Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok

398 views

Published on

Menyhárt Erika igazgatóhelyettes, Budapesti
Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János
Számítástechnikai Szakközépiskolája, Budapest
"Európában elismert szakmai bizonyítvány informatikai szakképzésben tanuló diákoknak" konferencia, 2015. szeptember 29.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok

 1. 1. Tapasztalatok Operate modul
 2. 2. Vázlat – közös minden modulnál, nem vetítendő, kidolgozáshoz kell   1. A sillabusz, a modul és a vizsgakövetelmények bemutatása  2. Tartalmi illesztés az érintett szakképesítéshez/képzéshez  3. A felkészítés, a tesztvizsga és az éles szakmai vizsga tapasztalatai  Az iskolai informatikai oktatásból kik, milyen szakosok, hányadik osztályba járók vállalták a vizsgákat?  Mely tartalommal (mely modulok tartalmával) tudnak megbirkózni külön oktatás (felkészítés) nélkül ?  Milyen nehézségek és sikerélmények jellemezték a modul tartalmának feldolgozását és a vizsgát ?  4. A fejlesztés és a kísérlet tapasztalatainak összegzése  Tanári szerep a felkészítésben  Kinek javasolható a modul?  Az egyéni felkészülés, eLearning eszközökkel
 3. 3. Sillabus „C” modul – Üzemeltetés tudásterület A C (Üzemeltetés) modul sikeres teljesítésének feltétele, hogy a Jelölt lássa tisztán az információs rendszerek üzemeltetésével és támogatásával kapcsolatos feladatokat. Ideértve, hogy  értse a hardver elemek, számítógépes architektúrák és a processzor fogalmát;  tisztán lássa az operációs rendszerek alapelveit, és értse az ismert operációs rendszerek alapvető tulajdonságait;  értse a kommunikáció alapelveit, a hálózati eszközöket, architektúrákat és a kommunikációs protokollokat;  értse a hálózati szolgáltatás alapjait beleértve a kriptográfiát és a domén név rendszert (DNS, azaz Domain Name System-et);  értse a World Wide Web működését, az elektronikus levelezés lehetőségeit, valamint az VOIP (Voice Over Internet Protocol) szolgáltatásokat;  értse a drótnélküli kommunikáció alapelveit, a vezeték nélküli hálózatokat és protokollokat;  mutassa be a hálózat menedzsment alapelveket és az egyszerű hálózat menedzsment protokollokat;  vázolja fel a rendszerek és hálózatok menedzselésére alkalmas eszközöket;  tisztán lássa, hogy mennyire fontos az IT támogatásban az ügyfélközpontú szemlélet, és munkája során alkalmazza az IT szolgáltatásra vonatkozó alapelveket.
 4. 4. A tankönyv fejezetei Számítógép komponensek és architektúrák Operációs rendszerek Kommunikáció és hálózatok Hálózati szolgáltatások Vezeték Nélküli, mindenütt jelen lévő számítástechnika Hálózatok menedzselése Szolgáltatás és támogatás
 5. 5. Informatikai szakközépiskolák az új – jelenleg 9- 11. évfolyamon érvényes kerettanterv tantárgyai  Hálózati ismeretek I. elmélet, gyakorlat (10-11-12. évfolyamok)  Otthoni és kisvállalati hálózatok  Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók  Információtechnológiai alapismeretek elmélet, gyakorlat (9. évfolyam)  Bevezetés a számítógép architektúrákba  Szoftverismeretek  Információtechnológiai biztonság alapjai  Számítógép összeszerelése  Telepítés, konfigurálás  Megelőző karbantartás
 6. 6. Felkészítés – a tesztvizsga és az éles vizsga tapasztalatai  Felkészítés szakasza  A rendelkezésünkre álló könyveket/jegyzeteket a diákokkal közösen átnéztük, értelmeztük, pontosítottuk a fogalmakat  A tantervet/tanmenetet elő kellett készíteni a EUCIP tananyag tanítására, ugyanis volt, amit régen tanultak (ismétlés vált szükségessé), volt amit pedig a vizsgáig meg kellett tanítani  Tesztvizsga  A szintek, technikák itt váltak világossá felkészítőnek, tanulónak egyaránt  Visszacsatoláskor hangsúlyt a kérdezéstechnikára helyeztünk (a modulrendszerű OKJ-vizsgával való összehasonlítás) – és a gyakorlás fontosságára  Éles vizsga  A tesztvizsga tapasztalatait megpróbáltuk oktatóként beépíteni, újból átnézni a kritikus pontokat/tananyagrészeket  OKJ-képzésben részt vevő idősebbekkel összevetve az eredményeket, elfogadhatóak  Motiváció megtalálására nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk ennél a korosztálynál (érettségi, szakmai vizsga felmentés, beszámítás, jeles, …)
 7. 7. Résztvevők  A középiskolai osztályok közül a végzés előtti évben levő, nyelvi előkészítősök önként jelentkező diákjai vettek részt a külön felkészítésben, illetve a vizsgákon  Ez 12. évfolyamot jelent (13. évvel zárják a tanulmányaikat a középiskolában)
 8. 8. Kerettanterv és a EUCIP tananyag kapcsolata  Az Operate és a Build modul (Üzemeltetés és Fejlesztés) része a tantervi követelményeknek  Felkészítés a vizsgafeladatok típusára mindenképpen szükséges!
 9. 9. Milyen nehézségek és sikerélmények jellemezték a modul tartalmának feldolgozását és a vizsgát ?  A régebben tanultak felidézése, újratanulása nehézséget okozott (Operate modul)  Az Operate modul ismereteit nem alkalmazzák nap, mint nap  A kérdések logikájának elsajátítása – ilyennel még eddig nem találkoztak. Ők nem CISCO-s rendszerben tanultak! Azonban az OKJ-vizsgák szempontjából hasznos ismeret  A Plan modulban sikereket értek el, ott a folyamatosan használt ismeret/tudás előnyeit élvezhették
 10. 10. 4. A fejlesztés és a kísérlet tapasztalatainak összegzése  A nemzetközi tananyagban szereplő mélységében kisebb, azonban szélesebb ismeretet nyújt, mint a középiskolai kerettantervben szereplő  Amennyiben a vizsgának nincs a tanulók számára tétje, a motivációt nehéz megtalálni  Plusz felkészítésre nem lehet építeni, a tanórai keretekbe célszerű beépíteni a plusz ismeretet  A fogalmak olykor eltérnek a magyar gyakorlattól, ezek szinkronizálása komoly erőfeszítést jelentett a fordításkor/adaptáláskor  A részvizsgák letételének lehetősége, és ezzel együtt „részképesség” megszerzése vonzóbbá tette a rendszert  Hasznos ismeretet nyújtott a külhoni informatikai felkészültséggel kapcsolatban tanárnak, diáknak egyaránt
 11. 11. Tanári szerep a felkészítésben  Adaptáláshoz a nyelvismeret lényeges (szaknyelv ismerete)  Magas szintű szakmai felkészültséget igényelt, széles látókörrel, jó problémamegoldó készséggel  Az informatikában nem idegen támogató/mentori szerep még jobban előtérbe került  A diákok motiválásának megtalálása igazi kihívás volt.  Mindezen segítene egy ekvivalencia rendszerbe való beillesztés
 12. 12. Kinek javasolható a modul?  Informatikai középiskolásoknak utolsó vagy utolsó előttii középiskolai évükben – jó felkészítés az érettségi vizsgára  OKJ-képzésben (Informatikai rendszergazda, Szoftverfejlesztő szakma) a vizsga előtti időszakban
 13. 13. Az egyéni felkészülés, eLearning eszközökkel  A középiskolás korosztályban gyakori az eLearning eszközökkel történő tanulás, azonban a motivációt hamar elvesztik  A tesztek – mint pl. a CISCO rendszerében – segíthetik a tanulást  A dokumentumok feltöltése egy keretrendszerbe, a tanulók önálló feldolgozására hagyatkozás nem megoldás. A menet közben kialakított/fejlesztett e-tananyag azonban hasznos volt!

×