!
!
!
!
Phật tử thành tâm cúng dường:
Nguyễn Thị Út: Pd Diệu Khỏe
Nguyễn Thị Thu Thủy: Pd Bửu Hà
Trần Thị Thủy
!
Nguyện đe...
!
!
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 3
Thưa quý vị,
Cuộc đời Đức Phật là một kho tàng giáo lý
sống động hơn bất cứ bộ kinh luận nào, nhưn...
! Thích Nữ Huệ Ngạn4
nghĩ rằng, tác phẩm này có thể dùng để giảng dạy
cho thiếu niên, thiếu nhi Phật tử trong các khóa tu
...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 5
!
!
! Thích Nữ Huệ Ngạn6
Các em thân mến!
Để được thân người rất khó, nhưng làm người
có tài đức đầy đủ thì muôn phần khó hơn....
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 7
CA MÂU NI”
Hòa chung cùng những tấm lòng tôn ngưỡng
Đức Phật, đồng thời muốn chia sẻ đến các em về...
! Thích Nữ Huệ Ngạn8
!
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 9
!


Lược sử
ĐỨC PHẬT
THÍCH CA MÂU NI
! Thích Nữ Huệ Ngạn10
!
Thọ Thai:
Ngày xưa đất Ấn có vua
Tên là Tịnh Phạn chẳng thua bậc hiền
Ma Da hoàng hậu se duyên
Thư...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 11
!
!
!
Lòng từ cảm đến Thánh nhân
Đâu Suất Bồ Tát giáng trần thọ thai.
Một hôm hoàng hậu ngủ say
M...
! Thích Nữ Huệ Ngạn12
Tên hoa vượt khỏi luyến lưu
Sắc, danh, được, mất toan mưu kiếp người.
Sanh ra Thái tử tươi cười
Liền...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 13
!
!
Một tay chỉ xuống đất dài
Cánh tay bên phải khoan thai chỉ trời
Ung dung đỉnh đạt cất lời
Trê...
! Thích Nữ Huệ Ngạn14
!
Tủi mình nay tuổi lão thành
Không còn cơ hội tu hành đến nơi
Hai hàng nước mắt ông rơi.
Đức vua ho...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 15
Ông bèn sụp lạy thì thào
Thần nghe bệ hạ đức cao phước dày
Hôm nay sanh được Người đây
Nếu sau tr...
! Thích Nữ Huệ Ngạn16
!
Nếu như có chí xuất trần
Là người giác ngộ lý ngần vô sanh
Thương tôi phước trí mỏng manh
Chẳng cù...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 17
!
!
Nông phu khổ nhọc vẹn mười
Con trâu nặng nhọc cũng lười bước đi
Miệng la, tay quất tắc rì
Chú...
! Thích Nữ Huệ Ngạn18
!
Đất lên từng luống thẳng ngay
Côn trùng trong đất chẳng may đứt mình
Vẫy vùng đau đớn cực hình
Đàn...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 19
Của nhi nữ đẹp công thành mới cao
Vua mừng nước mắt dâng trào
Dùng ngay diệu kế buộc vào chân con...
! Thích Nữ Huệ Ngạn20
!
!
Nước bên công chúa tuổi tròn
Mặt như trăng sáng lại còn nết na
Tên là Da-du-đà-la
Phạn vương ra ...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 21
!
!
Đức vua Thiện Giác chọn phò
Có tài cùng đức mới cho cưới nàng
Vua ban thái tử lên đàng
Giương...
! Thích Nữ Huệ Ngạn22
!
!
Da Du, Tất Đạtphu thê
Phạn vương, Thiện Giác đôi bề vẻ vang
Nàng là phụ nữ đoan trang
Đẹp người,...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 23
!
Trải qua hết bốn cửa thành
Trong lòng Sĩ đạt chí thành xuất gia.
Một hôm thái tử thưa cha
Cho c...
! Thích Nữ Huệ Ngạn24
Tay chân bủn rủn rã rời nhìn con
Con ơi, cha chỉ mình con
Cơ ngơi sự nghiệp chỉ con nối giòng
Lâu na...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 25
Mọi người tan tiệc ngủ vùi
Hiện thân mỏi mệt miệng sùi bọt ra
!
!
! Thích Nữ Huệ Ngạn26
!
Mặt mày son phấn nhạt nhòa
Trên đầu hoa rớt tóc xòa rối tung.
Nhìn qua thấy cảnh hãi hùng
Con ngườ...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 27
Cạnh bên người vợ Đà La của mình
Vẫy tay tạm biệt nghĩa tình
Ta vì nhân loại hi sinh thôi nàng!
!...
! Thích Nữ Huệ Ngạn28
!
Nói xong Thái tử vội vàng
Cùng với Xa Nặc hành trang lên đường
Cởi trên Kiền Trắc yêu thương
Chủ-h...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 29
!
Nô Ma nước chảy hãi hùng
Kiền Trắc chẳng ngại chân vung tới bờ.
Lúc này trời sáng tinh mơ
Thầy-...
! Thích Nữ Huệ Ngạn30
Đạt Đa cởi áo bào ra
Cắt luôn mái tóc gởi Xa Nặc về
“Ngươi tâu cha với hiền thê
Khi nào chứng đạo ta...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 31
Thấy rằng phương pháp tu nầy chẳng xa
Sáu đường sanh tử chưa ra
Quả này chỉ đạt mới qua tam thiền...
! Thích Nữ Huệ Ngạn32
Ác Bệ, Thập Lực, Ma Nam
Bạt Đề em út của năm người này
Ngài bèn lưu lại nơi đây
Cùng năm người bạn s...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 33
!
!
!
Ví như những sợi dây đàn
Nếu căng vừa độ âm vang trong đầy.”
Ngài liền từ giã nhóm này
(Mục...
! Thích Nữ Huệ Ngạn34
Đến ngồi thiền định bên cây Bồ Đề
!
Tâm luôn tỉnh giác chẳng mê
Dù sắc kiều nữ rủ rê chẳng màng
Ma v...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 35
Dùng ngàn mưu kế để hàng phục thôi
!
!
(Ma nữ dùng sắc, quấy rối thánh nhân.)
(Địa thần cảm động,...
! Thích Nữ Huệ Ngạn36
Trải qua bốn chín ngày rồi
Trí mòn, kiệt sức ma hồi về cung
Thành Đạo:
Ngài ngồi phong thái ung dung...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 37
Hào quang tỏa chiếu bốn bề
Chim muôn cầm thú tựu về hân hoan
Cõi trời cung điện sáng choang
Chư t...
! Thích Nữ Huệ Ngạn38
Hiện nay ở cõi Ta Bà
Có người giác ngộ ấy làĐạt Đa.
Chư thiên nhanh chóng truyền ra
Liền dùng mưa ph...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 39
Ta không riêng chỉ an lành
Làm ngơ nỗi khổ chúng sanh luân hồi
Đài sen tất cả được ngồi
Phải đưa ...
! Thích Nữ Huệ Ngạn40
!
!
!
Còn ai tu tập lý mầu
Ba đường, sáu cõi đêm thâu chẳng vào.
Thoát vòng gươm, kiếm, thương, đao
...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 41
Sống đời tự tại tiêu dao thanh nhàn.


(Du hành mọi nẻo, giáo hóa chúng sanh.)
! Thích Nữ Huệ Ngạn42
!
Tám mươi tuổi Phật Niết Bàn
Bên cây song thọ rợp bàng sum xuê
Mọi người tấp nập tựu về
Quả đất chấ...
Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 43
!
!
Trần gian vắng bóng phụ từ
Lòng người cảm giác não ưu muôn ngàn.
Tăng-Ni Phật tử hàng hàng
Tu...
! Thích Nữ Huệ Ngạn44
!
!
Trang thơ! 45


PHỤ LỤC
Thơ:
Mười Thương Mẹ
Mười Thương Cha
Mười Thương Bé
46
!
!
!
!
MỘT THƯƠNG, mẹ đã mang thai
Cưu mang mười tháng hình hài kém suy
Thân mình chẳng ngại gian nguy
Quyết tâm gìn g...
Trang thơ! 47


48
!
HAI THƯƠNG, con sắp chào đời
Mẹ đau quằn quại nằm ngồi không yên
Con thì đạp quấy liên miên
Đâu hay mẹ phải bò triền ...
Trang thơ! 49


50
!
BA THƯƠNG, mẹ chăm con thơ
Mẹ bồng, mẹ ẵm ầu ơ đêm ngày
Khi con ngon giấc ngủ say
Mẹ nhìn trìu mến quên ngay nhọc nhằ...
Trang thơ! 51
!
BỐN THƯƠNG, tình mẹ chứa chan
Luôn nằm chỗ ướt, ráo dành cho con.
Vì con được giấc ngủ ngon
Có đêm mẹ phải...
52
!
NĂM THƯƠNG, mẹ mắt trong ngần
Nhưng nay đã ngả quầng thâm mờ dần.
Tóc xanh óng ả chẳng nâng
Áo quần tha thướt cũng dầ...
Trang thơ! 53
!
SÁU THƯƠNG, con được lớn khôn
Mẹ đưa vào lớp dạy con thành người
Nhưng con chẳng chịu nghe lời
Khóc la quy...
54
!
BẢY THƯƠNG, đưa đón chờ mong
Vừa tan công sở mẹ dông đến trường.
Sợ con phải đợi phải trông
Có lúc xe mẹ xém tông vào...
Trang thơ! 55
!
TÁM THƯƠNG, giọng mẹ ôn tồn
Những khi ngỗ nghịch con không nghe lời
Mẹ từng nhỏ nhẹ con ơi!
Hãy nên gắng h...
56
!
CHÍN THƯƠNG, bàn tay mẹ nhanh
Chỉ trong phút chốc cơm canh đầy bàn
Nhà cửa trên dưới gọn gàn
Giường chõng, chiếu gối,...
Trang thơ! 57
!
MƯỜI THƯƠNG, mẹ nói dịu dàng
Ôn tồn phân rõ mọi đàng cho con
Lời mẹ như tiếng suối von
Thì thầm rỉ rả cho ...
58
!
!
!
!
MỘT THƯƠNG, cha suốt đêm trường
Tính toan sổ sách đo lường hơn thua.
Áo sờn cha chẳng dám mua
Nhường con no ấm ...
Trang thơ! 59
!
BA THƯƠNG, cha chẳng vui chơi
Chén thù, chén tạc bia hơi bạc cờ
Sợ con đói rách bơ vơ
Cha làm từ lúc lờ mờ...
60
!
NĂM THƯƠNG, cha mắt sáng ngời
Khi con chạy nhảy đùa chơi an lành
Mắt cha đậm nét quầng nhăn
Những lúc con bệnh biếng ...
Trang thơ! 61
!
BẢY THƯƠNG, cha chí vững bền
Quyết tâm dạy dỗ cho con nên người
Những lúc con đạt điểm mười
Cha mừng vuốt ...
62
!
CHÍN THƯƠNG, cha đã làmgương
Kiểu ăn, cách sống biết thương mọi người
Nói năng lễ độ vui tươi
Trải tình thương đến nh...
Trang thơ! 63
!
!
!
!
MỘT THƯƠNG BÉ, đã chào đời
Vừa lọt lòng mẹ mắt ngời sáng trong
Em cất tiếng khóc vỡ lòng
Cho cha biế...
64
!
BA THƯƠNGBÉ, chẳng đòi bồng
Em nằm đùa giỡn gấu bông một mình
Em cười trông miệng thật xinh
Lộ hai hàm nứu lung linh ...
Trang thơ! 65
!
NĂM THƯƠNG BÉ, học lớp chồi
Ở trường ngoan ngoãn thầy, cô hài lòng
Về nhà dỡ nón chào ông
Chào bà chào mẹ ...
66
!
BẢY THƯƠNG BÉ, chí vững bền
Chăm lo học tập chẳng rên một lời
Học về em chẳng ham chơi
Điểm mười trên vở sáng ngời lu...
Trang thơ! 67
!
CHÍN THƯƠNG BÉ, thích chính mình
Ăn xong, súc miệng, vệ sinh gọn gàng
Tối ngủ em tự giăng màn
Học xong em ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Luoc su duc phat thich nu hue ngan core- da chuyen

498 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luoc su duc phat thich nu hue ngan core- da chuyen

 1. 1. ! ! ! ! Phật tử thành tâm cúng dường: Nguyễn Thị Út: Pd Diệu Khỏe Nguyễn Thị Thu Thủy: Pd Bửu Hà Trần Thị Thủy ! Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo

 2. 2. ! !
 3. 3. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 3 Thưa quý vị, Cuộc đời Đức Phật là một kho tàng giáo lý sống động hơn bất cứ bộ kinh luận nào, nhưng để truyền đạt dễ hiểu và có được cảm hứng cho quần chúng Phật tử thì không dễ chút nào, nhất là đối với Phật tử thiếu niên, thiếu nhi. Những người có trách nhiệm hoằng pháp luôn tìm phương cách để giảng dạy, truyền đạt lịch sử Đức Phật cho tuổi trẻ Phật giáo một cách có hiệu quả nhất.Thường thì sử dụng các tác phẩm lịch sử Phật bằng tranh, bằng thơ...nhưng những tác phẩm ấy vẫn chưa nhiều. Khi đọc tác phẩm “Lịch sử Đức Phật Thích Ca” của Sư Cô Huệ Ngạn, Sinh viên Học Viện PGVN khóa 8, tôi cảm nhận được tấm lòng thiết tha của Sư Cô đối với hạnh nguyện hoằng pháp; lời thơ mộc mạc, chân thành, cụ thể, cũng đầy thi vị và có cả minh họa bằng tranh. Tôi ời giới thiệu L
 4. 4. ! Thích Nữ Huệ Ngạn4 nghĩ rằng, tác phẩm này có thể dùng để giảng dạy cho thiếu niên, thiếu nhi Phật tử trong các khóa tu mùa hè, các khóa học dành cho các bạn trẻ tại các chùa. Vì vậy, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thức giả quan tâm đến gia tài văn hóa Phật giáo, nhất là lịch sử Đức Phật bằng thơ dành cho đối tượng thanh thiếu nhi. Trân trọng, Thượng Tọa Thích Viên Giác (Chủ Tịch Hội Cựu Sinh Viên Học Viện PGVN-TP.HCM) !
 5. 5. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 5 ! !
 6. 6. ! Thích Nữ Huệ Ngạn6 Các em thân mến! Để được thân người rất khó, nhưng làm người có tài đức đầy đủ thì muôn phần khó hơn. Do vậy, nhân loại xưa nay không ngừng nghiên cứu theo học những tấm gương đức hạnh và trí tuệ của các bậc tiền bối. Hôm nay, duyên lành hội đủ, người viết xin giới thiệu đến các em: “Một bậc vĩ nhân có tấm lòng yêu thương chúng sanh bao la và trí tuệ rộng lớn vô bờ” mà nhân loại từ ngàn xưa cũng như đời nay luôn tôn trọng và kính ngưỡng, đó chính là “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni”. Tấm gương sáng tỏa của Ngài, được các bậc trí thức trên toàn thế giới tìm về khai thác và đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm như: sách, truyện, thơ, thậm chí dựng lên thành phim ảnh, cải lương, ca nhạc... đều xoay quanh với tựa đề “LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH ờingỏ L
 7. 7. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 7 CA MÂU NI” Hòa chung cùng những tấm lòng tôn ngưỡng Đức Phật, đồng thời muốn chia sẻ đến các em về bậc Thánh nhân đáng kính, người viết đã cố gắng trình bày lịch sử cuộc đời Đức Phật thành những vần thơ lục bát thật cô đọng. Nghĩa là chỉ nêu ra những đặc điểm căn bản trong cuộc đời của Ngài mà thôi, giúp người đọc dễ nhớ.Bên cạnh đó, người viết còn sưu tầm những bức ảnh phù hợp với nội dung làm phụ họa, giúp cho trang thơ thêm sáng tỏ và dễ hiểu. Mong rằng, những ai có duyên bắt gặp được tập thơ này, xin hãy noi theo đức hạnh và trí tuệ của Ngài, để trong cuộc đời mình sẽ mang đến ít nhiều lợi lạc cho bản thân, gia đình cũng như xã hội. Người viết thành tâm cầu chúc các em: “Bây giờ là những mầm măng xanh tươi tràn đầy nhựa sống, tương lai trở thành người có ích cho nước nhà, xây dựng xã hội an vui và hạnh phúc”. Thích Nữ Huệ Ngạn
 8. 8. ! Thích Nữ Huệ Ngạn8 !
 9. 9. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 9 ! 
 Lược sử ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
 10. 10. ! Thích Nữ Huệ Ngạn10 ! Thọ Thai: Ngày xưa đất Ấn có vua Tên là Tịnh Phạn chẳng thua bậc hiền Ma Da hoàng hậu se duyên Thường đem cơm áo trao truyền cho dân (Mộng thấy điềm lành, thánh mẫu thọ thai.)
 11. 11. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 11 ! ! ! Lòng từ cảm đến Thánh nhân Đâu Suất Bồ Tát giáng trần thọ thai. Một hôm hoàng hậu ngủ say Mơ trông thấy một vầng mây màu hồng Sáu ngà voi trắng ngậm bông Nhẹ nhàng bay xuống vào hông của bà Giật mình hoàng hậu tỉnh ra Vội vàng diện kiến vua mà tỏ phân Vua cho triệu tập quần thần Cùng nhau đoán mộng phân trần lành hung Các quan ý tưởng chung cùng Cho rằng sẽ có anh hùng thọ thai. Đản Sanh: Một hôm vào lúc ban mai Chim muôn ca hót thú nai tựu về Vô Ưu hoa nở sum xuê Lâm Tì-ni bỗng bốn bề hân hoan. Ma Da hoàng hậu đoan trang Đưa bàn tay phải vin cành Vô Ưu
 12. 12. ! Thích Nữ Huệ Ngạn12 Tên hoa vượt khỏi luyến lưu Sắc, danh, được, mất toan mưu kiếp người. Sanh ra Thái tử tươi cười Liền đi bảy bước sen tươi nâng Ngài ! (Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, ba ngn thế giới đón Như Lai.)
 13. 13. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 13 ! ! Một tay chỉ xuống đất dài Cánh tay bên phải khoan thai chỉ trời Ung dung đỉnh đạt cất lời Trên trời dưới đất ta đời độc tôn Khi Ngài vừa dứt tuyên ngôn Chư thiên tắm rửa chín rồng phun mưa Tin này nhanh đến cung vua Phạn vương đem kiệu vội đưa Ngài về Cung thành rực sáng bốn bề Trống kèn, cờ xí, hoa rê đầy đường Nhằm ngày trăng đẹp tháng tư Gọi ngày khánh hỷ Thái tử đản sanh. Tin lành lan tỏa rất nhanh Tư Đà nghe vẳng âm thanh trên trời Lành thay! Thánh nhân ra đời! Người đem ánh sáng rạng ngời trần gian. Nghe xong xuống núi vội vàng Vào xin diện kiến hoàng anh chào đời. Xem qua tướng mạo sáng ngời Biết đây là bậc ra đời độ sanh. !
 14. 14. ! Thích Nữ Huệ Ngạn14 ! Tủi mình nay tuổi lão thành Không còn cơ hội tu hành đến nơi Hai hàng nước mắt ông rơi. Đức vua hoảng hốt cất lời hỏi ngay Cớ sao khanh khóc thế này Con ta hiện tướng chẳng hay thế nào? (Thiết lễ đặt tên, thánh nhân xuống trần.
 15. 15. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 15 Ông bèn sụp lạy thì thào Thần nghe bệ hạ đức cao phước dày Hôm nay sanh được Người đây Nếu sau trị nước cõi này an dân !
 16. 16. ! Thích Nữ Huệ Ngạn16 ! Nếu như có chí xuất trần Là người giác ngộ lý ngần vô sanh Thương tôi phước trí mỏng manh Chẳng cùng thái tử được sanh một thời Bảy ngày hoàng hậu về trời Gương lành lan tỏa sáng ngời không phai. Kiều Đàm Di mẫu dì Ngài Thay mẹ chăm sóc chẳng nài gian lao Vua xây ba điện ra vào Đông về cung ấm, hè vào cung sang Mùa thu trời đẹp tiết nhàn Vua đưa Thái tử qua sang cung hòa ! Tuổi Niên Thiếu: Thái tử mặt đẹp như hoa Lại còn trí - đức sáng lòa như gương Một hôm lễ hạ ruộng nương Ngài đi cùng với phụ vương ra đồng Đứng trên nhìn xuống cảnh nông Mồ hôi ướt đẫm nắng xông vào người (Tiên A-tư-đà xem tướng thánh nhân.)
 17. 17. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 17 ! ! Nông phu khổ nhọc vẹn mười Con trâu nặng nhọc cũng lười bước đi Miệng la, tay quất tắc rì Chú trâu đau đớn phải ri lưỡi cày !
 18. 18. ! Thích Nữ Huệ Ngạn18 ! Đất lên từng luống thẳng ngay Côn trùng trong đất chẳng may đứt mình Vẫy vùng đau đớn cực hình Đàn chim thấy vậy sa mình xuống ăn Đằng kia chú rắn đang trằn Thấy chim rắn vội lao phăng đớp liền. Chúng sanh vay trả hiện tiền Mạnh thì hiếp yếu chẳng kiêng con nào. Bỗng lòng thái tử dâng trào Xót thương ba cõi ra vào trầm luân Ngài vào dưới gốc cây râm Kiết già thiền định đạt tâm Sơ thiền Thấy con phong thái an nhiên Vua bèn đảnh lễ thân nghiêng kính thành. Tuổi Trưởng Thành: Khi về Thái tử chẳng an Ngày đêm nhớ cảnh tử sanh rành rành Thấy con biểu tượng chẳng lành Chư thần được triệu rất nhanh trong ngày Cuối cùng chỉ kế tóc xanh (Thiền quán suy tư, chiêm nghiệm lẽ đời.)
 19. 19. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 19 Của nhi nữ đẹp công thành mới cao Vua mừng nước mắt dâng trào Dùng ngay diệu kế buộc vào chân con ! ! ! (Văn võ song toàn, thông minh xuất chúng.)
 20. 20. ! Thích Nữ Huệ Ngạn20 ! ! Nước bên công chúa tuổi tròn Mặt như trăng sáng lại còn nết na Tên là Da-du-đà-la Phạn vương ra lệnh người qua thăm dò !
 21. 21. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 21 ! ! Đức vua Thiện Giác chọn phò Có tài cùng đức mới cho cưới nàng Vua ban thái tử lên đàng Giương cung, đấu kiếm vẻ vang trở về (Vâng lệnh vua cha, thành gia lập thất.)
 22. 22. ! Thích Nữ Huệ Ngạn22 ! ! Da Du, Tất Đạtphu thê Phạn vương, Thiện Giác đôi bề vẻ vang Nàng là phụ nữ đoan trang Đẹp người, đẹp nết xứng đàng mẫu nghi Năm mười chín tuổi sanh nhi La Hầu La cũng phương phi thanh nhàn. Xuất Gia: Một hôm thái tử dạo thành Gặp người già yếu ở thành phía Đông Còn người bệnh loét hôi nồng Đang nằm rên rỉ bên hông Nam thành Phía Tây, nghe tiếng thất thanh Đám người khóc lóc ngồi quanh thi hài. Phía Bắc Thái thử gặp ai? Sa môn khất sĩ khoan thai không nhà Ánh mắt, lời nói hài hòa Chẳng hề vướng bận xa hoa lục trần. Cúi chào Thái tử ân cần Hỏi ra mới biết bậcchân tu hành. (Triều thần yêu quý, nhân dân kính trọng.)
 23. 23. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 23 ! Trải qua hết bốn cửa thành Trong lòng Sĩ đạt chí thành xuất gia. Một hôm thái tử thưa cha Cho con được phép xuất gia cứu đời! Nghe xong nước mắt vua rơi (Dạo bốn cửa thnh, quyết chí xuất gia.)
 24. 24. ! Thích Nữ Huệ Ngạn24 Tay chân bủn rủn rã rời nhìn con Con ơi, cha chỉ mình con Cơ ngơi sự nghiệp chỉ con nối giòng Lâu nay cha chỉ cầu mong Con người kế nghiệp tổ tông dựng gầy Cung vàng điện ngọc cha xây Chỉ mong con hưởng sum vầy vợ con Thay cha thống nhất nước non An cư lạc nghiệp yên lòng toàn dân Nếu con muốn giúp kẻ bần Bạc vàng châu báu đem phân cho người Cha tin cuộc sống sẽ tươi Sao con nở bỏ mọi người mà đi! Nghe xong Thái tử vội quỳ Xin cha thực hiện được thì con thôi: “Nếu conở lại lên ngôi Chúng sanh không bệnh, đứng ngồi bình yên Lại còntuổi thọ trường niên Không già, không chết, bạc tiền phồn vinh.” Vua cha bất giác lặng thinh Những điều con ước thấy mình bất kham. Vua luôn mở tiệc yến đàm Đờn ca múa hátmong làm con vui.
 25. 25. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 25 Mọi người tan tiệc ngủ vùi Hiện thân mỏi mệt miệng sùi bọt ra ! !
 26. 26. ! Thích Nữ Huệ Ngạn26 ! Mặt mày son phấn nhạt nhòa Trên đầu hoa rớt tóc xòa rối tung. Nhìn qua thấy cảnh hãi hùng Con người được phủ lớp nhung bên ngoài Thường ngày đi đứng vệ oai Bây giờ bộ dạng mệt nhoài nằm đơ. Nữa đêm trời tối mịt mờ Mọi người chìm đắm giấc mơ say nồng. Đạt Đa khắc khoải trong lòng Ngài vừa chợp mắt trên không vọng về “Dậy thôi Thái tử chớ mê! Đi tìm chân lý để về độ sanh Trần gian là cõi chẳng lành Muôn loài đau khổ sao đành làm ngơ!” Nhìn con nhỏ dại ngây thơ Vợ hiền cần phải tựa bờ vai ta Phụ vương nay tuổi đã già Cần người nối nghiệp nước nhà an dân Trải qua khoảnh khắc phân vân Ngài liền quyết định cất chân khỏi nhà Nhìn con yêu quý Hầu La (Nhìn thấu sự thật, cuộc sống vô thường.)
 27. 27. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 27 Cạnh bên người vợ Đà La của mình Vẫy tay tạm biệt nghĩa tình Ta vì nhân loại hi sinh thôi nàng! ! ! !
 28. 28. ! Thích Nữ Huệ Ngạn28 ! Nói xong Thái tử vội vàng Cùng với Xa Nặc hành trang lên đường Cởi trên Kiền Trắc yêu thương Chủ-hầu vượt núi đêm sương ngàn trùng (Gi từ cung cấm, tạm biệt người thương.)
 29. 29. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 29 ! Nô Ma nước chảy hãi hùng Kiền Trắc chẳng ngại chân vung tới bờ. Lúc này trời sáng tinh mơ Thầy-trò dừng nghỉ bên bờ sông Ma. (Vượt khỏi cung vàng, xuất gia tìm đạo.) (Cắt tóc đổi o, chọn nẻo tu hnh.)
 30. 30. ! Thích Nữ Huệ Ngạn30 Đạt Đa cởi áo bào ra Cắt luôn mái tóc gởi Xa Nặc về “Ngươi tâu cha với hiền thê Khi nào chứng đạo ta về hoàng cung Bây giờ tạm gác nhớ nhung Chúng sanh trong cảnh trùng trùng khổ đau Ta tìm ra lý đạo mầu Nguyện đưa tất cả thoát sầu an vui!” Kiền Trắc, Xa Nặc sụt sùi Trở về người, vật bùi ngùi cả hai Lúc này mồng tám tháng hai Tuổi tròn mười chín ngày Ngài xuất gia. Tu Học: Một mình vượt núi băng ngàn Sông khe nước uống thức ăn trái rừng. Nghe đâu đạo sĩ lẫy lừng Tu hành đắc đạo thoát rừng khổ đau Ngài liền tìm đến cúi đầu Bái làm sư phụ theo hầuxuất gia. Đầu tiên được gặp A-la-rá Kế là đạo sĩ Ú-đá-cá làm thầy. Trải qua thời gian ở đây
 31. 31. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 31 Thấy rằng phương pháp tu nầy chẳng xa Sáu đường sanh tử chưa ra Quả này chỉ đạt mới qua tam thiền. Bèn xin từ giã thầy hiền Lên đường Ngài vội đến liền rừng xanh Khu rừng mát mẻ trong lành Tên rừng U-ru-ve-la Có năm đạo sĩ đó là Trần Như (Núi tuyết siêng tu, sáu năm khổ hạnh.)
 32. 32. ! Thích Nữ Huệ Ngạn32 Ác Bệ, Thập Lực, Ma Nam Bạt Đề em út của năm người này Ngài bèn lưu lại nơi đây Cùng năm người bạn sum vầy tấn tu Trải qua đến sáu mùa thu. Không ăn, chẳng uống, ngủ không được nằm. Thân hình tiều tụy khô cằn Tóc lông rụng hết da sằn khô khan Đạo mờ tâm trí chẳng an Thế rồi ngất xỉu bên tàng cây cao ! ! Một hôm nàng sujàta đi vào Dâng thần bát sữa ngày nào ban ân Vừa trông nàng vội ân cần Tay nâng ngồi dậy, sữa dâng cúng Ngài. Uống xong bèn tỉnh lại ngay Cơ hình nhẹ nhõm tràn đầy niềm tin Ngài thêm mở rộng tầm nhìn “Thấy đường khổ hạnh cực hình chẳng an Con đường thụ hưởng sang nhàn Cũng là mầm móng vào đàng tử sanh
 33. 33. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 33 ! ! ! Ví như những sợi dây đàn Nếu căng vừa độ âm vang trong đầy.” Ngài liền từ giã nhóm này (Mục nữ cúng dâng, cháo sữa vững thân.)
 34. 34. ! Thích Nữ Huệ Ngạn34 Đến ngồi thiền định bên cây Bồ Đề ! Tâm luôn tỉnh giác chẳng mê Dù sắc kiều nữ rủ rê chẳng màng Ma vương nổi giận lên đàng (Dưới cây nhập định, cảm động long thần.)
 35. 35. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 35 Dùng ngàn mưu kế để hàng phục thôi ! ! (Ma nữ dùng sắc, quấy rối thánh nhân.) (Địa thần cảm động, bảo vệ người tu.)
 36. 36. ! Thích Nữ Huệ Ngạn36 Trải qua bốn chín ngày rồi Trí mòn, kiệt sức ma hồi về cung Thành Đạo: Ngài ngồi phong thái ung dung Sao mai vừa mọc thoát vùng si mê ! (Hàng phục ma quân, vững thân tu tập.) (Thấy ánh sao mai, thành ngôi chánh giác.)
 37. 37. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 37 Hào quang tỏa chiếu bốn bề Chim muôn cầm thú tựu về hân hoan Cõi trời cung điện sáng choang Chư thiên ai nấy kinh hoàng điềm hay Quân thần tập họp trong ngày Qua hồi phân giải tỏ bày hiểu ra !
 38. 38. ! Thích Nữ Huệ Ngạn38 Hiện nay ở cõi Ta Bà Có người giác ngộ ấy làĐạt Đa. Chư thiên nhanh chóng truyền ra Liền dùng mưa pháp rãi hoa cúng Ngài Ngày ấy mùng tám tháng 12 Chính ngày thành đạo của Ngài Thích Ca. Chuyển Pháp Luân: Sau khi chân lý tỏ ra Ngài ngồi quá khắp ta bà quần sanh. Thấy ai cũng có Phật lành Con đường giác ngộ chẳng dành riêng ai ! ! ! Chỉ do nhiễm sắc tham tài Tạo nhiều tội lỗi kiếp dài khổ thay Căn cơ nghiệp dữ cao dày Làm sao lãnh hội pháp này đặng đây? Chi bằng ta Niết Bàn ngay Sống trongchơn tịnh hằng ngày vui chơi. Nghĩ về chư Phật ba đời Đã dùng phương tiện vào đời độ sanh (Phạm thiên dâng hoa, thỉnh Phật thuyết pháp.)
 39. 39. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 39 Ta không riêng chỉ an lành Làm ngơ nỗi khổ chúng sanh luân hồi Đài sen tất cả được ngồi Phải đưa tất cả thoát đời bi thương? Ngài ngồi quán khắp muôn phương Xem ai đủ trí nhận hương pháp Ngài Quán xong liền đến vườn Nai Độ năm người bạn cùng Ngài tu xưa Kiều Trần Như, tánh đại thừa Tứ Chơn Đế dứt là vừa chứng ngay A La Hán quả cao thay Bốn người còn lại chứng ngay Na Hàm Hình thành Phật-Pháp-Tăng tam Là ba ngôi báu siêu phàm cao sâu Đây là ruộng phước nhiệm mầu Nhân loài quy ngưỡng thoát sầu, hết đau
 40. 40. ! Thích Nữ Huệ Ngạn40 ! ! ! Còn ai tu tập lý mầu Ba đường, sáu cõi đêm thâu chẳng vào. Thoát vòng gươm, kiếm, thương, đao (Vườn nai thuyết pháp, Tam Bảo hình thành.)
 41. 41. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 41 Sống đời tự tại tiêu dao thanh nhàn. 
 (Du hành mọi nẻo, giáo hóa chúng sanh.)
 42. 42. ! Thích Nữ Huệ Ngạn42 ! Tám mươi tuổi Phật Niết Bàn Bên cây song thọ rợp bàng sum xuê Mọi người tấp nập tựu về Quả đất chấn động bốn bề âm u !
 43. 43. Löôïc Söû Ñöùc Phaät! 43 ! ! Trần gian vắng bóng phụ từ Lòng người cảm giác não ưu muôn ngàn. Tăng-Ni Phật tử hàng hàng Tuôn trào lệ mặn khóc than tiễn Ngài Mười lăm trăng sáng tháng hai Nhằm ngày từ phụ khoan thai Niết Bàn. ! (Duyên giáo hóa độ sanh viên mãn, Như Lai vào tịch diệt Niết-bàn.)
 44. 44. ! Thích Nữ Huệ Ngạn44 ! !
 45. 45. Trang thơ! 45 
 PHỤ LỤC Thơ: Mười Thương Mẹ Mười Thương Cha Mười Thương Bé
 46. 46. 46 ! ! ! ! MỘT THƯƠNG, mẹ đã mang thai Cưu mang mười tháng hình hài kém suy Thân mình chẳng ngại gian nguy Quyết tâm gìn giữ thai nhi trong lòng Chẳng màng má phấn, môi son Dáng dấp thon thả chẳng còn như xưa Lúc trời trái nắng trở mưa Con quậy, con đạp mẹ thừa đớn đau Thế nhưng mẹ chẳng buồn sầu Mĩm cười tự nhủ con ta lớn rồi. mười thương mẹ M
 47. 47. Trang thơ! 47 

 48. 48. 48 ! HAI THƯƠNG, con sắp chào đời Mẹ đau quằn quại nằm ngồi không yên Con thì đạp quấy liên miên Đâu hay mẹ phải bò triền khóc la Khi con được cất tiếng oa Mẹ vừa kiệt sức máu ra đầy sàng Đớn đau mẹ cũng chẳng màng Cố nhìn con trẻ thấy an mẹ mừng Mẹ thường đưa mắt nhìn chừng Đứa con bảo vật mẹ từng ước mơ
 49. 49. Trang thơ! 49 

 50. 50. 50 ! BA THƯƠNG, mẹ chăm con thơ Mẹ bồng, mẹ ẵm ầu ơ đêm ngày Khi con ngon giấc ngủ say Mẹ nhìn trìu mến quên ngay nhọc nhằn. Khi con biết lật, biết trằn Mẹ trào hạnh phúc nhìn chằm con yêu. Lúc con trái gió trở chiều Biếng ăn, không ngủ nuông chìu chẳng yên Thắp nhang vái Phật, cầu thiên Nguyện con mạnh khỏe mẹ siêng làm lành.

 51. 51. Trang thơ! 51 ! BỐN THƯƠNG, tình mẹ chứa chan Luôn nằm chỗ ướt, ráo dành cho con. Vì con được giấc ngủ ngon Có đêm mẹ phải thức tròn năm canh. Sáng nào tiết đẹp trời xanh Bồng ra hứng nắng khí lành cho con. Nuôi con thân mẹ hao mòn Ngủ không đủ giấc, chẳng tròn bữa ăn. Má hồng rõ nét làn nhăn Bàn tay mềm mại búp măng đã sần.

 52. 52. 52 ! NĂM THƯƠNG, mẹ mắt trong ngần Nhưng nay đã ngả quầng thâm mờ dần. Tóc xanh óng ả chẳng nâng Áo quần tha thướt cũng dần vén cao. Ngày xưa mẹ mang guốc cao Có con, không dép ra vào cho nhanh. Mày cong tợ nguyệt nữa vành Nay quên tỉa vén như thành rừng cây. Đưa con từng giấc ngủ say Đút con từng miếng, từng ngày rửa trôn.

 53. 53. Trang thơ! 53 ! SÁU THƯƠNG, con được lớn khôn Mẹ đưa vào lớp dạy con thành người Nhưng con chẳng chịu nghe lời Khóc la quyết chẳng xa rời mẹ cha. Buổi đầu cô lạ bạn xa Con theo sau mẹ lệ sa bồi hồi. Nay con mẹ học lớp chồi Bập bẹ biết chữ ôi thôi mẹ mừng Con thơ của mẹ cục cưng Con là vàng ngọc mẹ chưng trong lòng.

 54. 54. 54 ! BẢY THƯƠNG, đưa đón chờ mong Vừa tan công sở mẹ dông đến trường. Sợ con phải đợi phải trông Có lúc xe mẹ xém tông vào người. Đến trường thấy con vui tươi Lòng mẹ nhẹ nhõm mĩm cười nhìn con. Đường về con kể ví von Nào thầy, nào bạn của con thế này... Mẹ nghe hạnh phúc tràn đầy Con tôi nay đã đến ngày lớn khôn.

 55. 55. Trang thơ! 55 ! TÁM THƯƠNG, giọng mẹ ôn tồn Những khi ngỗ nghịch con không nghe lời Mẹ từng nhỏ nhẹ con ơi! Hãy nên gắng học cho đời vẻ vang Cuộc đời lắm nẻo nhiều đàng Khổ nhiều sướng ít muôn ngàn chông gai Con nên nghĩ đến tương lai Chăm lo học tập chớ nài khó khăn Hãy nên xa kẻ lăng nhăng Gần gũi người tốt để tăng hạnh lành

 56. 56. 56 ! CHÍN THƯƠNG, bàn tay mẹ nhanh Chỉ trong phút chốc cơm canh đầy bàn Nhà cửa trên dưới gọn gàn Giường chõng, chiếu gối, mùng màn thơm tho Con đi xe đạp không cho Mẹ sợ xe cộ rủi ro con mình Mẹ luôn chấp nhận hi sinh Khôngđành nhìn thấy con mình khổ thân. Tình yêu của mẹ trong ngần Lung linh giữa chốn hồng trần tính toan !
 57. 57. Trang thơ! 57 ! MƯỜI THƯƠNG, mẹ nói dịu dàng Ôn tồn phân rõ mọi đàng cho con Lời mẹ như tiếng suối von Thì thầm rỉ rả cho con thấm nhuần Một đời thân mẹ gian truân Trăm cay, ngàn đắng bâng khuâng đêm ngày Ân mẹ cao tận trời mây Lòng con tự nhủ từ nay ngoan hiền Chăm lo học tập tinh chuyên Thương cha kính mẹ mến yêu cô thầy./

 58. 58. 58 ! ! ! ! MỘT THƯƠNG, cha suốt đêm trường Tính toan sổ sách đo lường hơn thua. Áo sờn cha chẳng dám mua Nhường con no ấm se sua với đời. HAI THƯƠNG, cha chẳng nghỉ ngơi Về khuya đi sớm mặt trời chưa lên. Chợ đời cay đắng ngàn tên Vì con cam chịu chẳng rên một lời.
 mười thương cha M
 59. 59. Trang thơ! 59 ! BA THƯƠNG, cha chẳng vui chơi Chén thù, chén tạc bia hơi bạc cờ Sợ con đói rách bơ vơ Cha làm từ lúc lờ mờ sương mai. BỐN THƯƠNG, cha nặng hai vai Trên lưng oằn trĩu chân chai sần sùi Nhọc nhằn cha chẳng thối lui Miễn sao con đủ cùng vui với đời 

 60. 60. 60 ! NĂM THƯƠNG, cha mắt sáng ngời Khi con chạy nhảy đùa chơi an lành Mắt cha đậm nét quầng nhăn Những lúc con bệnh biếng ăn khóc nhè SÁU THƯƠNG, cha phải khắc khe Khi con ngỗ nghịch chẳng nghe lời thầy Nợ nần cơm áo bao vây Nợ con biếng học cô thầy mời lên. 

 61. 61. Trang thơ! 61 ! BẢY THƯƠNG, cha chí vững bền Quyết tâm dạy dỗ cho con nên người Những lúc con đạt điểm mười Cha mừng vuốt tóc con cười hân hoan. TÁM THƯƠNG, cha dạy con ngoan Ngày nay con lớn đàng hoàng vẻ vang Dù con đi mọi nẻo đàng Bạn bè kính mến xóm làng đều thương. 

 62. 62. 62 ! CHÍN THƯƠNG, cha đã làmgương Kiểu ăn, cách sống biết thương mọi người Nói năng lễ độ vui tươi Trải tình thương đến những người khổ đau. MƯỜI THƯƠNG, cha ân cao sâu Con nay xin nguyện khắc thâu trong lòng Những gì cha mẹ cầu mong Con sẽ thực hiện tỏ lòng tri ân. 

 63. 63. Trang thơ! 63 ! ! ! ! MỘT THƯƠNG BÉ, đã chào đời Vừa lọt lòng mẹ mắt ngời sáng trong Em cất tiếng khóc vỡ lòng Cho cha biết được mẹ tròn con vuông. HAI THƯƠNG BÉ, chẳng biết buồn Ăn no em ngủ chẳng nuông chẳng chìu Võng đưa gió thổi hiu hiu Em nằm nhắm mắt liu riu giấc nồng.
 mười thương bé M
 64. 64. 64 ! BA THƯƠNGBÉ, chẳng đòi bồng Em nằm đùa giỡn gấu bông một mình Em cười trông miệng thật xinh Lộ hai hàm nứu lung linh đồng tiền. BỐN THƯƠNGBÉ, sống hồn nhiên Không hờn không giận bình yên cho nhà Khi em bập bẹ tiếng ba Bi bô em nói cả nhà đều vui.

 65. 65. Trang thơ! 65 ! NĂM THƯƠNG BÉ, học lớp chồi Ở trường ngoan ngoãn thầy, cô hài lòng Về nhà dỡ nón chào ông Chào bà chào mẹ vào lòng cha yêu. SÁU THƯƠNG BÉ, ăn rất nhiều Canh, rau, thịt, cá em đều ăn ngon Chẳng bao giờ để mẹ đòn Vì em ngoan ngoãn vừa lòng người trên

 66. 66. 66 ! BẢY THƯƠNG BÉ, chí vững bền Chăm lo học tập chẳng rên một lời Học về em chẳng ham chơi Điểm mười trên vở sáng ngời luôn luôn. TÁM THƯƠNG BÉ, sống phép khuôn Bữa ăn giấc ngủ em luôn đúng giờ. Tay chân sạch sẽ chẳng nhơ Áo quần, vở sách bao giờ cũng xinh.

 67. 67. Trang thơ! 67 ! CHÍN THƯƠNG BÉ, thích chính mình Ăn xong, súc miệng, vệ sinh gọn gàng Tối ngủ em tự giăng màn Học xong em ngủ chẳng màng phim, game. MƯỜI THƯƠNG BÉ, tính mỏng mềm Nói năng lễ phép dưới êm, trên hòa Em còn hiếu thảo mẹ cha Ông, bà, cha, mẹ cả nhà đều thương.

×