Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Diagnostikoaz Hitz Egiten Hasteko09

Download to read offline

Diagnostikoaz Hitz Egiten Hasteko, 200909ko mintegi bileretarako

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Diagnostikoaz Hitz Egiten Hasteko09

 1. 1. Diagnostikoaz hitz egiten hasteko Oiartzualdeko HN Mintegiak 24/09/2009 G02 Berritzeguneko HNA 1
 2. 2. Diagnostikoa, zer da? Egungo egoera eta orain arteko ibilbidea aztertzea Horretarako, hainbat datu irakurtzea eta baloratzea Hausnarketa konpartitzeko abagunea Ondorioak ateratzeko eta lehentasunak eta jomugak adosteko 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 2
 3. 3. Diagnosiaren zergatia/zertarakoa? Egungo egoeraren argazkia (ahalik eta zabalena eta zehatzena) edukitzeko. Abiapuntua zehaztasunez ezagutze aldera, adierazle neurgarriak lortu. Bilakaeraren adierazle argiak edukitzeko eta abiapuntu berria zehazteko. Lehenengo eta egungo egoerak erkatuz, aurrerabidearen zenbait datu esanguratsu lortu. Hobetu /sendotu/ eutsi beharreko alorrak identifikatzen laguntzeko eta lehentasunezko lan ildoak . .../... 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 3
 4. 4. Diagnosiaren zergatia/zertarakoa? Egoeraren azterketan eta balorazioan, abiapuntu konpartitu (objektibatu) edukitzeko. – Egoera elkarrekin aztertzeko aukera dugu.Lan horretan abiapuntu neurgarri-objektibatu eta konpartitu bat edukitzeko Lehentasunezko lan Are beharrezkoagoa, ildoen ekimen nagusienei oinarri sendoa emateko Baina... horretarako, ondo pixelatutko argazkia beharko 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 4
 5. 5. Diagnosiaren egiteko nagusiak Datuak (egoeraren adierazleak) bildu eta landu. (Aurreko datuekin erkatu) Orain arteko ibilbidea aztertu Datuak zein ibilbidea baloratu eta interpretatu) Ondorioak atera eta ibilbide berriaren oinarriak jarri 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 5
 6. 6. Diagnosiaren urratsak, 1 Datuak (egoeraren adierazleak) bildu, horretarako, erabaki... – Zein datu jaso nahi dugun – Baliatuko ditugun tresnak – Bilketa antolatu: nork, noiz, nola... Egin Datuak landu: – Aplikazioan sartu, edo … 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 6
 7. 7. Diagnosiaren urratsak, 2 Orain arteko ibilbidea aztertu – Zer aztertu? • Zer egin dugu, zein helburu genuen? • Zer lortu dugu? Zertan egin dugu aurrera? Zertan ez horrenbeste? Zerbaitetan atzera egin al dugu? • Zergatiak. Barneko faktore eragileak: ekinbideen eraginkortasuna, antolaketaren egokitasuna… Kanpoko faktore eragileak… – Nola aztertu? Azterketa honetan zer baliatu? • 06-10eko HNPko ebaluazio adierazleak eta urteotako memoriak • AMIAk, Adierazleen zerrendak • Kontaketa idatziak, gogoeta saioak (world-kafea…)… 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 7
 8. 8. Diagnosiaren urratsak, 3 Baloratu eta interpretatu (datuak eta ibilbidea): – Lehengo eta gaurko egoeraren adierazleak erkatu. Lortu nahi duguneraino falta zaiguna aurreikusi. – Egindako ibilidea baloratu. Egindakoaren eragina eta mugak – Aukerak, mehatxuak, indarguneak eta ahuleziak identifikatu – Interpretatzeko hipotesiak egin – Balorazioa eta interpretazioa kideekin konpartitu eta erkatu 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 8
 9. 9. Diagnosiaren urratsak, 4 Ondorioak atera eta Ibilbide berriaren oinarriak jarri: – Hobetu beharrekoak identifikatu, – Jorratuko ditugun eremuak/esparruak lehenetsi. – Ondorioak kideekin konpartitu eta erkatu – Jomugak identifikatzen hasi – Indarrak neurtu – Adostasuna lortzeko eta indarrak biltzeko urratsak eman 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 9
 10. 10. Diagnosia: Aztergaiak eta tresnak Aztergaiak, geure lan eremuak eta esparruak Argibideak: http://www.ulibarri.info/Datuak/Ikastetxeak/000032/2008-2009/HNPFitxa2/azalpena_html Eremu instituzionala – Ikastetxearen antolaketa: Organo Gorena, gurasoak (partaidetza), zuzendaritza, dokumentazioa, jakinarazpenak, mediateka, hizkuntza-paisaia, HNrako egitura, bestelakoak – Normalizazioa sustatzeko erabakiak: HezkPro, CurPro, HizkPro, Aja, Kudeaketa plana, aurrekontua, memoria, bestelakoak – Harremanetarako hizkuntza-irizpideak: ikastetxeekin, BGrekin, HezkAdmonekin, Instituzioekin, elkarteekin, enpresekin, hornitzaileekin – Eskola eta eragileen arteko elkar hartzea: EBPN, Ikastetxeen arteko jarduerak, herriko euskara elkarteak, euskal komunikabideak, bestelakoak Eskolako kideen hizkuntza-prestakuntza eta erabilera – Ikasleak: komunikazio-gaitasuna, interakzio didaktikoa, partaidetza-inplikazioa, motibazioa-girotzea – Irakasleak: metodologia- interakzio didaktikoa, komunikazio-gaitasuna, prestakuntza, irakasleen arteko interakzioa, partaidetza-inplikazioa, motibazioa-girotzea – AZ langileak: komunikazio-gaitasuna/prestakuntza,, partaidetza-inplikazioa, motibazioa-girotzea – Gurasoak: familiaren hizkuntza-tipologia, harreman-hizkuntza, komunikazio-gaitasuna/prestakuntza, partaidetza-inplikazioa, motibazioa-girotzea Gelaz kanpoko jarduerak – Eskola eragile – Elkarteak/erakundeak eragile 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 10
 11. 11. Diagnosia: Aztergaiak eta tresnak Oinarrizko tresnak (Branka eta Mintzagrama): Ikuspegi orokorra, adierazle kuantitatiboak: Eskura ditugun datuak: – Ikastetxean: Gaitasunaz (Ebaluazio diagnostikoa, B1 eta B2, PISA, Arrue…), Erabileraz (Gelargazkia), … – Herrian: Ikerlan SL (famili bidezko transmisioa…), … Informazio iturri osagarriak: – Ulibarriko bestelako tresnak: Gela-Argazkia eta Erabilera Eremu Informaletan – Portfolioko tresnak: biografia, hizkuntza abanikoa, jarreren testa, – Gaitasuna ebaluatzeko mailaketa eta auto-mailaketa probak – Gizarteko beste sektoretarako sortutako tresnak: LanHitz (eremu instituzionala…) – Galdesortak (guk sortuak, beste inork sortuak, egokituak…) – Behaketa (edo auto-behaketa) tresna – Azterketa-gidoiak eta adierazleen zerrendak – AMIA (dafo), balorazio kualitatiboagoa: 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 11
 12. 12. Branka eta Mintzagrama. Diagnosirako oinarrizko tresnak 24/09/2009 G02 Berritzeguneko HNA 12
 13. 13. Branka eta Mintzagrama, zer dira? Presentzia / Ezagutza eta Erabilera estimatzeko adierazle-sistema – Presentzia / Ezagutza – Erabilera – Estimatu – Adierazle-sistema 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 13
 14. 14. Oinarrizko datuak: Brankarako aholkuak eta euskarriak Zer informazio (eta nola) ematen digun ikusi - Branka: – Agerpena eta ezagutza: • Zuzendaritza, irakasleak, l ez-irakaslea. Ikasleen H1. Gelako gurasoen hizkuntza • Liburutegia, hizkuntza-paisaia, udalerria – Idatzizko erabilera: txostenak, aktak, agiriak, bulegoa, posta, baliabide m, arlo pedagogikoa – Ahozko erabilera: zuzendaritza, langileak, gurasoak, ekintza osagarriak, kanpoko ekintzak, instituzioekiko harremanak - Mintzagrama: Irakasleen eta ikasleen erabilera-eragile nagusiak, hainbat sare, erabilera- indize bat Ziurtatu beharrekoak eta euskarriak – Mintzagraman: denok kontsigna bera (ik eskuliburua) – Ezagutza: Irizpide bateratua bermatu: Batzordeak baloratu, erreferentziazko eskala... – ... Lanaren antolaketa – HNAT eta batzordeak: ... – Tutoreek eta gainerako irakasleek 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 14
 15. 15. Branka Mintzagrama, argibideak Terminologia argitzeko: – Aplikazioan bertan – http://www.ulibarri.info/Datuak/Ikastetxeak/000032/2008-2009/HNPFitxa2/azalpena_html 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 15
 16. 16. Brankaren atalak · 1. Identifikazio datuak o 1.1. Datu gehigarriak:ikastetxearen hizkuntza ereduak · 2. Eremu instituzionala o 2.1. Antolakuntza: organo gorena o 2.2. Antolakuntza: eskola kontseilua o 2.3. Antolakuntza: zuzendaritza o 2.4. Idatzizko erabilera o 2.5. Kanpo-harremanak o 2.6. Espazioaren hizkuntza. Antolaketa. Paisaia · 3. Eskolako kideak o 3.1. Ikasleak: jatorrizko hizkuntza o 3.2. Ikasleak: euskara eta literatura ikasgaia o 3.3. Ikasleak: mintzagramak o 3.4. Irakasleak: ezagutza eta prestakuntza o 3.5. Irakasleak: mintzagramak o 3.6. Administrazio eta zerbitzuetako langileak: ezagutza, prestakuntza eta ahozko erabilera o 3.7. Gurasoak: ezagutza eta ikastetxearekin ohiko komunikazio hizkuntza · 4. Gelaz kanpoko jarduerak o 4.1. Eskola eragile o 4.2. Elkarteak/Erakundeak eragile o 4.3. Udalerria · 5. Emaitzak o 5.1. Emaitzak ikusi 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 16
 17. 17. BRANKA, estimatzen diren datuak Halako ataletan: – Laburpena – Eremu instituzionala – Eskolako kideak – Gelaz kanpoko jarduerak Honako datuak: ·EUSKARAREN PRESENTZIA (P) ·EUSKARAREN AHOZKO ERABILERA (b) · ((( EUSKARAREN IDATZIZKO ERABILERA (c) ))) ·EUSKARAREN ERABILERA OROKORRA (E =b+ c) ·PRESENTZIA MAILA JAKINERAKO ERABILERA: (P/E) 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 17
 18. 18. EUSKARAREN PRESENTZIA (P) Hizkuntza horren agerpena (idazkietan, paisaian) eta ezagumenduari esaten diogu. 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 18
 19. 19. EUSKARAREN AHOZKO ERABILERA (b) 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 19
 20. 20. EUSKARAREN IDATZIZKO ERABILERA (c) 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 20
 21. 21. EUSKARAREN ERABILERA OROKORRA (E= b+c) 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 21
 22. 22. PRESENTZIA MAILA JAKINERAKO ERABILERA (P/E) 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 22
 23. 23. BRANKA 2009 Gidaliburua http://static.ulibarri.info/BRANKAgidaliburua.pdf 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 23
 24. 24. MINTZAGRAMA “Las bujías transmiten energía eléctrica que convierten al combustible en un sistema de energía.” Mintzagrama teknika, taldeen baitako hizkuntzaren berbazko erabilera aztertzeko lanabesa da, taldekideen arteko ahozko komunikazio sarea aztertzekoa, alegia. Mintzagrama teknika, soziometriatik eratorria eta 24/09/2009 G02 Berritzeguneko HNA 24 egokitutako teknika da. HNP Berritzeko lanak 2009/10
 25. 25. MINTZAGRAMA Hiztun aktiboen proportzioa Euskaldun aktiboen proportzioa Erdaldun aktiboen proportzioa Hiztun pasiboen proportzioa Hiztun isolatuen proportzioa HIZKUNTZA ERABILERA INDIZEA Talde erdalduna Erdararako joera duen taldea Baterako zein besterako joera duen taldea Euskararako joera duen taldea Talde euskalduna 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 25
 26. 26. MINTZAGRAMA, Hiztun tipoak EUSKARAREN ALDEKO HIZTUN AKTIBOAK GAZTELERAREN ALDEKO HIZTUN AKTIBOAK HIZTUN PASIBOAK (kopuru bera hizkuntza batean zein bestean). Asko baleude taldearen komunikazioan hizkuntza joera aldagarria izango da. ISOLATUAK (inork ez duenean hautatzen) Asko izateak sendotu gabeko taldea dela adieraziko luke. 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 26
 27. 27. MINTZAGRAMA Mintzagrama gidaliburua: http://static.ulibarri.info/BRANKAgidaliburua.pdf 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 27
 28. 28. Branka eta Mintzagrama, informazio iturriak Branka gidaliburua: http://static.ulibarri.info/BRANKAgidaliburua.pdf Mintzagrama gidaliburua: http://static.ulibarri.info/BRANKAgidaliburua.pdf Mintegiko materialak: http://hnproiektualantzen.wordpress.com 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 28
 29. 29. Diagnosia. Bestelako tresnak eta aukerak 24/09/2009 G02 Berritzeguneko HNA 29
 30. 30. Azterketa eta balorazioa abiatzeko tresna bat: AMIA I 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 30
 31. 31. Ikasleen esparrua, tresna osagarriak: Portfoliokoak: Biografia, hizkuntza abanikoa, jarreren testa Erabilera informalaren neurketa: behaketa zuzena (SEIren prozedura, Ik Olatz Altunaren liburuxka) Erabilera identifikatzeko galdesorta (bizitzako esparru askotan): M Zalbidek egiokitutako galdesorta Erabileran eragiten duten faktoreen azterketarako AMIA Jarrerak: – Galdetegia (Bernat i Marik proposatutakoen tankerakoa; BHko porfoliokoaren tankerakoa, “Index”en oinarritutako bat 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 31
 32. 32. Tresna osagarriak: irakasleen esparrua Ezagutza: – (auto)ebaluazio galdesorta (portfolioan oinarritua) Erabilera (gelan, bileretan, harremanetan): – auto-behaketa (portfolioan oinarritua) – Kanpo-behaketa?? (olatzenean oinaritua??) – Erabilera-esparruak identzifikatzeko (Ikasleen tankerakoa) Jarrerak: – Galdetegia: Bernat i Marik proposatutakoen tankerakoa; BHko porfoliokoaren tankerakoa, “Index”en oinarritutako bat 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 32
 33. 33. Ibilbidea baloratzeko 06-10eko HNPko ebaluazio adierazleak eta urteotako memoriak AMIA, Adierazleen zerrendak Kontaketa idatziak, gogoeta saioak (world-kafea…)… 24/09/2009 HNP Berritzeko lanak 2009/10 G02 Berritzeguneko HNA 33

Diagnostikoaz Hitz Egiten Hasteko, 200909ko mintegi bileretarako

Views

Total views

1,150

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

350

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×