Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
by MediaCom, 04.05.2012SES 2012
Türkiyenin sosyo ekonomik statü ölçeğineyeniden bakış >> 2012 SES Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD) ...
Neden değişikliğe gidildi?■ 2006 SES gruplamasında; tüketim için belirleyici olan hane geliri SES ile doğrudan ilişkili d...
«  Projenin eksenini teşkil eden amaç üç  bileşkenden oluşmaktadır: SES ölçeğini,  tüketimle doğrudan ilişkili olan H...
Sürece kimler dahil oldu Geçtiğimiz senelerde reklamverenlerden ve sektörden gelen geri bildirimlerden yola çıkılarak ve...
Mayıs 2012SES 2012 Gelişim Haritası                              lansman          ...
1. Durum analizi >>Mevcut sorunun tespiti    Uluslararası SES ölçümlenmesinde meslek ve eğitim esas alınıyor. ESOMAR b...
2. İstanbul pilot çalışma Temmuz-Ağustos 2010‟da 350 HH‟de İstanbul‟da yapılan pilot çalışmasında;      Soru formu...
3. Taslak model gelişimi >>Süreç ve yaklaşımın temel ilkesi >> Ana yaklaşım, varolan bir uygulamayı tamamen değiştirmek ...
4. Türkiye geneli saha çalışması >>    SES saha çalışmasında, örneklem planı için TÜİK‟den Türkiye kent/kır temsiliyet...
4. Türkiye geneli saha çalışması >> Denek erişimi:     18 yaş üzeri, evde bulunan, HH üyesi deneklerle görüşüldü   ...
4. Türkiye geneli saha çalışması >> Soru formu kapsamı;     Hane Tablosu, HH Meslek-Eğitim bilgileri ve HH Tüketim ve...
Bulgular - 1 - >> Saha çalışmasında görüldü ki:     HH‟nın SES‟ini belirleyecek temel kişinin kim olması gerektiği ko...
Bulgular - 2 - >> Saha çalışmasında görüldü ki:   2006 SES‟inde sorulan 2. kuşağın katkısı %30 ile SES‟i yüksek oranda ...
2006 SES                     2012 SES   Aile Reisinin Babası %70                 ...
Bulgular - 3 - >>    Saha çalışmasında görüldü ki:      (Aralıklar halinde sorulan) gelir sorusuna cevap vermem...
Bulgular - 3 - >>Gelirin entegrasyonu >> Sosyo-Ekonomik-Statu‟nün gelirle %100 ilişkili olması   beklenmemelidir.  ...
Bulgular - 4 - >>    Saha çalışmasında görüldü ki:      2006 SES‟indeki meslek bilgisinin “bedenli/zihinsel vs ...
2006 SES  2012 SES
5. SES algı çalışması >>Conjoint anket & workshop    Türkiye geneli çalışmaya paralel olarak, sektörde SES tanımlaması...
 Bazı prototip haneler için göreli fikir birliği varken, bazı prototip haneler için ise esaslı fikir ayrılığı gözlemlenm...
5. SES algı çalışması >>Conjoint anket & workshop Sektör algı çalışmasından sonra grup çalışması yapılarak, özellikle fik...
Tüm bu çalışmaların sonucuortaya çıkan yeni SES skalası >>
2012 SES Skalası >>
2012 SES Dağılımı >>  Total       A       B       C1       C2        D   E  Baz  ...
Grup büyüklükleri analizi >> Yeni ve eski SES kriterlerine göre dağılım ile ilgili TÜAD resmi bir karşılaştırma yayınlam...
2012 SES’in 2006’dan temel farklılıkları >>    Gelir odaklılık      Meslek gruplaması günlük hayatta karşılığı d...
Yeni SES’leri tanıyalım >>
A SES Grubu % Hemen hepsi Üniversite mezunu, %30 dolayında lisansüstü. Yarıya yakın kısmı ücretli çalışan nitelikli uzm...
B SES Grubu Üniversite /lisansüstü oranı %60‟larda. %35 civarında 2 yıllık veya Lise mezunu. % 60‟ı memur, teknik perso...
C1 SES Grubu %60‟ı Lise mezunu (bunun içinde %20 Meslek Lisesi); %10‟u Yüksekokul ve üstü. %40‟ı esnaf, dükkan sahibi; ...
C2 SES Grubu %20‟ye yakını lise mezunu. Ortaokul ve daha düşük eğitimli oranı %80. Çoğunlukla ilkokul mezunu, düzenli ç...
D SES Grubu %70‟in üzerinde ilkokul mezunu veya illkokul terk, gerisi ortaokul. %30 kadar emekli, çalışmıyor. %20‟nin ...
E SES Grubu %95‟I ilkokul mezunu veya ilkokul terk. %30‟a yakını işsiz (ve çoğu yardımla geçiniyor). %40‟ı emekli, ça...
Yazılımcı Berk      Kaptan Necati  Selçuk Üniversitesi    9 Eylül ÜniversitesiBozkır Meslek Yüksekokulu-  Deni...
Çiftçi, traktör kullanıcısı Hüsnü  Organik tarım yapan     Ulukışla Ortaokulu       çiftçi Burak        ...
Ev hanımı SibelNafaka ile geçiniyor    İrad sahibi Mehmet            İstanbul Üniversitesi,İktisat Fakültes...
Başkasının taksisinde şöförlük  Kendi arabasında taksi    yapan Selami          şöförü Arif  Kastamonu Merk...
3 Mayıs 2012 LANSMAN >> 3 Mayıs‟tan sonra SES tanımlaması 2012 SES ile yapılacak ve tüm sektör bu ortak kullanımı yapaca...
Teşekkürler
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SES 2012

13,907 views

Published on

Türkiye'nin sosyo ekonomik statü ölçeğine yeniden bakış >> 2012 SES

 • Be the first to comment

SES 2012

 1. 1. by MediaCom, 04.05.2012SES 2012
 2. 2. Türkiyenin sosyo ekonomik statü ölçeğineyeniden bakış >> 2012 SES Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD) ve Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), ülkemizdeki pazarlama faaliyetlerinde, tüketici analizleri ve hedef kitle yaklaşımı açısından referans değer içeriği taşıyan Hanehalkı (HH) Sosyo Ekonomik Statü (SES) gruplamasını güncellemek amacıyla bir çalışma başlattı. Çalışmanın hedefi, en son 2006 yılında yapılan SES ölçeğinin, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla, gelirin de entegre edildiği, tüm sektörde uygulanabilir ve standart bir formasyona dönüştürülmesi.  SES ölçeğini tanımlarken, tüketimle doğrudan ilişkili olan gelir kriterini de ekleyerek revize etmek ve bu yeni yaklaşımla sektörde kullanımını ortaklaştırmak ve yaygınlaştırmak ana amaçlardandır.
 3. 3. Neden değişikliğe gidildi?■ 2006 SES gruplamasında; tüketim için belirleyici olan hane geliri SES ile doğrudan ilişkili değildir. Nitekim öyle bir amaç güdülmemiştir.■ 2006‟dan beri SES tanımlamasında kullanılan meslek ve eğitim kriterleri de Türkiye‟de geliri açıklamada yetersiz kalmakta, sapmalara yol açmaktadır.■ Buna ek olarak, sektörde birbirinden farklı SES ölçekleri kullanılmakta olup özellikle Adhoc çalışmalarda ortak dil oluşamamıştır.
 4. 4. « Projenin eksenini teşkil eden amaç üç bileşkenden oluşmaktadır: SES ölçeğini, tüketimle doğrudan ilişkili olan Hane halkının ekonomik durumunu da göz önünde bulundurarak revize etmek ve bu yeni yaklaşımla » tüm paydaşlar için pratik ve ortak bir dil oluşturmak amaçlandı. İki yıllık süreyi kapsayan SES revizyon çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Ali Levent Orhun TÜAD Yönetim Kurulu Başkanı
 5. 5. Sürece kimler dahil oldu Geçtiğimiz senelerde reklamverenlerden ve sektörden gelen geri bildirimlerden yola çıkılarak ve 2010 başında Durum Analizini takiben başlatılan «SES‟de Revizyon» projesi, değişik aşamalarda sektörden 20‟den fazla kişinin katılımıyla yürütülen çok paylaşımlı bir süreç oldu. Projenin ana lideri TÜAD ve TÜAD‟a üye araştırma şirketleri olmuştur. Süreç boyunca; RVD, RD, TİAK, BİAK, RİAK gibi diğer paydaşlarla yapılan güncelleme toplantıları vesilesiyle de, amaç ve sonuç ilişkilendirmesi sürekli teyid edilerek, yeni SES‟in sektörde yaygın kullanımı için ortam hazırlandı.
 6. 6. Mayıs 2012SES 2012 Gelişim Haritası lansman RVD, RD , TİAK 11 2011 – 03 2012 güncelleme 6. Analizler toplantıları ve Sonuçlandırma 08-10 2011 5. SES Algı Çalışması 02-08 2011 ve TR Proje Analizleri 21 Kasım 2011  4.TR geneli Saha çalışması Araştırma sektörü 09-12 2010 Projelendirme, saha, veri girişi WORKSHOP 10 Şubat 2012  3.Taslak Model Gelişimi Tüm paydaşlar 07-08 2010 2006 vs Mevcut adhoc uygulamalar GERİ BİLDİRİM Mart 2012  Sektörde PİLOT 2. İstanbul pilot çalışma (350 HH)01-06 2010 Soru formu test, gelir aralıkları, geliri etkileyen faktörler1. Durum Analizi ve «Go ahead»Geri bildirimler, Sektör paylaşımı, TÜAD SES Komite oluşumu
 7. 7. 1. Durum analizi >>Mevcut sorunun tespiti Uluslararası SES ölçümlenmesinde meslek ve eğitim esas alınıyor. ESOMAR bazında standard bir yaklaşım olmadığı, yine meslek ve eğitim bileşkesinin temel alındığı, bir ölçüde buna eşya sahipliğinin eklenmediği görülüyor. Bazı batı Avrupa ülkelerinde sadece gelir aralıkları kullanılarak segmentasyon yapılıyor, ama bu zaten SES (ya da SEC) olarak adlandırılmıyor. Oysa, ülkemizde bu iki kriterin her zaman birbiriyle orantılı olmaması ve gelirle bağlantılı olarak ilerlememesi sapmalara yol açabiliyor.  Ülkemizde eğitim durumu her zaman mesleki statüyü belirlemediği gibi gelirle de her zaman doğru orantılı bir profil çizmiyor. Ek olarak, 2006 SES‟de, aile reisinin yanısıra ikinci kuşağın (alile reisinin ve eşinin anne ve babalarının) eğitim ve meslek durumuna da bakılıyordu.  Bu durum, hanehalkının SES tespitinde %30‟luk bir etki yaratıyor ve dolayısıyla birtakım sapmaları besleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyordu. 2006 SES tanımlaması; eğitimden kaynaklı olarak sosyal yöne daha ağırlık veren, statik bir yapıda olup, hanehalklarının ekonomik durumun değişimine paralel SES gelişim ve olası değişimini yansıtamamaktadır. Özetle, bu çalışmanın amacı; SES ve gelir grupları arasındaki sapmaları en aza indirmektir ve dolayısıyla sektörde kullanılmakta olan birbirinden farklı SES ölçeklerini ortadan kaldırarak, ortak dil oluşturmaktır.
 8. 8. 2. İstanbul pilot çalışma Temmuz-Ağustos 2010‟da 350 HH‟de İstanbul‟da yapılan pilot çalışmasında;  Soru formu test edildi  Gelir aralıkları soruldu ve test edildi  Geliri etkileyen faktörler sorgulandı.  Gelir; SES gruplarıyla anlamlı dağılım sergiliyor ama henüz tam bir ayrıştırıcı faktör olarak karşımıza çıkmıyor.  Özellikle eşya sahipliği ayrıştırıcı olmaktan çok uzak bulundu. Gelir sorusu, gelir aralıkları halinde soruldu; cevap vermeme oranı: %13 Hanelerin %87‟sinde Aile Reisi ve Asıl Gelir Getiren kişinin aynı kişi olduğu saptandı (CATI çalışmasında da teyit edildi.
 9. 9. 3. Taslak model gelişimi >>Süreç ve yaklaşımın temel ilkesi >> Ana yaklaşım, varolan bir uygulamayı tamamen değiştirmek yerine, panellerde kullanılan 2006 SES ve Adhoc uygulamalarda kullanılan (ve Aile Reisinin meslek ve eğitimine dayalı olan) SES ölçeklerini birbirine yaklaştırmak üzerine şekillendirildi. Taslak model geliştirilmesinde, temel yaklaşım olarak panellerde uygulanan 2006 SES ve Adhoc alanda mevcutta uygulanan SES‟i birbirine yaklaştıran ve buna gelir etkisi katacak bir yol izlenmesine karar verildi. Paneller   Adhoc çalışmalar
 10. 10. 4. Türkiye geneli saha çalışması >> SES saha çalışmasında, örneklem planı için TÜİK‟den Türkiye kent/kır temsiliyetini verecek şekilde ve 26 Nuts bölgesi rassal olarak seçilen, ilçe/blok/daire bazında, blok başına 10‟ar adres olmak üzere, toplamda 5.000 adreslik bir liste alındı. 2006 SES‟de 20.000+ nüfuslu yerleşimler yer alırken, 2012 SES‟de, Türkiye‟nin %30‟unu oluşturduğu gerekçesiyle 5.000+ nüfuslu yerleşimler dahil edilmiştir. Bu 5.000 adreslerle yüz yüze görüşme yöntemiyle anket yapıldı. Soru formunda hem 2006 SES‟e hem de 2012 SES‟e ilişkin meslek, eğitim ve gelir soruları soruldu.  20 dakika süren soru formunda HH‟nın tüm üyelerinin meslek ve eğitim bilgileri, hanenin gelir, harcama, tasarruf yapısı ve gelirle ilişkili olduğu düşünülen faktörler alındı (eşya-ev sahipliği, tatil ve ev dışı tüketim vs.) Bir adrese görüşme sağlanıncaya kadar en az 3 kez ziyaret yapılması, eğer bu çabalar sonunda görüşme yapmak mümkün olamadıysa yedek adrese başvurulması gerekti.  15 blok yazlık bölge, girilemeyen site alanı vs gibi sebeplerle ikame blok istenerek tamamlandı. Saha çalışması Nisan-Haziran 2011‟de TÜAD‟a üye 7 saha firmaları tarafından paylaşımlı olarak yapıldı ve merkezi kontrol uygulandı.
 11. 11. 4. Türkiye geneli saha çalışması >> Denek erişimi:  18 yaş üzeri, evde bulunan, HH üyesi deneklerle görüşüldü  Askerde olan, veya eğitim, çalışma vs gibi sebeplerle geçici olarak şehir dışında olan kişiler de hane üyesi olarak kabul edildi.  Hane halkından olmak için en az 6 ay o hanede yaşıyor olması koşulu kondu.  Görüşmeye uygunluk koşulları:  Gündelikçi, çocuk bakıcıları, misafirler (evlenip evden ayrılmış olup ziyarete gelenler dahil) hanede ikamet eden kişiler olarak sayılmadı, görüşme kriterine uygun olarak değerlendirilmedi.  Akrabalık derecesi olmasa bile o hanede yatılı olarak 6 ay ve daha uzun bir süredir kalan bir kişi, o hanenin bir üyesi olarak sayıldı ve görüşme yapıldı.  Askerde olan, veya eğitim, çalışma vs gibi sebeplerle geçici olarak şehir dışında olan kişiler hane üyesi sayılmakla birlikte görüşme kriterine uygun görülmesi.
 12. 12. 4. Türkiye geneli saha çalışması >> Soru formu kapsamı;  Hane Tablosu, HH Meslek-Eğitim bilgileri ve HH Tüketim ve Gelir bilgilerine yönelik 3 kısımdan oluştu. Anket ortalama 20 dk sürdü.  Hanedeki tüm bireylerin yaş, cinsiyet, varsa meslek, eğitim bilgileri (açık alınarak)  AGG‟nin ve Aile Reisinin kim oldukları (ve aynı olup olmadıkları) ve eş bilgileri  Bunların ve eşlerinin anne ve babalarının meslek ve eğitim durumu  HH gelir ve tüketimine ilişkin sorular:  Ev sahipliği, eşya sahipliği, araba sahipliği, tatil ve ev dışı etkinlikler, internet sahipliği ve kullanım alanı vs  Gelir kaynakları, yapılıyorsa tasarruf alanları ve aylık toplam HH geliri ve harcaması.
 13. 13. Bulgular - 1 - >> Saha çalışmasında görüldü ki:  HH‟nın SES‟ini belirleyecek temel kişinin kim olması gerektiği konusunda adaylar Aile Reisi, En çok Geliri Getiren kişi (EGG) ve Asıl Geliri Getiren kişi (AGG) idi.  İstanbuldaki pilot çalışmasından sonra doğru tanımın AGG olduğunu ortaya çıktı. AGG ve 2006 SES‟de esas alınan Aile Resisi %93 oranında örtüşmektedir.  Ayrıca ikinci kişiye gidilmeli midir, gidilecekse bu kişinin kim (eş? eş yoksa?) olması gerektiği konusunda mutabakata varıldı.  Varılan nokta, %80 ev kadını ve %80 ortaokul ve altı olan ikinci kişinin meslek ve eğitimi bir katma-değer yaratmıyor olmasından ve SES ataması yaparken etken faktörler arasında yer almadığından dolayı katılmamasından yana.  2. kişinin SES‟i %87 oranında eşiyle örtüşüyor
 14. 14. Bulgular - 2 - >> Saha çalışmasında görüldü ki:  2006 SES‟inde sorulan 2. kuşağın katkısı %30 ile SES‟i yüksek oranda etkilemektedir fakat bu katkı anlamlı bir katkı olmadığından dolayı ve de sahada zorluklar yaşatıyor olmasından dolayı;  2.kuşağın kaldırılmasına gidildi.
 15. 15. 2006 SES 2012 SES Aile Reisinin Babası %70 Aile Reisi %70 Haneye Asıl Aile Reisinin Annesi %30 Gelir Getiren Kişi + Eşin Annesi %30%30 Aile Reisinin Eşi %70 %30 Eşin Babası %70 Meslek + Meslek + Eğitim Eğitim HH HH SES SES
 16. 16. Bulgular - 3 - >> Saha çalışmasında görüldü ki:  (Aralıklar halinde sorulan) gelir sorusuna cevap vermeme oranı %5‟in altındadır  İstanbul pilot araştırmada bu oran %12 idi  Fakat üst gelir gruplarında geliri düşük gösterme eğilimi devam etmektedir.  Eşya sahipliği ve diğer faktörler gelir gruplarıyla korele bir davranış göstermekle birlikte anlamlı bir ayrıştırma yaratamamaktadır.  Bu bağlamda gelirin «entegre» edilmesi için direkt olarak sorularak veya eşya sahipliği beyanından değil, sektör ve reklamverenler için daha anlamlı ve belirleyici olan HH‟nin yaşam tarzına bağlı olan hem satınalma gücü hem de tüketim alışkanlıklarını etkileyen faktörler SES belirlemesinde dikkate alınmasına karar verilmiştir.  Yapılan analizlere göre SES atamalarını öncelikli olarak etkileyen faktörler; gelir işin içindeyken gelir, sonrasında AGG‟nin eğitimi ve mesleği, gelirin işin içine katılmadığı durumlarda ise AGG‟nin mesleği ve eğitimi ana belirleyiciler olarak karşımıza çıkıyor. Cluster analizi sonucu çıkan segmentasyon, meslek-baskın bir tablo ortaya çıkarmaktadır (örneğin eğitimsiz esnaf vs. eğitimli işçi farkı).  Sonuç olarak, Meslek x Eğitim ilişkisini mesleği daha baskın hale getirecek şekilde ele aldığımızda, gelirle bağlantısı güçleniyor ve SES ataması daha doğru oluyor.
 17. 17. Bulgular - 3 - >>Gelirin entegrasyonu >> Sosyo-Ekonomik-Statu‟nün gelirle %100 ilişkili olması beklenmemelidir.  Gelir ve yaşam tarzı %100 korele olmadı gibi, gelir ve SES de %100 korele değildir. 2012 SES‟te uygulanan yeni yaklaşımdaki amaç SES ve Gelir Grupları arasında %100 korelasyonun sağlanması değil, bu anlamda meslek ve eğitimin açıklamakta eksik kaldığı sapmaları minimize etmektir.  Hanehalkı paneli baz alınarak yapılan bir çalışmaya göre AB grubunun %12‟si en alt iki gelir grubunda, DE grubunun %22‟si en üst gelir grubunda gözükmektedir.(Kaynak: Gelir Dağılımları, Sosyal Statü ve Tüketim, Ipsos KMG, 2009)
 18. 18. Bulgular - 4 - >> Saha çalışmasında görüldü ki:  2006 SES‟indeki meslek bilgisinin “bedenli/zihinsel vs eğitimli/eğitimsiz” yaklaşımından dolayı, meslek gruplarının tam anlaşılır olmaması ve dolayısıyla ayrıştırıcı etken olarak ortaya çıkmamasından dolayı,  daha anlaşılır ve sübjektif olmayan meslek gruplamaları şeklinde alınmasına karar verildi ve gruplama yapılırken gelirle orantılı ölçeklere oturtuldu.  Notlar:  Emekli olup halen çalışanlara emeklilik mesleklerine, çalışmayanlara 1 alt gruba göre SES ataması yapılması öngörülmüştür.  Böylece eskiden kendisi ve ailesi eğitimsiz olduğu için daha alt gruba atanan bir züccaciyecinin SES‟ini daha doğru bir noktaya, yani C1‟e yükseltebilen bir yapıya gidilmiştir.  İşsizlerin irad / ek gelir sahipliğine göre farklı değerlendirilmeye alınmasına gidilmiştir.  Özellikle C1, C2 ve D için AGG‟nin eşinin çalışıp çalışmadığına bakılması ve eğer çalışıyorsa 1 kademe yukarıda SES‟e atanmasına karar verme aşamasında; çalışan eş oranının düşüklüğü, toplam HH gelirine katkı oranının ancak üst SES gruplarında etki yaratması nedeniyle bu faktör kapsam dışı bırakıldı
 19. 19. 2006 SES 2012 SES
 20. 20. 5. SES algı çalışması >>Conjoint anket & workshop Türkiye geneli çalışmaya paralel olarak, sektörde SES tanımlamasına yönelik nasıl bir algı olduğunu ve SES ataması yaparken nelerin ön plana çıktığını anlamak üzere “SES Algı Çalışması” yapıldı. Amaç:  Sektörde farklı kullanıcı gruplarının farklı SES tanımları olup olmadığını saptamak  ve hangi değişkenlerin hangi oranda SES gruplarını tanımlamada kullanıldığını netleştirmek. Bu çalışmaya TÜAD, RVD, RD, TİAK, BİAK, RİAK, AÇİAK üyeleriyle tüm TÜAD zirve katılımcıları dadil edildi. Her katılımcı kendisine sunulan ve belirli kriterler çerçevesinde kurgulanmış, 90 profil içerisinden kendisine rassal olarak çıkan 10 adet hane profilini değerlendirip o hanenin hangi SES‟e ait olduğunu belirtti.  Profiller arasında günlük hayatta çok karşılaşılmayan fakat kontrastı artıracak bazı prototip haneler de mevcuttu. Online yapılan bu çalışma TÜAD databank üzerinden 4000 kişiye gönderildi. 415 kişinin cevaplaması ve bunun içerisinden 396 geçerli katılımla gerçekleşti.
 21. 21.  Bazı prototip haneler için göreli fikir birliği varken, bazı prototip haneler için ise esaslı fikir ayrılığı gözlemlenmiştir
 22. 22. 5. SES algı çalışması >>Conjoint anket & workshop Sektör algı çalışmasından sonra grup çalışması yapılarak, özellikle fikir ayrılığı teşkil eden prototip kartları değerlendirildi ve saha çalışmasından çıkan kararlara göre revize edildi.  7-8 kişilik 5 grup, sunulan 17 karta hem bireysel olarak hem de grup konsensusu olarak SES ataması yaptı ve farklılıklar tartışılıp gelişim alanları tespit edildi.  Bu workshop’tan çıkan bulgular >>  Katılımcıların SES ataması yaparken fikir ayrılıklarının yoğun olduğu kartlar incelendiğinde, bunlar, gelir ve eğitim korelasyonunun bozuk olduğu kartlar olarak öne çıkmaktadır.  Mesleğin eğitimden daha baskın rol aldıği bir SES skalası, genel anlamda gelirle daha ilişkili bir sonuç yaratmakta, dolayısıyla olumlu bir tablo çıkarmaktadır.  Öte yandan, bu yaklaşımdaki SES gruplarında karşımıza çıkan sert geçişlere (örn: ev kadını X meslek – normal lise mezunu) ve bazı hücrelerdeki şişmelere (örn: kendi işi – çalışanı olan / olmayan) tekrar bakıp “öznel-subjektif” düzeltmeler yapmak gerekmektedir.
 23. 23. Tüm bu çalışmaların sonucuortaya çıkan yeni SES skalası >>
 24. 24. 2012 SES Skalası >>
 25. 25. 2012 SES Dağılımı >> Total A B C1 C2 D E Baz 4% 9% 22% 29% 28% 9% KENT 5% 10% 24% 31% 22% 8% KIR 1% 2% 11% 22% 52% 12% Baz: 5000 örneklemli Türkiye geneli saha çalışması – ağırlıklandırılmış olarak.
 26. 26. Grup büyüklükleri analizi >> Yeni ve eski SES kriterlerine göre dağılım ile ilgili TÜAD resmi bir karşılaştırma yayınlamamıştır ancak 2012 SES kriterlerine göre yayınlanan tabloyu 2006 SES kriterlerini kullanan AGB Nielsen verisi ile karşılaştırdığımızda aşağıdaki tablo çıkmaktadır. Yeni Eski Dağılım (TUAD) Dağılım (Nielsen) A: 4% 13% 21% B: 9% C1: 22% 30% C2: 29% 37% D: 28% 37% 12% E: 9% Buna göre;  AB grubu küçülmüştür, tanımı daha rafine hale getirilmiştir  C1 ve C2 grupları da küçülmüştür  DE grubu ise, özellikle D‟den büyümüştür, çoğunluk haline getirilmiştir
 27. 27. 2012 SES’in 2006’dan temel farklılıkları >> Gelir odaklılık  Meslek gruplaması günlük hayatta karşılığı daha net bulunur hale getirilmiştir  SES atamasında mesleğin eğitimden daha ağırlıklı rol oynaması sağlanmış, bu da ekonomik faktörün entegrasyonuna katkı sağlamıştır  Netice olarak SES grupları gelirle daha orantılı bir grafiğe oturtulmuştur  Eskiden eğitimsiz olduğu için daha alt gruba atanan bir tüccar bugün kendisi için daha «doğru» olan C1‟e yükselebilmektedir  Daha kristalize bir gruplama olmuştur;  Özellikle alt ve üst SES grupları içinde önemli bir ayıraç teşkil eden C1‟in C2‟den farklılaştırılması sonucu, gruplar arası ayrıştırma daha net bir çizgiye oturtulmuştur  Bu da, hem sektörde daha anlaşılır bir SES gruplaması sistemine, hem de saha uygulamasında pratik, daha anlaşılır, dolayısıyla zaman avantajı getiren bir yaklaşıma olanak sağlamıştır. Dinamik yapı  Kişilerin kariyer ve ekonomik gelişimlerine paralel olarak farklı SES gruplarında bulunabilmesine olanak sağlayan bir tanımlama getirilmiştir Sektörde ortak dil oluşturma  Saha uygulaması sadeleştirilerek sektörde ortak kullanım konusunda çözüm getirilecektir.  Süreç olarak çok katılımlı, yaygın iletişimli, araştırma kullanıcılarının ve uygulayıcıların geri bildirimlerine açık bir yaklaşım izlenmiş, bu da ortak dil oluşması için uygun zemin yaratmıştır
 28. 28. Yeni SES’leri tanıyalım >>
 29. 29. A SES Grubu % Hemen hepsi Üniversite mezunu, %30 dolayında lisansüstü. Yarıya yakın kısmı ücretli çalışan nitelikli uzman (Avukat, Doktor, Mühendis vb). % 10„a yakın 20den fazla çalışanı olan beyaz yakalı. ¼‟ü irili ufaklı işyeri sahibi (bunların yarıya yakınının yanında çalışanı yok). Eşi olanların AGG‟lerin %40‟a yakınının eşi çalışıyor. Hanelerin %20‟si para biriktiriyor. %30‟u tatilini tatil köyü/otele giderek değerlendiriyor. Hanelerin yarısına yakınında kitaplık/kütüphane var.
 30. 30. B SES Grubu Üniversite /lisansüstü oranı %60‟larda. %35 civarında 2 yıllık veya Lise mezunu. % 60‟ı memur, teknik personel, uzman (yönetici olmayan). %15‟i irili ufaklı İşyeri sahibi (bunların çoğunun yanında 1-5 arası çalışanı var). Eşi olanların AGG‟lerin %30‟unun eşi çalışıyor. Hanelerin %13‟ü para biriktiriyor. %20‟si tatilini tatil köyü/otele giderek değerlendiriyor. Hanelerin %30‟unda kitaplık/kütüphane var.
 31. 31. C1 SES Grubu %60‟ı Lise mezunu (bunun içinde %20 Meslek Lisesi); %10‟u Yüksekokul ve üstü. %40‟ı esnaf, dükkan sahibi; %30‟u kalifiye işçi (Lise eğitimli). %15‟e yakın memur, teknik eleman. %15‟e yakını emekli. Eşi olanların AGG‟lerin %13‟ünün eşi çalışıyor. Hanelerin %5‟i para biriktiriyor. %20‟si tatilini tatil köyü/otele giderek, %40‟a yakını yakınlarını ziyaret ederek değerlendiriyor. Hanelerin %20‟ye yakınında kitaplık/kütüphane var.
 32. 32. C2 SES Grubu %20‟ye yakını lise mezunu. Ortaokul ve daha düşük eğitimli oranı %80. Çoğunlukla ilkokul mezunu, düzenli çalışan işçi (%60‟lar dolayında). %10 kadarı tek başına seyyar olarak çalışıyor. %20‟si emekli, çalışmıyor. Eşi olanların AGG‟lerin eşinin çalışma oranı %10‟un altında. %70‟i tatile çıkmıyor, çıkanlar yakınlarını ziyaret etmek için memlekete gidiyorlar (%25). Hanelerin %10‟unda kitaplık/kütüphane var.
 33. 33. D SES Grubu %70‟in üzerinde ilkokul mezunu veya illkokul terk, gerisi ortaokul. %30 kadar emekli, çalışmıyor. %20‟nin üzerinde işçi (çoğunlukla parça-başı çaışan). %30‟u küçük çaplı çiftçi. %10‟a yakını ev kadını. %80‟i tatile çıkmıyor, gerisi memlekete gidiyor.
 34. 34. E SES Grubu %95‟I ilkokul mezunu veya ilkokul terk. %30‟a yakını işsiz (ve çoğu yardımla geçiniyor). %40‟ı emekli, çalışmıyor; %30‟u emekli, işçi olarak çalışıyor. Geri alan %20‟nin üzerinde hanede AGG ev-kadını (düzenli geliri olmayan yardımla geçinen).
 35. 35. Yazılımcı Berk Kaptan Necati Selçuk Üniversitesi 9 Eylül ÜniversitesiBozkır Meslek Yüksekokulu- Deniz İşletmeciliği ve Bilgisayar Programcılığı Yönetimi Yüksekokulu
 36. 36. Çiftçi, traktör kullanıcısı Hüsnü Organik tarım yapan Ulukışla Ortaokulu çiftçi Burak İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Ziraat Mühendisi
 37. 37. Ev hanımı SibelNafaka ile geçiniyor İrad sahibi Mehmet İstanbul Üniversitesi,İktisat Fakültesi Açık Öğretim Ekonometri
 38. 38. Başkasının taksisinde şöförlük Kendi arabasında taksi yapan Selami şöförü Arif Kastamonu Merkez Ortaokulu Sarıyer Lisesi
 39. 39. 3 Mayıs 2012 LANSMAN >> 3 Mayıs‟tan sonra SES tanımlaması 2012 SES ile yapılacak ve tüm sektör bu ortak kullanımı yapacaktır.
 40. 40. Teşekkürler

×