Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovatív tanár ismertető

1,237 views

Published on

„Innovatív tanár, kreatív osztályterem” akkreditált pedagógus-továbbképzési program leírása

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Innovatív tanár ismertető

  1. 1. „Innovatív tanár, kreatív osztályterem” akkreditált pedagógus-továbbképzési program (Alapítási engedély száma: 575-148/2017) Mi az eredményes tanulás legnagyobb ellensége? Az érdektelenség. Mi a legnehezebb feladatunk? Az érdeklődés felkeltése és fenntartása. Különösen igaz ez a kamaszodó, tizenéves korosztályra, akik ráadásul a „folyton bekapcsolva”, „kütyü-profi” és „kütyü- mániás” Z-Generáció tagjai. Hogyan lehet a mai gyerekeket a hagyományos, frontális módszereknél eredményesebben tanítani, motiválni? Hogyan segíthet ebben a technika? Erre ad választ a képzés, gyakorlati szemléletben bemutatva többek között az egyre népszerűbb fordított tanterem módszerét. A képzés formája A 30 kontaktórának megfelelő, heti 6-7 óra időráfordítással 4-6 hét alatt elvégezhető képzés részben jelenléti formában, részben távoktatásos környezetben valósul meg. A tanfolyamot kontakt nap indítja (4 tanóra), távoktatás követi, majd 4 tanórányi jelenléti nappal zárul. A távoktatásos részek építenek a résztvevők közötti kommunikációra, ösztönzik az egymástól való tanulást. A távoktatás szakaszában mód van a tanultak kipróbálására. A képzés célja A gyakorlatorientált képzés támogatást nyújt a pedagógusoknak ahhoz, hogy képesek legyenek kialakítani egy inspiráló és kreatív, együttműködésen alapuló tanítási-tanulási környezetet – kreatív osztálytermet – amelyben a legújabb technológia a kitűzött pedagógiai célok megvalósítását szolgálja. A képzés bemutatja a fordított tanterem módszer pedagógiai hátterét, és felkészíti a pedagógusokat a módszer gyakorlati alkalmazására, az órák megtervezésétől a digitális tartalmak felkutatásán, kiválasztásán és/vagy készítésén át a kipróbálásig, illetve a tanulók teljesítményének értékeléséig. A képzés továbbá hozzásegíti a résztvevőket az életpálya modellben meghatározott elvárásoknak megfelelő elektronikus portfóliót elkészítéséhez.
  2. 2. A képzés tematikája 1. Az innovatív pedagógus eszköztára: 21. századi tanítási módszerek 2. Digitális eszközök és tartalmak az innovatív pedagógia szolgálatában • ingyenes tananyagforrások • kreatív tananyag tartalmak (pl. videó, animáció) készítése • digitális tartalmak közzététele • web 2.0 tanári eszköztár az aktív tanulás szolgálatában 3. Megfordított tanítás - az óratervezéstől a visszacsatolásig • Óratervezés: z-generációs tanulók kreatív osztályteremben • Az aktív tanuláshoz illeszkedő értékelési módszerek • 21. századi óraszervezés, elemzés, értékelés A tanúsítvány megszerzésének feltétele A képzés sikeres elvégzéséhez a résztvevőknek egy három részfeladatból álló gyakorlati feladatot (elektronikus portfolió) kell elkészíteni, azt a távoktatási oldalra feltölteni, majd egy záró vizsgatesztet megoldani (mindegyiket a képzésnek helyet biztosító online felületen). A tanúsítvány megszerzésének feltétele minimálisan 75%-os teljesítmény elérése. Kontakt órák helyszíne iTStudy Hungary Kft. 2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 28. Képzési díj A képzés díja 35.000,- Ft/fő. Jelentkezés a képzésre E-mailben: edu@itstudy.hu Telefonon: 28/430-695/1011-es mellék Megszerezhető kreditpontok száma: 30 kredit.

×