Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ke hoach chu nhiem

6,713 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ke hoach chu nhiem

  1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTRƯỜNG THPT NGUYỄN DU Độc lập-Tự do-Hạnh phúc KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM Tuần 1 tháng 3 (từ 25/2 đến 2/3/2013)Lớp chủ nhiệm: 11B6Họ và tên GSTT: Hoàng Phước Muội Phạm Thị Mai Quý Vương Đình TuấnI.Mục đích- yêu cầu Cho HS nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm cũng như những kết quả đã đạt trongtuần qua. Từ đó tìm ra những biện pháp tốt nhất để khắc phục những mặt hạn chế đồngthời phát huy những mặt tích cực. Nhắc nhở HS thực hiện tốt nội quy của trường, lớp nhằm đạt kết quả cao. Thực hiệngiữ gìn vệ sinh lớp. Nghiêm túc trong giờ học, chuẩn bị bài và làm bài đầy đủ. Vạch ra kế hoạch tuần tới, phát động phong trào thi đua học tập tốt.II.Nhận xét về tình hình lớp tuần trướcNội dung Tiến bộ Tồn tại Biện phápKỉ luật Đi học tương đối đầy Vẫn còn tình trạng Nhắc nhở, tìm hiểu nguyên đủ và đúng giờ vắng học. nhân. Không có tình trạng T3: Quyên. Yêu cầu các em vắng không trốn tiết. T4: Trí. phép đưa bản xin phép cho Lễ phép với giáo viên. Vẫn còn tình trạng giám thị (Trí và Quyên) Tác phong nghiêm túc đi học trễ. Nhắc nhở học sinh phải đi học T6: Trâm. chuyên cần và đúng giờ, tuyệt đối không bỏ tiết, đi trễ. Lớp vẫn còn tình Phê bình, nhắc nhở những tụ trạng nói chuyện điểm trong lớp thường mất trật riêng, làm việc tự. riêng. Nhắc nhở HS nếu vi phạm Điện thoại reo thường xuyên sẽ có hình thức trong giờ học. kỉ luật riêng. Nhắc nhở học sinh không sử dụng điện thoại trong giờ học, để điện thoại ở chế độ rung.Học tập Học sinh tham gia xây Còn một số học Nhắc nhở học sinh chuẩn bị dựng bài. sinh chưa chú ý bài tập đầy đủ và hăng hái xây Chuẩn bị bài, và làm trong giờ học. dựng bài. bài tập trước khi đến Một số học sinh Phân tích mức độ quan trọng lớp tương đối đầy đủ. chưa chuẩn bị bài của việc học tập chăm chỉ Lớp bắt nhịp nhanh vào tập đầy đủ va tinh chuẩn bị thi giữa kỳ.
  2. 2. học tập sau kỳ nghỉ tết. thân học chưa cao Phê bình học sinh chưa nghiêm túc trong giờ học. Nhắc nhở học sinh ôn tập chuẩn bị thi giữa kìVệ sinh Thực hiện tốt Nhắc nhở học sinh trực nhật hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Biểu dương nhóm trực lớp tốt tuần.Nhận xét chung:Nhìn chung lớp có nhiều tiến bộ, bắt nhịp nhanh sau kỳ nghỉ tết.Còn một số tồn tại cần khắc phục.Kinh nghiệm:- Nghiêm khắc với học sinh vi phạm kĩ luật.- Quan tâm tới lớp, thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc HS.III.Dự kiến công tác trong tuần tiếp theo1.Những công việc phải làm và những yêu cầu cần đạt được. a) Về học tập.- Học sinh học tập nghiêm túc, chép bài và làm bài tập đầy đủ khi đến lớp.Biện pháp:+Khảo bài, giải đáp và lắng nghe những thắc mắc của các liên quan đến môn học.+Phân công lớp phó học tập theo dõi, nhắc nhở các bạn học bài làm bài đầy đủ.+Phân công những học sinh có học lực tốt trong lớp kèm những học lực yếu hơn.-Khuyến khích các em tham gia phát biểu bàiBiện pháp:Ban cán sự ghi nhận các bạn tích cực tham gia xây dựng bài để có hình thức khenthưởng.-Đôn đốc học sinh học tập nghiêm túc chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ. b) Về kĩ luật.-Đi học đúng giờ và đầy đủ. Không có học sinh đi trễ.Biện pháp:+Theo dõi những HS tuần trước hay đi trễ để thường xuyên nhắc nhở, thông qua đó nhắcnhở chung đến lớp.+Tác phong nghiêm túc, gọn gàng, mặc đồng phục nghiêm túc.Biện pháp:+Thường xuyên kiểm tra đồng phục, tác phong của các HS khi vào lớp học.+Nhắc nhở những HS vi phạm.-Thực hiện tốt nội quy của trường lớp. c) Phong trào.-Yêu cầu HS cam kết sẽ tăng hạng thi đua tuần toàn trườngBiện pháp:+Theo dõi, nhắc nhở thường xuyên.
  3. 3. +Xử lý ngay các trường hợp vi phạm-Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp (ngày 02/03/2013):+Lên kế hoạch, phân công thực hiện+Theo dõi, đôn đốc HS tiến hành chuẩn bị2.Thông báo mới.- Nhắc nhở học sinh ôn tập chuẩn bị thi giữa kì.- Thông báo lịch thi cho học sinh.- Thông báo về kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. + Sáng T7(ngày 02/03/2013). + Phân công công việc cụ thể cho lớpIV.Nhận xét của giáo viên hướng dẫn. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

×