SlideShare a Scribd company logo

Sử dụng GIT cho người mới bắt đầu (Tiếng Việt)

Sử dụng GIT cho người mới bắt đầu (Tiếng Việt). Slide được chia sẻ tại công ty Jupitech. Đặc biệt là sử dụng git với Unity 3D. Tác giả không chịu trách nhiệm về mức độ chuẩn xác với các nội dung có trong slide.

1 of 25
Download to read offline
HOW	TO	USE	GIT
HƯỚNGDẪN SỬ DỤNG GIT	CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
Thanh Bùi
Khởi nghiệp, phát triển sản phẩm,
growth hacking.
Skype: thanhbuivan
Facebook: fb.com/mr.thanhbv
NHU	CẦU	THỰC	TẾ
• Cần	1	hệ	thống	lưu	trữ	tất	cả	các	thay	đổi	về	code	hàng	ngày.
• Để	sau	này	có	thể	xem	lại,	hoặc	phục	hồi	về	một	thời	điểm	
trong	quá	khứ.
• Hai	cái	đầu	thì	tốt	hơn	1	cái	đầu.
• Bất	kỳ	ai	đều	có	thể	tham	gia,	những	ng	khác	trong	team	biết	
chính	xác	từng	ng	đã	làm	gì,	thay	đổi	gì.
LỊCH	SỬ	- 1.	LOCAL	VERSION	CONTROL
• Các	phiên	bản	chỉ	lưu	trên	máy	
người	làm
• Sử	dụng	lệnh	rcs	để	tạo	ra	các	phiên	
bản
• Rất	khó	để	phối	hợp	trong	nhóm	
nhiều	người
• Đã	lỗi	thời	&	hiện	tại	không	còn	ai	
sử	dụng
LỊCH	SỬ	- 2.	CENTRAL	VERSION	CONTROL	SYSTEM
• Lịch	sử	các	version,	thay	đổi	được	lưu	trữ	
ở	1	server.
• SVN	là	hệ	thống	phổ	biến	nhất	theo	
phương	pháp	này.
• Vấn	đề	phát	sinh:
• Khi	server	bị	hỏng,	mất	hết	dữ	liệu.
• Không	ai	cộng	tác	được	với	những	
người	còn	lại,	không	lưu	đc	các	phiên	
bản	nếu	ko	kết	nối	đc	đến	máy	chủ
• Tốc	độ	chậm
LỊCH	SỬ	- 3.	DISTRIBUTED	VERSION	CONTROL	SYSTEM
• Giải	quyết	được	hết	các	vấn	đề	mà	các	
hệ	thống	cũ	hơn	mắc	phải.
• Các	hệ	thống	phổ	biến	sử	dụng	phương	
pháp	này:	Git,	hg…

Recommended

More Related Content

What's hot (20)

Git and github 101
Git and github 101Git and github 101
Git and github 101
 
Starting with Git & GitHub
Starting with Git & GitHubStarting with Git & GitHub
Starting with Git & GitHub
 
Learning git
Learning gitLearning git
Learning git
 
Version Control History and Git Basics
Version Control History and Git BasicsVersion Control History and Git Basics
Version Control History and Git Basics
 
Git - Basic Crash Course
Git - Basic Crash CourseGit - Basic Crash Course
Git - Basic Crash Course
 
Git 101 for Beginners
Git 101 for Beginners Git 101 for Beginners
Git 101 for Beginners
 
Les bases de git
Les bases de gitLes bases de git
Les bases de git
 
Git One Day Training Notes
Git One Day Training NotesGit One Day Training Notes
Git One Day Training Notes
 
Git
GitGit
Git
 
Git
GitGit
Git
 
Git basics to advance with diagrams
Git basics to advance with diagramsGit basics to advance with diagrams
Git basics to advance with diagrams
 
Git and GitFlow branching model
Git and GitFlow branching modelGit and GitFlow branching model
Git and GitFlow branching model
 
Git in 10 minutes
Git in 10 minutesGit in 10 minutes
Git in 10 minutes
 
Introduction to Git
Introduction to GitIntroduction to Git
Introduction to Git
 
GitHub - Présentation
GitHub - PrésentationGitHub - Présentation
GitHub - Présentation
 
Git best practices workshop
Git best practices workshopGit best practices workshop
Git best practices workshop
 
Intro to git and git hub
Intro to git and git hubIntro to git and git hub
Intro to git and git hub
 
Introduction To Git
Introduction To GitIntroduction To Git
Introduction To Git
 
Advanced Git Tutorial
Advanced Git TutorialAdvanced Git Tutorial
Advanced Git Tutorial
 
Git real slides
Git real slidesGit real slides
Git real slides
 

Sử dụng GIT cho người mới bắt đầu (Tiếng Việt)