Mba textbook package

1,788 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,325
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mba textbook package

  1. 1. No. Book TitlesNo. ofpages$USD(amazon)I Fundamentals of AccountingNguyên lý kế toán1 Accounting best practices 407 58.97Kế toán thực hành2 Accounting information book 706 N/AThông tin kế toánII Managerial Accounting3 Accounting for Managers 496 57.2Kế toán dành cho lãnh đạo4 Management accounting best practices 301 66.56Kế toán quản trị thực hànhIII Financial Accounting5 Financial accounting information for decision 628 99.7Kế toán tài chính - thông tin quyết định6 Financial accounting 840 N/AKế toán tài chính7 Introduction to financial accounting 676 87.47Tổng quan kế toán tài chínhIV Decision science and statistics for managerPhân tích thống kê và quyết định dành cho lãnh đạo8 Analysis of survey data 380 118.92Phân tích dữ liệu nghiên cứu9 Applied probability 379 85.45Xác suất ứng dụng10 Applied statistics and probability for engineers 822 138.94Xác suất thông kê ứng dụng11 Decision analysis for management judgement 493 60.03Phân tích quyết định quản trị12 Fundamentals of probability and statistics for engineers 408 164.68Nguyên lý xác suất thông kê13 SPSS for intermidiate statistics use and intepretation 255 68.94Thống kê và bằng phần mềm SPSS14 Statistical analysis with excel 256 23.88Phân tích thống kê bằng excelV Management Communication and Negotiation15 How to negotiate like a child 176 27.63Nghệ thuật thương thuyết giống đứa trẻ16 Getting to yes 90 11.64Đạt được sự đồng thuận17 The harvard business school publishing guide to smart negotiation 68 N/AHướng dẫn đàm phán khôn ngoan của trường Harvard18 The definitive book of body language 404 15.99Đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể19 How to persuade people who dont to be persuaded 257 18.44Nghệ thuật thuyết phục người không muốn bị thuyết phục20 Writing an effective business plan 44 N/AKỹ thuật viết kế hoạch kinh doanhDanh mục sách và giáo trình - Bộ tài liệu MBA quốc tế
  2. 2. VI Microeconomics21 Intermediate microeconomics 582 122.49Kinh tế vi mô22 Microeconomics analysis 559 95.91Phân tích kinh tế vi mô23 Microeconomics principles and analysis 668 80.49Nguyên lý và phân tích kinh tế vi mô24 Microeconomics 719 40Kinh tế vi môVII Macroeconomics25 Advanced macroeconomics 550 57.63Kinh tế vĩ mô cao cấp26 Macroeconomics 657 176.35Kinh tế vĩ mô, Rudiger Dornbusch27 Macroeconomics 461 73.27Kinh tế vĩ mô, Gregory Mankiw28 Macroeconomics 122 N/AKinh tế vĩ mô, Paul Wachtel29 Principles of macroeconomics 509 236.5Nguyên lý kinh tế vĩ mô30 The wealth of nations (book 1 - 3) 308 17.96Sự giàu có của các quốc gia31 The wealth of nations (book 4 - 5) 200 12.49Sự giàu có của các quốc gia32 Macroeconomics understand the wealth of nations 687 89.18Kinh tế vĩ mô: thấu hiểu sự giàu có của các quốc gia33 Economics principles and applications 945 216.49Nguyên lý và ứng dụng kinh tếVIII Managerial EconomicsKinh tế quản lý34 Microsoft excel data analysis and business modeling 581 25.98Phân tích dữ liệu mô hình kinh doanh bằng excel35 Fundamentals of managerial economics 696 184.01Nền tảng kinh tế học quản lý36 Managerial economics theory and practices 755 106.96Kinh tế quản lý: Lý thuyết và thực hành37 Business economics and managerial decision making 501 72.49Kinh tế quản lý và quyết định quản trịIX Corporate FinanceTài chính doanh nghiệp38 Financial analysis tools and techniques 510 47.94Kỹ thuật và công cụ phân tích tài chính39 Fundamentals of corporate finance 651 214.07Nguyên lý tài chính doanh nghiệp40 Management cash flow an operational focus 361 96.42Quản trị dòng tiền hoạt động41 Principles of financial economics 289 35.63Nguyên lý kinh tế tài chính42 Spreadsheet modeling in corporate finance 168 33.64Mô hình tài chính doanh nghiệp
  3. 3. X Operations ManagementQuản trị sản xuất, hoạt động43 Business process management 284 299.81Quản trị quy trình doanh nghiệp44 Handbook of production management methods 325 105.6Sổ tay phương pháp quản trị sản xuất45 Production and operation management 302 97.67Quản trị hoạt động và sản xuấtXI Group behavior and team buildingHành vi tổ chức46 The enthusiatic employee 398 21.83Tăng nhiệt huyết cho nhân viên47 Organizational behavior 371 84Hành vi tổ chức48 Organizational culture and leardership 458 47.23Lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp49 Personality and organization 418 46.12Cá nhân và tổ chứcXII Developing Ethical LeadershipPhát triển khả năng lãnh đạo50 How to act like a CEO 224 14.63Nghệ thuật điều hành51 Leadership secrets 142 10.31Bí mật nhà lãnh đạo52 Managerial leadership 240 9.46Lãnh đạo quản lý53 The jack welch lexion of leadership 213 19.94Toàn tập nghệ thuật lãnh đạo của Jack WelchXIII Managing Human CapitalQuản trị nhân sự54 Strategic staffing 349 43.63Chiến lược hoạch định nhân sự55 Strategic human resource management 746 116.68Quản trị nguồn nhân lực chiến lược56 The performance appraisal question and answer book 255 10.51Các vấn đề về khen thưởng nhân sự57 HR management - strategies and environment 650 215.77Quản trị nhân sự - môi trường và chiến lược58 How to measure training results 302 26.85Đánh giá hiệu quả đào tạo59 How to iditify your organizations training needs 370 6.2Khám phá nhu cầu đào tạo tổ chứcXIV Strategic ManagementQuản trị chiến lược60 The 7 irrefutable rules of small business growth 257 14.227 nguyên tắc phát triển dành cho doanh nghiệp nhỏ61 14 management principles from the world greatest manufacturer 365 19.214 nguyên lý quản trị của nhà sản xuất lớn nhất thế giới62 A basic guide for valuing a company 305 33.71Hướng dẫn định giá công ty
  4. 4. 63 A blueprint for corporate governance 241 29.95Kế hoạch quản trị doanh nghiệp64 Corporate governance and account scandals 42 N/AQuản trị doanh nghiệp và sự minh bạch65 The essential guide to managing small business growth 316 29.97Hướng dẫn quản trị phát triển doanh nghiệp nhỏ66 Quantitative business valuation 490 102.49Định lượng doanh nghiệp67 Strategies for growth in SMEs 421 59.96Chiến lược phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ68 The strategy gap 240 39.95Lỗ hỏng chiến lượcXV Marketing ManagementQuản trị Marketing69 Enterprise marketing management 241 29.95Quản trị marketing doanh nghiệp70 Marketing planning and strategy 932 129.21Chiến lược và lập kế hoạch marketing71 Marketing insights from A to Z 226 21.56Marketing từ A - Z72 Marketing Management, millenium edition 456 50.81Quản trị marketing73 Marketing unwrapped 225 43.8Khám phá marketing74 Principles of marketing 1036 11.21Nguyên lý marketing75 Understanding brands 157 33.16Thấu hiểu thương hiệuTotal amount 2,323.20Tổng giá tiền mua trên Amazon USD 2,323Tỷ giá USD/VND trung bình VND 21,000Giá gốc VND 48,783,000Giá mua VND 2,520,000Bạn tiết kiệm VND 46,263,000Chưa bao gồm các sách không có trên Amazon

×