9000695776 1

983 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
983
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9000695776 1

 1. 1. [nl] Gebruiksaanwijzing HB33GB.50 Inbouwoven
 2. 2. é Inhoudsopgave ]k[nlGzjebruisanwigVeiligheidsvoorschriften............................................................ 4 Voor u in onze kookstudio uitgetest....................................... 15Voor het inbouwen..............................................................................4 Gebak ................................................................................................ 15Instructies voor uw veiligheid ...........................................................4 Tips voor het bakken ...................................................................... 17Oorzaken van schade ........................................................................4 Vlees, gevogelte, vis ....................................................................... 18Uw nieuwe oven.......................................................................... 5 Tips voor het braden en grillen..................................................... 20Bedieningspaneel ...............................................................................5 Ovenschotels, gegratineerde gerechten, toast .......................... 21Toetsen en indicatie ...........................................................................5 Kant-en-klaar producten ................................................................. 21Functiekeuzeknop...............................................................................5 Bijzondere gerechten ...................................................................... 22Temperatuurkeuzeknop .....................................................................5 Ontdooien.......................................................................................... 22Binnenruimte........................................................................................6 Drogen ............................................................................................... 22Toebehoren..........................................................................................6 Inmaak ............................................................................................... 22Voor het eerste gebruik ............................................................. 8 Acrylamide in levensmiddelen................................................ 23Tijd instellen .........................................................................................8 Testgerechten ........................................................................... 24De oven opwarmen ............................................................................8 Bakken............................................................................................... 24Toebehoren reinigen ..........................................................................8 Grillen................................................................................................. 24Oven instellen ............................................................................. 8Verwarmingsmethode en temperatuur ...........................................8 ProduktinfoSnelvoorverwarming ...........................................................................9Tijdfuncties instellen.................................................................. 9 Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen enKookwekker .........................................................................................9 diensten vindt u op het internet: www.siemens-home.com en inTijdsduur ...............................................................................................9 de online-shop: www.siemens-eshop.comEindtijd ............................................................................................... 10Tijd ...................................................................................................... 10Kinderslot.................................................................................. 11Basisinstellingen wijzigen....................................................... 11Onderhoud en reiniging........................................................... 11Schoonmaakmiddelen .................................................................... 11Inschuifrails verwijderen en bevestigen....................................... 12Grillelement naar beneden klappen............................................. 12Ovendeur verwijderen en inbrengen............................................ 12Deurruiten verwijderen en inbrengen........................................... 13Wat te doen bij storingen? ...................................................... 14Storingstabel..................................................................................... 14Ovenlamp aan het plafond vervangen ........................................ 14Glazen afscherming ........................................................................ 14Servicedienst ............................................................................ 14E­nummer en FD­nummer .............................................................. 14Energie­ en milieutips .............................................................. 15Energie besparen ............................................................................ 15Milieuvriendelijk afvoeren ............................................................... 15 3
 3. 3. ã=VeiligheidsvoorschriftenLees deze gebruiksaanwijzing Kans op verbrandingen!! Nooit water in de hete binnenruimte gieten. Er ontstaat dan hetezorgvuldig door Bewaar de waterdamp.gebruiksaanwijzing en het Hete toebehoren en vormeninstallatievoorschrift goed. Geeft u Risico van verbranding!het apparaat door aan anderen, Nooit hete toebehoren of vormen zonder pannenlappen uit dedoe de gebruiksaanwijzing en het binnenruimte nemen.installatievoorschrift er dan bij. Ondeskundige reparatiesVoor het inbouwen Kans op een elektrische schok! Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties mogenTransportschade uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijnControleer het apparaat na het uitpakken. Bij transportschade geïnstrueerd door de klantenservice. Wanneer het apparaatmag u het apparaat niet aansluiten. defect is, haal de stekker dan uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Neem contact op met deElektrische aansluiting klantenservice.Alleen een daartoe bevoegd vakman mag het apparaataansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u Oorzaken van schadegeen aanspraak op garantie. Attentie!Instructies voor uw veiligheid ■ Toebehoren, folie, bakpapier of vormen op de bodem van deDit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd. binnenruimte: Geen toebehoren op de bodem van deGebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten. binnenruimte leggen. Geen bakpapier of folie, van welk type dan ook, op de bodem van de binnenruimte leggen. GeenVolwassenen en kinderen mogen het apparaat niet zonder vorm op de bodem van de binnenruimte plaatsen wanneertoezicht gebruiken wanneer een temperatuur van meer dan 50 °C ingesteld is. Er■ ze hiertoe lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn, ontstaat dan een opeenhoping van warmte. De bak- en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt■ of niet over de nodige kennis en ervaring beschikken. beschadigd.Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. ■ Water in de hete binnenruimte: Nooit water in de hete binnenruimte gieten. Er ontstaat dan waterdamp. Door deHete binnenruimte verandering van temperatuur kan schade aan het emailRisico van verbranding! ontstaan.■ Nooit de hete vlakken in de binnenruimte of de ■ Vochtige levensmiddelen: Geen vochtige levensmiddelen verwarmingselementen aanraken. De deur van het apparaat langere tijd in de afgesloten binnenruimte bewaren. Het email voorzichtig openen Er kan hete stoom vrijkomen. Houd kleine raakt dan beschadigd. kinderen uit de buurt. ■ Vruchtensap: De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebak niet te overvloedig bedekken. Vruchtensap dat van de bakplaat■ Nooit gerechten klaarmaken die een hoog percentage druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden alcohol bevatten. Alcoholdampen kunnen in de binnenruimte verwijderd. Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede. vlam vatten. Gebruik alleen kleine hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage en open de deur van het ■ Afkoelen met open apparaatdeur: De binnenruimte alleen apparaat voorzichtig. laten afkoelen wanneer deze afgesloten is. Ook wanneer de deur slechts op een kier openstaat, kan de voorzijde vanRisico van brand! aangrenzende meubels op den duur worden beschadigd.■ Geen brandbare voorwerpen in de binnenruimte bewaren. ■ Sterk vervuilde ovendichting: Is de ovendichting sterk Nooit de deur openen wanneer er sprake is van vervuild, dan sluit de ovendeur tijdens het gebruik niet meer rookontwikkeling in het apparaat. Zet het apparaat uit. Haal goed. De voorzijde van aangrenzende meubels kan worden de netstekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de beschadigd. De ovendichting altijd schoon houden. meterkast uit. ■ Ovendeur als vlak om op iets op te leggen of te plaatsen:■ Bij het voorverwarmen het bakpapier nooit onbevestigd op Niets op de open ovendeur leggen of plaatsen. Geen vormen de toebehoren leggen. Wanneer de apparaatdeur geopend of toebehoren op de ovendeur plaatsen. wordt, ontstaat er een tochtstroom. Het bakpapier kan de ■ Apparaat transporteren: Het apparaat niet aan de deurgreep verwarmingselementen raken en vlam vatten. Verzwaar het vasthouden of dragen. De deurgreep houdt op den duur het bakpapier altijd met een vorm. Bekleed alleen het benodigde gewicht van het apparaat niet en kan afbreken. oppervlak met bakpapier. Het bakpapier mag niet over de toebehoren uitsteken.Risico van kortsluiting!Nooit aansluitkabels van elektrische apparaten tussen de heteapparaatdeur beklemd laten raken. De kabelisolatie kansmelten.4
 4. 4. Uw nieuwe ovenHier maakt u kennis met uw nieuwe oven. We leggen u de Bedieningspaneelwerking van het bedieningspaneel en de afzonderlijkebedieningselementen uit. U krijgt informatie over de Hier ziet u een overzicht van het bedieningspaneel. Niet allebinnenruimte en de toebehoren. symbolen verschijnen tegelijkertijd op het display. Afhankelijk van het apparaattype zijn detailafwijkingen mogelijk. ƒ& 7RHWVHQ HQ LQGLFDWLH )XQFWLHNHX]HNQRS 7HPSHUDWXXUNHX]HNQRSSchakelaars Stand GebruikDe schakelaars kunnen worden ingedrukt. Om in en uit te ; Pizzastand Snelle bereiding van diepvriespro-schakelen in de nulstand op de schakelaar drukken. ducten zonder voorverwarmen, bijv. pizzas, frites of strudel. HetToetsen en indicatie onderste verwarmingselement enMet de toetsen stelt u de verschillende extra functies in. Op het het ronde verwarmingselementdisplay kunt u de ingestelde waarden aflezen. aan de achterwand zijn ingescha- keld.Toets Gebruik 4 Circulatiegrillen Braden van vlees, gevogelte en0 Tijdfuncties Kookwekker V, Tijdsduur x, hele vis. Het grillelement en de ventilator worden afwisselend in- Eindtijd y en Tijd 0 kiezen. en uitgeschakeld. De ventilatorA Min Instelwaarden verlagen. wervelt de hete lucht rond het Plus Instelwaarden verhogen. gerecht.@ ( Grill, groot Grillen van steaks, worstjes, toasth Snelvoorverwarming De oven bijzonder snel voorver- en stukjes vis. Het gehele vlak warmen onder het grillelement wordt heet. Kinderslot Bedieningspaneel blokkeren en Grill, klein Grillen van kleine hoeveelheden * deblokkeren. steaks, worstjes, toast en stukjes vis. Het middelste deel van het gril-Welke tijdfunctie op het display op de voorgrond staat, ziet u lelement wordt heet.aan de pijl N voor het betreffende symbool. Uitzondering: bij detijd is het symbool 0 alleen verlicht wanneer u wijzigingen $ Onderwarmte Inkoken en nabakken of narooste-aanbrengt. ren. De hitte komt van onderen. A Ontdooien Ontdooien van bijv. vlees, gevo-Functiekeuzeknop gelte, brood en gebak. De ventila-Met de functiekeuzeknop stelt u de verwarmingsmethode in. tor wervelt de warme lucht rond het gerecht.Stand Gebruik ^ Ovenlamp Ovenlamp inschakelen.Û Nulstand De oven is uitgeschakeld. * Verwarmingsmethode waarbij de energie-efficiëntieklasse overeenkomt met EN50304.: 3D-hetelucht* Voor taart en gebak op één tot drie niveaus. De ventilator ver- deelt de warmte van het ronde ver- Wanneer u instelt, brandt het indicatielampje boven de warmingselement aan de functiekeuzeknop. De ovenlamp in de binnenruimte gaat aan. achterkant gelijkmatig in de oven. Temperatuurkeuzeknop% Boven- en onder- Voor taart en gebak, ovenschotels warmte en magere braadstukken, bijv. Met de temperatuurkeuzeknop stelt u de temperatuur of de rund of wild, op één niveau. De grillstand in. hitte komt gelijkmatig van boven en van beneden. Stand Betekenis* Verwarmingsmethode waarbij de energie-efficiëntieklasse Ú Nulstand De oven warmt niet op. overeenkomt met EN50304. 50-270 Temperatuurbe- De temperatuur in de binnen- reik ruimte in °C. 5
 5. 5. Stand Betekenis Wanneer de toebehoren heet worden, kunnen ze vervormen. Zodra ze weer afgekoeld zijn, verdwijnt de vervorming en deû, ûû, ûûû Grillstanden De grillstanden voor grill, klein * werking wordt hierdoor niet beïnvloed. en groot ( . Toebehoren kunt u nabestellen bij de klantenservice, in de û = stand 1, zwak vakhandel of via Internet. Geef hiervoor alstublieft het HZ­nummer op. ûû = stand 2, gemiddeld ûûû = stand 3, sterk Rooster Voor servies, taart- en cakevormen,Wanneer de oven in gebruik is, brandt het indicatielampje braadstukken, grillstukken en diep-boven de temperatuurkeuzeknop. In de verwarmingspauzes vriesgerechten.gaat het uit. Bij de verwarmingsmethode Ontdooien A brandt Rooster met de welving naar bene-de lamp niet. den ¾ inschuiven.Binnenruimte Emaillen bakplaat Voor gebak en koekjes.In de binnenruimte bevindt zich de ovenlamp. Eenkoelventilator beschermt de oven tegen oververhitting. Schuif de bakplaat met de schuine kant naar de ovendeur in de oven.Ovenlamp BraadsledeTijdens het gebruik brandt de ovenlamp in de binnenruimte. Voor vochtig gebak, taarten, diep-Met de stand van de functiekeuzeknop kunt u de lamp vriesgerechten en grote braadstuk-inschakelen zonder verwarming. ken. Deze kan ook worden gebruikt om het vet op te vangen, als uKoelventilator direct op het rooster grilt.De koelventilator wordt zo nodig in- en uitgeschakeld. De Schuif de braadslede met dewarme lucht ontsnapt via de deur. Let op! De ventilatiesleuven schuine kant naar de ovendeur inniet afdekken. Anders raakt de oven oververhit. de oven.De koelventilator loopt een bepaalde tijd na, zodat de Extra toebehorenbinnenruimte na gebruik sneller afkoelt. Extra toebehoren kunt u kopen bij de klantenservice of inToebehoren speciaalzaken. Een omvangrijk aanbod voor uw oven vindt u in onze prospectussen of op het internet. De beschikbaarheid vanDe toebehoren kunnen op 5 verschillende hoogtes in de oven extra toebehoren en de mogelijkheid om deze online tegeschoven worden. bestellen is per land verschillend. U kunt dit nakijken in deU kunt de toebehoren tot twee derde naar buiten trekken verkoopdocumenten.zonder dat ze kantelen. Zo kunnen de gerechten gemakkelijk Niet elk accessoire van de extra toebehoren past bij elkuit de oven worden gehaald. apparaat. Geef bij de aankoop alstublieft de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat aan. Extra toebehoren HZ nummer GebruikRooster HZ334000 Voor servies, taart- en cakevormen, braadstukken, grillstukken en diepvriesgerechten.Emaillen bakplaat HZ331000 Voor gebak en koekjes. Schuif de bakplaat met de schuine kant naar de ovendeur in de oven.Braadslede HZ332000 Voor vochtig gebak, taarten, diepvriesgerechten en grote braadstukken. Hij kan ook worden gebruikt om het vet op te vangen, als u direct op het rooster grilt. Schuif de braadslede met de schuine kant naar de ovendeur in de oven.Inzetrooster HZ324000 Voor braadstukken. Plaats het rooster altijd in de braadslede. Afdruipend vet en vleessap worden opgevangen.Grillplaat HZ325000 Om te grillen in plaats van het rooster of als bescherming tegen spetters, zodat de oven niet al te vuil wordt. De grillplaat alleen gebruiken in de braadslede. Grillen op de grillplaat: alleen gebruiken op de inschuifhoogtes 1, 2 en 3. Grillplaat als bescherming tegen spetters: braadslede met grill- plaat inschuiven onder het rooster.6
 6. 6. Extra toebehoren HZ nummer GebruikGlazen braadslede HZ336000 Een diepe bakplaat van glas. Is zeer geschikt als servies voor het opdienen.Pizzaplaat HZ317000 Ideaal voor pizzas, diepvriesproducten of grote ronde taarten. In plaats van de braadslede kunt u ook de pizzaplaat gebrui- ken. Zet de plaat op het rooster en houd u aan de informatie in de tabellen.Baksteen HZ327000 De baksteen is met name geschikt voor het bakken van brood, broodjes en pizzas die een knapperige bodem moeten heb- ben. De baksteen moet altijd op de aanbevolen temperatuur worden voorverwarmd.Emaillen bakplaat met antiaanbaklaag HZ331010 Gebak en koekjes kunnen gemakkelijker van de bakplaat wor- den losgemaakt. Schuif de bakplaat met de schuine kant naar de ovendeur in de oven.Braadslede met antiaanbaklaag HZ332010 Vochtige taarten, gebak, diepvriesgerechten en grote braad- stukken worden gemakkelijker van de braadslede losgemaakt. Schuif de braadslede met de schuine kant naar de ovendeur in de oven.Braadpan met inzetrooster HZ333000 Bijzonder geschikt voor het klaarmaken van grote hoeveelhe- den.Deksel voor de braadpan HZ333001 Het deksel maakt er een echte braadpan van.Glazen braadpan HZ915001 De glazen pan is geschikt voor stoofgerechten en ovenscho- tels die u klaarmaakt in de oven. Hij is bijzonder geschikt voor de automatische programmas of de braadautomaat.Telescooprails2-voudig HZ338250 Met de uitschuifbare rails op hoogte 2 en 3 kunt u de toebeho- ren verder naar buiten trekken, zonder dat ze omkiepen.3-voudig HZ338352 Met de telescooprails op hoogte 1, 2 en 3 kunt u de toebeho- ren verder naar buiten trekken, zonder dat ze omkiepen. De 3-voudige uitschuifvoorziening is niet geschikt voor appara- ten met draaispit.3-voudige volledige uitschuifvoorziening HZ338356 Met de uitschuifbare rails op hoogte 1, 2 en 3 kunt u de toebe- horen helemaal naar buiten trekken, zonder dat ze omkiepen. De 3-voudige volledige uitschuifvoorziening is niet geschikt voor apparaten met draaispit.3-voudige volledige uitschuifvoorziening met HZ338357 Met de uitschuifbare rails op hoogte 1, 2 en 3 kunt u de toebe-stopfunctie horen helemaal naar buiten trekken, zonder dat ze omkiepen. De uitschuifrails klikken in, zodat de toebehoren er gemakkelijk op kunnen worden gelegd. De 3-voudige volledige uitschuifvoorziening met stopfunctie is niet geschikt voor apparaten met draaispit.Zelfreinigende zijwandenApparaten met één ovenlamp HZ33920 Om ervoor te zorgen dat de binnenruimte tijdens het gebruik vanzelf wordt gereinigd, kunt u achteraf zijwanden aanbrengen.Zelfreinigend plafond en zelfreinigende zijwan-denApparaten met één ovenlamp en een inklap- HZ329020 Om ervoor te zorgen dat de binnenruimte zichzelf reinigt, kuntbaar grillverwarmingselement u achteraf plafond en zijwanden aanbrengen.Apparaten met twee ovenlampen en een HZ329022 Om ervoor te zorgen dat de binnenruimte zichzelf reinigt, kuntinklapbaar grillverwarmingselement u achteraf plafond en zijwanden aanbrengen.Apparaten met één ovenlamp, een inklapbaar HZ329027 Om ervoor te zorgen dat de binnenruimte zichzelf reinigt, kuntgrillverwarmingselement en een braadthermo- u achteraf plafond en zijwanden aanbrengen.meterApparaten met twee ovenlampen, een inklap- HZ329028 Om ervoor te zorgen dat de binnenruimte zichzelf reinigt, kuntbaar grillverwarmingselement en een braad- u achteraf plafond en zijwanden aanbrengen.thermometerWasemfilter HZ329000 Deze kunt u achteraf aanbrengen in de oven. De wasemfilter filtert de vetdeeltjes uit de afvoerlucht en beperkt de geuren. Alleen voor apparaten met een 6, 7 of 8 als tweede cijfer van het E-nr. (bijv. B. HB38AB570).Systeem­stoomapparaat HZ24D300 Voor het gezond klaarmaken van groente en vis. 7
 7. 7. Klantenservice­artikelen de e-shop de juiste onderhouds­ en reinigingsmiddelen ofVoor uw huishoudelijke apparaten kunt u bij de klantenservice, andere toebehoren kopen. Geef hiervoor het betreffendein de vakhandel of via het Internet voor afzonderlijke landen in artikelnummer op.Schoonmaakdoekjes voor roestvrijstalen Artikel­nr. 311134 Het afzetten van vuil wordt tegengegaan. Door de impregnatieoppervlakken met een speciale olie worden de oppervlakken van roestvrij- stalen apparaten optimaal schoongemaakt.Oven­grillreiniger­gel Artikel-nr. 463582 Voor het reinigen van de binnenruimte. De gel is reukloos.Microvezeldoek met honingraatstructuur Artikel­nr. 460770 Bijzonder geschikt voor het schoonmaken van gevoelige oppervlakken, zoals bijv. glas, glaskeramiek, roestvrij staal of aluminium. Het microvezeldoekje verwijdert in één keer voch- tig en vethoudend vuil.Deurbeveiliging Artikel-nr. 612594 Om te voorkomen dat kinderen de ovendeur openen. De beveiliging wordt vastgeschroefd op een manier die afhangt van de apparaatdeur. Neem de aanwijzingen in het bijlageblad bij de deurbeveiliging in acht.Voor het eerste gebruikHier vindt u alles wat u moet doen voordat u voor het eerst De oven opwarmengerechten klaarmaakt met de oven. Lees eerst het hoofdstukVeiligheidsvoorschriften. Om de geur van het nieuwe te verwijderen, warmt u de lege, gesloten oven op. Ideaal hiervoor is een uur bij Boven- en onderwarmte % op 240 °C. Let erop dat zich geenTijd instellen verpakkingsresten in de binnenruimte bevinden.Na de aansluiting zijn op het display het symbool 0 en drie 1. Met de functiekeuzeknop Boven- en onderwarmte %nullen verlicht. Stel de tijd in. instellen.1. De toets 0 indrukken. 2. Met de temperatuurkeuzeknop 240 °C instellen. Op het display verschijnt de tijd 12:00. Na een uur de oven uitschakelen. Hiervoor de2. Met de toets @ of A de tijd instellen. functiekeuzeknop op de nulstand draaien.Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen. Toebehoren reinigen Reinig de toebehoren voor het eerste gebruik grondig met warm zeepsop en een zacht schoonmaakdoekje.Oven instellenU heeft verschillende mogelijkheden om de oven in te stellen. 2. Met de temperatuurkeuzeknop de temperatuur of deHier geven wij u uitleg over de manier waarop u de gewenste grillstand instellen.verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand instelt. Ukunt voor uw gerecht de tijdsduur en eindtijd instellen. Leeshierover het hoofdstuk Tijdfuncties instellen na. ƒVerwarmingsmethode en temperatuurHet voorbeeld in de afbeelding: Boven- en onderwarmte % bij190 °C.1. Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode instellen. De oven begint op te warmen. Oven uitschakelen. Functiekeuzeknop op de nulstand draaien. Instellingen veranderen U kunt de verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand op elk moment met de daarvoor bestemde keuzeknop veranderen.8
 8. 8. Snelvoorverwarming 1. Verwarmingsmethode en temperatuur instellen.Met de snelvoorverwarming bereikt de oven de ingestelde 2. De toets h kort indrukken.temperatuur bijzonder snel. Op het display is het symbool c verlicht. De oven begint op teGebruik de snelvoorverwarming bij een ingestelde temperatuur warmen.boven 100 °C. Geschikt zijn de verwarmingsmethoden: Het snel voorverwarmen is beëindigd■ 3Dhetelucht : Er klinkt een signaal. Het symbool c op het display verdwijnt.■ Boven- en onderwarmte % Zet uw gerecht in de oven.■ Pizzastand ; Snelvoorverwarming afbrekenOm een gelijkmatig resultaat te krijgen, doet u het gerecht pas De toets h kort indrukken. Het symbool c op het displayin de binnenruimte wanneer het snel voorverwarmen beëindigd verdwijnt.is.Tijdfuncties instellenUw oven heeft verschillende tijdfuncties. Met de toets 0 vraagt Tijdsduuru het menu op en gaat u van de ene naar de andere functie.Zolang u kunt instellen zijn alle symbolen verlicht. De pijl N U kunt de bereidingstijd van uw gerecht instellen. Wanneer degeeft aan bij welke tijdfunctie u zich bevindt. Een al ingestelde tijdsduur afgelopen is, wordt de oven automatischtijdfunctie kunt u direct met de toets @ of A wijzigen wanneer uitgeschakeld. Zo hoeft u geen andere werkzaamheden tevoor het tijdsymbool de pijl N staat. onderbreken om de oven uit te schakelen. De bereidingstijd wordt niet ongewild overschreden.Kookwekker Het voorbeeld in de afbeelding: tijdsduur 45 minuten.U kunt de wekker gebruiken als een kookwekker. Hij loopt 1. Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode instellen.onafhankelijk van de oven. De wekker heeft een eigen signaal. 2. Met de temperatuurkeuzeknop de temperatuur of deZo hoort u of de wekker of een tijdsduur afgelopen is. grillstand instellen.1. De toets 0 eenmaal indrukken. 3. De toets 0 twee keer indrukken. Op het display zijn de tijdsymbolen verlicht, de pijl N staat Op het display staat 0:00. De tijdsymbolen zijn verlicht, de voor V. pijl N staat voor x .2. Met de toets @ of A de wekkertijd instellen. Voorgestelde waarde toets @ = 10 minuten. Voorgestelde waarde toets A = 5 minuten.Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen. Dewekker start. Op het display is het symbool NV verlicht en dewekkertijd loopt zichtbaar af. De andere tijdsymbolenverdwijnen.De wekkertijd is afgelopenEr klinkt een signaal. Op het display staat 0:00. Met de toets 0de wekker uitschakelen. 4. Met de toets @ of A de tijdsduur instellen.Wekkertijd veranderen Voorgestelde waarde toets @ = 30 minutenMet de toets @ of A de wekkertijd veranderen. Na enkele Voorgestelde waarde toets A = 10 minutenseconden wordt de verandering overgenomen.Wekkertijd wissenMet de toets A de wekkertijd weer op 0:00 zetten. Na enkeleseconden wordt de verandering overgenomen. De wekker isuitgeschakeld.Tijdinstellingen opvragenWanneer er meerdere tijdfuncties zijn ingesteld, zijn debijbehorende symbolen op het display verlicht. Voor hetsymbool van de tijdfunctie op de voorgrond staat de pijl N.Om Kookwekker V, Tijdsduur x , Eindtijd y of Tijd 0 op tevragen, de toets 0 zo vaak indrukken tot de pijl N voor het Na enkele seconden start de oven. Op het display kunt u hetbetreffende symbool staat. De waarde hiervoor verschijnt verloop van de tijdsduur aflezen en is het symbool Nx verlicht.enkele seconden op het display. De andere tijdsymbolen verdwijnen. De tijdsduur is afgelopen Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. Op het display staat 0:00. De toets 0 indrukken. Met de toets @ of A kunt u opnieuw een tijdsduur instellen. Of de toets 0 twee keer indrukken en de functiekeuzeknop op de nulstand draaien. De oven is uitgeschakeld. 9
 9. 9. Tijdsduur veranderen Na enkele seconden neemt de oven de instellingen over enMet de toets @ of A de tijdsduur veranderen. Na enkele schakelt in de wachtstand. Op het display verschijnt het tijdstipseconden wordt de verandering overgenomen. Wanneer de waarop het gerecht klaar is, en voor het symbool y staat dewekker ingesteld is, drukt u eerst op de toets 0. pijl N. De symbolen V en 0 verdwijnen. Wanneer de oven start, loopt de tijdsduur zichtbaar af en staat de pijl N voor hetTijdsduur wissen symbool x . Het symbool y verdwijnt.Met de toets A de tijdsduur weer op 0:00 zetten. Na enkele De tijdsduur is afgelopenseconden wordt de verandering overgenomen. De tijdsduur isgewist. Wanneer de wekker ingesteld is, drukt u eerst op de Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. Op hettoets 0. display staat 0:00. De toets 0 indrukken. Met de toets @ of A kunt u opnieuw een tijdsduur instellen. Of de toets 0 twee keerTijdinstellingen opvragen indrukken en de functiekeuzeknop op de nulstand draaien. De oven is uitgeschakeld.Wanneer er meerdere tijdfuncties zijn ingesteld, zijn debijbehorende symbolen op het display verlicht. Voor het Eindtijd veranderensymbool van de tijdfunctie op de voorgrond staat de pijl N. Met de toets @ of A de eindtijd veranderen. Na enkeleOm Kookwekker V, Tijdsduur x , Eindtijd y of Tijd 0 op te seconden wordt de verandering overgenomen. Wanneer devragen, de toets 0 zo vaak indrukken tot de pijl N voor het wekker ingesteld is, drukt u eerst twee keer op de toets 0.betreffende symbool staat. De waarde hiervoor verschijnt Verander de eindtijd niet wanneer de tijdsduur al afloopt. Hetenkele seconden op het display. bereidingsresultaat zou dan niet meer kloppen.Eindtijd Eindtijd wissenU kunt het tijdstip waarop uw gerecht klaar moet zijn wijzigen. Met de toets A de eindtijd naar de actuele tijd terugzetten. NaDe oven start automatisch en is klaar op het gewenste tijdstip. enkele seconden wordt de verandering overgenomen. De ovenU kunt het gerecht bijv. s morgens in de binnenruimte zetten start. Wanneer de wekker ingesteld is, drukt u eerst twee keeren zo instellen dat het s middags klaar is. op de toets 0.Let erop dat levensmiddelen niet te lang in de binnenruimte Tijdinstellingen opvragenstaan en bederven. Wanneer er meerdere tijdfuncties zijn ingesteld, zijn deHet voorbeeld in de afbeelding: Het is 10:30 uur, de tijdsduur is bijbehorende symbolen op het display verlicht. Voor het45 minuten en de oven moet om 12:30 uur klaar zijn. symbool van de tijdfunctie op de voorgrond staat de pijl N.1. Functiekeuzeknop instellen. Om Kookwekker V, Tijdsduur x, Eindtijd y of Tijd 0 op te2. Temperatuurkeuzeknop instellen. vragen, de toets 0 zo vaak indrukken tot de pijl N voor het betreffende symbool staat. De waarde hiervoor verschijnt3. De toets 0 twee keer indrukken. enkele seconden op het display.4. Met de toets @ of A de tijdsduur instellen.5. De toets 0 indrukken. Tijd De pijl N staat voor y. Het tijdstip waarop het gerecht klaar Na de aansluiting of na een stroomonderbreking zijn op het is verschijnt. display het symbool 0 en drie nullen verlicht. Stel de tijd in. 1. De toets 0 indrukken. Op het display verschijnt de tijd 12:00. 2. Met de toets @ of A de tijd instellen. Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen. Tijd wijzigen Er mag geen andere tijdfunctie zijn ingesteld. 1. De toets 0 vier keer indrukken. Op het display zijn de tijdsymbolen verlicht, de pijl N staat voor 0.6. Met de toets @ of A de eindtijd op een later tijdstip zetten. 2. Met de toets @ of A de tijd veranderen. Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen. Tijdsweergave uit U kunt ervoor kiezen de tijd niet meer weer te geven. Lees hierover het hoofdstuk Basisinstellingen veranderen na.10
 10. 10. KinderslotOm te voorkomen dat kinderen per ongeluk de oven Kinderslot inschakeleninschakelen, is deze voorzien van een kinderslot. Er mag geen tijdsduur of eindtijd zijn ingesteld.De oven reageert op geen enkele instelling. U kunt de De toets h ca. vier seconden lang indrukken.kookwekker en de tijd ook instellen wanneer het kinderslot is Op het display verschijnt het symbool @. Het kinderslot isingeschakeld. ingeschakeld.Wanneer de verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand Kinderslot uitschakelenzijn ingesteld, wordt het verwarmen door het kinderslot De toets h ca. vier seconden lang indrukken.onderbroken. Het symbool @ verdwijnt van het display. Het kinderslot is uitgeschakeld.Basisinstellingen wijzigenUw oven heeft diverse basisinstellingen. Deze instellingen kunt Er mag geen andere tijdfunctie zijn ingesteld.u naar eigen inzicht aanpassen. 1. De toets 0 ca. 4 seconden lang indrukken.Basisinstellingen Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Op het display verschijnt de actuele basisinstelling voor de tijdweergave, bijv. c1 1 voor de keuze 1.c1 Tijdweergave altijd* alleen met - 2. Met de toets @ of A de basisinstelling wijzigen. de toets 0 3. Met de toets 0 bevestigen.c2 Signaalduur na het ca. 10 sec. ca. 2 min.* ca. 5 min. In het display verschijnt de volgende basisinstelling. U kunt verstrijken van een tijdsduur of wekker- met de toets 0 alle niveaus doorlopen en met de toets @ tijd of A wijzigen.c3 Wachttijd totdat een ca. 2 sec. ca. 5 sec.* ca. 10 sec. 4. Tot slot de toets 0 ca. 4 seconden lang indrukken. instelling is overge- Alle basisinstellingen zijn overgenomen. nomen U kunt uw basisinstellingen op elk moment opnieuw wijzigen.* FabrieksinstellingOnderhoud en reinigingWanneer u de oven goed verzorgt en schoonmaakt, blijft hij Bereik Schoonmaakmiddelenlang mooi en intact. Hieronder wordt uitgelegd hoe u de ovenop de juiste manier verzorgt en schoonmaakt. Voorkant van de Warm zeepsop: oven met een schoonmaakdoekje reinigen enAanwijzingen met een zachte doek nadrogen. Geen■ Geringe kleurverschillen op de voorzijde van de oven zijn het glasreiniger of schraper gebruiken. gevolg van het gebruik van verschillende materialen, zoals glas, kunststof en metaal. Roestvrij staal Warm zeepsop: met een schoonmaakdoekje reinigen en■ Schaduwen op de ruit van de deur, die eruit zien als strepen, met een zachte doek nadrogen. Kalk-, zijn lichtreflexen van de ovenlamp. vet-, zetmeel- en eiwitvlekken altijd■ Het email wordt ingebrand op zeer hoge temperaturen. onmiddellijk verwijderen. Onder zulke Hierdoor kunnen er kleine kleurverschillen ontstaan. Dit is vlekken kan gemakkelijk corrosie ont- normaal en heeft geen nadelige invloed op de werking. De staan. smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden Bij de klantenservice of in de vakhandel geëmailleerd. Ze kunnen daarom ruw zijn. De bescherming zijn speciale schoonmaakmiddelen voor tegen corrosie blijft hierbij intact. roestvrij staal verkrijgbaar die geschikt zijn voor warme oppervlakken. HetSchoonmaakmiddelen schoonmaakmiddel heel dun opbrengen met een zachte doek.Om te voorkomen dat de verschillende oppervlakken doorverkeerde schoonmaakmiddelen beschadigd worden, dient u Ruiten van de deur Glasreiniger:zich te houden aan de gegevens in de tabel. Gebruik met een zachte doek schoonmaken. Geen schraper gebruiken.■ geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen, Glazen afscher- Warm zeepsop:■ geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen, ming van de oven- met een schoonmaakdoekje reinigen.■ geen harde schuur- of schoonmaaksponsjes, lamp■ geen hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten. Dichting Warm zeepsop: Niet afnemen! met een schoonmaakdoekje reinigen.Was nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik goed uit. Niet schuren. 11
 11. 11. Bereik Schoonmaakmiddelen Maak de rails schoon met zeepsop en een schoonmaaksponsje. Gebruik bij hardnekkig vuil een borstel.Inschuifrails Warm zeepsop: laten weken en met een schoonmaak- Inschuifrails bevestigen doekje of borstel schoonmaken. 1. Inschuifrails eerst in de achterste bus plaatsen, iets naarTelescooprails Warm zeepsop: achteren drukken (Afbeelding A) met een schoonmaakdoekje of borstel schoonmaken. Niet laten weken of 2. en vervolgens in de voorste bus plaatsen (Afbeelding B). schoonmaken in de vaatwasmachine.Toebehoren Warm zeepsop: $ % laten weken en met een schoonmaak- doekje of borstel schoonmaken.Zelfreinigende oppervlakken in de binnenruimteschoonmakenDe achterwand in de oven is voorzien van een laagje zeerporeus keramiek. Spetters van het bakken en braden wordenhiervan opgezogen en afgebroken terwijl de oven in gebruik is.Hoe hoger de temperatuur en hoe langer de oven wordtgebruikt, des te beter het resultaat. De inschuifrails passen links en rechts. De welving moet zichWanneer er ook na herhaald gebruik nog vuil zichtbaar is, gaat altijd aan de onderkant bevinden.u als volgt te werk:1. Bodem, plafond en zijwanden van de binnenruimte Grillelement naar beneden klappen zorgvuldig schoonmaken. Om het plafond te reinigen kunt u het grillelement naar2. 3D-hetelucht : instellen. beneden klappen.3. De lege, gesloten oven gedurende ongeveer 2 uur op maximale temperatuur houden. ã=Risico van verbranding! De oven dient onverwarmd te zijn.De keramiekbedekking wordt geregenereerd. Bruinachtige ofwitachtige resten kunt u, wanneer de binnenruimte afgekoeld is, 1. Grillelement vasthouden en de bevestigingsbeugel naarmet water of een zachte doek verwijderen. voren trekken tot hij hoorbaar inklikt (Afbeelding A).Een lichte verkleuring van het keramiek heeft geen invloed op 2. Grillelement naar beneden klappen (Afbeelding B).de zelfreiniging.Attentie! $ %■ Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen. Deze veroorzaken krassen op de hoogporeuze laag of vernietigen hem.■ Behandel de keramiekbedekking nooit met ovenreiniger. Komt hier per ongeluk ovenreiniger op, verwijder deze dan direct met een spons en voldoende water.Bodem, plafond en zijwanden van de binnenruimteschoonmakenGebruik hiervoor een schoonmaakdoekje en heet zeepsop of 3. Na de reiniging het grillelement weer naar boven klappen enwater met azijn. vasthouden.Bij sterke vervuiling een schuursponsje van roestvrij staal of 4. Bevestigingsbeugel naar beneden trekken en hoorbaar latenovenreiniger gebruiken. Alleen gebruiken in de onverwarmde inklikken.oven. De zelfreinigende oppervlakken nooit behandelen meteen schuursponsje of ovenreiniger. Ovendeur verwijderen en inbrengenInschuifrails verwijderen en bevestigen Om de deurruiten schoon te maken en te demonteren, kunt uU kunt de rails voor het reinigen verwijderen. De oven dient de ovendeur verwijderen.afgekoeld te zijn. De scharnieren van de ovendeur zijn alle voorzien van een blokkeerhendel. Wanneer de blokkeerhendels zijn dichtgeklaptInschuifrails verwijderen (Afbeelding A), is de ovendeur beveiligd. Hij kan niet worden1. Rail voor optillen verwijderd. Wanneer de blokkeerhendels voor het verwijderen2. en uit de geleiders nemen (Afbeelding A). van de ovendeur opengeklapt zijn (B), zijn de scharnieren beveiligd. Ze kunnen niet dichtklappen.3. Hierna de hele rail naar voren trekken4. en verwijderen (Afbeelding B). $ % $ % 12
 12. 12. ã=Risico van letsel! Deurruiten verwijderen en inbrengenWanneer de scharnieren niet beveiligd zijn, klappen ze met Om gemakkelijker schoon te maken kunt u de ruiten van degrote kracht dicht. Let erop dat de blokkeerhendels altijd ovendeur afnemen.helemaal dichtgeklapt zijn, en bij het verwijderen van de Verwijderenovendeur helemaal opengeklapt. 1. Ovendeur verwijderen en met de handgreep naar benedenDeur verwijderen op een doek leggen.1. Ovendeur helemaal openen. 2. De afscherming bovenaan de ovendeur eraf schroeven. Hiervoor de schroeven aan de linker- en rechterkant2. Beide blokkeerhendels links en rechts openklappen losdraaien (Afbeelding A). (Afbeelding A). 3. Bovenste ruit optillen en naar buiten trekken (Afbeelding B).3. Ovendeur tot de aanslag sluiten. Met beide handen links en rechts vastpakken. Nog wat verder sluiten en uitnemen (Afbeelding B). $ % $ % 4. De grote klemmen rechts en links losschroeven. De ruit optillen en de houders van de ruit trekken (Afbeelding C). DeDeur inbrengen ruit eruit nemen.De ovendeur in de omgekeerde volgorde weer inbrengen. 1. Let er bij het inbrengen van de ovendeur op dat beide scharnieren recht in de opening worden geleid (Afbeelding A).2. De keep op het scharnier dient aan beide kanten in te klikken (Afbeelding B). $ % Reinig de ruiten met glasreiniger en een zachte doek. Gebruik geen scherpe of schurende middelen en geen schraper. Het glas kan hierdoor beschadigd raken. Inbrengen Let er bij het inbrengen op dat “right above“ linksonder ondersteboven staat.3. Beide blokkeerhendels weer dichtklappen (Afbeelding C). Ovendeur sluiten. 1. De ruit schuin naar achteren inschuiven (Afbeelding A). 2. Borgveren rechts en links op de ruit plaatsen, zo uitlijnen dat de veren zich boven het schroefgat bevinden en vastschroeven (Afbeelding B). $ %ã=Risico van letsel!Wanneer de ovendeur er per ongeluk uitvalt of een scharnierdichtklapt, het scharnier niet met uw hand aanraken. Neem 3. Bovenste ruit schuin naar achteren inschuiven. Het grote vlakcontact op met de klantenservice. moet zich aan de buitenkant bevinden. 4. Afscherming plaatsen en vastschroeven. 5. Ovendeur inbrengen Gebruik de oven pas weer wanneer de ruiten naar behoren zijn ingezet. 13
 13. 13. Wat te doen bij storingen?Storingen worden vaak veroorzaakt door een kleinigheid.Raadpleeg de volgende tabel voordat u contact opneemt met ã=Kans op een elektrische schok!de servicedienst. Wellicht kunt u zelf de storing verhelpen. Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijnStoringstabel geïnstrueerd door de klantenservice.Wanneer een gerecht niet goed gelukt is, lees hier dan het Ovenlamp aan het plafond vervangenhoofdstuk Voor u in onze kookstudio getest op na. Hier vindt uvele tips en aanwijzingen voor het koken. Als de ovenlamp is uitgevallen, moet deze worden vervangen. Temperatuurbestendige reservelampen, 40 watt, kunt u krijgenStoring Mogelijke oor- Oplossing/aanwijzing bij de klantenservice of uw speciaalzaak. Gebruik uitsluitend zaak originele lampen.De oven functio- De zekering is Kijk in de meterkast na of ã=Kans op een elektrische schok!neert niet. defect. de zekering in orde is. Zekering in de meterkast uitschakelen. De stroom is uit- Controleer of het keuken- 1. Theedoek in de onverwarmde oven leggen, om schade te gevallen. licht of andere keukenappa- voorkomen. raten functioneren. 2. Glazen afscherming eruit halen door de schroeven naar linksOp het display De stroom is uit- Stel de tijd opnieuw in. te draaien.zijn 0 en nullen gevallen.verlicht.De oven warmt Er zit stof op de Draai de schakelaars meer-niet op. contacten. dere keren heen en weer.FoutmeldingenWanneer op het display een foutmelding met “ verschijnt, druktu op de toets 0. De melding verdwijnt. Een ingesteldetijdfunctie wordt gewist. Wanneer de foutmelding weerverschijnt, neem dan contact op met de klantenservice.Bij de volgende foutmelding kunt u het probleem zelf oplossen. 3. Lamp vervangen door een van hetzelfde type.Foutmelding Mogelijke oor- Oplossing/aanwijzing zaak 4. Glazen afscherming er weer inschroeven.“‹‚‚ Er is een toets Druk alle toetsen afzonder- 5. Theedoek eruit nemen en de zekering inschakelen. te lang inge- lijk in. Controleer of er een drukt of bedekt. toets klem zit of bedekt of Glazen afscherming vervuild is. Als de glazen afscherming beschadigd is, dient hij te worden vervangen. Passende glazen afschermingen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice. Vermeld a.u.b. het productnummer (E­nr.) en het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat.ServicedienstWanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienstservicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens deoplossing, ook om onnodig bezoek van een technicus te garantietijd kosten met zich meebrengt.voorkomen. De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.E­nummer en FD­nummer Verzoek om reparatie en advies bij storingenGeef aan de klantenservice altijd het productnummer (E-nr.) en NL 088 424 4020het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij ugoed van dienst kunnen zijn. Het typeplaatje met de nummers B 070 222 142vindt u rechts, aan de zijkant van de ovendeur. Om niet te lang Vertrouw op de competentie van de producent. Zo bent u erte hoeven zoeken wanneer u de klantenservice nodig heeft, zeker van dat de reparatie wordt uitgevoerd door geschooldekunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en het onderhoudstechnici, die beschikken over de origineletelefoonnummer van de servicedienst invullen. onderdelen voor uw huishoudelijke apparaten.E­nr. FD-nr.Servicedienst O14
 14. 14. Energie­ en milieutipsHier krijgt u tips over de manier waarop u bij het bakken en tweede gerecht korter. U kunt ook 2 rechthoekige bakvormenbraden kunt besparen op energie en het apparaat op de juiste naast elkaar in de oven plaatsen.manier afvoert. ■ Bij langere bereidingstijden kunt u de oven 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitzetten en de restwarmteEnergie besparen gebruiken voor het afbakken.■ De oven alleen voorverwarmen als dit in het recept of in de tabellen van de gebruiksaanwijzing is opgegeven. Milieuvriendelijk afvoeren■ Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen. Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af. Deze nemen de hitte bijzonder goed op. Dit apparaat beantwoordt aan de Europese richtlijn■ Open de ovendeur tijdens het garen, bakken of braden zo 2002/96/EG inzake gebruikte elektro­ en elektronica- weinig mogelijk. apparatuur (WEEE - waste electrical and electronic■ Meerdere taarten of cakes kunt u het beste na elkaar bakken. equipment). De richtlijn biedt het kader voor de De oven is dan nog warm. Daardoor is de baktijd voor het terugname en verwerking van gebruikte apparaten geldend voor de hele EU.Voor u in onze kookstudio uitgetest.Hier vindt u een keur aan gerechten en de daarbij behorende Bakplaten die gelijktijdig in de oven worden gedaan, hoevenoptimale instellingen. Wij laten u zien welke niet op hetzelfde moment klaar te zijn.verwarmingsmethode en temperatuur het meest geschikt is In de tabellen vindt u talrijke voorstellen voor uw gerechten.voor uw gerecht. U krijgt informatie over de juiste toebehorenen de hoogte waarop ze ingeschoven dienen te worden. U Wanneer u met 3 rechthoekige bakvormen tegelijk bakt, zetkrijgt tips over de te gebruiken vormen en de bereiding. deze dan zoals op de afbeelding aangegeven op het rooster.Aanwijzingen■ De tabel geldt altijd voor producten die in de onverwarmde en lege binnenruimte worden geplaatst. Alleen voorverwarmen wanneer dit in de tabel wordt aangegeven. Leg pas na het voorverwarmen bakpapier op de toebehoren.■ De aangegeven tijden in de tabellen zijn richtwaarden. Ze zijn afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de levensmiddelen.■ Maak gebruik van de meegeleverde toebehoren. Bij de klantenservice of in de vakhandel kunt u toebehoren of extra toebehoren kopen. Bakvormen Verwijder voor het gebruik alle toebehoren en vormen die u Het meest geschikt zijn donkere metalen bakvormen. niet nodig heeft uit de binnenruimte. Bij lichte bakvormen van dunwandig metaal of glazen vormen is■ Gebruik altijd een pannenlap wanneer u hete toebehoren of de baktijd langer en wordt het gebak niet zo gelijkmatig bruin. vormen uit de oven neemt. Wanneer u siliconen vormen wilt gebruiken, raadpleeg dan de informatie en de recepten van de fabrikant. Vormen vanGebak silicone zijn vaak kleiner dan normale vormen. De deegvormen en receptgegevens kunnen afwijken.Bakken op één niveauMet boven­ en onderwarmte % lukt het gebak het beste. TabellenWanneer u met 3D-hetelucht : bakt, dient u de volgende In de tabellen vindt u voor de verschillende soorten gebak deinschuifhoogtes voor de toebehoren te gebruiken: optimale verwarmingsmethode. Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het deeg. In■ Gebak in vormen: hoogte de tabellen zijn bereiken aangegeven. Probeer het eerst met de■ Gebak op de plaat: hoogte laagste waarde. Een lage temperatuur zorgt ervoor dat het gerecht gelijkmatiger bruin wordt. Stel de oven indien nodig deBakken op meerdere niveaus volgende keer hoger in.Gebruik 3D­hetelucht :. De baktijden worden 5 tot 10 minuten korter wanneer u voorverwarmt.Inschuifhoogtes bij het bakken op 2 niveaus Bijkomende informatie vindt u onder Tips voor het bakken na■ Braadslede: hoogte de tabellen.■ Bakplaat: hoogteInschuifhoogtes bij het bakken op 3 niveaus■ Bakplaat: hoogte 5■ Braadslede: hoogte■ Bakplaat: hoogte 15
 15. 15. Gebak in vormen Vorm Hoogte Verwar- Temperatuur Tijdsduur mingsme- in C° in minuten thodeCake, eenvoudig Krans­/rechthoekige vorm 2 : 160-180 50-60 3 cakevormen 3+1 : 140-160 60-80Cake, fijn Krans­/rechthoekige vorm 2 % 150-170 65-75Taartbodem, roerdeeg Vorm vruchtentaartbodem 3 % 160-180 20-30Vruchtentaart fijn, roerdeeg Springvorm/tulbandvorm 2 % 160-180 50-60Biscuitbodem, 2 eieren (voorverwar- Vorm vruchtentaartbodem 2 % 160-180 20-30men)Biscuittaart, 6 eieren (voorverwarmen) Springvorm 2 % 160-180 40-50Bodem zandtaartdeeg met rand Springvorm 1 % 170-190 25-35Vruchten- of kwarktaart, bodem van Springvorm 1 % 170-190 70-90zandtaartdeeg*Zwitserse vruchtentaart Pizzaplaat 1 % 220-240 35-45Tulband Tulbandvorm 2 % 150-170 60-70Pizza, dunne bodem met weinig bedek- Pizzaplaat 1 % 250-270 10-15king (voorverwarmen)Hartig gebak* Springvorm 1 % 180-200 45-55* Gebak ca. 20 minuten in de uitgeschakelde, gesloten oven laten afkoelen.Gebak op de plaat Toebehoren Hoogte Verwar- Temperatuur Tijdsduur mingsme- in °C in minuten thodeRoerdeeg met droge bedekking Bakplaat 2 % 170-190 20-30 Braadslede + bakplaat 3+1 : 150-170 35-45Roerdeeg met vochtige bedekking, Braadslede 2 % 180-200 25-35vruchten Braadslede + bakplaat 3+1 : 140-160 40-50Gistdeeg met droge bedekking Bakplaat 3 % 170-190 25-35 Braadslede + bakplaat 3+1 : 150-170 35-45Gistdeeg met vochtige bedekking, Braadslede 3 % 160-180 40-50vruchten Braadslede + bakplaat 3+1 : 150-170 50-60Zandtaartdeeg met droge bedekking Bakplaat 2 % 170-190 20-30Zandtaartdeeg met vochtige bedek- Braadslede 2 % 170-190 60-70king, vruchtenZwitserse vruchtentaart Braadslede 1 % 210-230 40-50Biscuitrol (voorverwarmen) Bakplaat 2 % 170-190 15-20Broodvlecht van 500 g bloem Bakplaat 2 % 170-190 25-35Kerststol van 500 g bloem Bakplaat 3 % 160-180 60-70Kerststol van 1 kg bloem Bakplaat 3 % 140-160 90-100Strudel, zoet Braadslede 2 % 190-210 55-65Pizza Bakplaat 2 % 210-230 25-35 Braadslede + bakplaat 3+1 : 180-200 40-50Flammkuchen (voorverwarmen) Braadslede 2 % 250-270 10-15Börek Braadslede 2 % 180-200 40-5016
 16. 16. Klein gebak Toebehoren Hoogte Verwar- Temperatuur Tijdsduur mingsme- in °C in minuten thodeKoekjes Bakplaat 3 : 140-160 15-25 Braadslede + bakplaat 3+1 : 130-150 25-35 2 bakplaten + braadslede 5+3+1 : 130-150 30-40Sprits (voorverwarmen) Bakplaat 3 % 140-150 30-40 Bakplaat 3 : 140-150 30-40 Braadslede + bakplaat 3+1 : 140-150 30-45 2 bakplaten + braadslede 5+3+1 : 130-140 40-55Bitterkoekjes Bakplaat 2 % 100-120 30-40 Braadslede + bakplaat 3+1 : 100-120 35-45 2 bakplaten + braadslede 5+3+1 : 100-120 40-50Schuimgebak Bakplaat 3 : 80-100 100-150Muffins Rooster met muffinplaat 2 % 170-190 20-25 2 roosters met muffinplaten 3+1 : 160-180 25-35Deeg van bijv. soesjes Bakplaat 2 % 210-230 30-40Bladerdeeggebak Bakplaat 3 : 180-200 20-30 Braadslede + bakplaat 3+1 : 180-200 25-35 2 bakplaten + braadslede 5+3+1 : 170-190 35-45Gistdeeggebak Bakplaat 2 % 180-200 20-30 Braadslede + bakplaat 3+1 : 160-180 25-35Brood en broodjes Giet nooit water in de hete oven.Bij het bakken van brood de oven voorverwarmen, wanneer erniet iets anders aangegeven is.Brood en broodjes Toebehoren Hoogte Verwar- Temperatuur Tijdsduur mingsme- in °C in minuten thodeGistbrood van 1,2 kg bloem Braadslede 2 % 270 5 200 30-40Zuurdeegbrood van 1,2 kg Braadslede 2 % 270 8bloem 200 35-45Plat rond brood Braadslede 2 % 270 10-15Broodjes (niet voorverwarmen) Bakplaat 3 % 200-220 20-30Broodjes van gistdeeg, zoet Bakplaat 3 % 180-200 15-20 Braadslede + bakplaat 3+1 : 160-180 20-30Tips voor het bakkenU wilt bakken volgens uw eigen recept. Raadpleeg de baktabellen voor gelijksoortig gebak.Zo stelt u vast of de cake goed door- Prik ca. 10 voor het einde van de in het recept vermelde baktijd met een stokje in hetbakken is. hoogste punt van het gebak. Wanneer er geen deeg meer aan de prikker zit, is het gebak klaar.Het gebak zakt in. Voeg de volgende keer minder vloeistof toe of stel de oventemperatuur 10 graden lager in.Houd rekening met de omroertijden in het recept.Het gebak is in het midden hoog gere- De rand van de springvorm niet invetten. Na het bakken maakt u het gebak voorzichtigzen en lager bij de randen. los met een mes.Het gebak wordt te donker aan de Plaats het verder naar binnen, kies een lagere temperatuur en bak het iets langer.bovenkant.Het gebak is te droog. Als het gebak klaar is, prikt u er met een prikker kleine gaatjes in. Vervolgens bedruppelt u het met vruchtensap of alcohol. Stel de temperatuur de volgende keer 10 graden hoger in en houd een kortere baktijd aan.Het brood of het gebak (bijv. kwarktaart) Gebruik de volgende keer wat minder vloeistof en bak iets langer bij een wat lagere tem-ziet er goed uit, maar is van binnen klef peratuur. Bij gebak met een vochtige bovenkant bakt u eerst de bodem voor. Bestrooi(zacht, doortrokken met waterstrepen). het met amandelen of paneermeel en doe dan de bovenlaag erop. Houd u aan de recep- ten en baktijden. 17
 17. 17. Het gebak is ongelijkmatig bruin gewor- Kies een wat lagere temperatuur, dan wordt het gebak gelijkmatiger bruin. Gebruik bijden. kwetsbaar gebak boven- en onderwarmte % op één niveau. Ook bakpapier dat uitsteekt kan de luchtcirculatie beïnvloeden. Knip het bakpapier altijd zodanig af dat het goed op de plaat past.Het vruchtengebak is te licht aan de Plaats het gebak de volgende keer één niveau lager.onderkant.Het sap van de vruchten stroomt over. Gebruik, indien beschikbaar, de volgende keer de diepere braadslede.Klein gebak van gistdeeg plakt bij het Tussen de gebakstukken dient een afstand van ca. 2 cm te zijn. Zo is er voldoendebakken aan elkaar. plaats en kan het gebak goed rijzen en helemaal bruin worden.U hebt op meerdere niveaus gebakken. Gebruik voor het bakken op meerdere niveaus altijd 3D­hetelucht :. Bakplaten dieOp de bovenste plaat is het gebak don- gelijktijdig in de oven worden gedaan, hoeven niet op hetzelfde moment klaar te zijn.kerder dan op de onderste.Bij het bakken van vochtig gebak ont- Bij het bakken kan waterdamp ontstaan. Deze komt vrij via de deur. De waterdamp kanstaat er condenswater. neerslaan op het bedieningspaneel of op het meubilair en als condens neerdruppelen. Dit is normaal.Vlees, gevogelte, vis Grillen Verwarm bij het grillen ca. 3 minuten voor alvorens het gerechtVormen in de binnenruimte te plaatsen.U kunt alle vormen gebruiken die hittebestendig zijn. Voor grote Gril altijd in een gesloten oven.stukken vlees is ook de braadslede geschikt. Gebruik zoveel mogelijk gelijke stukken om te grillen. ZoHet meest geschikt zijn vormen van glas. Let erop dat het worden ze gelijkmatig bruin en blijven ze lekker mals.deksel voor de pan past en goed sluit Keer de grillstukken na Z van de bereidingstijd.Gebruikt u geëmailleerde braadpannen, voeg dan wat meervloeistof toe. Zout de steaks pas na het grillen.Bij braadgerei van roestvrij staal wordt het gerecht niet zo erg Leg de te grillen stukken vlees rechtstreeks op het rooster. Alsbruin en kan het vlees wat minder gaar zijn. Houd langere u één stuk vlees wilt grillen, lukt dit het best wanneer u hetbereidingstijden aan. midden op het rooster legt.Opgaven in de tabellen: Plaats ook de braadslede op hoogte 1.Het vleessap wordtVorm zonder deksel = open opgevangen en de oven blijft schoner.Vorm met deksel = gesloten De bakplaat of braadslede bij het grillen niet op hoogte 4 of 5Zet de vorm altijd midden op het rooster. plaatsen. Door de sterke hitte vervormen ze en bij verwijdering kunnen ze de binnenruimte beschadigen.Zet hete vormen van glas op een droge onderzetter. Is deondergrond nat of koud, dan kan het glas knappen. Het grillelement wordt steeds weer in- en uitgeschakeld. Dit is normaal. Hoe vaak dit gebeurt, is afhankelijk van de ingesteldeBraden grillstand.Voeg aan mager vlees een beetje vloeistof toe. De bodem van Vleesde vorm dient ca. ½ cm bedekt te zijn. Draai stukken vlees na de helft van de tijd om.Voeg aan stoofvlees royaal vloeistof toe. De bodem van devorm dient ca 1 - 2 cm bedekt te zijn. Als het vlees klaar is, moet het nog 10 minuten in de uitgeschakelde, gesloten oven blijven. Het vocht kan zich danDe hoeveelheid vloeistof is afhankelijk van het soort vlees en beter verdelen.het materiaal van de vormen. Wanneer u vlees in geëmailleerdebraadvormen klaarmaakt, is er wat meer vloeistof nodig dan in Wikkel rosbief na de bereiding in aluminiumfolie en laat hetglazen vormen. 10 minuten in de oven nagaren.Braadsledes van roestvrij staal zijn slechts beperkt geschikt. Snijd bij varkensvlees met zwoerd, het zwoerd kruisgewijs in enHet vlees gaart langzamer en wordt minder bruin. Houd een leg het vlees eerst met het zwoerd naar beneden in de vorm.hogere temperatuur en/of een langere bereidingstijd aan.Vlees Gewicht Toebehoren en Hoogte Verwar- Temperatur Tijdsduur vormen mingsme- in °C, grill- in minuten thode standRundvleesGestoofd rundvlees 1,0 kg gesloten 2 % 210-230 100 1,5 kg 2 % 200-220 120 2,0 kg 2 % 190-210 140Runderfilet, medium 1,0 kg open 2 % 210-230 60 1,5 kg 2 % 200-220 80Rosbief, medium 1,0 kg open 1 4 220-240 60Steaks, 3 cm dik, medium Rooster + braad- 5+1 ( 3 15 slede18
 18. 18. Vlees Gewicht Toebehoren en Hoogte Verwar- Temperatur Tijdsduur vormen mingsme- in °C, grill- in minuten thode standKalfsvleesGebraden kalfsvlees 1,0 kg open 2 % 190-210 110 1,5 kg 2 % 180-200 130 2,0 kg 2 % 170-190 150Kalfsschenkel 1,5 kg open 2 % 210-230 140VarkensvleesBraadstuk zonder zwoerd 1,0 kg open 1 4 190-210 120(bijv. halsstuk) 1,5 kg 1 4 180-200 150 2,0 kg 1 4 170-190 170Braadstuk, zonder zwoerd 1,0 kg open 1 4 190-210 130(bijv. schouder) 1,5 kg 1 4 180-200 160 2,0 kg 1 4 170-190 190Varkensfricandeau 500 g Rooster + braad- 3+1 4 220-230 30 sledeVarkensvlees, mager 1,0 kg open 2 % 200-220 120 1,5 kg 2 % 190-210 140 2,0 kg 2 % 180-200 160Casselerib met been 1,0 kg gesloten 2 % 200-220 70Steaks, 2 cm dik Rooster + braad- 5+1 ( 3 20 sledeVarkensmedaillons, 3 cm dik Rooster + braad- 5+1 ( 3 10 sledeLamsvleesLamszadel met been 1,5 kg open 2 4 190 60Lamsbout zonder been, medium 1,5 kg open 1 4 150-170 120WildbraadReerug met been 1,5 kg open 2 % 200-220 50Reebout zonder been 1,5 kg gesloten 2 % 210-230 100Wild zwijn 1,5 kg gesloten 2 % 180-200 140Hertenvlees 1,5 kg gesloten 2 % 180-200 130Konijn 2,0 kg gesloten 2 % 220-240 60GehaktGebraden gehakt van 500 g open 1 4 180-200 80 vleesWorstjesWorstjes Rooster + braad- 4+1 ( 3 15 sledeGevogelteDe gewichtsgegevens in de tabel hebben betrekking opongevuld, panklaar gevogelte.Leg het hele gevogelte eerst met de borstzijde naar benedenop het rooster. Na Z van de opgegeven tijd keren.Braadstukken, zoals kalkoenrollade of kalkoenfilet, halverwegede opgegeven tijd keren. Stukken gevogelte na Z van de tijdkeren.Prik bij eend of gans het vel onder de vleugels in.Zo kan het vetweglopen.Gevogelte wordt bijzonder knapperig bruin als u het tegen heteinde van de bereidingstijd bestrijkt met boter, zout water ofsinaasappelsap. 19
 19. 19. Gevogelte Gewicht Toebehoren en Hoogte Verwar- Temperatur Tijdsduur vormen mingsme- in °C, grill- in minuten thode standKip, heel 1,2 kg Rooster 2 4 200-220 60-70Poularde, heel 1,6 kg Rooster 2 4 190-210 80-90Kip, gehalveerd 500 g per Rooster 2 4 220-240 40-50 stukStukken kip elk 150 g Rooster 3 4 210-230 30-40Stukken kip elk 300 g Rooster 3 4 220-240 35-45Kipfilets 200 g per Rooster 2 ( 3 30-40 stukEend, heel 2,0 kg Rooster 2 4 190-210 100-110Eendenborst 300 g per Rooster 3 4 240-260 30-40 stukGans, heel 3,5­4,0 kg Rooster 2 4 170-190 120-140Ganzenbouten 400 g per Rooster 3 4 220-240 50-60 stukKalkoen, heel 3,0 kg Rooster 2 4 180-200 80-100Kalkoenrollade 1,5 kg open 1 4 190-210 110-130Kalkoenfilet 1,0 kg gesloten 2 % 180-200 80-90Kalkoenbout 1,0 kg Rooster 2 4 180-200 90-100Vis ingesneden aardappel of een kleine ovenvaste vorm in de buikKeer visstukken na Z van de tijd. van de vis maakt hem stabieler.Hele vis hoeft niet gekeerd te worden. Plaats de hele vis in de Voeg bij de visfilet voor het stoven een paar eetlepels vloeistofzwemstand, met de rugvin naar boven, in de oven. Een toe.Vis Gewicht Toebehoren en Hoogte Verwar- Temperatuur Tijdsduur vormen mingsme- in °C, grill- in minuten thode standVis, heel elk ca. 300 g Rooster 2 ( 2 20-25 1,0 kg Rooster 2 4 210-230 45-55 1,5 kg Rooster 2 4 180-200 60-70 2,0 kg gesloten 2 % 180-200 70-80Viskotelet, 3 cm dik Rooster 3 ( 2 20-25Visfilet gesloten 2 % 210-230 20-30Tips voor het braden en grillenVoor het gewicht van het vlees staan Maak uw keuze in overeenstemming met het eerstvolgende, lagere gewicht en houd eengeen gegevens in de tabel. langere tijd aan.Hoe kunt u vaststellen of het vlees klaar Gebruik de vleesthermometer (verkrijgbaar in de speciaalzaak) of doe de “lepeltest.is? Druk met een lepel op het vlees. Voelt het stevig aan, dan is het klaar. Geeft het mee, dan heeft het nog wat tijd nodig.Het vlees is te donker en de korst is op Controleer de inschuifhoogte en de temperatuur.enkele plaatsen verbrand.Het vlees ziet er goed uit, maar de jus is Neem de volgende keer kleiner braadgerei of voeg wat meer vloeistof toe.aangebrand.Het vlees ziet er goed uit, maar de jus is Gebruik de volgende keer groter braadgerei en voeg minder vloeistof toe.te licht en te waterig.Bij het overgieten van het vlees ontstaat Dit is normaal. Een groot deel van de waterdamp ontsnapt uit de oven. Het kan neer-waterdamp. slaan op het koudere schakelpaneel of op meubilair en als condens neerdruppelen.20

×