Successfully reported this slideshow.

Samenstelpraktijk 3.0

558 views

Published on

Op uitnodiging van Accountview heeft Harrier een aantal presentaties gegeven voor accountantskantoren. Hierbij heeft Harry Marissen zijn visie gegeven op de toekomstige ontwikkeling van de samenstelpraktijk onder de pakkende titel: Het gaat om de knikkers.

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samenstelpraktijk 3.0

 1. 1. Het gaat om de knikkers<br />Visie op samenstelpraktijk 3.0<br />
 2. 2. INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 3. 3. 10 stellingen
 4. 4. Samenstelpraktijk 3.0
 5. 5. SBR/XBRL
 6. 6. SAWP</li></li></ul><li>accountancy – bedrijfadvies<br />ORGANISATIE:<br />ACHTERGROND<br />Accountant sinds 1992<br />Tot 2010 regio-directeur landelijke organisatie<br />Sinds 1 januari 2010: Harrier<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 7. 7. 10 stellingen
 8. 8. Samenstelpraktijk 3.0
 9. 9. SBR/XBRL
 10. 10. SAWP</li></li></ul><li>accountancy – bedrijfadvies<br />ORGANISATIE:<br />NAAM:<br />harrybn, bw 1 harrier (overtreffende trap van harry), in dienstverlening: ~ transparant, snelle respons, hoge kwaliteit; gericht op versterken eigen organisatie;<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 11. 11. 10 stellingen
 12. 12. Samenstelpraktijk 3.0
 13. 13. SBR/XBRL
 14. 14. SAWP</li></li></ul><li>accountancy – bedrijfadvies<br />ORGANISATIE:<br />HR<br />1 vaste medewerker<br />Gezamenlijk secretariaat<br />Overig ZZP<br />Stagiaires RUG/Hanzehogeschool<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 15. 15. 10 stellingen
 16. 16. Samenstelpraktijk 3.0
 17. 17. SBR/XBRL
 18. 18. SAWP</li></li></ul><li>accountancy – bedrijfadvies<br />HET NIEUWE WERKEN<br />CLOUD COMPUTING<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 19. 19. 10 stellingen
 20. 20. Samenstelpraktijk 3.0
 21. 21. SBR/XBRL
 22. 22. SAWP</li></li></ul><li>accountancy – bedrijfadvies<br />DOELGROEP:<br />MKB 5-50 medewerkers;<br />Gevestigd in Groningen & Drenthe;<br />Boekhouder in dienst/zzp;<br />Behoefte (financiële) managementinformatie<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 23. 23. 10 stellingen
 24. 24. Samenstelpraktijk 3.0
 25. 25. SBR/XBRL
 26. 26. SAWP</li></li></ul><li>accountancy – bedrijfadvies<br />voor hetzelfde geld<br />een beter resultaat<br />=<br />het huidige resultaat<br />voor minder geld<br />=<br />procesoptimalisatie<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 27. 27. 10 stellingen
 28. 28. Samenstelpraktijk 3.0
 29. 29. SBR/XBRL
 30. 30. SAWP</li></li></ul><li>accountancy – bedrijfadvies<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 31. 31. 10 stellingen
 32. 32. Samenstelpraktijk 3.0
 33. 33. SBR/XBRL
 34. 34. SAWP
 35. 35. Overige zake</li></li></ul><li>accountancy – bedrijfadvies<br />VERSTERKEN EIGEN ORGANISATIE<br />OPLEIDING MODERNE MKB-BOEKHOUDER IN CONTROL<br />PERMANENTE EDUCATIE MKB-BOEKHOUDERS<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 36. 36. 10 stellingen
 37. 37. Samenstelpraktijk 3.0
 38. 38. SBR/XBRL
 39. 39. SAWP</li></li></ul><li>accountancy – bedrijfadvies<br />Harrier-Ctrl<br />Financial Excellence<br />Implementatie en bewaken financieel administratief proces<br />Planning & Control<br />Inrichten gewenste planning & control cyclus<br />Kwaliteits<br />verbetering<br />Betere vastlegging als basis voor betere informatie<br />Efficiency<br />verbetering<br />Meer doen in dezelfde tijd<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 40. 40. 10 stellingen
 41. 41. Samenstelpraktijk 3.0
 42. 42. SBR/XBRL
 43. 43. SAWP</li></li></ul><li>INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 44. 44. 10 stellingen
 45. 45. Samenstelpraktijk 3.0
 46. 46. SBR/XBRL
 47. 47. SAWP</li></ul>10 Stellingen<br />Prijsconcurrentie zal de prijs van standaarddiensten doen dalen<br />Een substantieel deel van de urenbesteding in de samenstelpraktijk bestaat uit het herstellen van eerder gemaakte fouten<br />Horizontaal toezicht vraagt om verbetering van kwaliteitsbeheersing<br />het kwaliteitsniveau van 43 % van alle accountantskantoren in het MKB is onvoldoende<br />Kwaliteitsbeheersing is gericht op het eindproduct (lees jaarrekening) en niet op het proces<br />De jaarrekening heeft zijn langste tijd gehad<br />SBR is over 3 jaar verplicht<br />SBR gaat pas echt renderen als het in het samenstelproces is geïntegreerd<br />Kwaliteitsverbetering, efficiencyverhoging en introductie SBR/XBRL vraagt om een procesoptimalisatie<br />Maximale procesoptimalisatie kan worden bereikt door optimalisatie van de inzet van mensen, ICT en van administratieve organisatie/interne beheersing (gehele keten)<br />
 48. 48. samenstelpraktijk 3.0<br />Traditionele jaarrekening heeft<br />zijn langste tijd gehad<br />Kwaliteit van de data staat centraal<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 49. 49. 10 stellingen
 50. 50. Samenstelpraktijk 3.0
 51. 51. SBR/XBRL
 52. 52. SAWP</li></li></ul><li>samenstelpraktijk 3.0<br />KWALITEIT DATA<br />Onderneming/ondernemer<br />Planning & Contol<br />Externe stakeholders<br />Instancedocumentso.b.v. taxonomieën<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 53. 53. 10 stellingen
 54. 54. Samenstelpraktijk 3.0
 55. 55. SBR/XBRL
 56. 56. SAWP</li></li></ul><li>samenstelpraktijk 3.0<br />KWALITEIT DATA<br />Kostenallocatie<br />Periode toerekening<br />Permanente consolidatie<br />Continuesauditing<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 57. 57. 10 stellingen
 58. 58. Samenstelpraktijk 3.0
 59. 59. SBR/XBRL
 60. 60. SAWP</li></li></ul><li>samenstelpraktijk 3.0<br />Procesoptimalisatie<br />&<br />Intimiteit met de klant<br />= <br />Voor hetzelfde geld een beter resultaat<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 61. 61. 10 stellingen
 62. 62. Samenstelpraktijk 3.0
 63. 63. SBR/XBRL
 64. 64. SAWP</li></li></ul><li>SBR/XBRL<br />Een nieuwe vorm van rapporteren?<br />Of<br />Een nieuwe procesvoering?<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 65. 65. 10 stellingen
 66. 66. Samenstelpraktijk 3.0
 67. 67. SBR/XBRL
 68. 68. SAWP</li></li></ul><li>
 69. 69. SBR/XBRL<br />Introductie zonder kostprijsverhoging alleen mogelijk door procesintegratie en procesoptimalisatie<br />Uitwisseling met klant optimaliseren<br />Er moeten meer gegevens worden vastgelegd<br />Gebruik van taxonomie voor diverse rapportages & branchevergelijking<br />Gebruik maken van taxonomie voor automatische controles<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 70. 70. 10 stellingen
 71. 71. Samenstelpraktijk 3.0
 72. 72. SBR/XBRL
 73. 73. SAWP</li></li></ul><li>SBR/XBRL<br />Uitwisseling met klant optimaliseren<br />Werken met een portaal<br />Autorisatie<br />Optimalisatie administratieve proces op klantniveau<br />Uitwisselen informatie<br />(inclusief dossierstukken)<br />Geïntegreerde dossierverwerking<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 74. 74. 10 stellingen
 75. 75. Samenstelpraktijk 3.0
 76. 76. SBR/XBRL
 77. 77. SAWP</li></li></ul><li>SBR/XBRL<br />Er moeten meer gegevens worden vastgelegd<br />Extracomptabele gegevens<br />Nadere detaillering<br />Integratie in huidige werkprogramma’s<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 78. 78. 10 stellingen
 79. 79. Samenstelpraktijk 3.0
 80. 80. SBR/XBRL
 81. 81. SAWP</li></li></ul><li>SBR/XBRL<br />Gebruik van taxonomie voor diverse rapportages & branchevergelijking<br />Koppeling viewers aan taxonomie<br />Aanvulling op taxonomie voor specifieke branchekenmerken<br />Hoger frequentie van rapporteren<br />Continuousreporting<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 82. 82. 10 stellingen
 83. 83. Samenstelpraktijk 3.0
 84. 84. SBR/XBRL
 85. 85. SAWP</li></li></ul><li>SBR/XBRL<br />Gebruik maken van taxonomie voor automatische controles<br />Werken met SAWP<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 86. 86. 10 stellingen
 87. 87. Samenstelpraktijk 3.0
 88. 88. SBR/XBRL
 89. 89. SAWP</li></li></ul><li>samenstelassistent<br />werkprogramma<br />KENMERKEN<br />Gebaseerd op bankentaxonomie, stamgegevens en activa-administratie<br />Ruim 80 geheel of <br />gedeeltelijk automatiseerde controles<br />Geïntegreerd met werkprogramma inclusief onderliggende rapporten<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 90. 90. 10 stellingen
 91. 91. Samenstelpraktijk 3.0
 92. 92. SBR/XBRL
 93. 93. SAWP</li></li></ul><li>samenstelassistent<br />werkprogramma<br />Geïntegreerd met werkprogramma inclusief onderliggende rapporten<br />Bevindingen bij uitvoering SA<br />Importeren SA controles in WP<br />(incl. rapporten)<br />Vragen cliënt eenvoudig via <br />word-document te verwerken<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 94. 94. 10 stellingen
 95. 95. Samenstelpraktijk 3.0
 96. 96. SBR/XBRL
 97. 97. SAWP</li></li></ul><li>samenstelassistent<br />werkprogramma<br />Voordelen<br />Efficiency<br />Kwaliteit<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 98. 98. 10 stellingen
 99. 99. Samenstelpraktijk 3.0
 100. 100. SBR/XBRL
 101. 101. SAWP</li></li></ul><li>samenstelassistent<br />werkprogramma<br />Efficiency<br />Alleen complete en volledige administraties in behandeling nemen<br />Interne notities direct vastleggen in WP<br />Overzichten beschikbaar waar nodig<br />Controles geïntegreerd aan werkprogramma<br />Effecten correcties direct inzichtelijk<br />Continuousauditing<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 102. 102. 10 stellingen
 103. 103. Samenstelpraktijk 3.0
 104. 104. SBR/XBRL
 105. 105. SAWP</li></li></ul><li>samenstelassistent<br />werkprogramma<br />Kwaliteit<br />Vanzelfsprekende workflow<br />Kwalitatieve controles<br />Bewuste afwerking van controles<br />Koppeling werkprogamma & Dossier<br />Vaktechnische vereisten<br />Continuesauditing<br />INHOUD<br /><ul><li>Over Harrier
 106. 106. 10 stellingen
 107. 107. Samenstelpraktijk 3.0
 108. 108. SBR/XBRL
 109. 109. SAWP</li></li></ul><li>Het gaat om de knikkers<br />Vragen?<br />

×