Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OOP1_K51

470 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

OOP1_K51

  1. 1. TC – 208 :: 01/12/2009 Đề 1 Đề thi Lập trình hướng đối tượng (OOP) – CNPM K51Câu 1: Trình bày tư tưởng nguyên lý đóng gói trong OOP. Phân tích chi tiết những lợiích mà nguyên lý này đem lại.Câu 2 : So sánh 2 khái niệm lớp trừu tượng và giao diện. Phân tích điểm mạnh điểm yếukhi sử dụng 2 kĩ thuật trên.Câu 3 : Mô tả ngắn gọn mối quan hệ giữa đối tượng và lớp, giữa các đối tượng với nhau.Chỉ rõ sự khác biệt giữa 2 ngôn ngữ Java & C++ trong việc quản lý đối tượng.Câu 4 : Hãy nêu các trường hợp lập trình tại đó hàm thiết lập sao chép (copy constructor) tự động được triệu gọi. Phân tích vấn đề rò rỉ bộ nhớ có thể xảy ra khi lập trình cho hàmthiết lập sao chép. Java có vấn đề này không ? Giải thích.Câu 5 : Giả sử ta cần viết chương trình mô phỏng hoạt động của các con vật trong 1 ngôinhà ( house ) bao gồm : người, nhện, cá, mèo. Một động vật (animal ) nói chung đượcđặc trưng bởi số chân ( 0 -8 ), đều có thể đi (walk) (trừ cá ), ăn (eat ) và chết ( die ).Cáccon vật cũng là vật nuôi ( pet ) trừ người và nhện. Mỗi vật nuôi đều có tên và có thể chơiđùa (play) trong nhà.Riêng người có khả năng đọc báo ( readpaper) và theo dõi 1 con vật bất kì ( watch ). Chúý là trong 1 ngôi nhà ta có thể bổ sung, loại bỏ ( do rời đi hay chết ) các nhân vật nói trênnhưng giới hạn số chân là 120. a) Thiết kế biểu đồ lớp và giải thích ngắn gọn : đối tượng nào ( thuộc lớp ) kết tập ( quan hệ has –a ) các đối tượng khác, lớp nào là lớp kế thừa ( quan hệ is a ) các lớp khác. b) Hãy viết mã cài đặt với ngôn ngữ tùy chọn ( Java, C++ ) cho lớp ( giao diện ) House, Animal, Pet, Spider, Cat ( các lớp còn lại như đã được cài đặt ). Tại chương trình chính tạo ra các đối tượng và kích hoạt các phương thức để in ra : - Tổng số chân đang có trong nhà. - Tống số vật nuôi đang chơi, nhện đang đi …Chú ý : Việc cài đặt mỗi phương thức ( trừ các phương thức get, set ) đơn giản là thôngbáo đối tượng đó đang làm gì. VD : đang ăn, đang đi, không đi nhưng đang bơi, đọc báo,xem ..

×