Branka Argibideak

666 views

Published on

Ulibarri programaren Branka eta Mintzagrama betetzeko argibideak

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Branka Argibideak

 1. 1. IRUNGO BERRITZEGUNEA (Oiartzualdea) Hizkuntza Normalkuntza Larramendirena Etxea. Nagusia, 43 278 P.K. 20304 IRUN Tel: 943625144, 16. luzapena HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia FAX: 943639674 Branka eta Mintzagrama, argibideak e-mail: normalkuntza@jaizkibel.net Web: www.jaizkibel.net BRANKA ETA MINTZAGRAMA NOLA BETE? Oharra: Aplikazioa nola bete behar duzuen azaltzen da hemen. Azalpen “teknikoa” da “XXXXXXXXXX”n aurkituko duzue azalpen “kontzeptuala”; hots, atal eta azpi-atal bakoitzaren izenak zer adierazten duen eta item bakoitzaren esanahi zehatzaren azalpena AURKIBIDEA •Branka eta mintzagrama non? •Branka argibideak •Mintzagrama argibideak: •1. eranskina: atariko lanak, Ikasturte honetako datu orokorrak bete •2. eranskina: eskolako kideen ezagutza maila adierazteko erreferentzia gomendatuak BRANKA ETA MINTZAGRAMA NON? Ulibarri.info-n sartu eta ibilbide hau egin •DATUTEGIAN sartu •2009-10 IKASTURTEA aukeratu •DIAGNOSI TRESNAK atalean aukeratu: Branka, Mintzagrama… 2009/06/01 1 / 12
 2. 2. HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia. Branka eta Mintzagrama, argibideak BRANKA, ARGIBIDEAK Interpretazioa egiteko dokumentu lagungarriak: •Brankako emaitzak interpretatzeko adibibideak (Word formatuan) •Hizkuntza gutxituaren erabilera maila (Word formatuan) •Presentzia eta erabilera erlazio taula Brankaren atal guztietarako sarbidea Ibilbide hau egin: DATUTEGIA >> 2009-10 IKASTURTEA >> DIAGNOSI TRESNAK >> BRANKA Edo URL helbide hau jarri http://www.ulibarri.info/Datuak/Ikastetxeak/012356/2008-2009/branka2 Bertan bete nahi duzun atala aukeratu, esaterako Identifikazio datuak 1. Identifikazio datuak, Hizkuntza eredua aukeratu eta GORDEn sakatu 2009/06/01 2 / 12
 3. 3. HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia. Branka eta Mintzagrama, argibideak 2. Eremu instituzionala 2.1 Organo Gorena ala 2.2 Eskola Kontseilua Bata edo bestea bete behar duzu. Betetzeko modua bietan berdina da. Atal hau betetzeko •Kideen datuak sartu •Sartutakoan, GORDE botoian sakatu •Hainbat kideren datuak gorde ondoren, gehiago sartzeko aukera izango duzu Hurrengo atalera (edo besteren batera) igarotzeko, dagokion zenbakiaren gainean sakatu Ez jarri benetako izen abizenak. Erabili ezizenak edo klabeak. Gorde klabeen zerrenda Pertsona baten daturen bat zuzentzeko, •Pertsona horren ilara ezabatu, “X” honetan klik eginez •Bere datuak berriz ere sartu eta “Gorde”n sakatu Ez jarri benetako izen abizenak. Erabili ezizenak edo klabeak. Gorde klabeen zerrenda 2009/06/01 3 / 12
 4. 4. HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia. Branka eta Mintzagrama, argibideak 2.3. Zuzendaritza •Eskatzen dizkizuen datuak bete •GORDE botoian sakatu Ez jarri benetako izen abizenak. Erabili ezizenak edo klabeak. Gorde klabeen zerrenda 2.4.- Idatzizko erabilera 2.5. Kanpo harremanak eta 2.6. H Paisaia •Hizkuntza aukeratu •Hizkuntza aukeratu •GORDE botoian sakatu •GORDE botoian sakatu 2009/06/01 4 / 12
 5. 5. HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia. Branka eta Mintzagrama, argibideak 3.- Eskolako Kideak Oharra Ikasleen eta irakasleen atalak bete ahal izateko, aurretik IKASTETXEKO DATU OROKORRAK atalean IKASGELAK eta IRAKASLE TALDEAK azpiatalak bete behar dituzu (argibideak 1. eranskinean) 3.1. 3.2 eta 3.3- IKASLEAK: Jatorrizko Hizkuntza, Euskara eta Literatura Ikasgaia, Mintzagrama 3.1. Ikasleen jatorrizko hizkuntza. Proposamena: umeak 3 urte bete arte gurasoengandik jasotako hizkuntza1 •Eskatzen dizkizuen datuak bete •GORDE botoian sakatu 3.2.- Ikasleak: Euskara eta Literatura Ikasgaia •Taldearen batez besteko nota aukeratu •GORDE botoian sakatu 3.3. Ikasleak: Mitzagrama MINTZAGRAMAn datuak sartzen zoazen neurrian, automatikoki, hemen agertuko zaizkizu Lotura hauek balia ditzakezu mintzagramara joateko 1 Lehen hizkuntzari buruz ari garenean, umeak 3 urte bete arte gurasoengandik edo umearekin bizi diren senitartekoengandik jasotako hizkuntzari edo hizkuntzei buruz dihardugu. Eusko Jaurlaritza IV Mapa Soziolinguistikoa, 63 or 2009/06/01 5 / 12
 6. 6. HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia. Branka eta Mintzagrama, argibideak 3.4 eta 3.5.- IRAKASLEAK: EZAGUTZA ETA PRESTAKUNTZA, MINTZAGRAMA 3.4. Irakasleak: ezagutza eta prestakuntza Gomendioa ezagutza maila eta titulazioari dagozkien datuak betetzeko Europako Erreferentzia Marko bateratuko mailetan oinarritu (ikus 2. eranskina) Ez jarri benetako izen abizenak. Erabili ezizenak edo klabeak. Gorde klabeen zerrenda 3.5. Irakasleak: Mitzagrama MINTZAGRAMAn datuak sartzen zoazen neurrian, automatikoki, hemen agertuko zaizkizu Lotura hauek balia ditzakezu mintzagramara joateko 2009/06/01 6 / 12
 7. 7. HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia. Branka eta Mintzagrama, argibideak 3.6. AZ langileak 3.6. AZ langileak: ezagutza, prestakuntza eta ahozko erabilera Ezagutzarako gomendioa ezagutza maila eta titulazioari dagozkien datuak betetzeko Europako Erreferentzia Marko bateratuko mailetan oinarritu (ikus 2. eranskina) Ez jarri benetako izen abizenak. Erabili ezizenak edo klabeak. Gorde klabeen zerrenda 2009/06/01 7 / 12
 8. 8. HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia. Branka eta Mintzagrama, argibideak 4.- Gelaz kanpoko jarduerak 4.1. Eskola eragile 4.2. Elkarteak/Erakundeak eragile Presentzia: jarduera zein hizkuntzatan prestatzen/eskaintzen den. Aukeratu: euskaraz, gazteleraz edo elebietan. Erabilera: jarduera horretan ikasleek zenbatean erabiltzen duten euskara. Aukeratu ehunekoa. 2009/06/01 8 / 12
 9. 9. HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia. Branka eta Mintzagrama, argibideak 4.3. Udalerria Kontzeptuen azalpena: Euskaldunen proportzioa: 2 urtetik gorako biztanleen artean zenbat diren euskaldunak (ehunekoa) Euskaldun alfabetatuak: euskaldun horietatik zenbat diren alfabetatuak (ehunekoa) Jatorrizko euskaldunen proportzioa: biztanle guztien artean zenbatek duen euskara ama-hizkuntza (ehunekoa) Iturri gomendatua (EAEn): Eustat-eko 2006ko zentsua: Euskaldun eta euskaldun alfabetatuen kopurua, 2 urtetik gorako biztanleak: 2 urteko eta gehiagoko biztanleria, lurralde-eremuaren eta euskara-maila orokorraren arabera. 2006: http://www.eustat.es/elementos/ele0000400/ti_2_urteko_eta_gehiagoko_biztanleria_lurralde-eremuaren_eta_euskara- maila_orokorraren_arabera_2006/tbl0000488_e.html Jatorrizko euskaldunen kopurua, biztanleria osoaren datuak: Biztanleria, lurralde-eremuaren, ama- hizkuntzaren eta etxean hitz egiten den hizkuntzaren arabera. 2006: http://www.eustat.es/elementos/ele0000400/ti_Biztanleria_lurralde-eremuaren_ama- hizkuntzaren_eta_etxean_hitz_egiten_den_hizkuntzaren_arabera_2006/tbl0000490_e.html Adibide Gisa, Oiartzualdeko datuak: Eustat Biztanleak Euskaldunak Euskaldun alfabetatuak Jatorrizko euskaldunak Zentsua, 2006 osotara 2 u gora 2 u gora % 2 u gora % osotara % Errenteria 37748 36659 13337 36,38 11460 85,93 7067 18,72 Lezo 5922 5754 3183 55,32 2664 83,69 2374 40,09 Oiartzun 9700 9354 6823 72,94 5888 86,30 6069 62,57 Pasaia 15943 15515 5883 37,92 4862 82,64 2980 18,69 Hondarribia 15958 15441 9352 60,57 7564 80,88 6734 42,20 Irun 60331 58466 21334 36,49 18617 87,26 9732 16,13 2009/06/01 9 / 12
 10. 10. HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia. Branka eta Mintzagrama, argibideak MINTZAGRAMA, ARGIBIDEAK: Mintzagrama erabiltzen laguntzeko 3 dokumentu: • Ikasleentzako galdekizuna • Irakasleentzako galdekizuna • Eskuliburua (Mintzamanuala): mintzagramaren teknika azaltzen duena, Pdf formatuan, Word formatuan Mintzagramara sartu Ibilbide hau egin: DATUTEGIA >> 2009-10 IKASTURTEA >> DIAGNOSI TRESNAK >> MINTZAGRAMA Mintzagrama bete Taldea aukeratu Ikasle bakoitzak aukeratu dituen ikasleen zenbakiak jarri (haiekin euskaraz edo erdaraz mintzatzen delako). Horietakoren batean inor ez badu aukeratu, hutsik utzi Bukatutakoan GORDE botoian sakatu …… 2009/06/01 10 / 12
 11. 11. HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia. Branka eta Mintzagrama, argibideak 1. eranskina: ATARIKO LANAK IKASTURTE HONETAKO DATU OROKORRAK atalean Ikasgelak eta Irakasle Taldeak azpiatalak bete Mintzagramara sartu Ibilbide hau egin: DATUTEGIA >> 2009-10 IKASTURTEA >> IKASTURTE HONETAKO DATU OROKORRAK Ikasgelak (edo Irakasle taldeak) atala ireki Irakasle Taldeak-en Taldeei izen adierazgarri bat eman eta irakasle kopurua jarri Bukatutakoan GORDE-n sakatu …… Ikasgelak-en Taldea identifikatzeko datuak sartu (ikasmaila, letra eta eredua), ikasle kopurua jarri eta izen adierazgarri bat eman taldeari Bukatutakoan GORDE-n sakatu …… 2009/06/01 11 / 12
 12. 12. HNP Berritzeko Lanak: Diagnosia. Branka eta Mintzagrama, argibideak 2. eranskina: EZAGUTZA MAILA ADIERATZEKO ERREFERENTZIA GOMENDATUAK A.- Ezagutza mailak erabakitzeko erreferentziak (Gomendioa) Brankak eskaintzen Pertsona horrek gaur egun benetan duen hizkuntza-gaitasun mailaren agiri dizkizun aukerak baliakideak Ezer ez Zerbait Administrazio Orokorreko 1. HE, Europako B1, Hizkunta Eskoletako antzinako 4. maila Nahiko Irakaskuntzako 1. HE, Europako B2, Hizkunta Eskoletako antzinako 4. maila Ongi EGA, Irakaskuntzako 2. HE, Europako C1, Hizkunta Eskoletako antzinako 5. maila Oso ongi Administrazio Orokorreko 4. HE, Europako C2, Euskaltzaindiaren antzinako B titulua B.- TITULAZIOA atalerako gomendioa, ohiko tituluen izena jarri beharrean, Europako Markoan dagozkien mailak ( B1, B2, C1, C2…) jarri 2009/06/01 12 / 12

×