộ Công Thương Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH-SINH VIÊN 1
 2. 2. LỜI CẢM ƠN ---oOo--- Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Nhà Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM. Ban Chủ Nhiệm Khoa CNTT đã tạo cơ hội cho em tiếp xúc thực tế, biết được quy trình của trung tâm đào tạo quản trị mạng & an ninh mạng quốc tế ATHENA như thế nào, em cũng chân thành cảm ơn thầy cô ở khoa CNTT cũng như ở trung tâm ATHENAđã tận tình giúp em. Tận tụy truyền đạt những ý kiến thực quý báu trong thời gian thực tập, giúp em có những kiến thức trang bị sau này.Em cũng chân thành cảm ơn cô Thái Lê Mỹ Loan giáo viên thực tập hướng dẫn và các thầy cô trong khoa đã trực tiếp hướng dẫn giúp em hoàn thành đề tài này TP.HCM ngày 21 tháng 3 năm 2014 Sinh viên thực hiện Võ Minh Trường 2
 3. 3. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... 3
 4. 4. NHẬN XÉT CỦA NƠI THỰC TẬP ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... . MỤC LỤC A.Phần mở đầu: trang I.Lý do chọn đề tài.................................................. II.Giới thiệu sơ lược ứng dụng........................... 1.Mục tiêu............................................................. 2.Chức năng chính................................................. B.Phần tổng quan: I.Giới thiệu trung tâm ATHENA............................ 1.Giới thiệu........................................................... 2.Cấu trúc tổ chức................................................ II.Mô tả bài toán:................................................... 1.Hiện trạng hệ thống:........................................ 2.Mô tả bài toán:................................................. 3.Các quá trình chính :....................................... 4.Đối tượng sử dụng:.......................................... 5.Yêu cầu hệ thống:............................................ 6.Các yêu cầu phi chức năng.............................. 7.Các yêu cầu khác............................................ C.Cơ sở lý thuyết:..................................................... 4
 5. 5. I.Môi trường lập trình:....................................... II.Ngôn ngữ lập trình và cài đặt:........................ III.Hệ quản trị CSDL......................................... IV.Ngôn ngữ mô hình hợp nhất......................... 1.Biểu đồ use case diagram................................... 2.Bảng phân tích ERD để đưa ra các thiết kế modoule...................................................................... V.Các công cụ hỗ trợ......................................... D.Phân tích................................................................ E.Thiết kế................................................................... F.Tổng kết.................................................................. A.Phần mở đầu : I.Lý do chọn đề tài - Hiện nay công nghệ thông tin được xem là một ngành mũi nhọn của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia dang phát triển, để tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Sự bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ: phần cứng và phần mềm, ứng dụng web ngày càng trở nên phong phú, đa dạng và hoàn thiện hơn cho người dùng. - Sự phát triển nhanh chóng của internet trong mọi lĩnh vực của đời sống đã khiến nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Từ thương mại, y tế cho đến các tổ chức giáo dục tất cả đều chuyển sang ứng dụng trực tuyến để bắt kịp nhịp độ tiến triển của thế giới công nghệ số. - Ngày nay, nhiều trường học và tổ chức giáo dục đã nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng website để tạo sự hiện diện trên internet. Đưa việc giáo dục lên mạng đã không chỉ phục vụ cho các đối tượng học viên tiềm năng mà còn là một cách hiểu quả để phục vụ các giáo viên, nhân viên, cha mẹ học viên và cả những học viên hiện tại. Các website giáo dục không chỉ cung cấp thông tin về cơ sở, các khóa học của họ mà còn cung cấp những thông tin về hoạt động của trường, các chương trình học bổng và hỗ trợ sinh viên. II.Giới thiệu sơ lược: 1.Muc tiêu: - Hệ thống website của trường được xây dựng với múc tiêu chủ yếu là hộ trợ công tác quản lý điểm, quản lý sinh viên, cập nhật các thông báo của ban giam hiệu- 5
 6. 6. phòng công tác học sinh-các phòng khoa v.v lên website chính xác và nhanh nhất. 2.Chức năng chính: - Quản lý thông tin sinh viên. - Quản lý bảng điểm sinh viên. - Cập nhật thời khóa biểu. - Upload chương trình khung của các ngành học. - Thông tin của trường. - Liệt kê danh sách các khoa, ngành học, lớp. - Cập nhật các thông báo của trường. B.Phần tổng quan : I.Giới thiệu về trung tâm Athena: 1.giới thiệu Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA được thành lập từ năm 2004, là một tổ chức qui tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lãnh vực CNTT, với tâm huyết góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình đưa công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển nước nhà . Lĩnh vực hoạt động chính: +Trung tâm ATHENA đã và đang tập trung chủ yếu vào đào tạo chuyên sâu quản trị mạng, an ninh mạng, thương mại điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế của các hãng nổi tiếng như Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI , CEH,.. Đội ngũ giảng viên : +Tất cả các giảng viên trung tâm ATHENA có đều tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong nước .... Tất cả giảng viên ATHENA đều phải có các chứng chỉ quốc tế như MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,có bằng sư phạm Quốc tế (Microsoft Certified Trainer).Đây là các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc để đủ điều kiện tham gia giảng dạy tại trung tâm ATHENA 6
 7. 7. +Bên cạnh đó,Các giảng viên ATHENA thường đi tu nghiệp và cập nhật kiến thức công nghệ mới từ các nước tiên tiến như Mỹ , Pháp, Hà Lan, Singapore,... và truyền đạt các công nghệ mới này trong các chương trình đào tạo tại trung tâm ATHENA Cơ sở vật chất: +Thiết bị đầy đủ và hiện đại +Chương trình cập nhật liên tục, bảo đảm học viên luôn tiếp cận với những công nghệ mới nhất. +Phòng máy rộng rãi, thoáng mát Dịch vụ hỗ trợ: +Đảm bảo việc làm cho học viên tốt nghiệp khoá dài hạn +Giới thiệu việc làm cho mọi học viên +Thực tập có lương cho học viên khá giỏi +Ngoài giờ học chính thức, học viên được thực hành thêm miễn phí, không giới hạn thời gian. : II.Mô tả bài toán : 1.hiện trạng hệ thống: - Hiện tại việc quản lý điểm, quản lý hồ sơ sinh viên đang theo học tại trường cũng như hồ sơ sinh viên mới vẵn còn thủ công là chính. - Các thông báo của trường đến sinh viên vẫn còn chậm trễ. - Các sinh viên mới chưa nắm rõ về các ngành do trường đào tạo cũng như các khoa và cơ cấu tổ chức trường. 2.Mô Tả Bài Toán: 7
 8. 8. - Hệ thống website này sẽ giúp thực hiện việc quản lý điểm, hồ sơ sinh viên cũ và mới dễ dàng và trực tuyến. - Các thông báo của trường sẽ được cập nhật mốt cách nhanh nhất và chính xác nhất. - Thông tin về khoa, ngành học được cập nhật để các sinh viên mới nắm rõ và chọn ngành nghề mình yêu thích và phù hợp. 3.Các Qui Trình Nghiệp Vụ Chính: a. Quản Lý Sinh Viên(SV): - Theo thông lệ hàng năm, số lượng sinh viên mới nhập học tại trường khoảng 3000 sinh viên. Do đó cán bộ quản lý sẽ phải ghi nhận lại hồ sơ của những sinh viên này trong xuốt quá trình theo học tại trường cũng như các chính sách ưu đãi, kỹ luật, tình trạng học tập và các vấn đề khác liên quan đến sinh viên trong quá trình học tập. - Trước khi nhập học, sinh viên phải nộp cho trường hồ sơ nhập học bao gồm các thông tin: họ tên, phái, ngày sinh, hộ khẩu, tôn giáo, dân tộc, quốc tịch, họ tên cha, nghề nghiệp của cha, họ tên mẹ, nghề nghiệp của mẹ,… để trường quản lý. b. Quản Lý Điểm: - Mỗi sinh viên theo học tại trường đều có môt bảng điểm riêng để đánh giá việc học tại trường, ngoài ra sinh viên còn có một bảng điểm nữa đó là bảng điểm hạnh kiểm nhằm để đánh giá việc thực hiện nội qui nhà trường qua đó cũng là hạnh kiểm của sinh viên. - Tùy theo hệ đào tạo mà có cách tính điểm khác nhau. - 4.Đối Tượng Sử Dụng: c. Người duyệt web thông thường: bao gồm sinh viên, giáo viên, cán bộ trường và các người duyệt web khác có các chức năng sau: o Tìm kiếm. o Xem điểm. o Xem hồ sơ sinh viên. o Xem thông báo của trường. o Xem danh sách các khoa – ngành học. 8
 9. 9. d. Người nhập tin: o Phải đăng nhập vào website. o Có các chức năng của người duyệt web thông thường. o Được quyền cập nhật các thông tin. e.Người quản trị hệ thống(admin): o Phải đăng nhập vào website. o Cấp phát và thu hồi quyền của người nhập tin. o Có các chức năng của người duyệt web thông thường. o Đảm bảo hệ thồng website hoạt động ổn định. 5.Yêu Cầu Hệ Thống: o Có sự phân quyền người dùng theo đúng chức năng của mình. o Hộ trợ việc nhập thông tin sinh viên mới vào trường. o Hộ trợ việc nhập điểm và tính điểm sinh viên o Lưu hồ sơ sinh viên. o Lưu trữ điểm, xếp loại học tập, điểm rèn luyện. o Lưu trữ thông tin ngành học, khoa, lớp, hệ đào tạo. 6.Các Yêu Cầu Phi Chức Năng: o Giao diện website dễ sử dụng, trực quan, thân thiện vời người dùng. o Cho phép truy cập dữ liệu đa người dùng. o Tính bảo mật và an toàn cao. o Tốc độ xử lý của website phải nhanh chóng và chính xác. o Phần hướng dẫn sữ dụng website ngắn gọn, dễ hiểu và sinh động. 9
 10. 10. o Cấp quyền chi tiết cho người dùng. 7.Các yêu cầu khác: o Máy server phải có Sql server 2005. o Máy server phải có IIS. o Máy server phải có Microsoft Visual Studio 2005. o Máy server phải có .Net framework 2.0. o Máy client phải có kết nói mạng internet. C.Cơ sở thuyết minh : I.Môi trường lập trình : PHP & MYSQL - .PHP & MYSQL là môi trường để đoạn mã của chương trình thực thi. Điều này có nghĩa là . PHP & MYSQL quản lý việc thi hành chương trình, cấp phát bộ nhớ, thu hồi các bộ nhớ không dùng đến. Ngoài ra, . PHP & MYSQL còn chứa một tập thư viện lớp .Net bases class, cho phép thực hiện vô số các tác vụ trên Window. - Để triển khai các ứng dụng có thể sử dụng công cụ Visual Studio .Net, một môi trường triển khai tổng thể cho phép bạn viết đoạn mã, biên dịch, gỡ rối dựa trên tất cả các ngôn ngữ của .Net chẳng hạn ASP.Net, VB.Net, C#,… II.Ngôn ngữ : - PHP & MYSQL.Net Framework là môi trường để đoạn mã của chương trình thực thi. Điều này có nghĩa là .Net Framework quản lý việc thi hành chương trình, cấp phát bộ nhớ, thu hồi các bộ nhớ không dùng đến. Ngoài ra, .Net Framework còn chứa một tập thư viện lớp .Net bases class, cho phép thực hiện vô số các tác vụ trên Window. - Để triển khai các ứng dụng có thể sử dụng công cụ Visual Studio .Net, một môi trường triển khai tổng thể cho phép bạn viết đoạn mã, biên dịch, gỡ rối dựa trên tất cả các ngôn ngữ của .Net chẳng hạn ASP.Net, VB.Net, C#,… - ASP.NET MVC là một framework được Microsoft phát triển với cấu trúc chia thành ba tầng model-view-controller: đầu vào của controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt. - Lợi ích của việc dùng phương pháp MVC là sự phân đoạn rõ ràng giữa models, views, controllers bên trong ứng dụng. Cấu trúc sạch sẽ giúp cho việc kiểm tra lỗi 10
 11. 11. ứng dụng trở nên dễ dàng hơn, mặt khác microsoft còn hổ trợ Nhibernate được thiết kế riêng cho tầng model với độ mềm dẻo khá cao. o Đối với Views, nó chính là các thành phần chịu trách nhiệm hiển thị các thông tin lên cho người dùng thông qua giao diện. Thông thường, các thông tin cần hiển thị được lấy từ thành phần Models. Ví dụ, đối tượng Product có một "Edit" view bao gồm các textboxes, các dropdowns và checkboxes để chỉnh sửa các thuộc tính của sản phẩm; có một "Display" view gồm 2 dòng, cột dòng là ProductID, dòng sau là OrderDate... để xem thông tin về sản phẩm. o Models trong các ứng dụng dựa trên MVC là những thành phần có nhiệm vụ lưu trữ thông tin, trạng thái của các đối tượng, thông thường nó là một lớp được ánh xạ từ một bảng trong CSDL. Tầng này được tách ra riêng biệt, ứng dụng Nhibernate để thiết kế tầng. o Cuối cùng, Controllers trong các ứng dụng kiểu MVC chịu trách nhiệm xử lý các tác động về mặt giao diện, các thao tác đối với models, và cuối cùng là chọn một view thích hợp để hiển thị ra màn hình. Trong kiến trúc MVC, view chỉ có tác dụng hiển thị giao diện mà thôi, còn điều kiển dòng nhập xuất của người dùng vẫn do Controllers đảm trách. III.Hệ quản trị CSDL :  Microsoft SQL Server 2005 - Sql server 2005 là một hệ quản trị csdl (Relational Database Management System (RDBMS)) sử dụng Transact – SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client Computer và SQL Server Computer. Một RDBMS bao gồm database, database engine và các ứng dụng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. - SQL Server 2005 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2005 có thể hoạt động kết hợp tốt với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server … - SQL Server 2005 được cấu tạo bởi nhiều thành phần như Relational Database Engine, Analysis Service và English Query … Các thành phần này khi phối hợp với nhau tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh giúp cho việc lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng. IV.Ngôn ngữ mô hình hợp nhất :(UML – Unified Modeling Language): 11
 12. 12. - Uml là ngôn ngữ trực quan được dùng trong quy trình phát triển các hệ thống phần mềm. - Uml là môt ngôn ngữ bao gồm một bảng từ vựng và các quy tắc để kết hợp các từ vựng đó phục vụ cho mục đích giao tiếp. Một ngôn ngữ dùng cho việc lập mô hình là ngôn ngữ mà bảng từ vựng (các kí hiệu) và các qui tắc nó tập trung vào việc thể hiện vể mặt khái niệm cũng như vật lý của một hệ thống. - Mô hình hóa mang lại sự hiểu biết về một hệ thống. Một mô hình không thể giúp chúng ta hiểu rõ một hệ thống, thường là phải xây dựng một số mô hình xét từ những gốc dộ khác nhau. Các mô hình này có quan hệ với nhau. - Uml sẽ cho ta biết cách tạo ra và đọc hiểu được một mô hình có cấu trúc tốt, nhưng nó không cho ta biết những mô hình nào nên tạo ra và khi nào tạo ra chúng. Đó là nhiệm vụ của quy trình phát triển phần mềm. - Trong UML có 9 loại lược đồ chuẩn và có thể chia làm 2 nhóm: o Các loại lược đồ tĩnh:  Use case diagram: biểu đồ tình huống sử dung.  Class diagram: biểu đồ lớp.  Obiect diagram: biểu đồ đối tượng.  Component diagram: biểu đồ thành phần.  Deployment diagram: biểu đồ triển khai. o Các loại lược đồ động:  Sequence diagram: biểu đồ tuần tự.  Collaboration diagram: biểu đồ hợp tác.  Statechart diagram: biểu đồ trạng thái.  Activity diagram: biểu đồ hoạt động. 1.Biểu đồ use case (Use case diagram): - Biểu đồ use case đưa ra các use case (tình huống sử dụng), các actor (tác nhân) và các association (quan hệ kết hợp) giữa chúng. - Các kí hiệu cơ bản: 12
 13. 13. A) KHÁI NIỆM B) KÍ HIỆU C) Ý NGHĨA D) Tình huống sử dụng (Use case) E) F) Biểu diễn các mối quan hệ với các actor, với các use case khác. G) Tác nhân H) (Actor) I) J) Là người hoặc hệ thống tương tác với các use case. 2. Biểu đồ tuần tự (Sequence diagram): - Biểu đồ tuần tự được dùng để mô hình các tương tác giữa các thể hiện đối tượng trong ngữ cảnh của một cộng tác. - Các kí hiệu cơ bản: K) KHÁI NIỆM L) KÍ HIỆU M)Ý NGHĨA N) Lifeline O) (Đường sinh tồn) P) ObjectName Q) Biểu diễn thời gian tồn tại của đối tượng. R) Message S) (Thông điệp) T) ObjectName ObjectName Message U) Biểu diễn thông điệp của đối tượng gởi đến đối tượng nhận. V) Chú thích (Comment) W) Comment X) Giải thích ý nghĩa của một đối tượng. V.Các Công Cụ Ho Trợ: - Microsoft Office 2003. Rational Rose Enterprise Edition 2003 D.Phân Tích: II.Sơ đồ Use Case: 13
 14. 14. 1. Use case tổng quát: Cap Nhat NguoiDung Tim Kiem Admin Dang Nhap <<include>> <<include>> <<include>> Bang phan tich ERD de dua cac thiet ke module : 14
 15. 15. Bảng phân tích ERD và quản lý học sinh- sinh viên 2. Use case tìm kiếm: Tim Kiem Bang Diem Thoi Khoa Bieu Chuong Trinh Hoc Lich Thi DS Khoa-Nganh Hoc Thong Bao <<extend>> <<extend>> <<extend>> <<extend>> <<extend>> <<extend>> 3. Use case đăng nhập: Dang Nhap Doi Mat Khau Tim Mat Khau Dang Ky <<extend>> <<extend>> <<extend>> 4. Use case cập nhật: 15
 16. 16. Cap Nhat Bang Diem Sinh Vien Lop Lich Day Thoi Khoa Bieu Chuong Trinh Hoc Lich Thi Mon Hoc Giao Vien Khoa Nganh Hoc <<extend>> <<extend>> <<extend>> <<extend>> <<extend>> <<extend>> <<extend>><<extend>> <<extend>> <<extend>> <<extend>> Thong Bao <<extend>> a. Use case cập nhật phần thông báo: Thong Bao Them TB Sua TB Xoa TB <<extend>> <<extend>> <<extend>> Hình 2.5: Use case cập nhật thông báo b. Use case cập nhật phần bảng điểm: 16
 17. 17. Bang Diem Them Diem Xoa Diem Sua Diem <<extend>> <<extend>> <<extend>> Hình 2.6: Use case cập nhật bảng điểm c. Use case cập nhật phần sinh viên: SinhVien Them SV Xoa SV Sua TT SV <<extend>> <<extend>> <<extend>> Hình 2.7: Use case cập nhật sinh viên d. Use case cập nhật phần thời khóa biểu: 17
 18. 18. Thoi Khoa Bieu Them TKB Sua TKB Xoa TKB <<extend>> <<extend>> <<extend>> Hình 2.8: Use case cập nhật thời khóa biểu e. Use case cập nhật lịch thi: Lich Thi Them LT Sua LT Xoa LT <<extend>> <<extend>> <<extend>> Hình 2.9: Use case cập nhật lịch thi f. Use case cập nhật lịch dạy. Lich Day Them LD Xoa LD Sua LD <<extend>> <<extend>> <<extend>> 18
 19. 19. Hình 2.10: Use case cập nhật lịch dạy g. Use case cập nhật môn học: Mon Hoc Xoa MH Them MH <<extend>> <<extend>> <<extend>> Sua MH Hình 2.11: Use case cập nhật môn học h. Use case cập nhật lớp: Lop <<extend>> <<extend>> Them Lop Xoa LopSua Lop <<extend>> Hình 2.12: Use cập nhật lớp i. Use case cập nhật ngành học: 19
 20. 20. <<extend>> Them Nganh Hoc Nganh Hoc <<extend>> Xoa Nganh Hoc <<extend>> Sua Nganh Hoc Hình 2.13: Use case cập nhật ngành học j. Use case cập nhật khoa: <<extend>> <<extend>> <<extend>> Khoa Them Khoa Xoa Khoa Sua Khoa Hình 2.14: Use cập nhật khoa k. Use case cập nhật giáo viên: 20
 21. 21. <<extend>> <<extend>> <<extend>> Giao Vien Sua Giao Vien Xoa Giao Vien Them Giao Vien Hình 2.15: Use case cập nhật giáo viên III. Đặc tả use case: 1. Use case đăng nhập: Tên use case Đăng nhập Tác nhân chính Admin Mức 1 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Hệ thống website đã được khởi động Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ thông tin đăng nhập sai Đảm bảo thành công Admin sẽ được vào hệ thống theo quyền đăng nhập Kích hoạt Admin chọn chức năng đăng nhập trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form đăng nhập và yêu cầu admin nhập thông tin vào. 2. Admin nhập thông tin tài khoản và nhấn supmit. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và xác nhận hợp lệ. 4. Hệ thống so sánh thông tin đăng nhập với csdl. 5. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công. 6. Admin thoát khỏi chức năng đăng nhập. Ngoại lệ: 3. Hệ thống thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin đăng nhập lại - Admin thực hiện đăng nhập lại. 4. Đăng nhập không thành công 21
 22. 22. - Thông tin tài tài khoản không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng đăng nhập. 2. Use case tìm kiếm: Tên use case Tìm kiếm Tác nhân chính Người duyệt web thông thường Mức 1 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Hệ thống website đã được khởi động Đảm bảo tối thiểu Hệ thống thông báo nội dung tìm kiếm không tồn tại Đảm bảo thành công Hệ thống hiện thị thông tin tìm kiếm cho người dùng xem. Kích hoạt Người dùng kích hoạt chức năng tìm kiếm Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form tìm kiếm và yêu cầu người dùng nhập thông tin cần tìm. 2. Người dùng nhập thông tin tìm kiếm và nhấn supmit. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm và xác nhận hợp lệ. 4. Hệ thống so sánh thông tin tìm kiếm với csdl. 5. Hệ thống thông báo tìm kiếm thành công. 6. Hệ thống hiện thị thông tin tìm kiếm cho người dùng xem. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng tìm kiếm. Ngoại lệ: 3. Hệ thống thông báo thông tin tìm kiếm không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu người dùng nhập thông tin tìm kiếm lại. - Người dùng thực hiện nhập thông tin tìm kiếm lại. 5. Tìm kiếm không thành công. - Thông tin tìm kiếm không tồn tại trong csdl. - Hệ thống thông báo cho người dùng thông tin tìm kiếm không tồn tại trong csdl. - Người dùng thoát khỏi chức năng tìm kiếm. 3. Use case insert khoa: Tên use case Insert khoa Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm 22
 23. 23. Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ thông tin trùng và quay về trước Đảm bảo thành công Thông tin khoa sẽ được insert vào csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật khoa trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật khoa và yêu cầu admin nhập thông tin khoa. 2. Admin nhập thông tin khoa và nhấn supmit. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin khoa và xác nhận hợp lệ. 4. Hệ thống so sánh thông tin khoa với csdl. 5. Hệ thống thông báo insert khoa thành công. 6. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật khoa. Ngoại lệ: 3. Hệ thống thông báo thông tin khoa không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin khoa. - Admin thực hiện nhập lại thông tin khoa. 5. Insert khoa không thành công. - Thông tin khoa đã tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật khoa. 4. Use case delete khoa: Tên use case Delete khoa Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin delete khoa lại khi delete không thành công Đảm bảo thành công Thông tin khoa sẽ được delete khỏi csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật khoa trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật khoa và yêu cầu admin chọn khoa cần delete. 2. Admin chọn khoa cần delete và nhấn supmit. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin khoa cần delete và xác nhận hợp lệ. 4. Hệ thống so sánh thông tin khoa cần delete với csdl. 5. Hệ thống thông báo delete khoa thành công. 6. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật khoa. 23
 24. 24. Ngoại lệ: 3. Hệ thống thông báo thông tin khoa cần delete không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin chọn lại khoa cần delete. - Admin thực hiện chọn lại khoa cần delete. 5. Delete khoa không thành công. - Thông tin khoa không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật khoa. 5. Use case update khoa: Tên use case Update khoa Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin update khoa lại khi update không thành công Đảm bảo thành công Thông tin khoa sẽ được update lại trong csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật khoa trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật khoa và yêu cầu admin chọn khoa cần update. 2. Admin nhập chọn khoa khoa cần update. 3. Admin nhập thông tin khoa mới và nhấn supmit. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin khoa mới và xác nhận hợp lệ. 5. Hệ thống so sánh thông tin khoa mới với csdl. 6. Hệ thống thông báo update khoa thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật khoa. 24
 25. 25. Ngoại lệ: 4. Hệ thống thông báo thông tin khoa mới không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin khoa mới. - Admin thực hiện nhập lại thông tin khoa mới. 6. Update khoa không thành công. - Thông tin khoa cần update không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật khoa. 6. Use case insert ngành học: Tên use case Insert ngành học Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ thông tin trùng và quay về trước Đảm bảo thành công Thông tin ngành học sẽ được thêm vào csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật ngành học trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật ngành học và yêu cầu admin chọn khoa cần thêm ngành học. 2. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin ngành học. 3. Admin nhập thông tin ngành học và nhấn supmit. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin ngành học và xác nhận hợp lệ. 5. Hệ thống so sánh thông tin khoa và ngành học với csdl. 6. Hệ thống thông báo insert ngành học thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật ngành học. 25
 26. 26. Ngoại lệ: 4. Hệ thống thông báo thông tin ngành học không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin ngành học. - Admin thực hiện nhập lại thông tin ngành học. 6. Insert ngành học không thành công. - Thông tin ngành học thuộc khoa đã chọn có tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật ngành học. 7. Use case delete ngành học: Tên use case Delete ngành học Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin delete lại ngành học khi delete không thành công Đảm bảo thành công Thông tin ngành học sẽ được delete khỏi csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật ngành học trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật ngành học và yêu cầu admin chọn khoa cần delete ngành học. 2. Hệ thống yêu cầu admin chọn ngành học cần delete. 3. Admin chọn ngành học cần delete và nhấn supmit. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin ngành học cần delete và xác nhận hợp lệ. 5. Hệ thống so sánh thông tin khoa và ngành học cần delete với csdl. 6. Hệ thống thông báo delete ngành học thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật ngành học. Ngoại lệ: 4. Hệ thống thông báo thông tin ngành học cần delete không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin chọn lại ngành học cần delete. - Admin thực hiện chọn lại ngành học cần delete. 26
 27. 27. 6. Delete ngành học không thành công. - Thông tin ngành học thuộc khoa đã chọn không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật ngành học. 8. Use case update ngành học: Tên use case Update ngành học Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin update lại ngành học khi update không thành công Đảm bảo thành công Thông tin ngành học sẽ được update lại trong csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật ngành học trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật ngành học và yêu cầu admin chọn khoa cần update ngành học. 2. Hệ thống yêu cầu admin chọn ngành học cần update. 3. Admin chọn ngành học cần update. 4. Admin nhập thông tin ngành học mới và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin ngành học mới và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống so sánh thông tin khoa và ngành học mới với csdl. 7. Hệ thống thông báo update ngành học thành công. 8. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật ngành học. Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin ngành học mới không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin ngành học. - Admin thực hiện nhập lại thông tin ngành học. 7. Update ngành học không thành công. - Thông tin ngành học thuộc khoa đã chọn cần update không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật ngành học. 9. Use case insert lớp học: Tên use case Insert lớp học 27
 28. 28. Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ thông tin trùng và quay về trước. Đảm bảo thành công Thông tin lớp học sẽ được insert vào csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật lớp học trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật lớp học và yêu cầu admin chọn ngành học cần thêm lớp học. 2. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin lớp học. 3. Admin nhập thông tin lớp học và nhấn supmit. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin lớp học và xác nhận hợp lệ. 5. Hệ thống so sánh thông tin ngành học và lớp học với csdl. 6. Hệ thống thông báo insert lớp học thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật lớp học. Ngoại lệ: 4. Hệ thống thông báo thông tin lớp học không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin lớp học. - Admin thực hiện nhập lại thông tin lớp học. 6. Insert lớp học không thành công. - Thông tin lớp học thuộc ngành học đã chọn có tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật lớp học. 10.Use case delete lớp học: Tên use case Delete lớp học Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin delete lại lớp học khi delete không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin lớp học sẽ được delete khỏi csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật lớp học trong menu Chuổi sử kiện chính: 28
 29. 29. 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật lớp học và yêu cầu admin chọn ngành học cần delete lớp học. 2. Hệ thống yêu cầu admin chọn lớp học cần delete. 3. Admin chọn lớp học cần delete và nhấn supmit. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin lớp học cần delete và xác nhận hợp lệ. 5. Hệ thống so sánh thông tin ngành học và lớp học cần delete với csdl. 6. Hệ thống thông báo delete lớp học thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật lớp học. Ngoại lệ: 4. Hệ thống thông báo thông tin lớp học cần delete không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin chọn lại lớp học cần delete. - Admin thực hiện chọn lại lớp học cần delete. 6. Delete lớp học không thành công. - Thông tin lớp học cần delete thuộc ngành học đã chọn không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật lớp học. 11.Use case update lớp học: Tên use case Update lớp học Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin update lại lớp học khi update không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin lớp học sẽ được update lại trong csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật lớp học trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật lớp học và yêu cầu admin chọn ngành học cần update lớp học. 2. Hệ thống yêu cầu admin chọn lớp học cần update. 3. Admin chọn lớp học cần update. 4. Admin thực hiện nhập thông tin lớp học mới và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin lớp học mới và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống so sánh thông tin ngành học và lớp học mới với csdl. 7. Hệ thống thông báo update lớp học thành công. 8. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật lớp học. Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin lớp học mới không hợp lệ. 29
 30. 30. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin lớp học. - Admin thực hiện nhập lại thông tin lớp học. 6. Update lớp học không thành công. - Thông tin lớp học cần update thuộc ngành học đã chọn không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật lớp học. 12.Use case insert sinh viên: Tên use case Insert sinh viên Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ thông tin trùng và quay về trước. Đảm bảo thành công Thông tin sinh viên sẽ được thêm vào csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật sinh viên trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật sinh viên và yêu cầu admin chọn lớp học cần insert sinh viên. 2. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin sinh viên. 3. Admin thực hiên nhập thông tin sinh viên và nhấn supmit. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin sinh viên và xác nhận hợp lệ. 5. Hệ thống so sánh thông tin lớp học và sinh viên với csdl. 6. Hệ thống thông báo insert sinh viên thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật sinh viên. Ngoại lệ: 4. Hệ thống thông báo thông tin sinh viên không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin sinh viên. - Admin thực hiện nhập lại thông tin sinh viên. 6. Insert sinh viên không thành công. - Thông tin sinh viên đã tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật sinh viên. 13.Use case delete sinh viên: Tên use case Delete sinh viên 30
 31. 31. Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu delete sinh viên lại khi delete không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin sinh viên sẽ được delete khỏi csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật sinh viên trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật sinh viên và yêu cầu admin chọn lớp học cần delete sinh viên. 2. Hệ thống yêu cầu admin chọn sinh viên cần delete. 3. Admin thực hiên chọn tin sinh viên và nhấn supmit. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin sinh viên và xác nhận hợp lệ. 5. Hệ thống so sánh thông tin lớp học và sinh viên với csdl. 6. Hệ thống thông báo delete sinh viên thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật sinh viên. Ngoại lệ: 4. Hệ thống thông báo thông tin sinh viên không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin chọn lại sinh viên cần delete. - Admin thực hiện chọn lại sinh viên cần delete. 6. Delete sinh viên không thành công. - Thông tin sinh viên không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật sinh viên. 14.Use case update sinh viên: Tên use case Update sinh viên Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin update lại sinh viên khi update không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin sinh viên sẽ được update lại trong csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật sinh viên trong menu 31
 32. 32. Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật sinh viên và yêu cầu admin chọn lớp học cần update sinh viên. 2. Hệ thống yêu cầu admin chọn sinh viên cần update. 3. Admin thực hiên chọn sinh viên cần update. 4. Admin thực hiên nhập thông tin sinh viên mới và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin sinh viên và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống so sánh thông tin lớp học và sinh viên với csdl. 7. Hệ thống thông báo update sinh viên thành công. 8. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật sinh viên. Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin sinh viên không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin sinh viên. - Admin thực hiện nhập lại thông tin sinh viên. 6. Update sinh viên không thành công. - Thông tin sinh viên cần update không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật sinh viên. 15.Use case insert môn học: Tên use case Insert môn học Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ thông tin trùng và quay về trước. Đảm bảo thành công Thông tin môn học sẽ được insert vào csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật môn học trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật môn học và yêu cầu admin nhập thông tin môn học. 2. Admin thực hiên nhập thông tin môn học và nhấn supmit. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin môn học và xác nhận hợp lệ. 4. Hệ thống so sánh thông tin môn học với csdl. 5. Hệ thống thông báo insert môn học thành công. 6. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật môn học. Ngoại lệ: 3. Hệ thống thông báo thông tin môn học không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin môn học. 32
 33. 33. - Admin thực hiện nhập lại thông tin môn học. 5. Insert môn học không thành công. - Thông tin môn học đã tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật môn học. 16.Use case delete môn học: Tên use case Delete môn học Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin delete lại môn học khi delete không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin môn học sẽ được delete khỏi csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật môn học trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật môn học và yêu cầu admin chọn môn học cần delete. 2. Admin thực hiên chọn môn học và nhấn supmit. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin môn học và xác nhận hợp lệ. 4. Hệ thống so sánh thông tin môn học với csdl. 5. Hệ thống thông báo delete môn học thành công. 6. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật môn học. Ngoại lệ: 3. Hệ thống thông báo thông tin môn học không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin chọn lại môn học. - Admin thực hiện chọn lại môn học. 5. Delete môn học không thành công. - Thông tin môn học không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật môn học. 17.Use case update môn học: Tên use case Update môn học 33
 34. 34. Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin update lại môn học khi update không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin môn học sẽ được update lại trong csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật môn học trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật môn học và yêu cầu admin chọn môn học cần update. 2. Admin thực hiên chọn môn học. 3. Admin thực hiện nhập thông tin môn học mới và nhấn supmit. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin môn học và xác nhận hợp lệ. 5. Hệ thống so sánh thông tin môn học với csdl. 6. Hệ thống thông báo insert môn học thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật môn học. Ngoại lệ: 4. Hệ thống thông báo thông tin môn học không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin môn học. - Admin thực hiện nhập lại thông tin môn học. 6. Update môn học không thành công. - Thông tin môn học không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật môn học. 18.Use case insert điểm sinh viên: Tên use case Insert điểm sinh viên Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ điểm không hợp lệ và quay về trước. Đảm bảo thành công Thông tin điểm sinh viên sẽ được insert vào csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật điểm trong menu Chuổi sử kiện chính: 34
 35. 35. 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật điểm sinh viên, yêu cầu admin chọn lớp, sinh viên và môn học cần insert điểm. 2. Admin thực hiên chọn lớp, sinh viên và môn học. 3. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin điểm. 4. Admin thực hiện nhập thông tin điểm cho sinh viên và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin điểm và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống thông báo insert điểm thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng điểm sinh viên. Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin điểm không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin điểm. - Admin thực hiện nhập lại thông tin điểm. 6. Insert điểm không thành công. - Sồ lượng điểm sinh viên vượt quá giới hạn. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật điểm. 19.Use case delete điểm sinh viên: Tên use case Delete điểm sinh viên Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin delete điểm lại khi delete không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin điểm sinh viên sẽ được delete khỏi csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật điểm trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật điểm sinh viên, yêu cầu admin chọn lớp, sinh viên và môn học cần delete điểm. 2. Admin thực hiên chọn lớp, sinh viên và môn học. 3. Hệ thống yêu cầu admin chọn điểm cần delete. 4. Admin thực hiện chọn điểm cần delete và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin điểm và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống thông báo delete điểm thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng điểm sinh viên. Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin điểm không hợp lệ. 35
 36. 36. - Hệ thống yêu cầu admin chọn lại điểm cần delete. - Admin thực hiện chọn lại điểm cần delete. 6. Delete điểm không thành công. - Thông tin điểm sinh viên không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật điểm. 20.Use case update điểm sinh viên: Tên use case Update điểm sinh viên Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin update lại điểm khi update không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin điểm sinh viên sẽ được update lại trong csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật điểm trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật điểm sinh viên, yêu cầu admin chọn lớp, sinh viên và môn học cần update điểm. 2. Admin thực hiên chọn lớp, sinh viên và môn học. 3. Hệ thống yêu cầu admin chọn điểm cần update 4. Admin thực hiện chọn điểm cần update. 5. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin điểm mới. 6. Admin thực hiện nhập thông tin điểm mới cho sinh viên và nhấn supmit. 7. Hệ thống kiểm tra thông tin điểm và xác nhận hợp lệ. 8. Hệ thống thông báo update điểm thành công. 9. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật điểm sinh viên. Ngoại lệ: 7. Hệ thống thông báo thông tin điểm không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin điểm. - Admin thực hiện nhập lại thông tin điểm. 6. Update điểm không thành công. - Thông tin điểm sinh viên không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật điểm. 36
 37. 37. 21.Use case insert giáo viên: Tên use case Insert giáo viên Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ thông tin trùng và quay về trước. Đảm bảo thành công Thông tin giáo viên sẽ được insert vào csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật giáo viên trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật giáo viên và yêu cầu admin nhập thông tin giáo viên. 2. Admin thực hiện nhập thông tin giáo viên và nhấn supmit. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin giáo viên và xác nhận hợp lệ. 4. Hệ thống thông báo insert giáo viên thành công. 5. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật giáo viên. Ngoại lệ: 3. Hệ thống thông báo thông tin giáo viên không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin giáo viên. - Admin thực hiện nhập lại thông tin giáo viên. 6. Insert giáo viên không thành công. - Thông tin giáo viên đã tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật giáo viên. 22.Use case delete giáo viên: Tên use case Delete giáo viên Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin delete giáo viên lại khi delete không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin giáo viên sẽ được delete khỏi csdl. 37
 38. 38. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật giáo viên trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật giáo viên và yêu cầu admin chọn giáo viên cần delete. 2. Admin thực hiện chọn giáo viên và nhấn supmit. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin giáo viên và xác nhận hợp lệ. 4. Hệ thống thông báo delete giáo viên thành công. 5. Người dùng thoát khỏi chức năng điểm sinh viên. Ngoại lệ: 3. Hệ thống thông báo thông tin giáo viên không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin chọn lại giáo viên. - Admin thực hiện chọn lại giáo viên. 6. Delete giáo viên không thành công. - Thông tin giáo viên không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật giáo viên. 23.Use case update giáo viên: Tên use case Update giáo viên Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin update giáo viên lại khi update không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin giáo viên sẽ được update lại trong csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật giáo viên trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật giáo viên và yêu cầu admin chọn giáo viên cần update. 2. Admin thực hiện chọn giáo viên cần update 3. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin giáo viên mới 4. Admin thực hiện nhập thông tin giáo viên mới và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin giáo viên và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống thông báo update giáo viên thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng điểm sinh viên. Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin giáo viên không hợp lệ. 38
 39. 39. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin giáo viên. - Admin thực hiện nhập lại thông tin giáo viên. 6. Update giáo viên không thành công. - Thông tin giáo viên không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật giáo viên. 24.Use case insert lịch dạy giáo viên: Tên use case Insert lịch dạy Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ lịch dạy không hợp lệ và quay về trước. Đảm bảo thành công Thông tin lịch dạy giáo viên sẽ được insert vào csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật lịch dạy giáo viên trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật lịch dạy giáo viên, yêu cầu admin chọn giáo viên, môn học và lớp cần insert lịch dạy. 2. Admin thực hiện chọn giáo viên, môn học và lớp cần insert lịch dạy. 3. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin lịch dạy giáo viên. 4. Admin thực hiện nhập thông tin lịch dạy giáo viên và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin lịch dạy giáo viên và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống thông báo insert lịch dạy giáo viên thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật lịch dạy. Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin lịch dạy giáo viên không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin lịch dạy giáo viên. - Admin thực hiện nhập lại thông tin lịch dạy giáo viên. 6. Insert lịch dạy giáo viên không thành công. - Lịch dạy giáo viên đã vượt quá giới hạn. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật thông tin giáo viên. 25.Use case delete lịch dạy giáo viên: 39
 40. 40. Tên use case Delete lịch dạy Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin delete lại lịch day giáo viên khi delete không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin lịch dạy giáo viên sẽ được delete khỏi csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật lịch dạy giáo viên trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật lịch dạy giáo viên, yêu cầu admin chọn giáo viên, môn học và lớp cần delete lịch dạy. 2. Admin thực hiện chọn giáo viên, môn học và lớp cần delete lịch dạy. 3. Hệ thống yêu cầu admin chọn lịch dạy cần delete. 4. Admin thực hiện chọn lịch dạy cần delete và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin lịch dạy giáo viên và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống thông báo delete lịch dạy giáo viên thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật lịch dạy. Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin lịch dạy giáo viên không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin chọn lại lịch dạy cần delete. - Admin thực hiện chọn lại lịch dạy cần delete. 6. Delete lịch dạy giáo viên không thành công. - Lịch dạy giáo viên không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật thông tin giáo viên. 26.Use case update lịch dạy giáo viên: Tên use case Update lịch dạy Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin update lại lịch day giáo viên khi update không thành công. Đảm bảo thành Thông tin lịch dạy giáo viên sẽ được update lại trong csdl. 40
 41. 41. công Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật lịch dạy giáo viên trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật lịch dạy giáo viên, yêu cầu admin chọn giáo viên, môn học và lớp cần update lịch dạy. 2. Admin thực hiện chọn giáo viên, môn học và lớp cần update lịch dạy. 3. Hệ thống yêu cầu admin chọn lịch dạy cần update. 4. Admin thực hiện chọn lịch dạy cần update 5. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin lịch dạy mới. 6. Admin thực hiên nhập thông tin lịch dạy mới và nhấn supmit. 7. Hệ thống kiểm tra thông tin lịch dạy giáo viên và xác nhận hợp lệ. 8. Hệ thống thông báo update lịch dạy giáo viên thành công. 9. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật lịch dạy. Ngoại lệ: 7. Hệ thống thông báo thông tin lịch dạy giáo viên không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin lịch dạy. - Admin thực hiện nhập lại thông tin lịch dạy. 6. Update lịch dạy giáo viên không thành công. - Lịch dạy giáo viên không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật thông tin giáo viên. 27.Use case insert lịch thi: Tên use case Insert lịch thi Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ thông tin lịch thi không hợp lệ và quay về trước. Đảm bảo thành công Thông tin lịch thi sẽ được thêm vào csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật lịch thi trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật lịch thi, yêu cầu admin chọn môn học và lớp cần insert lịch thi. 2. Admin thực hiện chọn môn học và lớp cần insert lịch thi. 3. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin lich thi. 4. Admin thực hiện nhập thông tin lich thi và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin lịch thi và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống thông báo insert lịch thi thành công. 41
 42. 42. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật lịch thi. Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin lịch thi không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin lịch thi. - Admin thực hiện nhập lại thông tin lịch thi. 6. Insert lịch thi không thành công. - Lịch thi của lớp học không hợp lệ. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật lich thị. 28.Use case delete lich thi: Tên use case Delete lịch thi Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin delete lại lịch thi khi delete không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin lịch thi sẽ delete khỏi bảng csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật lịch thi trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật lịch thi, yêu cầu admin chọn môn học và lớp cần delete lịch thi. 2. Admin thực hiện chọn môn học và lớp cần delete lịch thi. 3. Hệ thống yêu cầu admin chọn lịch thi cần delete. 4. Admin thực hiện chon lich thi và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin lịch thi và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống thông báo delete lịch thi thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật lịch thi. Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin lịch thi không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin chon lại lịch thi. - Admin thực hiện chọn lại lịch thi. 6. Delete lịch thi không thành công. - Lịch thi của môn học thuộc lớp học đã chọn không tồn tại trong csdl. 42
 43. 43. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật lich thị. 29.Use case update lịch thi Tên use case Update lịch thi Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin update lại lịch thi khi update không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin lịch thi sẽ update lại trong csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật lịch thi trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật lịch thi, yêu cầu admin chọn môn học và lớp cần update lịch thi. 2. Admin thực hiện chọn môn học và lớp cần delete lịch thi. 3. Hệ thống yêu cầu admin chọn lịch thi cần update. 4. Admin thực hiện chon lich thi. 5. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin mới cho lịch thi. 6. Admin thực hiện nhập thông tin và nhấn supmit. 7. Hệ thống kiểm tra thông tin lịch thi và xác nhận hợp lệ. 8. Hệ thống thông báo update lịch thi thành công. 9. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật lịch thi. Ngoại lệ: 7. Hệ thống thông báo thông tin lịch thi không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin lịch thi. - Admin thực hiện nhập lại thông tin lịch thi. 9. Update lịch thi không thành công. - Lịch thi của môn học thuộc lớp học đã chọn không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật lich thị. 30.Use case insert thời khóa biểu Tên use case Insert thời khóa biểu Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm 43
 44. 44. Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống loại bỏ thông tin thời khóa biểu không hợp lệ và quay về trước. Đảm bảo thành công Thông tin thời khóa biểu sẽ được thêm vào csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật thời khóa biểu trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật thời khóa biểu, yêu cầu admin chọn môn học và lớp cần insert thời khoa biểu. 2. Admin thực hiện chọn môn học và lớp cần insert thời khóa biểu. 3. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin thời khóa biểu. 4. Admin thực hiện nhập thông tin thời khóa biểu và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống thông báo insert thời khóa biểu thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật lịch thi. Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin thời khóa biểu không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin thời khóa. - Admin thực hiện nhập lại thông tin thời khóa biểu. 6. Insert thời khóa biểu không thành công. - Thời khóa biểu của lớp học đã vượt quá giới hạn. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật thời khóa biểu. 31.Use case delete thời khóa biểu Tên use case Delete thời khóa biểu Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin delete lại lịch thi khi delete không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin thời khóa biểu sẽ delete khỏi bảng csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật thời khóa biểu trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật thời khóa biểu, yêu cầu admin chọn môn học và lớp cần delete lịch thi. 2. Admin thực hiện chọn môn học và lớp cần delete thời khóa biểu. 3. Hệ thống yêu cầu admin chọn thời khóa biểu cần delete. 44
 45. 45. 4. Admin thực hiện chon thời khóa biểu và nhấn supmit. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin thời khóa biểu và xác nhận hợp lệ. 6. Hệ thống thông báo delete thời khóa biểu thành công. 7. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật thời khóa biểu Ngoại lệ: 5. Hệ thống thông báo thông tin thời khóa biểu không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin chon lại thời khóa biểu. - Admin thực hiện chọn lại thời khóa biểu. 6. Delete thời khóa biểu không thành công. - Thời khóa biểu của lớp học đã chọn không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật lich thị. 32.Use case update thời khóa biểu Tên use case Update thời khóa biểu Tác nhân chính Admin Mức 3 Người chụi trách nhiệm Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập vào hệ thống website Đảm bảo tối thiểu Hệ thống yêu cầu admin update lại thời khóa biểu khi update không thành công. Đảm bảo thành công Thông tin thời khóa biểu sẽ update lại trong csdl. Kích hoạt Admin chọn chức năng cập nhật lịch thi trong menu Chuổi sử kiện chính: 1. Hệ thống hiện thị form cập nhật lịch thi, yêu cầu admin chọn môn học và lớp cần update thời khóa biểu. 2. Admin thực hiện chọn môn học và lớp cần delete thời khóa biểu. 3. Hệ thống yêu cầu admin chọn thời khóa biểu cần update. 4. Admin thực hiện chon thời khóa biểu. 5. Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin mới cho thời khóa biểu. 6. Admin thực hiện nhập thông tin và nhấn supmit. 7. Hệ thống kiểm tra thông tin thời khóa biểu và xác nhận hợp lệ. 8. Hệ thống thông báo update thời khóa biểu thành công. 9. Người dùng thoát khỏi chức năng cập nhật thời khóa biểu. Ngoại lệ: 7. Hệ thống thông báo thông tin thời khóa biểu không hợp lệ. - Hệ thống yêu cầu admin nhập lại thông tin thời khóa biểu. 45
 46. 46. - Admin thực hiện nhập lại thông tin thời khóa biểu. 9. Update thời khóa biểu không thành công. - Thời khóa biểu của lớp học đã chọn không tồn tại trong csdl. - Admin thoát khỏi chức năng cập nhật lich thị. IV.Biểu Đồ Tuần Tự 1. Tìm Kiếm: : Sinhvien : form_timkiem : DK_timkiem : CSDL 1: yeu cau tim kiem 2: yeu cau nhap thong tin tk 3: nhap thong tin tim kiem 4: truyen thong tin tim kiem 5: kiem tra thong tin tk 6: so sanh csdl 7: thong tin tk co ton tai 8: thong tin tk co ton tai 9: thong bao tim thay thong tin Hình 3.1: Biểu đồ tuần từ tìm kiếm 2. Đăng Nhập: 46
 47. 47. : admin : form_dangnhap : DK_dangnhap : CSDL 1: yeu cau dang nhap 2: yeu cau nhap tt dang nhap 3: nhap thong tin dang nhap 4: truyen thong tin dang nhap 5: kiem tra thong tin dang nhap 6: so sanh csdl 7: dang nhap thanh cong 8: dang nhap thanh cong 9: thong bao dang nhap thanh cong Hình 3.2: Biểu đồ tuần từ đăng nhập 3. Cập nhật khoa: a. Thêm khoa: 9: them khoa thanh cong : Admin : Form_Themkh : DK_Themkh : Khoa 1: yeu cau them khoa 2: yeu cau nhap thong tin khoa 3: nhap thong tin khoa 4: tao doi tuong khoa moi 5: kiem tra thong tin 6: nhap vao bang khoa 7: nhap thanh cong 8: nhap thanh cong Hình 3.3: Biểu đồ tuần từ thêm khoa b. Xóa khoa: 47
 48. 48. 9: thong bao xoa khoa thanh cong : Admin : Form_xoakhoa : DK_xoakhoa : Khoa 1: yeu cau xoa khoa 2: yeu cau chon khoa can xoa 3: chon khoa can xoa 4: truyen thong tin can xoa 5: kiem tra thong tin 6: xac thuc thong tin khoa can xoa 7: xoa khoa thanh cong 8: xoa khoa thanh cong Hình 3.4: Biểu đồ tuần từ xóa khoa c. Sửa khoa : Admin : Form_suakhoa : DK_suakhoa : Khoa 1: yeu cau sua thong tin khoa 2: yeu cau nhap thong tin khoa moi 3: nhap thong tin khoa moi 4: truyen thong tin 5: kiem tra thong tin 6: cap nhat thong tin vao csdl 7: cap nhat thanh cong 8: cap nhat thanh cong 9: thong bao sua thong tin khoa thanh cong Hình 3.5: Biểu đồ tuần từ sửa khoa 4. Cập nhật ngành học: a. Thêm ngành học: 48
 49. 49. : Form_Themngh: Admin : DK_Themngh : Nganh Hoc: Khoa 1: yeu cau them nganh hoc 2: yeu cau nhap thong tin nganh hoc 3: chon khoa 4: nhap thong tin nganh hoc 5: tao doi tuong nganh hoc moi 6: kiem tra du lieu 7: nhap vao co so du lieu 8: nhap thanh cong 9: nhap thanh cong 10: them nganh hoc thanh cong Hình 3.6: Biểu đồ tuần từ thêm ngành học b. Xóa ngành học: 1: yeu cau xoa nganh : Admin : Form_xoanganh : DK_xoanganh : Nganh Hoc: Khoa 2: yeu cau chon nganh can xoa 3: chon khoa co nganh can xoa 4: chon nganh can xoa 5: truyen thong tin 6: kiem tra 7: xac thuc thong tin 8: xoa nganh thanh cong 9: xoa nganh thanh cong 10: thong bao xoa nganh thanh cong Hình 3.7: Biểu đồ tuần từ xóa ngành học c. Sửa ngành học: 49
 50. 50. 3: chon khoa co nganh can sua : Admin : Form_suanganh : DK_suanganh : Nganh Hoc: Khoa 1: yeu cau sua nganh 2: yeu cau nhap thong tin can sua 4: nhap thong tin can sua 5: truyen thong tin 6: kiem tra 7: cap nhat thong tin moi 8: cap nhat thanh cong 9: cap nhat thanh cong 10: thong bao sua nganh thanh cong Hình 3.8: Biểu đồ tuần tự sửa ngành học 5. Cập nhật lớp: a. Thêm lớp: 10: thong bao them lop hoc thanh cong : Admin : Form_themlop : DK_themlop : Lop hoc: Nganh-He 1: yeu cau them lop 2: yeu cau nhap thong tin lop 3: chon nganh hoc va he dao tao cho lop 4: nhap thong tin lop 5: tao doi tuong moi 9: nhap thanh cong 6: kiem tra thong tin 7: nhap vao csdl 8: nhap thanh cong Hình 3.9: Biểu đồ tuần tự thêm lớp học b. Xóa lớp: 50
 51. 51. 10: thong bao xoa lop hoc thanh cong : Admin : Form_xoalop : DK_xoalop : Lop hoc: Nganh-He 1: yeu cau xoa lop 2: yeu cau chon lop can xoa 3: chon nganh hoc va he dao tao co lop can xoa 4: chon lop can xoa 5: truyen thong tin 9: xao thanh cong 6: kiem tra thong tin 7: xac thuc thong tin 8: xoa thanh cong Hình 3.10: Biểu đồ tuần tự xóa lớp học c. Sửa lớp: : Admin : Form_sualop : DK_sualop : Lop hoc: Nganh-He 1: yeu cau sua lop 2: yeu cau nhap thong tin can sua 3: chon nganh hoc va he dao tao co lop can sua 4: nhap thong tin can sua 5: truyen thong tin 9: cap nhat thanh cong 10: thong bao sua lop hoc thanh cong 6: kiem tra thong tin 7: cap nhat thong tin 8: cap nhat thanh cong Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự sửa lớp học 6. Cập nhật sinh viên: a. Thêm sinh viên: 51
 52. 52. : Admin : Form_Themsv : DK_Themsv: Lop : Sinh Vien 1: yeu cau them sv 2: yeu cau nhap thong tin sv 3: chon lop 4: nhap thong tin sv 5: tao doi tuong sv moi 6: kiem tra thong tin 7: nhap vao co so du lieu 8: nhap thanh cong 9: nhap thanh cong 10: them sv thanh cong Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự thêm sinh viên b. Xóa sinh viên: 4: chon sinh vien can xoa : Admin : Form_xoasv : DK_xoasv : Sinh vien: Lop 1: yeu cau xoa sinh vien 2: yeu cau chon sinh vien can xoa 3: chon lop can xoa sinh vien 5: truyen du lieu 9: xoa thanh cong 10: thong bao xoa sinh vien thanh cong 6: kiem tra thong tin 7: xac thuc thong tin 8: xoa thanh cong Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự xóa sinh viên c. Sửa sinh viên: 52
 53. 53. 4: nhap thong tin can sua : Admin : Form_suasv : DK_suasv : Sinh vien: Lop 1: yeu cau sua sinh vien 2: yeu cau nhap thong tin can sua 3: chon lop can sua sinh vien 5: truyen du lieu 9: cap nhat thanh cong 10: thong bao sua sinh vien thanh cong 6: kiem tra thong tin 7: cap nhat thong tin 8: cap nhat thanh cong Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự sửa sinh viên 7. Cập nhật môn học: a. Thêm môn học: : DK_themmh: Admin : Form_themmh : Mon hoc 1: yeu cau them mon hoc 2: yeu cau nhap thong tin mon hoc 3: nhap thong tin mon hoc 4: tao doi tuong moi 5: kiem tra thong tin 6: nhap vao csdl 7: nhap thanh cong 8: nhap thanh cong 9: them mon hoc thanh cong Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự thêm môn học 53
 54. 54. E.Thiết kế: V.Thiết kế cơ sở dữ liệu: 1. Các bảng cơ sở dữ liệu a. Khoa: Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phép null Chú thích Makhoa Nvarchar(10) Not null Mã khoa Tenkhoa Nvarchar(50) Not null Tên khoa Sodt Nvarchar(50) Not null Số điện thoại b. Ngành học: Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phep null Chú thích Manganh Nvachar(10) Not null Mã ngành học Tennganh Nvarchar(50) Not null Tên ngành học Makhoa Nvarchar(10) Not null Mã khoa Sotctn Int Not null Số tính chỉ tốt nghiệm c. Hệ đào tạo: Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phep null Chú thích Mahe Nvachar(10) Not null Mã hệ đào tạo Tenhe Nvarchar(50) Not null Tên hệ đào tạo Hocphi Int Not null Học phí d. Lớp học: Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phep null Chú thích Malop Nvachar(10) Not null Mã lớp học Tenlop Nvarchar(50) Not null Tên lớp học Manganh Nvarchar(10) Not null Mã ngành học Mahe Nvarchar(10) Not null Mã hệ đào tạo 54
 55. 55. Siso Int Not null Sỉ số lớp Nienkhoa Nvarchar(10) Not null Niên khóa Nambd Datetime Not null Năm bắt đầu Namkt Datetime Not null Năm kết thúc e. Sinh viên: Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phep null Chú thích Masv Nvachar(10) Not null Mã sinh viên Hotensv Nvarchar(50) Not null Tên sinh viên Malop Nvarchar(10) Not null Mã lớp Ngaysinh Datetime Not null Ngày sinh Diachi Nvarchar(50) Not null Địa chỉ sinh viên Gioitinh Nvarchar(3) Not null Giới tính Sodt Nvarchar(50) Not null Số điện thoại Noitamchu Nvarchar(50) Not null Nơi tạm chú Passwords Nvarchar(20) Null Passwords f. Môn học: Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phep null Chú thích Mamh Nvachar(10) Not null Mã môn học Tenmh Nvarchar(50) Not null Tên môn học g. Loại điểm: Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phep null Chú thích Mald Nvachar(10) Not null Mã loại điểm Tenld Nvarchar(50) Not null Tên loại điểm h. Học kỳ: Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phep null Chú thích Mahk Nvachar(10) Not null Mã học kỳ Tenhk Nvarchar(50) Not null Tên học kỳ 55
 56. 56. i. Bảng điểm sinh viên: Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phep null Chú thích Stt Nvachar(10) Not null Số thứ tự Masv Nvarchar(10) Not null Mã sinh viên Mamh Nvarchar(10) Not null Mã môn học Mald Nvarchar(10) Not null Mã loại điểm Mahk Nvarchar(10) Not null Mã học kỳ Diem Float Not null Điểm sinh viên j. Giáo viên: Tên trường Kiểu dữ liệu Cho phep null Chú thích Magv Nvachar(10) Not null Mã giáo viên Tengv Nvarchar(50) Not null Tên giáo viên Ngaysinh Datetime Not null Ngày sinh Diachi Nvarchar(50) Not null Địa chỉ giáo viên Gioitinh Nvarchar(3) Not null Giới tính Chuyenmon Nvarchar(20) Not null Chuyên môn Bangcap Nvarchar(20) Not null Bằng cấp Sodt Nvarchar(50) Not null Số điện thoại Email Nvarchar(50) Not null Email 2. Mô hình cơ sở dữ liệu: 56
 57. 57. VI. Thiết kế giao diện website cho người dùng thông thường: 1.Trang chu : 1. Danh sách các khoa: 57
 58. 58. Hình 6.2: Giao diện trang danh sách khoa 2. Danh sách ngành học: Hình 6.3: Giao diện trang danh sách ngành hoc 3. Danh sách hệ đào tạo: Hình 6.4: Giao diện trang danh sách các hệ đào tạo 4. Danh sách lớp học: Hình 6.5: Giao diện trang danh sách lớp học 58
 59. 59. 5. Danh sách sinh viên: Hình 6.6: Giao diện trang danh sách sinh viên 6. Thông tin chi tiết sinh viên: Hình 6.7.1: Điều kiện xem thông tin sinh viên Hình 6.7.2: Giao diện trang thông tin sinh viên 7. Bảng điểm sinh viên: a. Nhập mã sinh viên: 59
 60. 60. Hình 6.8.1: Giao diện trang yêu cầu b. Bảng điểm sinh viên: Hình 6.8.2: Giao diện trang bảng điểm sinh viên 60

×