Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ĐƠN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ

270 views

Published on

ĐƠN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ
http://dichvuketoantrongoi.org/

Published in: Economy & Finance
  • Mình nhận làm báo cáo thực tập, luận văn cho các bạn sinh viên, chi phí sinh viên, làm trực tiếp hoặc online nếu xa, các bạn liên hệ qua SDT/ ZALO - 0917193864
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

ĐƠN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ

  1. 1. CÔNG TY………… -------------- Số:…/…/CV- V/v: đề nghị xác nhận không nợ thuế để phục vụ việc…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------***------------ Hà Nội, ngày …. tháng …. năm… Kính gửi: Chi cục thuế quận/huyện……………………..…. Tên doanh nghiệp:……… ……………………………….….…………………..…. Mã số thuế…………………………………………………………………………... Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Số điện thoại:………………………..Fax:…………………………………………. Để thuận tiện cho việc giải thể công ty/tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận số thuế Công Ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước với nội dung như sau: 1. Số thuế đã đóng ……………………………………….. 2. Loại thuế ………………………………………... 3. Thời điểm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế………………………………… Công ty………. đã hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước và hiện không còn nợ thuế Nhà nước. Để Công Ty….. hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, rất mong chi cục thuế quận/huyện…… xác nhận cho Công ty chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cám ơn và kính chào! ….., ngày….tháng….năm Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Giám đốc)

×