Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
{name: “mongo”, type: “DB”}<br />
About me<br /><ul><li> Full name: NguyễnDuyTùng
 Company: Bit-JSC
 Email: tungnd@bitjsc.com</li></li></ul><li>Nội dung chươngtrình:<br /><ul><li>GiớithiệuvềMongoDB
HướngdẫncàiđặtmongoDB
SửdụngmongoDB
SửdụngmongoDBtronglậptrình PHP
 Demo</li></li></ul><li>1. MongoDBlàgì?<br /><ul><li>MongoDBlấyratừ “humongous”
Làmộtcơsởdữliệutheodạngtàiliệu
Cầníttàinguyên & phầncứngcủamáychủđểtriểnkhai
Tốcđộ query vàxửlýdữliệunhanh
 Open source</li></li></ul><li>2. Lýthuyết<br /><ul><li>Khôngcómôhìnhcụthể.
MongoDBphùhợpvớitấtcảHệĐiềuHành
Khôngcóquanhệgiữcácbảng, dễsửdụnghơntheochiềungang.
Tậptrungvàotốcđộ, hiệunăng, tínhlinhhoạtvàkhảnăngmởrộng. </li></li></ul><li>2. Lýthuyết<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mongodb

4,106 views

Published on

Short description about mongoDB, presented by TungND

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Mongodb

 1. 1. {name: “mongo”, type: “DB”}<br />
 2. 2. About me<br /><ul><li> Full name: NguyễnDuyTùng
 3. 3. Company: Bit-JSC
 4. 4. Email: tungnd@bitjsc.com</li></li></ul><li>Nội dung chươngtrình:<br /><ul><li>GiớithiệuvềMongoDB
 5. 5. HướngdẫncàiđặtmongoDB
 6. 6. SửdụngmongoDB
 7. 7. SửdụngmongoDBtronglậptrình PHP
 8. 8. Demo</li></li></ul><li>1. MongoDBlàgì?<br /><ul><li>MongoDBlấyratừ “humongous”
 9. 9. Làmộtcơsởdữliệutheodạngtàiliệu
 10. 10. Cầníttàinguyên & phầncứngcủamáychủđểtriểnkhai
 11. 11. Tốcđộ query vàxửlýdữliệunhanh
 12. 12. Open source</li></li></ul><li>2. Lýthuyết<br /><ul><li>Khôngcómôhìnhcụthể.
 13. 13. MongoDBphùhợpvớitấtcảHệĐiềuHành
 14. 14. Khôngcóquanhệgiữcácbảng, dễsửdụnghơntheochiềungang.
 15. 15. Tậptrungvàotốcđộ, hiệunăng, tínhlinhhoạtvàkhảnăngmởrộng. </li></li></ul><li>2. Lýthuyết<br />
 16. 16. 3. Cáctínhnăng<br /><ul><li>Thayđổichiềungangdữliệudễdàng.
 17. 17. Rất, rấtnhanh.
 18. 18. Dễcàiđặt.
 19. 19. Linhhoạtkhikếthợpvớicácngônngữlậptrình</li></li></ul><li>4. Kháiniệm<br />
 20. 20. 5. HướngdẫncàiđặtmongoDB<br /><ul><li> Download MongoDB :</li></ul>http://www.mongodb.org/display/DOCS/Downloads<br /><ul><li> Download thưviệncho PHP:</li></ul>http://github.com/mongodb/mongo-php-driver/downloads<br />
 21. 21. 5. HướngdẫncàiđặtmongoDB<br /><ul><li>Giảinén, dùng command line chạy file mongod.exe </li></ul>bin/mongod.exe --dbpath /mypath<br /><ul><li>ĐểsửdụngmongoDBtrong PHP,
 22. 22. copy file “php_mongo.dll” vào: xamppphpext
 23. 23. thêmvào file php.ini đoạnmãsau:</li></ul>extension = php_mongo.dll<br />
 24. 24. 6. SửdụngmongoDB<br /><ul><li>Sửdụng 1 database:</li></ul>> use mydb<br /><ul><li> insert dữliệuvào 1 collection :</li></ul>> db.mycollection.save( { name: “mongo”, content: “hello world” } )<br /><ul><li> select dữliệutrong 1 collection:</li></ul>> db.mycollection.find()<br />
 25. 25. 6. SửdụngmongoDB<br /><ul><li> select dữliệutheođiềukiện:</li></ul>> db.mycollection.find( {name:’mongo’} )<br /><ul><li> update dữliệu:</li></ul>> db.mycollection.update({name:’mongo’},{content: ‘hello mongo’})<br /><ul><li>xóadữliệu</li></ul>> db.mycollection.remove({ name: “mongo”})<br />
 26. 26. 7. SửdụngmongoDBtrong PHP<br />$connect = new Mongo();<br />// sửdụng database cótênlà “test”. Nếuchưacó, sẽtựtạo db này.<br />$db = $connect->test;<br />// sửdụng collection “news”, nếuchưacósẽtựtạo.<br />$collection = $db -> news;<br />// dữliệucần insert<br />$doc = array("name" => “mongo" ,<br /> “content" => "hello world" ,<br /> ); <br />// insert dữliệu<br />$collection -> save($doc);<br />
 27. 27. 7. SửdụngmongoDBtrong PHP<br />Mộtsốhàmthườngdùng:<br /><ul><li> find()
 28. 28. findOne()
 29. 29. save()
 30. 30. remove()
 31. 31. update()
 32. 32. count()
 33. 33. limit()
 34. 34. group()
 35. 35. skip()
 36. 36. ensureIndex()</li></ul>…….<br />
 37. 37. 8. Tìmhiểuthêm:<br /><ul><li> http://us.php.net/manual/en/book.mongo.php
 38. 38. http://www.mongodb.org/display/DOCS/Tutorial</li></ul>9. Demo:<br />

×