Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Breng de juiste bezoeker naar uw websiteYonego – 17 november 2011                      1
“SEO is only not seen as rocket science…by those who already know it.”              - Danny Sullivan    ...
SEOSearchEngineOptimizationZoekmachine optimalisatie              3
SEO ≠> Technisch “wondermiddel”> All in one oplossing> Een doel op zich> Een garantie op succes              ...
SEO“Bedrijf X beloofde me eeneerste positie voor mijnbedrijfsnaam. Een week laterstond ik op één.”“Bij bedrijf X hielpen z...
SEO≠Posities      6
SEO> DoelSnel vindbaar zijn voor dejuiste (be)zoeker, op het juistemoment!                  7
SEO> Hoe?> Focus op:   - Techniek   - Inhoud   - Ontsluiten           8
SEO > Techniek> Keep it Simple!> Wat geldig is voor bezoekers,is het nog meer voor dezoekmachines             ...
SEO> Focus op Google(marktaandeel 97,47% in België, Statcounter)> Doel van Google:“… zoeken altijd beter en snellerkan wor...
SEO > Techniek> Belangrijk voor Google:De gebruiker (zoeker):- Zo snel mogelijk- De meest relevante- En meest betrouwbarep...
SEO > Techniek> Belangrijk voor (be)zoeker:Zo snel mogelijk- De meest relevante- En meest betrouwbareinformatie, dienst of...
SEO > Techniek> “Techniek om de techniek” isdus te vermijden> “SEO” kwakzalverij zoalstekst met overdadige herhalingvan zo...
SEO>… helpen de gebruiker NIET.Waarom zou een zoekmachineer dan haar gebruikers heenwillen sturen?> Google (en Bing, Yahoo...
SEO> Wat is nuttig voor debezoeker?-Een goedebeschrijvende, unieke, titel-Een begrijpelijke en vooralbeschrijvende beschri...
SEO> Welke pagina zou u graagbezoeken?               16
SEO> Wat is nuttig voor debezoeker?- Goede inhoud! Schrijfvoldoende, natuurlijk engepassioneerd over je productof dienst! ...
SEO> Stel u gaat op zoek naarparking Zaventem...               18
SEO> Dit is niet wat je als bezoekerverwacht.-Geen concrete inhoud, geenuitleg. Wél vultekst enoverdreven herhaling van he...
SEO   20
SEO> Deze pagina bevatconcrete, nuttige inhoud.- De tekst is uitgebreid, maarniet nodeloos, en bevatconcrete antwoorden, U...
SEO> We hebben twee pagina’sbekeken als zoeker. Hoe beterGoogle zal slagen in haardoelstelling, hoe meer dezevisie zal doo...
SEO> Google is niet perfect, en hethebben van goede content,titels enz. is géén garantie omboven een mindere website tever...
SEO> Inhoud is de belangrijkstevereiste voor een goedevindbaarheid> Deze inhoud snel eneenvoudig beschikbaar hebbenvoor zo...
SEO>Technische factoren die eenrol hebben in posities:- Correcte code!- Eenvoudig toegankelijkeinhoud(HTML > Flash, Ajax e...
SEO>Technische factoren die eenrol hebben in posities:- Correcte code!- Eenvoudig toegankelijkeinhoud(HTML > Flash, Ajax e...
SEO> Breng de juiste bezoeker naarje website. Kwaliteit > kwantiteit!> Vermijd investeringen in“ego” zoekopdrachten of tea...
SEO> Denk globaal en locaal waarnodig. Een hotel heeft er weinigaan hoog te scoren op “hotel”in de eigen buurt.> Omgekeerd...
SEO> Denk goed na over wat je tebieden hebt, en wie jouwproduct nodig heeft en waar.> Als je een oplossing te biedenhebt, ...
SEO> Leer meer over hetzoekgedrag van je potentiëlepubliek met bijvoorbeeld deGoogle keywordtool             ...
SEO   31
SEO> Inhoud voorzien enoptimaliseren kost tijd en geld.> Zorg voor een positieve ROIop deze investering door:- Doordachte ...
SEO> Neem deze woorden mee bij hetuitwerken van de structuur van dewebsite, de titels, beschrijvingen, ende inhoud.> Voor ...
SEO> Eenmaal de inhoud gericht isop de juiste bezoeker, en detechniek in orde is…Is het tijd om de site extra in dekijker ...
SEO> Eenmaal de inhoud gericht isop de juiste bezoeker, en detechniek in orde is…Is het tijd om de site extra in dekijker ...
SEO> Vraag een linkje naar jewebsite van relevante,kwaliteitsvolle websites> Beschouw links alsreferenties op je CV! Wat i...
SEO> Investeer in goedecontent, interactiviteit waarmogelijk en help bezoekerszoveel mogelijk (direct maarindirect).> Link...
SEO> Maak gebruik van socialmedia (infra) waar mogelijk> Voorzie eennieuwsbrief, FAQ, interactiemogelijkheden> Toon een op...
SEO> Ontsluit je website beter inGoogle door het voorzien vanrich snippets.(Niet toepasbare op alle website, afhankelijkva...
SEO> Zorg dat je lokaal gevondenkan worden!                40
SEO> Zorg dat je lokaal gevondenkan worden!                41
SEO> Zorg voor een up-to-dateGoogle Places account!> Zorg voor eenvormige engoede adresinformatie op desite(pagina per ves...
Conclusies> SEO is geen exactewetenschap noch eenwonderoplossing> SEO is geen surrogaat vooreen technisch falendewebsite, ...
Conclusies> SEO is het beste uit eenwebsite halen. De content beterontsluiten, toegankelijkmaken… Hoe beter de websitekan ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SEO Yonego 17112011

1,958 views

Published on

Breng de juiste bezoeker naar uw website!

SEO Yonego 17112011

 1. 1. Breng de juiste bezoeker naar uw websiteYonego – 17 november 2011 1
 2. 2. “SEO is only not seen as rocket science…by those who already know it.” - Danny Sullivan 2
 3. 3. SEOSearchEngineOptimizationZoekmachine optimalisatie 3
 4. 4. SEO ≠> Technisch “wondermiddel”> All in one oplossing> Een doel op zich> Een garantie op succes 4
 5. 5. SEO“Bedrijf X beloofde me eeneerste positie voor mijnbedrijfsnaam. Een week laterstond ik op één.”“Bij bedrijf X hielpen ze me opéén te staan voor 10zelfgekozen zoektermen. Ikbetaal enkel onderhoud…” 5
 6. 6. SEO≠Posities 6
 7. 7. SEO> DoelSnel vindbaar zijn voor dejuiste (be)zoeker, op het juistemoment! 7
 8. 8. SEO> Hoe?> Focus op: - Techniek - Inhoud - Ontsluiten 8
 9. 9. SEO > Techniek> Keep it Simple!> Wat geldig is voor bezoekers,is het nog meer voor dezoekmachines 9
 10. 10. SEO> Focus op Google(marktaandeel 97,47% in België, Statcounter)> Doel van Google:“… zoeken altijd beter en snellerkan worden gemaakt om u tehelpen vinden wat, wanneer enwaar u maar wilt…” 10
 11. 11. SEO > Techniek> Belangrijk voor Google:De gebruiker (zoeker):- Zo snel mogelijk- De meest relevante- En meest betrouwbarepagina tonen- direct gelinkt aan de zoekopdrachtvan de gebruiker 11
 12. 12. SEO > Techniek> Belangrijk voor (be)zoeker:Zo snel mogelijk- De meest relevante- En meest betrouwbareinformatie, dienst of product- vinden als antwoord op eenbehoefte of vraag 12
 13. 13. SEO > Techniek> “Techniek om de techniek” isdus te vermijden> “SEO” kwakzalverij zoalstekst met overdadige herhalingvan zoekwoorden, “linkskopen” of links ruilen metirrelevante websites… 13
 14. 14. SEO>… helpen de gebruiker NIET.Waarom zou een zoekmachineer dan haar gebruikers heenwillen sturen?> Google (en Bing, Yahoo enz.)doen dagelijks groteinspanningen om het kaf vanhet koren te scheiden. Ambieerdus bij het koren te horen! 14
 15. 15. SEO> Wat is nuttig voor debezoeker?-Een goedebeschrijvende, unieke, titel-Een begrijpelijke en vooralbeschrijvende beschrijving-Leesbare URL’s, mensenhebben niets aan pagina ID’s. 15
 16. 16. SEO> Welke pagina zou u graagbezoeken? 16
 17. 17. SEO> Wat is nuttig voor debezoeker?- Goede inhoud! Schrijfvoldoende, natuurlijk engepassioneerd over je productof dienst! Mensen zijn op zoeknaar jouw oplossing ofdienst, en lezen daar graagmeer over! 17
 18. 18. SEO> Stel u gaat op zoek naarparking Zaventem... 18
 19. 19. SEO> Dit is niet wat je als bezoekerverwacht.-Geen concrete inhoud, geenuitleg. Wél vultekst enoverdreven herhaling van hetzoekwoord.> Wat verwacht u wél? 19
 20. 20. SEO 20
 21. 21. SEO> Deze pagina bevatconcrete, nuttige inhoud.- De tekst is uitgebreid, maarniet nodeloos, en bevatconcrete antwoorden, USP’s enCTA’s.- Het zoekwoord komt ook veelvoor, maar in een natuurlijkecontext en is dus niet storend! 21
 22. 22. SEO> We hebben twee pagina’sbekeken als zoeker. Hoe beterGoogle zal slagen in haardoelstelling, hoe meer dezevisie zal doorwegen inranking…> De “betere” website staat oppositie 3, de “mindere” op 11. 22
 23. 23. SEO> Google is niet perfect, en hethebben van goede content,titels enz. is géén garantie omboven een mindere website teverschijnen.> Wél een essentiële eerstestap, die de investering voorverdere optimalisatie drukt éneen rendabeletoekomstgerichte investeringvormt! 23
 24. 24. SEO> Inhoud is de belangrijkstevereiste voor een goedevindbaarheid> Deze inhoud snel eneenvoudig beschikbaar hebbenvoor zowel bezoeker alszoekmachine de tweede 24
 25. 25. SEO>Technische factoren die eenrol hebben in posities:- Correcte code!- Eenvoudig toegankelijkeinhoud(HTML > Flash, Ajax etc.)- Snelle laadtijden!- Mobiele versies van websites 25
 26. 26. SEO>Technische factoren die eenrol hebben in posities:- Correcte code!- Eenvoudig toegankelijkeinhoud(HTML > Flash, Ajax etc.)- Snelle laadtijden!- Mobiele versies van websites 26
 27. 27. SEO> Breng de juiste bezoeker naarje website. Kwaliteit > kwantiteit!> Vermijd investeringen in“ego” zoekopdrachten of tealgemene termen.Het is leuk je groentewinkel tevullen met klanten die “honger”hebben. Interessanter (= hogereROI) als bezoek zijn diegenendie groenten willen… 27
 28. 28. SEO> Denk globaal en locaal waarnodig. Een hotel heeft er weinigaan hoog te scoren op “hotel”in de eigen buurt.> Omgekeerd is een Gentsegroentewinkel niet zointeressant voor eenKortrijkzaan… 28
 29. 29. SEO> Denk goed na over wat je tebieden hebt, en wie jouwproduct nodig heeft en waar.> Als je een oplossing te biedenhebt, denk er dan aan dat je(be)zoeker in de terminologievan het probleem denkt…> Zorg er dus voor dat je weetwat je (be)zoeker zoekt! 29
 30. 30. SEO> Leer meer over hetzoekgedrag van je potentiëlepubliek met bijvoorbeeld deGoogle keywordtool 30
 31. 31. SEO 31
 32. 32. SEO> Inhoud voorzien enoptimaliseren kost tijd en geld.> Zorg voor een positieve ROIop deze investering door:- Doordachte keuzes te makenin zoekwoorden (clusters), hunprioriteiten en hou je algemenedoelstellingen in het oog- Valkuilen te vermijden(“wonderoplossingen”) 32
 33. 33. SEO> Neem deze woorden mee bij hetuitwerken van de structuur van dewebsite, de titels, beschrijvingen, ende inhoud.> Voor belangrijke termen is het eengoed idee speciale pagina’s aan temaken per betekeniscluster(schoenen, sneakers, trouwschoenen…).> Denk eraan: voorzie goede, uniekecontent die iets te vertellen heeft! 33
 34. 34. SEO> Eenmaal de inhoud gericht isop de juiste bezoeker, en detechniek in orde is…Is het tijd om de site extra in dekijker te zetten!> Ontsluit de data optimaal 34
 35. 35. SEO> Eenmaal de inhoud gericht isop de juiste bezoeker, en detechniek in orde is…Is het tijd om de site extra in dekijker te zetten!> Ontsluit de data / websiteoptimaal 35
 36. 36. SEO> Vraag een linkje naar jewebsite van relevante,kwaliteitsvolle websites> Beschouw links alsreferenties op je CV! Wat isvoor een werkgever meerwaard? Eén referentie vanNASA, of 1 miljoen in Indiagekochte referenties? 36
 37. 37. SEO> Investeer in goedecontent, interactiviteit waarmogelijk en help bezoekerszoveel mogelijk (direct maarindirect).> Links zullen niet meergevraagd moeten worden, maarspontaan geboden worden.> De snelste weg naar debodem in Google: links kopen! 37
 38. 38. SEO> Maak gebruik van socialmedia (infra) waar mogelijk> Voorzie eennieuwsbrief, FAQ, interactiemogelijkheden> Toon een oprechte engemeende wil tot interactie metde bezoeker. 38
 39. 39. SEO> Ontsluit je website beter inGoogle door het voorzien vanrich snippets.(Niet toepasbare op alle website, afhankelijkvan onderwerp.) 39
 40. 40. SEO> Zorg dat je lokaal gevondenkan worden! 40
 41. 41. SEO> Zorg dat je lokaal gevondenkan worden! 41
 42. 42. SEO> Zorg voor een up-to-dateGoogle Places account!> Zorg voor eenvormige engoede adresinformatie op desite(pagina per vestiging bijv., en dek zo ook deorganische resultaten af.)> Vergeet evt. ook de koppelingin Adwords niet! 42
 43. 43. Conclusies> SEO is geen exactewetenschap noch eenwonderoplossing> SEO is geen surrogaat vooreen technisch falendewebsite, of te karige/slechteinhoud> SEO is geen korte termijnoplossing, maar eeninvestering met lang en hoogrendement… 43
 44. 44. Conclusies> SEO is het beste uit eenwebsite halen. De content beterontsluiten, toegankelijkmaken… Hoe beter de websitekan worden voor debezoeker, hoe aantrekkelijkervoor de zoekmachines…> SEO is de spreekwoordelijkekers op de taart 44

×