Site talk prezentacija cro

1,344 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • 11-03-10
 • Site talk prezentacija cro

  1. 1. Dobrodo š li
  2. 2. š t o je? • Vlasnik Sitetalk-a • preko 120,000 akcionara • Akcionari sa svojom internet š opovima su stvorili ogromnu koli č inu novca • Dru štveni sajt poput facebooka koji trenutno najbrže raste • Ima vi š e od 4,000 ,000 korisnika na sv ij etu • od15,000 do 25,000 korisnika se priklju ć i svakog dana • nastao 2008 (2009)
  3. 3. Da li iko od vas zna koliko novca Facebook zara đ uj e ? 30 000 000 000 €/god. (trideset milijardi) Unaico/Sitetalk ž eli da postigne isto to .
  4. 4. Da li ž elite da znate kako Facebook zara đ uje ovaj novac? Pa…Vi to radite za njih… I to radite besplatno?
  5. 5. Sitetalk (Unaico) ć e to prom ij eniti sada…. Sitetalk vam omogučava da vi koji to radite zara đ ujete novac na tome Ž elite li da saznate š ta Sitetalk ž eli od vas da napravite ?
  6. 6. Sitetalk ž eli od vas da napravite isto ono š to ve ć radite za Facebook. Ali š ta je to š to radimo na Facebook-u? • Razgovaramo sa svojim prijateljima. • Ostavljamo komentare • „ K ačimo“ slike • ” pritisnemo” ”Like” dugme • Igramo igrice • Možda k upujemo ne š to • i jo š puno toga
  7. 7. Mi radimo jos jednu va ž nu stvar za Facebook??? Mi PREPORU Č UJEMO Facebook svojim prijateljima!
  8. 8. Sada .... u koliko za Sitetalk radimo isto to š to ve ć radi mo za Facebook…. I PREPORU Č IMO Sitetalk svojim prijateljima. Zaradi ć emo novac… • Razgovaramo sa svojim prijateljima. • Ostavljamo komentare • „ Kačimo“ slike • ” pritisnemo” ”Like” dugme • Igramo igrice • Možda kupujemo ne š to • i jo š puno toga
  9. 9. ž elite li da znate koliko novca mo ž ete da zaradite? Mo ž ete zaraditi max. 12,500 € Tjedn o!!?
  10. 10. Š ta je potrebno napraviti da bi zaradili u SiteTalku? • Potrebno je registr ir ati se na Sitetalk i Unaico uz preporuku nekog od č lanova Sitetalk-a • Potrebno je ispuniti svoj profil na Sitetalk-u minimum 50% • Potrebno je prijaviti se na svoj Sitetalk profil 2-3 puta tjedno • i preporu č iti Sitetalk svojim prijateljima….
  11. 11. Sitetalk/ Unaico č lanstvo Sitetalk č lan (besplatno) Osnovni član (149 €) Bronzani č lan (500 €) Zlatni č lan (2000 €) Sticanje bodova/BV koji se mogu koristiti za kupovinu na Sitetalk-u ili za prelazak na vi š i nivo (osnovni,brončani ili zlatni član) . Od samog po č etka ć e te sticati BV od svojih direktnih č lanova . Sticanje bodova/BV od cjele grupe koji se mogu naplatiti u novcu (max. 500 € / tjedno ) Sticanje bodova/BV od cijele grupe koji se mogu naplatiti u novcu (max. 2.500 € / tjedno ) Sticanje bodova/BV od cijele grupe koji se mogu naplatiti u novcu (max.12.500 € / tjedno )
  12. 12. Š ta su bodovi ili BV (Businessvolume)? Kao č lan svako ć e imati 1 BV tjedno za svakog Aktivnog Sitetalk korisnika kojeg ste vi ili va š i prijatelji ili prijatelji va š ih prijatelja..preporu č ili i registr ir ali na Sitetalk. 1 BV = 1€ NAPOMENA: Vi kao korisni k tako đ e morate biti aktivni (otići na stranicu 2-3 puta tjedno) u suprotnom ne ć ete dobiti bodove/BV ! Vi ć ete tako đ e, ali samo jednom u tjednu dobiti bod ove /BV ukoliko preporu č ite nekome da svoje bodove prenese u vi š i nivo, D obijate slede ć i broj bodova/BV-a: 15 bodova/BV za osnovnog č lana 50 bodova/BV za bronzanog č lana 200 bodova/BV za zlatnog č lana nakon toga dobijate 1 BV tjedno jer su oni aktivni na Sitetalk-u. A ako nešto kupe dobijete 10% od cijene proizvoda !!
  13. 13. Ovo je prikaz kako se pove ć ava broj na š ih bodova/BV
  14. 14. Neki od na č ina kako da preporu č imo svojim prijateljima SiteTalk i Unaico 1. Razgovarajte sa svojim prijateljima, objasnite im o č emu je r iječ. 2. Obav j estite Facebook prijatelje da imate ne š to interesantno za njih npr. Besplatne sms poruke(po cijelom svijetu), besplatni razgovori mobitelom između članova.. itd. 3. Preporu č ite nekome ko ima website 4. Mo ž ete imati kopiju ove prezentacije i proslediti je svojim prijateljima 5 . Dovedite prijatelje i prijatelje svojih prijatelja na prezentacije (o kojima će te kao član biti obavješteni gdje i kad se odžavaju)
  15. 15. Š ta je potrebno da napravim da se uklju č im na Sitetalk? <ul><li>Ja kao Sitetalk agent Vas molim da popun ite svoju besplatnu registraciju na : </li></ul><ul><li>http://www.sitetalk.com/?sponsor=hlackov a </li></ul><ul><li>a ja ću vam kao vaš sponzor pomoći u što bržem napredovanju! </li></ul><ul><li>2. Sad je još potrebno da se regist rirate u Unaico (tu vam se nalaze vaši bodovi i mrežno stablo) .Za besplatnu registraciju koristite : </li></ul><ul><li>http://www.unaico.com/join.asp?pg=join </li></ul><ul><li>obavezno ispunite svoje točne podatke radi isplate novca kad pređete u viši nivo !! I kao vašeg sponzora upišite hlackov </li></ul><ul><li>sve informacije na : sitetalkall@gmail.com </li></ul>
  16. 16. Hvala na pažnji ! i Dobrodo š li sa svojim prijateljima!

  ×