Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neuromarketing, Miroslav Švec, LOTE 2011

782 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Neuromarketing, Miroslav Švec, LOTE 2011

 1. 1. Nie, to všetko poviem ja ! •3. pilieri MK výskumu •mozgu a primingu •praxi , prípadových štúdiáchO čom bude dnešný výlet do iného sveta ?
 2. 2. Prečo tento 1. Lebo ho poznám. výrobok 2. Neriešim to, kupujete? kupujem zo zvyku.Všetky informácie sme získavali cez ústa !
 3. 3. o aktivite mozgu (QEEG – kvalitatívna analýza) o nevedomom pohybe očí (okulografická analýza) o vodivosti kože (GSR) o dobe prebublávania podnetov do vedomia o mili -sekundách, -voltoch, ... [o fyzikálnych jednotkách]Teraz meriame fyzikálne jednotky !
 4. 4. • Johnnie Walker pred problém s ToMpríchodom parazitov • zlepšenie ToM v skupine: skúsenosť s JW & parazitom popríchode  posilnenie ToMparazitov Originál nestratil, získal ! Prečo ?
 5. 5. • trhali obaly v predajniach, • asociácie cca 60 % pohodlie spotrebi- 40 % holenie teľky • ohmatať – poznávať produkt • po namočení produktuobe skupiny do aviváže  +++ postoje potrebovaliPrečo 60 % je o pohodlí a 40 % zovňajšku ?
 6. 6. Nicolaus Stock oba rovnako neuviedliChuťový test:Do dvoch rôznych fliaš 1,8(Stock Fernet a St. Nicolaus) 12,3sme naliali rovnaký fernet: Stock.Respondenti videli, z ktorej fľaše 59,6pochádza testovaný nápoj a mali 26,3zhodnotiť, ktorý im chutí viac:Stock – St.Nicolaus – oba rovnako. Prečo 60-tim % chutil lepšie Stock z fľaše Stock?
 7. 7. • ktoré nemali odpovedeotázky • prečo? ... lebo zvyk ! otázky, ktoré mali odpoveď,slepé ale s tým nešlo nič robiťulice Prečo ?
 8. 8. Toto je skutočný príbeh. - Moja malá Julinka ma skoro nevidí, má nádory na oboch očkách. Veľmi sa bojím, že zomrie.- Neboj sa mami, ja budem žiť. - Ďakujem všetkým dobrým anjelom, ktorý pomáhajú. Vaša pomoc má zmysel.
 9. 9. Ako si spot zapamätala „…pomoc má zmysel…“ súcit, dej, cieľová skupina? smútok, príbeh, emócie, myšlienka empatia pomoc, dobročinnosť, charita farby: farebnosť
 10. 10. 7,0% ...veľmi ...tiež. 2,006,0% ľúbi ma Láska5,0% dokáže... 1,504,0% 1,003,0%2,0% 0,501,0%0,0% 0,00 sek 0 sek 1 sek 2 sek 3 sek 4 sek 5 sek 6 sek 7 sek 8 sek 9 sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-1,0% -0,50-2,0% avg_1-3,0% med_1 -1,00-4,0% avg_final-5,0% -1,50
 11. 11. 7,0% mamičku 2,006,0% ľúbim...5,0% 1,504,0% 1,003,0%2,0% 0,501,0%0,0% 0,00 sek 0 sek 1 sek 2 sek 3 sek 4 sek 5 sek 6 sek 7 sek 8 sek 9 sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-1,0% -0,50-2,0% avg_2-3,0% med_2 -1,00-4,0% avg_final-5,0% -1,50
 12. 12. • merali sme GSR • sú prejavom aktivity = amygdaly (oblasť emócií) emócie • nemerali sme • sú prejavom šedej kôry EEG = (oblasť racionálnej kontroly) kognícieČo robí šedá kôra ?  EEG, štúdium mozgu !
 13. 13. má 1.300 – 1.400 gramov má 100 miliárd neurónov má dve hemisféryPravá je o novinkách, ľavá o rutinách !
 14. 14. 150,000100,000 50,000 avg+ 0,000 avg- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 s -50,000-100,000-150,000 Rutiny vyžadujú menej energie než novinky !
 15. 15. nevedomie vzďaľovacie vedomie Emócie približovanieV nevedomí sa rieši 2.000 a vo vedomí 50 procesov !
 16. 16. -7,0 mil. -2,5 mil. -0,6 mil. -0,2 mil. Čelový lalok rastie:  je riaditeľ, generál to funguje ako google časť, ktorá nás civilizuje Evolúciou sa mozog utvára už 500 miliónov rokov ! Zväčšuje sa posledných 2,5 milióna rokov !
 17. 17. zrakové oblasti (zelené) sluchové oblasti (modré) motorické oblasti (žlté) senzorické oblasti (červené pri žltej)Najnovšou oblasťou je čelový lalok.
 18. 18. krátkeho dosahu: čuch bezprostredného kontaktu:ďalekého dosahu: chuť, hmat, teplotazrak, sluchorientácie: hraničné:poloha tela voči tlak, bolesťgravitácii [g] mechano/chemo rcpt vnútorné: bolesť, poloha, svalové napätie Info z prostredia idú cez zmysly ! Ale skutočnosť si každý utvára v hlave !
 19. 19. Sledujte krížikv strede!
 20. 20. Počúvajte ! Počúvajte ešte raz ! Čo tam bolo Počujete tam:po slovensky ? „Môžte mi vylízat?“
 21. 21. pamäť pracovná dlhodobá centrálnafonologická výkonnostná slučka zložka nevedomá vizuálno spaciálny náčrtník vedomá priming pavlovovské podmieňovanie epizodická procedurálna sémantická pamäť
 22. 22. • PRIMING = vopred dané podnecovanie• vplyv primingu sa objaví na neskorších prejavoch• priming môžeme deliť na pozitívny a negatívny: + skráti sa čas spracovania podnetu - inokedy sa vyhradí menšia časť mozgu  dlhší čas Najlepšie to ukáže experiment – ako na ZŠ.
 23. 23. PREČÍTAJTENAHLAS SLOVÁ
 24. 24. zelená
 25. 25. čierna
 26. 26. červená
 27. 27. modrá
 28. 28. čierna
 29. 29. modrá
 30. 30. POKYN PREPRAVÚ POLOVICU po mojej ľavej ruke ľavá 1/2 sa nepozerá - ďakujem
 31. 31. VŠÍMAJTE SI PÍSMENÁ
 32. 32. POKYN PRE ĽAVÚ POLOVICU po mojej pravej ruke pravá ½ sa nepozerá - ďakujem
 33. 33. VŠÍMAJTE SI FARBY
 34. 34. NAHLAS POVEDZTE AKOU FARBOU SÚ NAPÍSANÉ SLOVÁ
 35. 35. červená
 36. 36. modrá
 37. 37. zelená
 38. 38. čierna
 39. 39. žltá
 40. 40. vám pomoholpomenovať správne farby a postupne zlepšovať výkon
 41. 41. účinnosť zachytenia produktu ---> firmy (všetci = 100%) --> Pali [TK] 100% [Pali] Hamé 90% Pali [H] 80% 70% [Pali] Tatrakon 60% 50% 0 50 100 150 200 250 300 350 priemerný čas zachytenia produktu ---> firmy (v milisekundách) -->
 42. 42. Morca-Dellaúčinnosť zachytenia produktu ---> firmy (všetci = 100%) --> Morca Della 100% Hamé [H] Morca-Della [TK] Morca-Della Tatrakon 90% 80% 70% 60% 50% 0 50 100 150 200 250 300 350 priemerný čas zachytenia produktu ---> firmy (v milisekundách) -->
 43. 43. Morca-Dellaúčinnosť zachytenia produktu ---> firmy (všetci = 100%) --> Morca Della 100% Hamé [H] Morca-Della [TK] Morca-Della Tatrakon 90% 80% 70% 60% 50% 0 50 100 150 200 250 300 350 priemerný čas zachytenia produktu ---> firmy (v milisekundách) -->
 44. 44. 33,3%straty  26,7% 20,0% D 13,3% následnosť 14/15 N 3% videných 8,30 s prvkov  6,7% 15/15 9% 1,84 s 0,0%
 45. 45. 33,3%straty  10/15 1% 8,62 s 26,7% 20,0% 13,3% následnosť videných prvkov  6,7% 15/15 15/15 14% 12% 2,29 s 6,1 ms 0,0%
 46. 46. 33,3%straty  9/15 1% 9,60 s 26,7% mimo výseč grafu 20,0% 13/15 5% 1,38 s 13,3% 6,7% následnosť videných 15/15 12% prvkov  3,45 s 0,0%
 47. 47. 33,3%straty  26,7% 20,0% 13,3% následnosť 14/15 videných 6% 6,7% 1,76 s prvkov  0,0%
 48. 48. 33,3%straty  11/15 následnosť 1% 8,54 s videných prvkov  26,7% 20,0% 13,3% 6,7% 0,0%
 49. 49. uvedomenie omylu
 50. 50. spracovanie situácie
 51. 51. dozvuky
 52. 52. motorické pohyby
 53. 53. pokračovanie pohybovToto nastalo pri JW, ale aj napr. pri Kofole a kofotinách !
 54. 54. • evolúcia nastavila mozog život na prežitie, život má prednosť • ak nejde o život mozog šetrí energiu, rutiny energia • ak nejde o život a nedá sa pozna- použiť rutina, mozog poznáva niePančuchy boli o rutine [I/E]; Stock o veľkosti štruktúr !
 55. 55. A teraz je priestor pre váš priming a otázky.

×