Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ud8 el deteriorament ambinetal urba

231 views

Published on

el deteriorament ambiental urbà més activitats de final de tema.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ud8 el deteriorament ambinetal urba

 1. 1. UD 8: ELDETERIORAMENTAMBIENTAL URBÀ
 2. 2. ÍNDEXUrbanisme i creixement de les ciutatsEl clima de les ciutatsEls principals problemes ambientals de les ciutats
 3. 3. Urbanisme i creixement de les ciutatsLes ciutats han crescut molt durant els segles XIX i XX.Fins al segle XIX, lequilibri entre la natura i les ciutats es mantenia. A cusa de la revolució industrial i els avanços com la màquina de vapor, fan que les ciutats comencen a créixer de forma descontrolada.Durant el segle XX es manté la mateixa tendència.
 4. 4. Urbanisme i creixement de les ciutatsLes ciutats es modifiquen creant amplies avingudes.Tots els elements naturals que poden portar problemes es duen per fora la ciutat.Les classes més riques es situen a linterior de la ciutat i les classes obreres en lexterior, prop de les fàbriques.Les ciutats samplien, necessiten nous espais. Seliminen zones de cultius, muntanyes, camps...
 5. 5. Urbanisme i creixement de les ciutatsActualment, lenginyeria aposta per una integració de la natura i les ciutats.La realitat és que continuen desapareixen espais naturals en favor de lurbanisme.Hotels, urbanitzacions,centres comercials, etc. Són construïts en espais naturals en favor de leconomia de la zona.
 6. 6. Urbanisme i creixement de les ciutats
 7. 7. Urbanisme i creixement de les ciutats
 8. 8. El clima de les ciutatsLa gent i la indústria es concentren en les ciutats.Les superfícies de bosc, terra i pedra es transformen en formigó, asfalt i cement.Açò afecta al balanç del calor i laigua.Laigua superficial provoca canvis de temperatures, pluges i núvols.Els edificis alts amb cantons marcats fan que el vent flusica diferent que a les zones rurals.
 9. 9. El clima de les ciutatsLes ciutats formen illes de calor: les cases, cotxes, calefaccions.. Fan que la ciutat estiga a major temperatura que la resta de terres al voltant.
 10. 10. El clima de les ciutatsLes ciutats es calfen més pel calor del Sol i a més, es refreden més lentament.Laigua no és absorbida pel sòl, sinó canalitzada.
 11. 11. Els principals problemes ambientals de les ciutatsIlles de calor: es poden fer més lleugeres reforestant zones verdes, construir sistemes devacuació de pluja, construir edificis aïllants...Contaminació atmosfèrica: pitjor qualitat de laire que en les zones rural. Diòxid de sofre, òxid de nitrogen, agents químics com els CFC, CO2...Contaminació lumínica: produida per totes les llums artificials de les ciutats
 12. 12. Els principals problemes ambientals de les ciutatsProvoca brillantor en el cel, danys en lecosistema nocturn, no es pot veure el cel i els estels, alteració del somni i canvis socials a causa daquest.València té el record de contaminació lumínica.
 13. 13. Els principals problemes ambientals de les ciutats
 14. 14. Els principals problemes ambientals de les ciutatsAcidesa i pluja àcida: lòxid de sofre procedent de les industries produeix làcid sulfúric i la pluja àcida (actualment més controlat a Europa). Produeixen danys com:
 15. 15. Els principals problemes ambientals de les ciutatsDisseny de les ciutats: abans no es cuidava, actualment es dissenyen les ciutats tenin en compte els canals de vent, balanç de calor de les distintes superfícies, sobre laigua de les superfícies... Imatge del disseny duna plaça a Berlín:
 16. 16. ActivitatsQuines zones shan destruit a la teua localitat per ampliar el poble?Com hauria de ser un poble per a reflectir més la llum del Sol?Quines solucions podem ficar al problema de lilla de calor a les ciutats?Quines solucions podem ficar per evitar la contaminació lumínica?Quines són les causes de la pluja àcida?

×