Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

45,493 views

Published on

Khi các nguyên tử ở thật xa nhau tiến đến gần nhau tương tác đầu tiên xuất hiện là tương tác hút,đến một khoảng cách nhất định bắt đầu xuất hiện tương tác đẩy ,khi có sự cân bằng giữa hai lực thì liên kết hóa học hình thành.
Liên kết hóa học hình thành tương ứng với các nguyên tử phải sắp xếp lại cấu trúc e các phân lớp ngoài cùng sao cho đạt tổng năng lượng chung của hệ phải hạ thấp xuống thì liên kết mới bền, nghĩa là khi có sự tạo thành liên kết thì quá trình phát nhiệt (ΔH < 0)

Published in: Education
1 Comment
40 Likes
Statistics
Notes
 • Hi Vu Kim Thu
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
45,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
261
Actions
Shares
0
Downloads
1,056
Comments
1
Likes
40
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

 1. 1. General Chemistry Chương 4 Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
 2. 2. Nội dung4.1.Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học4.2.Liên kết ion4.3.Liên kết cộng hóa trị4.4.Liên kết kim loại4.5.Liên kết phân tử General Chemistry: Chapter 10 Slide 2 of 35
 3. 3. 4.1.2.Một số đặc trưng của liên kết Độ dài liên kết•Khái niệm : khoảng cách giũa 2 hạt nhân của cácnguyên tử tương tác với nhau Prentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 3 of 35
 4. 4. 4.1.2.Một số đặc trưng của liên kếtGóc hoá trị : góc tạo thành bởi 2 đoạn thẳng nối hạt nhân nguyên tử trung tâm với 2 hạt nhân nguyên tử liên kết. Prentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 4 of 35
 5. 5. 4.1.2.Một số đặc trưng của liên kết Phân tử Hình dạng Góc liên kết AX2 Thẳng 180o AX3 Tam giác 120o AX4 Tứ diện 109.5o AX5 Lục diện 90o / 120o AX6 Bát diện 90oPrentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 5 of 35
 6. 6. 4.1.2.Một số đặc trưng của liên kết Năng lượng liên kết: Hình thành phân tử Khái niêm: C + 4H - Q CH4 + Q Phân ly phân tử Năng lượng được giải phóng ra khi tạo thành liên kết đó từ các nguyên tử Trị số − Elk = + E ph -Phân tử 2 nguyên tử AB − E A− B = + E AB -Phân tử nhiều nguyên tử ABn − E A− B = 1 + E AB n nPrentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 6 of 35
 7. 7. 4.1.2.Một số đặc trưng của liên kết Bậc liên kết• Khái niệm: số liên kết tạo thành giữa 2 nguyên tử tương tác trực tiếp nhau• Quy luật : ↑ Bậc liên kết →↓d & ↑ Elk Độ dài LK Độ mạnh LK Prentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 7 of 35
 8. 8. Các học thuyết về liên kết hoá họcThuyết điện hoá-Nội dung : Ng.tử = cực “+” + cực “-” 2 ng.tử A & B : A có cực “+” chiếm ưu thế B có cực “-” chiếm ưu thế ⇒ Hút nhau → Hợp chất hoá học-Hạn chế : Ng.tử giống nhau → O2, H2, Cl2 ?Prentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 8 of 35
 9. 9. Các học thuyết về liên kết hoá họcThuyết cấu tạo -Nội dung : +Các ng.tử trong phân tử kết hợp với nhau theo một trật tự xác định tương ứng với hoá trị của chúng +T/c hoá học của các chất = f(thành phần & cách sắp xếp ng.tử) hay f(cấu trúc hoá học) -Hạn chế : bản chất thật sự của liên kết hoá học ? Prentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 9 of 35
 10. 10. Các học thuyết về liên kết hoá họcThuyết electron -Nội dung 2 ng.tử tiếp xúc→Lơp vỏ “e” ngoài cùng thay đổi →Đạt 8 e (Cấu hình bền vững của khí trơ) ⇒ Cặp “e” dùng chung tạo thành Liên kết hoá học 2 loại liên kết: Cặp “e” thuộc về 2 ng.tử →Liên kết cộng hoá trị Cặp “e” thuộc về 1 ng.tử →Liên kết ion -Hạn chế : bản chất thật sự của liên kết hoá học ? Prentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 10 of 35
 11. 11. Các học thuyết về liên kết hoá họcThuyết cơ lượng tử Lực hút Đám mây electron Lực đẩy Hạt nhân Prentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 11 of 35
 12. 12. 4.1.3.Lý thuyết lượng tử về liên kết hoá học Thuyết cơ lượng tử• Ví dụ• Phân tử gồm một số giới hạn các hạt nhân ng.tử và các “e” tương tác với nhau & được phân bố xác định trong không gian, tạo thành một cấu trúc bền vững Prentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 12 of 35
 13. 13. 4.2.Liên kết ion.4.2.1.Cơ chế4.2.2.Điều kiện4.2.3.Tính chất đặc trưng của liên kết ionPrentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 13 of 35
 14. 14. 4.2.1.Cơ chê tạo thành liên kết ionThuyết tĩnh điện về liên kết ion của Kossel(Kossel 1888-1967,người Đức).-Chuyển electron hoá trị từ nguyên tử này sangnguyên tử khác. Nguyên tử mất “e” →Ion “+” : cation Nguyên tử nhận “e” →Ion “-” : anion.- Ion ngược dấu → Hút tĩnh điện → Ion gần nhau Ion gần nhau → Vỏ “e” đẩy nhau ⇒ Lực đẩy = Lực hút → Phân tử ion Prentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 10 Slide 14 of 35
 15. 15. 4.2.1.Cơ chê χtạo0.9 , liên 3.0 ion • Ví dụ: NaCl : = thành χ = kết Na Cl 15
 16. 16. 16
 17. 17. 4.2.2. Điều kiện tạo thành liên kết ion Điều kiên : ∆χ≥ 2 Ng/tử có χ lớn : nhận “e” → Anion “-” Gắn với Ái lực electron (F) Ng/tử có χ nhỏ : nhường “e” → Cation “+” Gắn với Năng lượng ion hoá (I) HUI© 2006 General Chemistry: Slide 17 of 48
 18. 18. 4.2.3.Tính chất đặc trưng của l. kết ion. Tính không định hướng: hút ion trái dấu theo bất kỳ hướng nào. Tính không bão hòa: hút các ion trái dấu với lượng không xác định. Lực liên kết : E = 35 -85 kj/mol→ Liên kết bền vững HUI© 2006 General Chemistry: Slide 18 of 48
 19. 19. 4.2.3.Tính chất đặc trưng của l. kết ion. Sự phân cực• Cation “+” : hút đám mây “e” của anion → Che phủ→ Xuất hiện liên kết cộng hoá trị→ ⇒• Anion “-” : đẩy đám mây “e”⇒ Biến dạng ion + - Vùng che phủ HUI© 2006 General Chemistry: Slide 19 of 48
 20. 20. 4.3 Liên kết cộng hoá trị4.3.1.Thuyết điện tử (Thuyết Lewis) 3.3.1.1.Cơ chế 3.3.1.2Điều kiện 3.2.1.3.Tính chất đặc trưng4.3.2.Thuyết cơ học lượng tử 4.3.2.1.Thuyết liên kết hoá trị (VB-valencebond) Thuyết hoá trị spin (Thuyết Pauling) Thuyết lai hoá (Thuyết Pauling-Slater) 4.3.2.2.Thuyết orbital phân tử HUI© 2006 (MO-moleculer orbital) General Chemistry: Slide 20 of 48
 21. 21. 3.3.1.1. Cơ chế (Thuyết Lewis)•Ví dụ 1: H-H => H2 Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 21
 22. 22. 4.3.1.1.Cơ chế (Thuyết Lewis)• Ví dụ 2 : H2O .. H. + : O : + .H H :O:H H –O – H 22 TS. Hà Văn Hồng Tháng 02.2006
 23. 23. 4.2.1. Liên kết cộng hoá trị (Lewis) ( Nội dung cơ bản:• Sự hình thành liên kết Nguyên tử tương tác góp chung một số “e” → Cặp“e” chung cho 2 nguyên tử• Cấu hình : Cấu hình “e” vững bền của các khí trơ - Vỏ điện tử : 2enhư H2 → Khí Heli (He) - Vỏ điện tử : 8enhư H2O→ Khí Neon (Ne) HUI© 2006 General Chemistry: Slide 23 of 48
 24. 24. Công thức cấu tạo• 2 nguyên tử cùng loại Η + Η Η Η Η Η F F F F F + F HUI© 2006 General Chemistry: Slide 24 of 48
 25. 25. •Qui tắc bát tử F + Η F Η F H Η Η O +2 Η O Η Ο ΗHUI© 2006 General Chemistry: Slide 25 of 48
 26. 26. Các loại liên kết•Liên kết đơn Η Η O +2 Η O Η Ο Η•Liên kết đôi CO2 O = C =O •Liên kết ba N2 N≡N HUI© 2006 General Chemistry: Slide 26 of 48
 27. 27. •Liên kết cho-nhận Α + Β A+-B- Ví dụ : NH4+ H +Η + ΝΗ3 ← [H←NH3]+ H : N : H H HUI© 2006 General Chemistry: Slide 27 of 48
 28. 28. 4.3.1.2.Điều kiện liên kết cộng hoá trị Điều kiện: Độ âm điện ∆ χ ≤ 2 ∆χ≤2→ Cộng hoá trị phân cực ∆χ=0 →  Cộng hoá trị thuần tu 28
 29. 29. 4.3.1.3.Tính chất đặc trưng liên kết cộng hoá trị Tính có hướng Tính bão hoà : không rõ Năng lượng liên kếtE = 20 – 72 kj/mol :=> Liên kết khá bền vững 29
 30. 30. 4.3.1.3.Tính chất đặc trưng liên kết cộng hoá trị Sự phân cực∆ χ = 0 (ng.tử cùng loại) → không phân cực∆ χ < 2 (ng.tử khác loại) → Phân cực 30
 31. 31. Thuyết CHLT : Sự hình thành H2H-H => H2 Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 31
 32. 32. Thuyết CHLT : Sự hình thành H2 Lực tương tác giữa 2 ng.tử hydro• Lực hút• Lực đẩy HUI© 2006 General Chemistry: Slide 32 of 48
 33. 33. Thuyết CHLT : Sự hình thành H2• Trường hợp 2 ng.tử có spin ngược chiếu -Khi tiến gần : Lực hút > Lực đẩy→↓Năng lượng -Khi cách nhau ro : mây “e” che phủ lên nhau→ Liên kết cộng hoá trị→↓Lực hút hạt nhân → ↓Năng lượng=min → H2 hình thành -Tiếp tục tiến gần : Lực đẩy >Lực hút →↑Năng lượng• Trường hợp 2 ng.tử có spin cùng chiếu -Khi tiến gần : Lực đẩy >Lực hút →↑Năng lượng → H2 không hình thành• Kết luật :LKCHT hình thành do cặp “e” có spin ngược HUI© 2006 General Chemistry: Slide 33 of 48
 34. 34. Năng lượng theo VB của phân tử H2HUI© 2006 General Chemistry: Slide 34 of 48
 35. 35. 4.3.2.1.Thuyết hoá trị spin-Pauling1- Liên kết hình thành do sự ghép đôi của 2e độc thân có spin trái dấu2-Sự xen phủ Khi tạo liên kết xảy ra sự xen phủ các orbitan hoá trị của 2 ng.tử tham gia liên kết. Sự xen phủ càng lớn thì liên kết càng bền3-Liên kết có hướng Hướng của liên kết là hướng có độ xen phủ lớn nhất của các orbitan hóa trị.HUI© 2006 General Chemistry: Slide 35 of 48
 36. 36. Tính bão hoà của liên kết cộng hoá trị Chu kỳ 2 :chuyển “e” thực hiện được trong cùng lớp• Beri (Be) : 4e Be: 1S22S2 Hoá trị 2 Be*: Hoá trị 2• Bo (B) : 5e B: 1S22S22P1 Hoá trị 1 B*: Hoá trị 3• Cacbon (C) : 6 e C: 1S22S22P2 Hoá trị 2 C*: 2006 HUI© General Chemistry: HoáSlide 36 4 48 trị of
 37. 37. Tính bão hoà của liên kết cộng hoá• Photpho (P) : 15e trịP: 3S23P3 Hoá trị 3P*: Hoá trị 5• Lưu huỳnh (S) : 16eS: 3S23P4 Hoá trị 2S*: Hoá trị 4S*: Hoá trị 6 HUI© 2006 General Chemistry: Slide 37 of 48
 38. 38. Tính bão hoà của liên kết cộng hoá trị• Clo (Cl) : 17e 1S22S22P6 3S23P5Cl: H.trị 1 3S 3P 3dCl*: H.trị 3Cl*: H.trị 5Cl*: H.trị 7 HUI© 2006 General Chemistry: Slide 38 of 48
 39. 39. Tính có hướng của liên kết cộng hoá trị Sự che phủ max theo những hướng nhất định → Liên kết tạo thành theo những hướng nhất định Ví dụ : H2 + S = H2S → H nằm trên trục orbital P HUI© 2006 General Chemistry: Slide 39 of 48
 40. 40. Tính có hướng của liên kết cộng hoá trị Sự che phủ max theo những hướng nhất định → Liên kết tạo thành theo những hướng nhất định• Ví dụ : Liên kết HCl Tâm ng.tử H phải nằm trên trục của orbital P HUI© 2006 General Chemistry: Slide 40 of 48
 41. 41. • Ví dụ : Liên kết Cl2 Trục của 2 orbital Pz phải trùng nhau HUI© 2006 General Chemistry: Slide 41 of 48
 42. 42. • Ví dụ : Liên kết H2S 2 hạt nhân ng.tử Hydro (H) phải nằm trên trục của orbital P của ng.tử lưu huỳnh (S) HUI© 2006 General Chemistry: Slide 42 of 48
 43. 43. Tính phân cực của liên kết cộng hoá trị• Liên kết cộng hoá trị có cực ∆χ < 2→ Mây che phủ phân bố không đều Ng.tử có χ nhỏ → Phân cực dương Ng.tử có χ lớn → Phân cực âm• Liên kết cộng hoá trị không có cực ∆χ = 0 → Mây che phủ phân bố đều HUI© 2006 General Chemistry: Slide 43 of 48
 44. 44. 4.3.2.1 .Thuyết lai hoá ( Pauling +Slater) Nội dung : trộn 2 hay nhiều Orbttan ng.tử (AO) để tạo thành các orbital mới ( Orbital lai hóa)• Trộn ít nhất 2 AO có mức năng lượng khác nhau ( ví dụ S & P)→ Các orbital lai hoá: có hình dạng, kích thước, năng lượng giống nhau• Liên kết hoá học được hình thành nhờ : - Sự che phủ đám mây điện tử của orbital lai hoá & các AO - Sự che phủ đám mây điện tử của orbital lai hoá & các orbital lai hóa khác• Số orbital lai hoá = Số orbital tham gia lai hoáHUI© 2006 General Chemistry: Slide 44 of 48
 45. 45. 4.3.2.1 .Thuyết lai hoá ( Pauling +Slater)Orbital nguyên tử the three p orbitals an s-orbital px py pz z y x Lai hóa1 x s + 1 x p = sp-orbitals 1 x s + 2 x p = sp2-orbitals 1 x s + 3 x p = sp3-orbitals z z z 60° y y 60° y x x x
 46. 46. 1xS +1x P SP-orbitalsKiểu lai hóa Số lai hóa Cấu hình SP 2 Đường thẳng Góc liên kết : 180o
 47. 47. 1xS +2xP SP2-orbitalsKiểu lai hóa Số lai hóa Cấu hình SP2 3 Tam giác đều Góc liên kết :120o
 48. 48. 1xS +3xP SP3-orbitalsKiểu lai hóa Số lai hóa Cấu hình SP3 4 Tứ diện tam giác đều Góc liên kết : 109o5
 49. 49. σLiên kết sigma (σ)
 50. 50. πLiên kết pi (π)
 51. 51. Dự đoán kiểu lai hoá X −YT ổng số T =σ + 2 T-Tổng số orbital lại hóa σ -Số liên kết σ X-Tổng số “e” hoá trị của các ng.tử trong phân tử Y-Tổng số “e” hoá trị đã liện kết (X-Y)/2 - số cặp e hoá trị tự do T = 2 : Ng.tử trung tâm có lai hoá SP T = 3 : Ng.tử trung tâm có lai hoá SP2 T = 4 : Ng.tử trung tâm có lai hoá SP3 Slide 51 of 48 General Chemistry: HUI© 2006
 52. 52. Dự đoán kiểu lai hoáCách tính σ : theo công thức Lewis của phân tử Tính số cặp e tự do : 1. Tính X Nếu có a điện tích +; tổng e hóa trị X-a Nếu có b điện tích -; tổng e hóa trị X+b 2.Tính Y 8e cho mỗi nguyên tử biên nói chung 2e cho mỗi ng.tử biên là hydro) X−Y 3.Số cặp e hóa trị : 2 Slide 52 of 48 General Chemistry: HUI© 2006
 53. 53. Dự đoán kiểu lai hoáPhân Ng.tử X Y X −Y T Lai tử Tr. 2 hoá tâmCO2 C 4 + (6x2) 8x2 0 2+0=2 SPNO2+ N 5 + (6 x 2) -1 8x2 0 2+0=2 SPNH4+ N 5 + (1 x 4) -1 2x4 0 4+0=4 SP3CO32- C 4 + (6 x 3) + 2 8 x 3 0 3+0=3 SP2SO2 S 6 + (6x2) 8x2 1 2+1=3 SP2H2O O 6 + (1x2) 2x2 2 2+2=4 SP3 Slide 53 of 48 General Chemistry: HUI© 2006
 54. 54. Dự đoán kiểu lai hóa & Cấu hìnhLai hoùa spVí duï 1: phaân töû BeCl2 Tạo orbital lai hóaBe (Z = 4) 1s2 2s2 Liên kết với 2Cl :Cl (Z = 17): 3s2 3p5
 55. 55. Lai hoùa sp2Ví duï 2: Phaân töû BF3. Tạo orbital lai hóa B (Z = 5): 2s2 2p1 Liên kết với 3 F F (9 = 1) : 2s2 2p5
 56. 56. Lai hóa sp3 Ví dụï 3: Phaân töû CH4 Tạo orbital lai hóa C (Z = 6): 2s1 2p3 Liên kết với 4 H : 1s1
 57. 57. Lai hóa sp3 Ví dụï 4: Phaân töû NH3 Tạo orbital lai hóa N (Z = 7): 2s2 2p3 Liên kết với 3 H : 1s1
 58. 58. Lai hóa sp3 Ví dụï 5: Phaân töû H2O Tạo orbital lai hóa O (Z = 8): 2s2 2p4 Liên kết với 2H : 1s1
 59. 59. Hạn chế :Thuyết hoá trị spin H2+ : liên kết H-H+ bằng 1e ? Thuyết hoá trị spin : liên kết bằng cặp e Oxy : O (8) : 1S22S22P4 Thực tế : chất thuận từ ≠ Chất nghịch từHUI© 2006 General Chemistry: Slide 59 of 48
 60. 60. 4.3.2.2.Thuyết orbital phân tử (MO) Phân tử là nguyên tử đa nhân: Các hạt nhân & Các electron Phương pháp gần đúng : MO-LCAO(PP orbital phân tử-Tổ hợp tuyến tính các orbital ng.tử )(Moleculer Orbitals-Linear Combination of Atomic Orbitals) Hạt nhân : đứng yên Điện tử : xoay quanh hạt nhân Điện tử hóa trị liên kết → Phân tử Hàm sóng ψ Ng.tử 1 : hàm sóng ψ1 Ng.tử 2 : hàm sóng ψ2 ψ MO = C1ψ 1 + C2ψ 2 P.trình Schrodinger Hψ = Eψ →ψ&E Tổ hợp nAO → nMO HUI© 2006 General Chemistry: Slide 60 of 48
 61. 61. 4.3.2.2.Thuyết orbital phân tử (MO) Điều kiện tổ hợp các orbital nguyên tử Các AO phải có cùng tính chất đối xứng Năng lượng các AO phải xấp xỉ nhau Các AO phải xen phủ r rệt Cấu trúc “e” của phân tử Tuân theo N.lý bền vững + N.lý Pauly+Q.tắc Hund HUI© 2006 General Chemistry: Slide 61 of 48
 62. 62. 4.3.2.2.Thuyết orbital phân tử (MO) Đại lượng đặc trưng Bậc liện kết n − n* N= 2 n-số “e” liên kết n* -số “e” phản liên kết Năng lượng liên kết (E) Độ dài liên kết (d) HUI© 2006 General Chemistry: Slide 62 of 48
 63. 63. Hình dạng MO liên kết & MO phản liên kếtPrentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 12 Slide 63 of 47
 64. 64. Hình dạng MO liên kết & MO phản liên kếtPrentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 12 Slide 64 of 47
 65. 65. Combining p orbitalsPrentice-Hall © 2002 General Chemistry: Chapter 12 Slide 65 of 47
 66. 66. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 1 : H2+, H2, He2+, He2)Ví dụ 1: H + H+ → H2+ Lập các MO Mỗi ng.tử có 1 orbital hóa trị : 1S ψ 1S = C1ψ S1 + C2ψ S 2 σ 1S ψ + = 0.5(ψ S1 + ψ S 2 ) σ 1S * ψ − = 0.5(ψ S1 − ψ S2 ) Giản đồ năng lượng Cấu hình “e” : σ 1 1S 1− 0 Bậc liện kết : N= = 0.5 2 HUI© 2006 General Chemistry: Slide 66 of 48
 67. 67. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 1 : H2+, H2, He2+, He2)Ví dụ 2: H2 (2e) AO : 1S MO : σ1s Cấu hình: (σ1s)2 2−0 Bậc liên kết N= =1 2HUI© 2006 General Chemistry: Slide 67 of 48
 68. 68. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 1 : H2+, H2, He2+, He2) Ví dụ 3: He2+ (3e) AO : 1S MO : σ1s Cấu hình “e” (σ1s)2(σ1s*)1 2 −1 Bậc liên kết N= = 0 .5 2 HUI© 2006 General Chemistry: Slide 68 of 48
 69. 69. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 1 : H2+, H2, He2+, He2)Ví dụ 4: He2 (4e) AO : 1SMO : σ1s Cấu hình :(σ1s)2(σ1s*)2 2−2 Bậc liên kết N= =0 2⇒ He2 không tồn tại
 70. 70. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 1 : H2+, H2, He2+, He2) MO H2+ H2 He2+ He2 σ1s* ↑ ↑↓ σ1slk ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓Bậc liên kết 0,5 1 0,5 0 dlk nm 0.106 0.074 0.108 -Elk (kJ/mol) 256 432 251 0 HUI© 2006 General Chemistry: Slide 70 of 48
 71. 71. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 2 : Li , Be , B , C , N , O , F, Ne) Lập các MO• Mỗi ng.tử có 4 orbital hóa trị : 1 orbital 2s + 3 orbital 2p.-Tổ hợp thứ 1: 2 AO 2S của 2 ng.tử 1 ψ− = (ψ S1 − ψ S 2 ) σS *ψ S = C1ψ S1 + C2ψ S 2 1 2 ψ+ = (ψ S1 + ψ S 2 ) σS 2-Tổ hợp thứ 2: 2 AO 2PZ của 2 ng.tử 1 ψ− = (ψ Z1 − ψ Z 2 ) σZ * ψ Z = C3ψ Z1 + C4ψ Z 2 1 2 ψ+ = (ψ Z1 + ψ Z 2 ) σZ 2 HUI© 2006 General Chemistry: Slide 71 of 48
 72. 72. Lập các MO-Tổ hợp thứ 3: 2 AO 2PX của 2 ng.tử 1 ψ− = (ψ X 1 − ψ X 2 ) πX * ψ X = C 5ψ X 1 + C 6ψ X 2 1 2 ψ+ = (ψ X 1 + ψ X 2 ) πX 2-Tổ hợp thứ 4: 2 AO 2PY của 2 ng.tử 1 ψ− = (ψ Y1 − ψ Y2 ) π Y* ψ Y = C 7ψ P1 + C 8ψ P2 1 2 ψ+ = (ψ Y1 + ψ Y2 ) πY 2 HUI© 2006 General Chemistry: Slide 72 of 48
 73. 73. Giản đồ năng lượngσ1s < σ1s∗ < σ2s <σ2s∗ < π2px= π2py < σ2pz < π*2px = π*2py < σ*2pz E2S ≈ E2p :Ng.tử đầu chu kỳ (Li, Be, B, C, N)
 74. 74. Giản đồ năng lượngσ1s < σ1s∗ < σ2s <σ2s∗ < σ2pz < π2px= π2py < π*2px = π*2py < σ*2pz E2S < E2p : Ng.tử cuối chu kỳ (O, F, Ne)
 75. 75. Ghi chú Đầu chu kỳ : Li2 , B2 , B2 , C2 , N2 ∆E = E2 P − E2 S = min Tương tác đẩy σs & σz : lớn Cuối chu kỳ : O2 , F2 , Ne2 ∆E = E2 P − E2 S = max T ư ơ ng t á c đ ẩ y σ s & σ z :không
 76. 76. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 2 : Li , Be , B , C , N , O , F, Ne)Ví dụ 1: Li2 (3e) Li Li2 LiAO : 1S 2 2 S 1MO : σ2s 2σs* σ 2 2s 2sCấu hình : Energy S 2σs Bậc liên kết 2−0N= =1 1σs* 2 1s 1s 1σs
 77. 77. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 2 : Li , Be , B , C , N , O , F, Ne)Ví dụ 2: Be2 (4e) Be Be2 Be AO : 1S 2 2 S 2 MO : σ2s 2σs* 2s 2s Cấu hình : Energy 2σs σ σ2 S *2 S Bậc liên kết 1σs* 2− 2 N= =0 1s 1s→ Không tồn tại 2 1σs
 78. 78. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 2 : Li , Be , B , C , N , O , F, Ne) B B2 BVí dụ 3: B2 (5e) 2σz* 2 2 1 AO : 1S 2 S 2 P 2πx,y * Cấu hình : 2p (px,py) pz Energy 2pσ σ π =π 2 S *2 S 1 X 1 Y 2σ z 2πx,y 2σ s * Bậc liên kết 4− 2 2s 2s N= =1 2σg 2
 79. 79. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 2 : Li , Be , B , C , N , O , F, Ne) C C2 CVí dụ 4: C2 (6e) 2σz* 2 2 2 1S 2 S 2 P AO : 2πx,y * Cấu hình : 2p (px,py) pz Energy 2pσ σ π =π 2 S *2 S 2 X 2 Y 2σ z 2πx,y Bậc liên kết 2σ s * 6− 2 2s 2sN= =2 2σg 2
 80. 80. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 2 : Li , Be , B , C , N , O , F, Ne) Ví dụ 5: N2 (7e) N N2 N 2σz* AO : 1S 2 2 S 2 2 P 3 2πx,y * Cấu hình : 2p (px,py) pz Energy 2pσ σ π =π σ 2 S *2 S 2 X 2 Y 2 Z 2σ z 2πx,y Bậc liên kết 2σ s * 8− 2 2s 2s N= =3 2σg 2
 81. 81. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 2 : Li , Be , B , C , N , O , F, Ne) O O2 O Ví dụ 6: O2 (8e) 2 σz * 2 2 5 2πx,y * AO : 1S 2 S 2 P 2p (px,py) pz 2πx,y 2p Energy Cấu hình :σ S2σ S 2σ Z2π X = π Y2π X1 = π Y*1 * 2 * 2 σz Thuận từ Bậc liên kết * 2 σu 8− 4 N= =2 2s 2s 2 2σ g
 82. 82. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 2 : Li , Be , B , C , N , O , F, Ne) F F2 F Ví dụ 7 : F2 (9e) * 2 σz AO : 1S 2 2 S 2 2 P 5 2πx,y * 2p (px,py) pz 2p Energy Cấu hình : 2πx,yσ S2σ S 2σ Z π X = π Y2π X2 = π Y*2 * 2 2 * 2 σz Bậc liên kết 8−6 2 σu * N= =1 2 2s 2s 2 σg
 83. 83. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 2 : Li , Be , B , C , N , O , F, Ne) Ne Ne2 Ne Ví dụ 8 : Ne2 (10e) 2 σz * 2πx,y * AO : 1S 2S 2 P 2 2 6 2p (px,py) 2πx,y pz 2p Energy Cấu hình :σ S2σ S 2σ Z π X = π Y2π X2 = π Y*2σ Z2 * 2 2 * * 2σ z Bậc liên kết 8−8 2 σu * N= =0 2 → Không tồn tại 2s 2s 2 σg
 84. 84. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 2 : Li , Be , B , C , N , O , F, Ne) MO Li2 B2 C2 N2+ N2 σ*2pzπ*2px = π*2py σ2pz ↑ ↑↓π2px = π2py ↑ ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ σ2s∗ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ σ2s ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ Blk 1 1 2 2,5 3 dlk (A0) 2,67 1,59 1,24 1,12 1,1Elk (kJ/mol) 105 289 599 828 940 HUI© 2006 General Chemistry: Slide 84 of 48
 85. 85. Sự hình thành MO từ 2 ng.tử cùng loại (A2) (Chu kỳ 2 : Li , Be , B , C , N , O , F, Ne) MO O2+ O2 O2- F2 Ne2 σ*2pz ↑↓π*2px = π*2py ↑ ↑ ↑ ↑↓ ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓π2px = π2py ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ σ2pz ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ σ2s∗ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ σ2s ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ Blk 2,5 2 1,5 1 0 dlk (A0) 1,12 1,21 1,26 1,41 -Elk (kJ/mol) 629 494 328 154 - HUI© 2006 General Chemistry: Slide 85 of 48
 86. 86. Sự hình thành MO (AB)từ 2 ng.tử khác loại (A &B) A + B = AB χA < χB E A > EB
 87. 87. Sự hình thành MO (AB) từ 2 ng.tử khác loại thuộc chu kỳ 2 Ví dụ 1: BN AO •B : 1S22S22P1 •N : 1S22S22P3 Cấu hình(σ2s)2 (σ2s*)2(π2px)2 (π2Py)2 Bậc liên kết 6−2 N= =2 2 HUI© 2006 General Chemistry: Slide 87 of 48
 88. 88. Sự hình thành MO (AB) từ 2 ng.tử khác loại thuộc chu kỳ 2Ví dụ 2: CNAO •C : 1S22S22P2 •N : 1S22S22P3Cấu hình σ s2σ s*2π Px = π Py σ 1p z 2 2Bậc liên kết 7−2 N= = 2. 5 2
 89. 89. Sự hình thành MO (AB) từ 2 ng.tử khác loại thuộc chu kỳ 2Ví dụ 3: COAO •C : 1S22S22P2 •O : 1S22S22P4Cấu hình σ s2σ s*2π Px = π Py σ p z 2 2 2Bậc liên kết 8− 2 N= =3 2
 90. 90. Sự hình thành MO (AB) từ 2 ng.tử khác loại thuộc chu kỳ 2Ví dụ 4: NOAO •N : 1S22S22P3 •O : 1S22S22P4Cấu hình σ s2σ s*2π Px = π Py σ p z π P1x 2 2 2 *Bậc liên kết 8−3 N= = 2. 5 2
 91. 91. Sự hình thành MO (AB) từ 2 ng.tử khác loại thuộc chu kỳ 2 MO BN BO CO+ CO NO+ NO π*2pzπ*2px = π*2py ↑ σ2pz ↑ ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓π2px = π2py ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ σ2s∗ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ σ2s ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ Blk 2 2,5 2,5 3 3 2,5 HUI© 2006 General Chemistry: Slide 91 of 48
 92. 92. 4.4.Phân tử phân cực & Phân tử không phân cực Phân cực liên kết & Độ âm điện Độ ion, δ 4% 51% “100%”0 0.4 2.0 4.0 Chêch lệch độ âm điện, ∆χ ∆χ = 0 – 0.4 : l.kết cộng hóa trị không cực ∆χ = 0.4 – 1.9 : l.kết cộng hóa trị cócực ∆χ = 2 - 4 : l.kết ion Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 92
 93. 93. 4.3.Phân tử phân cực & Phân tử không phân cực χCl = 3.0 χCl = 3.0 χCl = 3.0∆χCl = 3.0 - 3.0 = 0 χH = 2.1 χNa = 1.0 Pure Covalent ∆χ = 3.0 – 2.1 = 0.9 ∆χ = 3.0 – 0.9 = 2.1 Polar Covalent IonicTro, Chemistry: A 93Molecular Approach
 94. 94. 4.3.Phân tử phân cực & Phân tử không phân cựcMoment lưỡng cựcCông thức → µ = qdq-giá trị tuyệt đối của điện tích, Cd-độ dài liên kết, m Đơn vị đo electron poor electron rich Cuulomb x mét (C.m) region region H F Debye (D) 1 − 29 δ+ δ−1D = 10 C.m = 3.33 × 10 − 30 C.m 3 Hướng vectơ : từ cực dương đến cực âm 94
 95. 95. 4.3.Phân tử phân cực & Phân tử không phân cựcPhân tử phân cực (có cực) Trọng tâm điện tích dương của các hạt nhân & trọng tâm điện tích âm của các electron không trùng nhau Cấu trúc phân tử : không đối xứngPhân tử không phân cực (không cực) Trọng tâm điện tích dương của các hạt nhân & trọng tâm điện tích âm của các electron có trùng nhau Cấu trúc phân tử : đối xứng 95
 96. 96. Tính chất từMỗi điện tử “e” chuyển động => dòng điện nhỏ=> Từ trường yếu => Momen từ µ = µ o + µs µo ≈ 0 Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 96
 97. 97. Tính chất từ Chất nghịch từ• Lớp ngòai : “e” : µs = 0 => µ = 0• Đặt trong từ trường H H Vât liệu bị từ hóa : “e” thay đổi tốc độ góc => µ ≠ 0 => µ định hướng H => Làm yếu từ trường ngoài => TS. Hà Văn Hồng 97 Tháng 02.2006
 98. 98. Tính chất từ Chất thuận từ• Lớp ngòai: “e” : ms ≠ 0 => M ≠ 0• Đặt trong từ trường H Vât liệu bị từ hóa : “e”quay theo từ trường ngoài => định hướng M H => Làm tăng từ trường ngoài = Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 98
 99. 99. 4.4.Liên kết kim lọai Mô hình “khí electron”• Cơ chế Các đ.tử hóa trị liên kết yếu với hạt nhân Bứt khỏi lớp ngoài cùng => Hạt nhân: thừa điện tích dương Ion (+) (e) mang điện (-) ch.động tự do “Mây e” Lực hút tĩnh điện: Ion (+) hút điện tử (-) Lực đẩy: Ion (+) đẩy Ion (+) => Lực hút = Lực đẩy => Liên kết kim loại Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 99
 100. 100. 4.4.Liên kết kim lọai•Liên kết kim loại :Liên kết nhiều tâm vì các khí “e” đồng thời thuộc vềtoàn bộ các nguyên tử Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 100
 101. 101. Nguyên tử tại nút mạng tinh thể Nhân Ion Ion Electron tự doElectron trong nguyên tử
 102. 102. 4.4.Liên kết kim lọaiĐặc điểm: E =6–50 kj/mol (nhỏ)=> Liên kết bến vững Tính không có hướng: Ion (+) ≈ qủa cầu mang điện → Điện trường như nhau theo mọi phương : -Hút các điện tử (e) tự do -Đẩy các ion (+) xung quanh Tính không bão hoà: không hạn định số lượng => Tập hợp các Ion (+) trong biển (e) tự do => Tinh thể kim loại Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 102
 103. 103. 4.4.Liên kết kim lọaiMô hình dải năng lượng (Thuyết MO) 2 Ng.tử cùng loại gần nhau: T/tác vớinhau Elk 1 MO liên kết có E(lk) thấp 1 MO phản liên kết có E(plk) cao ∆E = E(plk) - E(lk) Miền cấm (hố năng lượng) Eplk ElkTháng 02.2006Thá TS. Hà Văn Hồng Hà 103
 104. 104. 4.4.Liên kết kim lọaiHệ nhiều ngtử : 3, 4, 5…N ngtử Tương tác N/2 MO liên kết N/2 MO phản liên kết E :N mức liên tục ∆E: min Dải năng lượngTháng 02.2006Thá TS. Hà Văn Hồng Hà 104
 105. 105. 4.4.Liên kết kim lọai Miền cấm ∆E : Kim loại : ∆E rất nhỏ hay ∆E = 0 ev Chất bán dẫn: ∆E = 0.1 – 3 ev Chất cách điện : ∆E > 3 evTháng 02.2006Thá TS. Hà Văn Hồng Hà 106
 106. 106. 4.4.Liên kết kim lọaiTính chất: Lý tính : Dẫn điện Dẫn nhiệt Cơ tính Tính đàn hồi Tính dẻo Tính chất khác : Nhiệt dung ? nh kim ? Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 107
 107. 107. 4.5.Liên kết HydroCơ chế: χH = 2.1 < χF = 4 →Mây điện tử H bị hút về phía F →H+ & F- →Liên kết cho-nhận ⇔ Liên kết cộng hoá trị H+ : kích thước nhỏ → Chui vào vỏ F- của HF≠=> Liên kết phụ (Liên kết bậc 2) ⇔Liên kết Hydro Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 108
 108. 108. 4.5.Liên kết HydroVí dụ: liên kết hydro trong nước Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 109
 109. 109. 4.5.Liên kết Hydro Điều kiện• X-H : χx lớn ; X : F, O , N• Y-H: Y có cặp “e” chưa sử dụng ; Y : F, O , N “e” của H dịch chuyển về X→ H+ H+ chui vào vỏ Y-(anion) của phân tử Y-H
 110. 110. 4.5.Liên kết Hydro Phân loại• Liên kết hydro liên phân tử Tạo thành giữa các phân tử• Liên kết hydro nội phân tử Tạo thành trong 1 phân tử Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 111
 111. 111. 4.5.Liên kết HydroĐặc điểm: E = 8- 40 kj/mol < Econght=> Liên kết yếu T Liên kết bị phá vỡTháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 112
 112. 112. 4.5.Liên kết Hydro Ảnh hưởng liên kết hydro đến tính chất của các chất• Biến đổi l tính : Ts Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 113
 113. 113. 4.5.Liên kết Hydro Thay đổ khối lượng riêng Nước : kết tinh : d R < d L → Đá nổi ? Khi đá tan : ↑V ??? kếCấu trúc của H2O : O liên kết 4 H• 2H liên kết O→Liên kết Cộng h.trị• 2H liên kết O→Liên kết hydro Nước đá
 114. 114. 4.5.Liên kết Hydro Ảnh hưởng liên kết hydro đến tính chất của các chất• Biến đổi hoá tính -Độ phân ly của axit : giảm -Độ tan : tăng Ví dụ : Rượu + Nước : hoà tan vô hạn Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 115
 115. 115. 4.6.Liên kết VandevanKhái niệm: lực tương tác giữa các phân tử LựcVandevan Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 116
 116. 116. 4.6.Liên kết Vandevan Cơ chế: lực tương tác giữa các phân tử Lực VandevanVí dụ : H2O , HCl Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 117
 117. 117. 4.6.Liên kết VandevanCác loại lực hút Lực định hướngTương tác giữa các phân tử có cực 2 µ1µ 2 Eđh = 3 rµ1 – Momen lưỡng cực của phân tử1µ2 – Momen lưỡng cực của phân tử 2r-Khoảng cách giữa 2 phân tử Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 118
 118. 118. 4.6.Liên kết Vandevan Lực cảm ứngTương tác giữa phân tử có cực & phân tử không cực 2αµ 2 Ecu = 6 r α – Độ phân cực của phân tửµ – Momen lưỡng cực của phân tử có cựcr-Khoảng cách giữa 2 phân tửTháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 119
 119. 119. 4.6.Liên kết Vandevan• Lực khuếch tán: Phân tử: không cực Chuyển động “e” Điện tích lệch khỏi vị trí cân bằng Lưỡng cực tạm thời 3hvoα 2 Ekt = 4r 6 α – Độ phân cực của phân tử vo – Tần số dao động của lưỡng cực tạm thời h-Hằng số Plank Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 120
 120. 120. 4.6.Liên kết VandevanLực đẩy:Phân tử : gần nhau Mây điện tử : xen phủnhau Phân tử đẩy nhau m Eđ = 12 rm-Hằng số đẩyTháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 121
 121. 121. 4.6.Liên kết VandevanĐặc điểm: Năng lượng liên kếtE = Hh + Eđ < 40 kj/mol (nhỏ) < Ehydro => Liên kết yếu Vì xuất hiện trên những khoảng cách lớn Tính không bão hoà Tháng 02.2006 TS. Hà Văn Hồng 122

×