Hc 1 Functiewaardering En Beloning

3,059 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,059
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 'Fontys Personeel & Arbeid BPLT02BvA 'Geld maakt gelukkig'
 • 'Fontys Personeel & Arbeid BPLT02BvA 'Geld maakt gelukkig'
 • 'Fontys Personeel & Arbeid BPLT02BvA 'Geld maakt gelukkig'
 • 'Fontys Personeel & Arbeid BPLT02BvA 'Geld maakt gelukkig'
 • 'Fontys Personeel & Arbeid BPLT02BvA 'Geld maakt gelukkig'
 • 'Fontys Personeel & Arbeid BPLT02BvA 'Geld maakt gelukkig'
 • 'Fontys Personeel & Arbeid BPLT02BvA 'Geld maakt gelukkig'
 • Hc 1 Functiewaardering En Beloning

  1. 1. Functiewaardering en Beloning(sbeleid) Personeelsinstrumenten Hoofdfase 1”Beoordelen” Hoorcollege 1 Versie 2010-2011 Samenstelling: Frits van Buul / Harrie Manders Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering
  2. 2. Inhoud van het lesprogramma <ul><li>Toelichting literatuur </li></ul><ul><li>Inleiding Human Performance </li></ul><ul><li>Het beoordelen en verbeteren van HP </li></ul><ul><li>Het implementatieproces van personeels-instrumenten en de rol van HRM daarbij. </li></ul><ul><li>Functiebeschrijving en -waardering </li></ul><ul><li>Workshops Fuwasys </li></ul><ul><li>Beloningsbeleid in organisaties </li></ul><ul><li>Functionerings- en beoordelingsgesprekken </li></ul><ul><li>Uitwerken casus </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering
  3. 3. ‘ functiewaardering en beloning’ <ul><li>Maak deel uit van de deelopdracht 2. </li></ul><ul><li>Vormt evenwel een belangrijk onderdeel van de IKT-vragen </li></ul><ul><li>55 van de 120 IKT-vragen hebben hierop betrekking. </li></ul>
  4. 4. Literatuur <ul><li>F. Kluytmans: leerboek Personeelsmanagement </li></ul><ul><ul><li>Hfdstk 11 </li></ul></ul><ul><li>H. Thierry : Beter belonen in organisaties: derde druk! </li></ul><ul><li>Hfdstk 1,2,3, 5,6 </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering
  5. 5. Het Beoordelen en Verbeteren van Human Performance
  6. 6. Historische ontwikkelingen <ul><li>Vanaf moment van industriële revolutie ontstaat noodzaak en behoefte aan beoordelingssystemen. (Behoefte tot beheersing). </li></ul><ul><li>Klassieke systemen versterken de hiërarchie </li></ul><ul><li>Ontwikkelingstendensen: </li></ul><ul><li>Meer openheid </li></ul><ul><li>Grotere participatie van de medewerkers </li></ul><ul><li>Meer resultaatgerichtheid </li></ul><ul><li>Meer waardering/aandacht voor betrokkenheid </li></ul><ul><li>Naar de lijn </li></ul><ul><li>Alle niveau’s </li></ul><ul><li>Meer onderdeel van het leidinggeven </li></ul><ul><li>Anno 2010 staat niet primair het beoordelen centraal, maar veeleer </li></ul><ul><li>Het prikkelen, </li></ul><ul><li>Het uitdagen </li></ul><ul><li>en </li></ul><ul><li>Het binden en boeien </li></ul><ul><li>van medewerkers </li></ul>
  7. 7. Waarom invoeren van Systemen voor Human Performances Doelstellingen van belonen <ul><li>Diverse doelen: </li></ul><ul><li>Aantrekken op arbeidsmarkt (branding naar arbeidsmarkt) </li></ul><ul><li>Vasthouden van gekwalificeerde medewerkers </li></ul><ul><li>stimuleren van prestaties </li></ul><ul><li>leren van nieuw arbeidsgedrag </li></ul><ul><li>Compenseren van ongemakken </li></ul><ul><li>Oplossen of voorkomen van conflicten </li></ul><ul><li>Verlaging arbeidskosten </li></ul><ul><li>Eigen , herkenbaar beleid </li></ul><ul><li>Bij HP-systemen wordt óf “ Transactioneel leiderschap” toegepast: De leider maakt aan de medewerker duidelijk wat hij kan verwachten bij een goede prestatie.(vooral gericht op de ‘ruilrelatie’), óf: </li></ul><ul><li>“ Transformationeel leiderschap” dat veel meer gericht is op het uitdagen, prikkelen en inspireren van medewerkers. </li></ul>
  8. 8. HR-cyclus (kluyt pg. 321) Personeelsplanning Uitstroom Gedrag/ Inzet/ Prestatie Ontwikkelen Belonen Beoordelen Instroom Doorstroom
  9. 9. Gesprekscyclus Kluyt pg. 328)
  10. 10. 1. Systeem ‘Personeelsbeoordeling’ <ul><li>Gericht op een beheersdoel </li></ul><ul><ul><li>Prestatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Terugblik </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer eenzijdig van karakter </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijk rechtspositionele gevolgen </li></ul></ul><ul><li>Hierbij past bij een transactionele leiderschapsstijl </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering
  11. 11. 2. Systeem functioneringsgesprekken <ul><li>Gericht op een verbeterdoel </li></ul><ul><li>Prestatie in relatie tot: gedrag medewerker, </li></ul><ul><li>Toekomstgericht (korte termijn) </li></ul><ul><li>Tweezijdig </li></ul><ul><li>Richt zich op versterken van medewerker en verbeteren </li></ul><ul><li>van condities (bijv arbeidsomstandigheden) en randvoorwaarden (verbeteren middelen, sturing en ondersteuning). </li></ul><ul><li>Hierbij past een meer transformationele leiderschapsstijl </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering
  12. 12. 3. Systemen gericht op ontwikkelings- en loopbaanmanagement <ul><li>Gericht op een ontwikkeldoel. </li></ul><ul><li>Ontwikkeling en/of loopbaan van de medewerker (in relatie tot bedrijfsdoelen </li></ul><ul><li>Toekomstgericht (lange termijn) </li></ul><ul><li>Tweezijdig </li></ul><ul><li>Hierbij past de transformationele leiderschapsstijl </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering
  13. 13. Grondslagen van beoordelingen <ul><li>Taaksystemen </li></ul><ul><li>Resultaatsystemen </li></ul><ul><li>Competentiesystemen (gedragscriteria voor </li></ul><ul><li>succesvol functioneren) </li></ul><ul><li>Talentsystemen (kennis, vaardigheden, attitudes) </li></ul><ul><li>Mengvormen </li></ul>Welk systeem gekozen wordt is vooral afhankelijk van het type organisatie (configuratie) en de daarin voorkomende organisatiecultuur
  14. 14. Of een medewerker goed functioneert hangt niet alleen af van zijn gedrag, kennis, vaardigheden, motivatie en capaciteiten, maar vooral ook van de de middelen die hij tot zijn beschikking heeft, hij ondersteund en gestuurd wordt en er helderheid bestaat over de te bereiken doelen.
  15. 15. Bijzondere vormen van beoordelen <ul><li>Groepsbeoordeling </li></ul><ul><li>Zelfbeoordeling </li></ul><ul><li>180- en 360 graden feedbacksystemen </li></ul><ul><li>Assessmentscentres </li></ul>
  16. 16. De rol van HRM <ul><li>Weet waar je het over hebt. </li></ul><ul><li>Welk systeem is het best passend bij onze organisatie? </li></ul><ul><li>Ben een kritische professional: adviseer bij de juiste keuze: dat is jouw vak! </li></ul><ul><li>Zorg dat er draagvlak is voor wat je wilt. </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering
  17. 17. Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering HET INVOERINGSPROCES EN DE ROL VAN HRM DAARBIJ
  18. 18. De invoering van een personeelsinstrument <ul><li>Onderscheid: </li></ul><ul><li>Inhoud </li></ul><ul><li>Proces </li></ul><ul><li>Beide onderdelen zijn van even groot </li></ul><ul><li>belang. </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering
  19. 19. Houd er rekening mee dat: <ul><li>Mensen niet (altijd) van verandering houden. </li></ul><ul><ul><li>‘ Moeten we alweer iets nieuws?’ </li></ul></ul><ul><li>Weerstand zal groter zijn, naarmate: </li></ul><ul><li>Men meer slechte ervaringen heeft met eerdere veranderingen; </li></ul><ul><li>Men het gevoel heeft ‘ er niet bij betrokken te zijn geweest’; </li></ul><ul><li>Men het ervaart als een ‘ top-down-maatregel ’ </li></ul><ul><li>We richten ons in dit college op de proceskant </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering
  20. 20. Kies voor een gefaseerde invoering FASE ACTIE(S) 1 Instellen van een werkgroep 2 Vaststellen doeleinden 3 Ontwikkelen van het systeem/instrument 4 Voorleggen aan management, leidinggevenden, sleutelfiguren, OR 5 Instemming OR 6 Vaststellen door organisatietop, die daarmee eigenaar wordt!! 7 Trainen top 8 Eventueel bijstellen regeling  alsnog instemming OR 9 Werkzaamheden op tactisch niveau Maken handleidingen, formulieren, etc digitaal, hardkopy 10 Training leidinggevenden 11 Informeren en/of instrueren medewerkers 12 Invoeren 13 Evalueren en bijstellen.
  21. 21. Het werken met een pilot <ul><li>Voor: </li></ul><ul><li>Je kunt kleinschalig ‘uitproberen’ </li></ul><ul><li>Je kunt directe betrokkenheid realiseren. </li></ul><ul><li>Gemakkelijke communicatie; korte lijnen </li></ul><ul><li>‘ Kinderziektes’ opsporen en aanpakken </li></ul><ul><li>Het geheel blijft ‘beheersbaar’ </li></ul><ul><li>Ervaringen kun je gebruiken bij de latere organisatiebrede implementatie. </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering Over de uitvoering van de pilot dien je wel regelmatig te communiceren met de rest van de organisatie (personeelsblad, intranet, etc.)
  22. 22. Het werken met een pilot <ul><li>Tegen: </li></ul><ul><li>Wanneer er eerder slechte ervaringen mee opgedaan zijn. </li></ul><ul><li>Verkeerde keuze voor een pilotomgeving </li></ul><ul><li>Weinig draagvlak in de organisatie als geheel (men schuift het voor zich uit….) </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering Per saldo is er veel voor te zeggen om wel met een pilot te werken. De voordelen wegen zeker op tegen de nadelen, mits topmanagement ‘eigenaar’ is en er een verstandige keuze wordt gemaakt voor de pilotomgeving.
  23. 23. Voorbeeld: een pilot voor flexibel werken Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering Eén organisatieonderdeel wordt als pilot ingericht. Na de pilot algehele invoering
  24. 24. Pilot binnen Fontys <ul><li>Biloba-onderwijs (minor / minor) en competentiegericht onderwijs is als pilot ingevoerd bij </li></ul><ul><li>Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen </li></ul><ul><li>Projectleidster : Loes Dirks </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering
  25. 25. Pas voor een gefaseerde invoering de PDCA – Cyclus toe Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering http://www.creamatics.nl/downloads/Management%20Tools%203-2005%20-%20PDCA-cirkel%20in%207%20stappen.pdf Een zeer beproefd hulpmiddel om gefaseerde invoering te ondersteunen
  26. 26. De rol van HR bij deze fasering <ul><li>Voel je verantwoordelijk voor het proces ! </li></ul><ul><li>Profileer je als procesbegeleider en – bewaker. Dwing die rol af! </li></ul><ul><li>Weet wat er leeft in de organisatie: </li></ul><ul><ul><li>Bij de top </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij leidinggevenden </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij medewerkers </li></ul></ul><ul><li>Ken de doelstelling van je organisatie evenals de missie en de visie </li></ul><ul><li>Zorg dat je zichtbaar aanwezig bent in de organisatie. </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering
  27. 27. De volgende lesweken <ul><li>We weten nu van: </li></ul><ul><li>De betekenis van beoordelings- en functioneringssystemen </li></ul><ul><li>Het belang van de proceskant bij de invoering en de rol van HRM daarbij. </li></ul><ul><li>Volgende weken gaan we in op de P-instrumenten: </li></ul><ul><li>Functiebeschrijving </li></ul><ul><li>Functiewaardering </li></ul><ul><li>Beloningsbeleid </li></ul><ul><li>Functionerings- en beoordelingsgesprekken </li></ul>Hfdf 1 Beoordelen en functiewaardering

  ×